Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Services
*21280355_0814*
Düzeltme
Endüstriyel redüktörler
Baskı 08/2014
21280355 / TR
1
Önemli uyarılar
Redüktöre yağ doldurulması
1
Önemli uyarılar
UYARI
Endüstriyel redüktörler işletme kılavuzu bu montaj kılavuzunda açıklanan ek bilgilerle
genişletilmiştir. Lütfen burada belirtilen ek bilgileri kullanın.
Bu doküman ayrıntılı işletme kılavuzu yerine kullanılmamalıdır!
1.1
Redüktöre yağ doldurulması
1.1.1
Mil ucu pompası
21280355 / TR – 08/2014
Devreye almadan önce, eğer varsa, basınç tarafındaki ek komponentlere (ör. borular,
soğutucu vb.) yağ doldurun. Bu sayede tüm sistemin ilk hareketinde yeterli miktarda
yağ ile beslenmesi sağlanır. Doldurma noktaları sipariş boyut föyünde işaretlenmiştir.
2
Düzeltme – Endüstriyel redüktörler
Önemli uyarılar
Redüktörün ilk hareketi sınır sıcaklığı
1.2
1
Redüktörün ilk hareketi sınır sıcaklığı
Redüktörün ilk hareketi için izin verilen minimum ortam sıcaklığı/yağ sıcaklığı kullanılan yağın viskozitesine ve redüktörün yağlanma usulüne bağlıdır.
DİKKAT
Redüktörün ilk hareketi izin verilen yağ sıcaklığının altında gerçekleşirse, redüktörde
hasar oluşabilir.
Maddi hasar oluşabilir.
•
Redaktörün ilk hareketi için verilen başlangıç sıcaklıklarına dikkat edin.
UYARI
Seri X... redüktörlerin ilk hareketleri için geçerli olan sınır sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir (minimum ortam sıcaklıkları), yağ ısıtmasız Çok düşük ortam sıcaklıklarında seri X... redüktörler ve yağ ısıtma tertibatları gerekli minimum başlangıç sıcaklığına kadar ısıtılabilir. Planet dişli redüktörler serisindeki redüktörler için, yağlayıcı
tablosunda verilen sıcaklık bilgileri geçerlidir.
1.2.1
Madeni yağ
Redüktörün ilk hareketi minimum sıcaklığı
Yağlama usulü
Açıklama
Yağlayıcılar
ISO VG320
ISO VG220
ISO VG150
Çarpma usulü yağlama
Banyo usulü yağlama
Redüktör ilk hareketi için başlangıç sıcaklığı
(izin verilen minimum banyo usulü yağlama sıcaklığı)
-12 °C
-15 °C
-20 °C
Mil ucu pompalı basınçlı yağlamalı
Redüktör ilk hareketi için başlangıç sıcaklığı
(izin verilen minimum banyo usulü yağlama sıcaklığı)
+5 °C
0 °C
-5 °C
Motorlu pompalı basınçlı yağlaRedüktör ilk hareketi için başlangıç sıcaklığı
malı
(izin verilen minimum banyo usulü yağlama sıcaklığı)
+15 °C
+10 °C
+5 °C
1.2.2
Sentetik yağ
Redüktörün ilk hareketi minimum sıcaklığı
Yağlama usulü
Açıklama
Yağlayıcılar
ISO VG320
ISO VG220
ISO VG150
Çarpma usulü yağlama
Banyo usulü yağlama
Redüktör ilk hareketi için başlangıç sıcaklığı
(izin verilen minimum banyo usulü yağlama sıcaklığı)
-25 °C
-25 °C
-25 °C
Mil ucu pompalı basınçlı yağlamalı
Redüktör ilk hareketi için başlangıç sıcaklığı
(izin verilen minimum banyo usulü yağlama sıcaklığı)
-5 °C
8 °C
-15 °C
Motorlu pompalı basınçlı yağlaRedüktör ilk hareketi için başlangıç sıcaklığı
malı
(izin verilen minimum banyo usulü yağlama sıcaklığı)
+8 °C
+3 °C
-3 °C
21280355 / TR – 08/2014
UYARI
Sıcaklıklar yağlayıcı tablosuna göre izin verilen yağlayıcıların ortalama sıcaklık
değerlerine göre verilmiştir. Sınır durumlarında gerçekten kullanılan yağlayıcının izin
verilen sıcaklığı kontrol edilmelidir. Motor projelendirilirken düşük sıcaklıklarda yol
verme
momentinin
yüksek
olduğuna
dikkat
edilmelidir.
Gerektiğinde
SEW‑EURODRIVE'a danışınız.
Düzeltme – Endüstriyel redüktörler
3
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 BRUCHSAL
GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Download

Düzeltme Endüstriyel redüktörler, 21280355