MISIR UYGARLIĞI
DERS NOTLARI VE ŞİFRELER
TANER ÖZDEMİR
“DETAY TARİHÇİ”
TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TARİH ÖĞRETMENİ
MISIR UYGARLIĞI
Mısır, Kuzey Afrika’nın girişinde bulunan en önemli uygarlık merkezlerinden
biridir.
DİKKAT: Mısır Uygarlığına hayat veren Nil nehri olmuştur.
 Tıp, astronomi ve anatomi ilimlerinde başarılı olmuşlardır,
 Güneş yılına dayalı takvimin ilk kullanıcısı olan uygarlıktır,
 Krallarına verilen unvan Firavundur ve tanrı-kral anlayışını benimsemişlerdir,
 Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitleri bunlara aittir,
 Ölümden sonraki hayata inanmışlar ve ölülerini mumyalamışlardır,
 Kralları için yapılan mezarlar piramit halk için yapılanlara ise labirent asiller için
yapılanlara ise Mastaba adını vermişlerdir,
UYARI: Mısır piramitleri anıt mezarlardır. Mumyacılık ahret inancının olduğuna delildir.
 Nil nehrinin taşması ve çevreye verilen zararlardan dolayı matematik ve geometri gelişme
göstermiştir,
 Tarihi devirler sırasıyla yaşanmıştır.
UYARI: Temel sebep bölgenin istilaya fazla uğramamış olmamasıdır.
 Tarihin ilk yazılı antlaşmasını Hititlerle yapmışlardır ve kadına önem vermişlerdir,
 Nil nehrinin akşına göre yukarı kısma aşağı Mısır, aşağı kısma ise Yukarı Mısır adı
verilmiştir.
DİKKAT: Yön vermenin Mezopotamya’dan farklı olmasının temel sebebi nehirlerin akış
yönündendir.
 Sosyal sınıf farklılıkları vardır ve firavunlar en üst tabakayı oluşturmuşlardır.
 Şehirlere verilen isim Nom’dur,
 Kral Menes döneminde tek tanrılı bir din inancı sağlanmaya çalışılmış ve mutlak krallık
kurulmuştur,
 Mısırlılar papirüs adı verdikleri kağıdı kullanmışlar ve hiyeroglif adı verdikleri resim
yazısını bulmuşlardır,
 Eczacılıkta gelişme göstermişler ve pi sayısını bugüne yakın olarak kullanmışlardır,
 Tarım, ticaret ve madencilikle uğraşan Mısırlılar etraflarının çöller ve denizlerle çevrili
olmasından dolayı fazlaca istilaya uğramamışlardır.
 Katip adı verilen devlet adamları yönetime yardımcı olurlardı,
 Tarihte ilk defa tapu işlemleri kadastronun Mısırlılarda başladığı söylenir.
“AHİRET anlayışına sahip olmayan FİRAVUN Mısırda aynı zamanda hükümdarlara
verilen unvandır.”
AHİRET VE FİRAVUN
Anatomi ve astronomi de ilerleme
Hiyeroglif yazıyı bulma
İlk defa tapu işlemlerini tutma
Ra güneş tanrısına tapma
En önemlisi piramitleri yapma
Tanrı-kral anlayışına sahip olma
Ve mumyacılıkta uzmanlaşma
Eczacılıkta gelişme gösterme
Firavun ve Hz. Musa mücadelesi,
İlk defa güneş yılı esasına dayalı takvim,
Ramses kraliçe
Antlaşma Hititlerle Kadeşi yapma
Ve pi sayısını bulma
Uygarlığa Nil hayat verme
Nom şeklinde örgütlenme
Download

mısır uygarlığı