Bakiye Mutabakat
Yönetimi
32Bit Yönetimsel İş Süreçleri
32BİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LTD.
Tubitak MAM Teknoloji Serbest Bölgesi Yeni
Teknoloji Binaları A 207-210 Gebze- Kocaeli ,
41455 Istanbul
http://www.32bit.com.tr
32Bit, İş süreçleri otomasyonu, Java, SOA ve IBM middleware üzerinde 20 yılı aşkın
bilgi birikimini ve çözüm geliştirme deneyimlerini, finans, kamu ve telco sektörleri
başta olmak üzere orta ve büyük ölçekli kurum ve kuruluşlarına 32Bit ABP
“Yönetimsel İş Süreçleri” çözüm ailesi çatısı altında sunmaktadır. Bu çözümlerin
her bir bileşeni kurumun ihtiyacına göre konumlandırılabilmektedir.
Çözüm ile şubelerdeki açık hesap bakiyelerinin
denetimi
yapılmaktadır.
Açık
bakiyelerin
kapatılması için önceden tanımlı olan iş kurallarına
göre sistem üzerinden çeşitli uyarılar ve
bilgilendirmeler yapılmakta, bakiyelerin açık kalma
süreleri ve nedenleri takip edilebilmektedir.
Kurumun Kullanıcı dizini(active directory/Ldap) ve
HR istemi ile entegrasyon sağlanarak authentication
ve authorization bilgileri, organizasyon şeması(onay
hiyerarşisi) alınmaktadır.
IBM Middleware
32Bit'in
Yönetimsel
İş
Süreçleri
uygulama
portföyünün esnekliği sayesinde her bir uygulama
için temel alt yapı blokları (lego blokları) kurumun
kendi mevcut varlıkları olabileceği gibi IBM’in ara
katman
portföyündeki
ürünleri
arasından
seçilebilmektedir. Çözüm setimizdeki seçilen
bileşenler projelendirilirken,
-kurumun aksine bir talebi yok ise- mümkün
olduğunca IBM WebSphere’in Entegrasyon Referans
Mimarisi’nde önerilen yaklaşıma uygun bir mimari
tasarlanır.
Çözümle Birlikte Önerilen IBM Ürünleri
• IBM BPM *
• IBM WebSphere Application Server
• IBM ODM
• IBM Filenet Content Foundation
• IBM Notes & Domino
• IBM Tivoli Monitoring
• IBM Rational Functional Tester
• IBM COGNOS BI
* işaretli ürünler çözüm için gerekli, diğerleri
opsiyoneldir.
32Bit' in sertifikalı teknik uzmanları Yönetimsel İş
Süreçleri çözümlerini seçen kurumların kullanıcılarına
uçtan uca çözüm sunma amacıyla IBM ara katman
ürünleri için aşağıdaki alanlarda hizmet verirler:
- Ürün Kurulumları (tekil ya da kümeli)
- Konfigürasyon ve performans ayarları,
- Ürün yönetim eğitimi,
- Geliştiriciler, Tasarlayıcılar ve Son kullanıcılar
için eğitimler,
- Ürün Bakımı, PMR(Problem Management
Record) ve Fix'lerin takibi, Teknik destek,
- Danışmanlık ve mentorluk hizmetleri,
- Proje Yönetimi,
- Süreç Analizi ve Tasarımı,
- Entegrasyon ve Geliştirme hizmetleri.
2
Download

Bakiye Mutabakat Yönetimi