Market Data Integrator
Market Data Integrator
32BİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LTD.
Tubitak MAM
MAM Teknoloji Serbest Bölgesi Yeni
Teknoloji Binaları
Binaları A 207-210 Gebze- Kocaeli ,
41455 Istanbul
http://www.32bit.com.tr
32Bit Yönetimsel İş Süreçleri
32Bit Yönetimsel İş Süreçleri
32Bit Yönetimsel İş Süreçleri
32Bit, İş süreçleri otomasyonu, Java, SOA ve IBM middleware üzerinde 20 yılı aşkın
bilgi birikimini ve çözüm geliştirme deneyimlerini, finans, kamu ve telco sektörleri
başta olmak üzere orta ve büyük ölçekli kurum ve kuruluşlarına 32Bit ABP
“Yönetimsel İş Süreçleri” çözüm ailesi çatısı altında sunmaktadır. Bu çözümlerin
her bir bileşeni kurumun ihtiyacına göre konumlandırılabilmektedir.
Thomson ve Bloomberg tarafından sağlanan veri ile
arka ofis sisteminin gerçek zamanlı bütünleşmesini
gerçekleştirir. Uygulama bir tek kaynaktan gelen
veriyi birden fazla hedefe iletebilmektedir.
IBM Middleware
32Bit'in Yönetimsel İş Süreçleri uygulama
portföyünün esnekliği sayesinde her bir uygulama
için temel alt yapı blokları (lego blokları) kurumun
kendi mevcut varlıkları olabileceği gibi IBM’in ara
katman
portföyündeki
ürünleri
arasından
seçilebilmektedir. Çözüm setimizdeki seçilen
bileşenler projelendirilirken,-kurumun aksine bir
talebi yok ise- mümkün olduğunca IBM
WebSphere’in Entegrasyon Referans Mimarisi’nde
önerilen yaklaşıma uygun bir mimari tasarlanır.
Çözümle Birlikte Önerilen IBM Ürünleri
• IBM MQ *
• IBM Integration Bus
• IBM DB2
• IBM Sterling B2B Integrator
• IBM WebSphere Application Server
• IBM Worklight Mobile Foundation
• IBM Endpoint Manager for Mobile Devices
• IBM Tivoli Monitoring
• IBM Rational Functional Tester
• IBM COGNOS BI
* işaretli ürünler çözüm için gerekli, diğerleri
opsiyoneldir.
32Bit'in sertifikalı teknik uzmanları Yönetimsel İş
Süreçleri
çözümlerini
seçen
kurumların
kullanıcılarına uçtan uca çözüm sunma amacıyla IBM
ara katman ürünleri için aşağıdaki alanlarda hizmet
verirler:
- Ürün Kurulumları (tekil ya da kümeli)
- Konfigürasyon ve performans ayarları,
- Ürün yönetim eğitimi,
- Geliştiriciler, Tasarlayıcılar ve Son kullanıcılar
için eğitimler,
- Ürün Bakımı, PMR(Problem Management
Record) ve Fix'lerin takibi, Teknik destek,
- Danışmanlık ve mentorluk hizmetleri,
- Proje Yönetimi,
- Süreç Analizi ve Tasarımı,
- Entegrasyon ve Geliştirme hizmetleri.
2
Download

Market Data Integrator Market Data Integrator