Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Kompositleme kontrollü aerobic(havalı-oksijenli)şartlar altında yürütülen doğal
biyolojik bir süreçtir.Bu süreçte çeşitli mikroorganizmalar organik maddeleri daha basit
maddelere parçalarlar.Kompzitleme sürecinin etkinliği kompozitleme sisteminin içinde
mevcut çevresel şartlara bağlıdır,örneğin,oksijen,sıcaklık,nem,organik madde ve şekli ve
mikrobiyal popülasyon aktiviteleri gibi.
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Gübreleme sürecinin 1.safhası boyunca başlangıç sıcaklığı yerini alır ve hazır
çözünebilir bileşenler bakteriler tarafından parçalanabilir.2.safha boyunca selüloz ve
yarıselüloz yüksek sıcaklık şartları altında parçalanır. Buna su,karbondioksit,amonyak,ve
sıcaklık salınımı eşlik eder.Son olarak 3.safhada bakım ve stabilizasyona
safha boyunca mezofilk mikroorganizmalar tarafından kompozit kolonizasyonu materyal
nemliliği artışı ve sıcaklıktaki düşüş eşlik eder.
C:N oranı yakalşık olarak ağırlığa göre 30 parça C 1 parça N olmalı.
C:N oranı çok yüksek ise çok az N olur ve bozunma yavaşlar.C:N oranı çok düşük ise çok
fazla N olup amonyak gazı buharlaşarak koku problemine neden olur.
Gübreleme sürecinde havalandırma nekadar önemlidir?
Havalandırma taze havayla birlikte gübre yığının merkezinde oksijen eksikliğinin
yerini alır.Hızlı aerobik(Havalı) bozunma sadece yeterli oksijen mevcut ise gözükür.
Gübre yığını içindeki hava hareketi
gübre yığınındaki partiküller ile nem içeriği
arasındaki boşluklardan etkilenir.eğer materyal suya doyar sa hava hareketi
azalır.Düzenli karıştırma yada yığını kabartma hava hareketini artırıp havalandırmayı
artırır ve yoğunlaşmayı düşürür.
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biocleandeki mevcut bakteriler genetik olarak değiştirilmiş midir?
Hayır.Hiçbir şekilde genetik değişikliğe uğramamışlardır.Bütün bakteriler doğal izolasyonlu olup
arzu edilen şekilde kullanılabilir.
Bioclean organik gübre güvenli midir?
Evet.Biocleandeki mevcut bakteriler insanlara,hayvanlara ve bitkilere karşı hastalık yapıcı
değildirler.GRAS(genellikle güvenli olarak tanınırlar).
Bioclean Organik Gübre Nedir?
Bioclean organik gübre yiyecek kaynağı olarak yaşamayan organik maddeleri kullanan
topraktan çıkarılmış orjinal saprofitik bakteri ve çıkarılmış doğal enzimler kapsamaktadır.Ürün çok
küçük miktarlarda doğal olarak toprakta bulunan farklı mikrop kültürlerinden ibaret eşsiz bir
mezofilik ve termofilik bakteri,küf ve maya kombinasyonudur.
Bioclean Kompozit kokuyu kontrol edebilir mi?
Evet.Koku genellikle Hidrojen Sülfat salınımına bağlı olarak oluşur.Koku o zaman aralığında
sistemi baskılayan organızmanın metabolik çıkışına bağlı olarak oluşabilir.Bioclean Kompozit
Parçalama sırasında kokuya neden olmayan özel çeşitler içermektedir
Bioclean kompozitin dosajı nedir?
1 kg Bioclean organik gübre 1 ton katı atık için yeterlidir.
Gübrelemedeki yaygın sorunlar nelerdir?
- Bakteriler hakkında yetersiz bilgiler
-Tamamlanmamış biyolojik parçalanma
-Daha uzun parçalanma periyodu
-Kısımsal parçalanmaya bağlı olan Koku durumu,
-Düşük ürün kalitesi
Bioclean kompozit toz mu yoksa sıvı mıdır?
Bioclean kompozit toz şeklinde gelir ve üründeki bütün bakteriler uzun raf ömrü için
mikrokapsüller içine konulmuştur.
Bioclean Kompozit pazarda mevcut biyolojik ürünlerden nekadar
üstündür?
Yarışmacı yapımızdan dolayı Bioclean Kompozittekii bakteriler mikro kapsüller içine konulup uyku
halinde paketlenmişlerdir ve iki yıllık raf ömrü içinde yüzde 95-98 oranında tekrar aktivasyona
sahiptirler.
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Download

Biyosidal İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. www.biyokontrol.com.tr www