TEMİZ BİR ÇEVRE
İÇİN İDEAL
ÇÖZÜMLER
www.biyokontrol.com / www.biyosidal.com.tr
Adem KURUM 0.322.3650111 / 0.533.2362466
Organik atık problemlerinin kontrolü
için;
Yüksek kalitede, %100 Organik
bakteri-enzim kombinasyonu
ürünlerimizle çözümler sunuyoruz.
Ve şimdi
Türkiye’de
Neden Organicabiotech ?
Uluslar arası geçerliliği olan belgelere sahip olması.
 Hiçbir şekilde genleriyle oynanmamış olması.
Dünya’da çevre kriterlerine önem veren ülkelerde
güvenle kullanılıyor olması.
Dünya Göl konferansı gibi uluslar arası bir çok
çevre örgütleriyle çalışmalar yapması, birçok ülkeden
onay almış olması.
Fiyat politikası.
Biyolojik Mücadelede
Bakteriler…
 Bakteriler doğanın geri
dönüşümcüleridir
 İnanılmaz sayıda bileşiği indirgeme
özelliğine sahiptir
 Doğada tüm organik maddelerin geri
dönüşümü bakteriler tarafından
gerçekleştirilir.
Neden Hazır Mikroorganizma
Kültürleri Sisteme Uygulanmalı?


Ekosistem içerisindeki; doğal
ayrışmaları hızlandırmak ve doğal
ortamında yer almayan kirleticilere
karşı, ekosistemin biyolojik yapısını
güçlendirmek ve kirleticilere özgü
seçilmiş mikroorganizma kültürlerini
ekosisteme zarar vermeyecek şekilde
dahil etme ihtiyacı vardır.
Bakteriler atığı tam olarak nasıl indirgerler?
Bakteriler büyüme ve üremelerinde kullanılmak üzere,
kompleks bileşikleri öncelikle enzim salgılayarak
hücre içerisine alabilecekleri boyutlara parçalarlar.
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
1. Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
2. Yağ Tutucular, Kanalizasyon ve Giderler
3. Katı Atık Yönetimi, Çöp Toplama Alanları
4.Göl,Havuz,Akvaryum vb. Durağan Suların Islahı
5. Gübre Yapımı, Yeşil Alanların Islahı
6. Toprak ve Sularda Petrol Sızıntıları
ÜRÜNLERİMİZ
 Mikrobiyal stabilizatörler, koruyucu
maddeler, enzim aktivatörleri ve kofaktörler içerir.
 Yaşanan sorunlara göre en uygun
bakteri-enzim kombinasyonları
seçilerek üretilmiştir.
 İhtiyacınıza göre en uygun
kombinasyonlarda üretim yapabiliriz.
 Mikro-enkapsulasyon yöntemiyle
patentli üretilmiştir.
 Raf ömrü 2 yıldır.
Ürünlerimiz
BIOCLEAN BY
(Endüstriyel Atıksular)
CLEANMAXX
(Evsel Atıksular)
BIOCLEAN SEPTIC (Kanalizasyon)
BIOCLEAN POND CLARIFIER (Göl Göletler)
BIOCLEAN –CLEANMAXX ANB (Metan)
BIOCLEAN COMPOST (Kompostlama tesisleri)
MAGIC GRO (Tarım)
BIOCLEAN BY / CLEANMAXX
 Genetik olarak değiştirilmemiş faydalı toprak
mikroorganizmalarından ibaret,hastalık
yapmayan, doğal, özel bir karışımdır.
 1 gr ürünümüz ortalama 4 milyar bakteri
içermektedir. 96 dan fazla bakteri türü vardır.
 Ürün panelimiz içinde en geniş uygulama
alanına sahip ürünlerimizdir.
 Evsel ve Endüstriyel atık su arıtma tesislerinde,
Sıhhi tesisatlarda, gıda endüstrisinde ,
restoranlarda ve ev içi gider hatlarında etkilidir.
Atıksu Arıtma Tesislerinde
Karşılaşılan Yaygın Problemler
- Koku problemi
-Aşırı yağ
-Zehirlilik / Toksisite
-Yüksek AKM
-Zayıf biyolojik kütle formasyonu
-Yüksek işletme ve bakım maliyeti
-Düşük kalitede çıkış suyu
Nasıl çalışır ?
Bakterilerin hayatta kalmak için temel
besin maddeleri olan; Karbon, Azot ,
fosfor ve iz elementler gibi besinlere
ihtiyaçları vardır.
Bakteriler büyüme enerjisi elde etmek
için doğada bulunan ya da ; İnsan yapımı
(karbon-ihtiva eden) organik bileşikleri
kullanırlar.
Örneğin; bazı bakteriler yiyecek ve enerji
kaynağı olarak petrol hidrokarbonlarını
kullanarak ;yağ asitlerine, karbondioksit ve
suya dönüştürürler.
Doğal süreci içerisinde gerçekleşen
biyolojik parçalanmayı hızlandırmak
için ;
genetik yapısını bozmadan ;
ortama uygun seçilmiş biyolojik
kültürlerin bir araya getirilmesi ,
doğaya zarar vermeden kirleticilerin
ayrışmasını ve zararsız nihai ürünlere
dönüştürülmesini sağlamaktadır!!!.
Ürün uygulama dozajı nedir?
Dozaj kirlilik seviyesi,su akışı dizayn
parametreleri gibi sebeplere bağlıdır.
Dozaj genellikle atık suyun özelliğine
bağlı olarak 0.5 ppm den 10 ppm'e
kadar değişir.
Uygulama Alanları
 Evsel /endüstriyel atık su arıtma tesisleri
 Kimyasal Endüstriler
 İlaç endüstrisi
 Şeker ve İçki Sanayi
 Gıda İşleme Üniteleri
 Petrokimya Endüstrisi
 Gübre ve Pestisit Sanayi
 Rafineriler
 Süt,Sütçülük ve Peynir İşleme Üniteleri
 Balıkçılık ve Et İşleme Tesisleri
 Kağıt ve Kağıt Hamuru Fabrikaları
 Bira,Şarap ve Alkol Tesisleri
 Solvent Çıkarma Üniteleri
 Deri Sanayi
 Tekstil Üniteleri
FAYDALARI
 Organik bileşenlerin yarı veya tam parçalanmasından









kaynaklanan kokuyu kontrol eder.
Doğal olarak oluşan bakteri veya mevcut jenerik bakteriler
için toksik olan zorlu bileşenleri sindirir.
Yağlar,sülfitler,merkaptanlar,fenoller,hidrokarbonlar,
aromatik bileşenler gibi zor maddelerin hızlı bir şekilde
parçalanmasını sağlar.
Kültürler,oksijen varlığında veya yokluğunda da büyür.
Bioclean,Toplam Çözünmüş Katıları olan atıklarda etkili bir
şekilde çözüm üretebilen tek biyolojik üründür.
Normal süreç değişikliği gerektirmez.
İşlemte maliyetlerini düşürmektedir. Arıtma tesisinin
verimliliğini artırır ve enerjiden tasarruf sağlar.(%5-%20)
Atıkları karbondioksit ve suya dönüştürürken minimum
düzeyde çamur üretir. (%30 / %60 azaltır)
Aşındırıcı değildir, hastalık yapıcı bakteri içermez, düşük
miktarlarda kullanım gerektirir,dokunma ve depolamada
güvenlidir.
Kimyasal giderleri azaltır.
Çözünmüş oksijeni (ÇO) arttırır.
Hidrojen Sülfürü (H2S) azaltır.
Çamuru ve askıda katı maddeleri azaltır.
Suyun berraklığını arttırır.
Amonyak seviyelerini düşürür.
BOİ/KOİ (BOD /COD) değerlerini düşürür.
Yığın oluşumunu ve köpüklenmeyi azaltır.
Fosfor seviyelerini düşürür.
Nitrit (NO2 -) ve nitratı (NO3 -) azaltır.
Filtrelerin verimini artırır.
ATIKSU ARITMA TESİSİ
UYGULAMALARI
-KENTSEL ARITMALAR-
ANA HEDEFLER ;
•Aktif çamur KALİTESİNİ artırma
•Şok yüklere karşı çamur direncini artırma
•Aşırı çamur oluşumunu azaltma
•Genel deşarj konsantrasyonun (NH4-N, TN, KOİ,
BOİ) azaltılması
•Stabil çıkış suyu kalitesinin korunması ve Su geri
dönüşümüne katkıda bulunulması
GENEL OLARAK BİYOLOJİK
ARITMA SİSTEMLERİ
ABONY(macaristan)
Atık Su Arıtma Tesisi
Q=2,200 m3/gün
Abony AAT akım diyagramı
Anaerobik+anoxic+aerobik arıtma sistemleri
Uygulama (bioclean TM)
dozları
BiocleanTM işletme verimini artırmak için;
İlk hafta ; günlük 10kg şok dozlama
yapılmıştır.
Takip eden haftalarda bakım dozlaması
olarak 11 haftalık program için günlük 1kg’a
düşürülerek uygulama yapılmıştır.
Abony Atıksu arıtma tesisi -SONUÇ
Çıkış suyu kalitesinde yükselme,
Ayrıca Çamur çökme veriminin artması
ve çökeltim havuzunda köpük vb yüzer
maddede azalma gözlenmiştir.
ATIK ÇAMUR ;
Susuzlaştırılmış çamurun ortalama miktarı biyoteknolojik
optimizasyonu öncesi 238 m3/ay olmuştur. Bu miktar bakım süresince
kayda değer bir şekilde düşmüştür. Böylece, başlangıç safhasından bu
yana ortalama miktar 149 m3/ay olmuştur. Tesisin birincil çökertmesi
yoktur ve bu duruma ve aynı zamanda organik partiküllerin
parçalanmasına bağlı olarak üretilen fazla çamur miktarını azaltmak için
karıştırılır.
Enerji kazanımı;
KONTROLLÜ OLARAK
YAPILAN OKSİJEN
ÖLÇÜMLERİ
SONUCUNDA ;
HERHANGİ BİR ÇIKIŞ
SUYU KALİTESİ
DÜŞÜRÜLMEDEN,
VE KOKU
PROBLEMLERİ
OLMADAN O2 İHTİYACI
1.8 mg/lt den DEN 1.0 mg/lt
AZALTILMIŞTIR
%5 ENERJİ TASARRUFU
Miskolc Atık Su Arıtma Tesisi
Q=40,000 m3/gün
UYGULAMA DOZU ;

BiocleanTM işletme verimliliğini artırmak için
ilk hafta günlük 50kg(elli) olarak uygulanmıştır,
daha sonraki 3 hafta için bakım dozajı olarak günlük
8kg(sekiz) olarak uygulanmıştır.
AZOT GİDERME VERİMİ
FOSFOR KULLANIM VERİMİ
ENERJİ TÜKETİMLERİ
KONTROLLÜ OLARAK
YAPILAN OKSİJEN
ÖLÇÜMLERİ
SONUCUNDA
HERHANGİ BİR ÇIKIŞ
SUYU KALİTESİ
DÜŞÜRÜLMEDEN,
VE KOKU
PROBLEMLERİ
OLMADAN O2 İHTİYACI
1.8 mg/lt den DEN 1.2 mg/lt
AZALTILMIŞTIR
%18 ENERJİ TASARRUFU
Bioclean Septic;
Uyku halinde asılı bulunan
mikroorganizma üreten özel
seçilmiş bakteri ve enzimlerden
ibaret doğal biyolojik üründür.
Kokuyu yok eder, borulardaki,
tanklardaki drenajlardaki
organik oluşumları ortadan
kaldırır.
Septik sistem ''Gray Water'' olarak adlandırılmış insan
atıkları, mutfak atıkları, çamaşırhane atıkları gibi biyolojik
sıhhi atıklardan kurtulmak için dizayn edilmiş bir alan
sistemidir.
Septik sistemdeki yaygın sorunlar nedir?
Yetkililerimiz, Gider hatlarındaki Septik
sistemde petrol atıkları ve yağlanmaların yol
açtığı sorunları, drenaj açım zorluklarını ve Taç
korozyonu problemlerini çok iyi bilmektedirler.
Temelde septik sistem, doğal bakteri
hareketlerini, insan atıklarını çevre için uygun
bileşiklere ayrıştıran depolama tankı görevini
sağlar. Karışık atıksu içerisindeki bazı kirletici
bileşenler, bakteriyel aktivite tarafından kolay
bir şekilde tüketilemezler ve birikime neden
olabilmektedir.
Nasıl çalışır?
Bioclean Septic deki bakteriler ; özenle
seçilmiş doğal bakterilerdir. Bunlar septik
sistemimizdeki yaşayanlardan daha
agresiflerdir. Bioclean septic biyolojik
olarak diğer organik atıkları sindirir
karbondioksit ve suya dönüştürür.
Bioclean septic de bulunan enzim ve
bakteriler; çevreye ters etki yapıp
sistemimizi tıkayan deterjan, yağ,
petrokimya atıkları, proteinler, kağıt,
nişasta, organik karbon gibi atıkları
sindirmek için özellikle seçilmişlerdir.
Drenaj Kanalları- Yağ
Tutucu Uygulamaları
Pazarda bu alanda birçok ürün vardır ancak
çoğu kimyasal içeriklidir. Dolayısı ile;
- Çevreye zararlıdır.
- Yararlı bakterileri de yok ederler.
-Bir süre sonra aynı problemler yeniden ortaya
çıkar.
Bioclean Septic ise;
- Bakteri + Enzim içeriklidir. Çevre için güvenlidir.
Uygulama Dozu ;
 Başlangıç kullanımı 1 hafta için 4000
Lt ye 300 gr uygulanır. Bu dozu
uyguladıktan sonra, ayda birkez
tekrarlamak tıkanma, istenmeyen
koku ve taç korozyonu problemlerini
ortadan kaldıracaktır.
KULLANIMI VE UYGULAMA ALANLARI
Ürün Tanımı
Doğal ya da Yapay göl göletler,
Dereler, balık çiftlikleri ve
akvaryumlardaki, ekosistemi
korumak ve geliştirmek amaçlı,
tamamen doğal bakteri türleri ve
enzimlerden oluşmuş bir
karışımdır.
İçeriğindekindeki bakteriler besin
kaynağı olarak, organik maddeleri
kullanarak daha berrak daha temiz
ve daha sağlıklı bir su ortamı sağlar.
Ürünümüz tüm su kalitesi
parametrelerini düzenler ve
ortamdaki kokuyu, amonyağı, nitratı,
nitriti ve fekal atıklar gibi sindirim
fazlası maddeleri azaltır.
Bioclean göl temizleyici nasıl çalışır?
Bakteriler üremek için, hücrelere
nüfuz edebilip karışık bileşikleri
parçalarına ayırmasına izin veren enzimler
üretirler. Bakteriler kendilerini
partiküllere ve enzimlere bağlarlar ki
bunlar partikülleri çözündürüp parçalarlar.
Amonyak,ve sülfat gibi Kesin çözünmüş
partiküller,direk olarak hücre içine
emilirler.
Bu sinerjistik analiz sürecinin mantığı;
Karışık maddelerin ürün tarafından
karbondioksit ve su gibi zararsız
maddelere parçalamasıdır.
Uygulama Alanları
 Göller & Göletler
 Akvaryumlar
 KOI Balığı









Havuzları
Goldfish
Havuzları
Hayvanat
Bahçeleri
Akuaparklar
Soğutma Kuleleri
Fıskiyeler
Balık Çiftlikleri
Karides Çiftlikleri
Balıkçılık
Golf Sahaları











Canlı Hayvan Tankları
Dekoratif Göletler
Durgun Göletler
Havalandırmalı
Göletler
Yaban Hayat
Barınakları
At Çiftlikleri
Evsel Atık Su
Havuzları
Oluk Sistemleri
Endüstriyel Atık Su
Havuzları
Tarımsal Göletler
Eğlence Parkları
Göllerdeki Kirlilikler
-Yosun oluşumu
-Algler
-Kötü koku
-Çözünmüş oksijen eksikliği
GÖLLERDEKİ KİRLİLİK NEDENLERİ
-Lağım ve endüstriyel akıntılar
-Diğer bölgelerden gelen su akıntıları
-Banyo,tıkanma,çöp boşaltımı gibi insan
aktiviteleri
-Aşırı organik madde azot ve fosfor
yüklemelerinden kaynaklanan düşük su kalitesi
-Kötü kokuya neden olan Aşırı amonyak ve sulfur
-Su hayatına zarar veren göl dibinden çıkan
çözünmüş oksijen tüketimi
-Balık ölümleri ve hastalıklara neden olan
sağlıksız koşulllar altında büyüyen hastalık
yapıcı mikroorganizmalar
-Aşırı organik madde
Kimyasal tedavi
-Yosun ve yabanıl otları temizleme geçicidir.
-Kimyasallar, suda yaşayan canlılara zararlı
olabilirler.
-Diğer kirlilik şekillerine neden olan metal
tuzları ihtiva ederler.
-Sık sık bir kirlilik şeklini diğer bir şekle
dönüştürürler.
-Tortulardaki organik çamuru yok edemezler.
Bioclean Pond Clarifier bakım
-Yıllarca toplanan Balık atıkları, ölü planktonlar ve
diğer organik maddelerden toplanan çürümüş
zararlı çamurları yok eder.
-Gölet kir tabakasını ve yosun kaplamasını elimine
eder.
-Kötü kokuyu yok eder.
-Göle ekolojik denge getirir.
-Aşırı nitrojen ve fosforu elimine eder.
-Göldeki su hayatının iyileşmesine yardımcı olur.
-Suyu berraklaştırır.
-Yosun,su sümbülü ve diğer tabanıl bitkilerin tekrar
oluşmasını engeller.
Pond Clarifier faydaları
-Organik çamur oluşumunu önler.
-Amonyak seviyesini azaltır.
-Yosun oluşumunu önler.
-Ölü planktonlardan meydana gelen yüzen
öbeklere bakım yapıp oluşmasını önler.
-Hidrojen sülfat formasyonunu azaltır.
-Suyu berraklaştırır.
-BOD Ve COD düzeylerini azaltır.
-Göl/göleti kendi eko sistemine döndürür.
-Göl/gölet içindeki su hayatını iyileştirir.
İş bittiğinde bakterilere ne olur?
Bakteriler , kirli atıkları gelişmeleri için
yiyecek kaynağı olarak kullanırlar.
Bakteriler göl/gölette kirli atıklar olduğu
sürece katlanarak büyümeye devam
ederler. Kirlilik seviyesi düşerse bakteri
popülasyonunun büyüme oranı da düşer
ve sonunda süreleri geçer ya da düşük
sayılarda uyku halinde kalırlar.

Nasıl uygulanır?

Bioclean gölet temizleyicinin
uygulanması göl, gölet ve nehirlerde
yapılabilir. Bioclean gölet temizleyici
göl/göletlere karıştırılarak uygulanabilir,
sistem içine dökülerek, spreyleyerek,
enjekte ederek, uygun görülen şekilde
uygulanır.
Bioclean gölet temizleyici nin dosajı nedir?
Dosaj yüksek derecede kirlilik
seviyesi ve atık hacmine bağlıdır.
 Başlangıç dozajı her dönüm/su
ölçüsüne(1000m2) 0.5-1kg dır.
 Devam eden aylarda kirliliğe bağlı
olarak (1000m2) göl için 1kg aylık
olarak uygulanır.

Ürün tanımı
Bioclean ANB güvenli ve doğal olan yararlı
toprak bakterilerinin birleşimidir (Hidrolitik,
asidojenik,asetojenik, metanojenik).
Sayısız kirli atıkları havasız olarak azaltma
yeteneğine sahiptirler.Biyolojik sistem öyle
bir şekilde dizayn edilmiştir ki çok kirli atık
suların temizlenmesi için kullanılabilirler.
Bioclean ANB nin her gramı 46 değişik tarzda
bakteri ihtiva eder.
Havasız alanda karşılaşılan yaygın
problemler
-Çalışma sürecinde kir tabakası
köpüklenme
oluşumu ve
-Zehirlilik
-Şok yükleme
-Yüksek TDS (Suda bulunan Toplam Çözünmüş katı)
-Daha yüksek bekleme süreleri
-Daha düşük metan formasyonu
-Sülfür
Bioclean ANB-Çözüm
-Sistemi durağanlaştıran havasız ve zaruri kültürlere
sürekli kaynak sağlar.
-Petrol atıklarını azaltır,sindirici yağ yığınlarını yok
eder
-Metan verimini (%70 - %120) arttırır.
-Operasyonel bozulmalardan sonra sindiriciyi geliştirip
sistemi iyileştirir.
-Geniş sıcaklık alanları ve ph dereceleri üzerinde
etkilidir.
-Toksik içermez,korozif değil,taşıma ve depolamaya
uygun,çevreye zararsız.
-Klorinatid alifatik hidro karbonlar gibi zenobiyotik
bileşenlere ayrılabilir(örneğin; Trikloroetilen,trialometanlar)
ve Lignin gibi inatçı doğal bileşenleri parçalayabilir.
-Sülfürü Bünyesine hapsedip Hidrojen Sülfata
dönüşünü durdurur. (%90)
KOMPOSTLAŞTIRMA
Kompozitleme kontrollü aerobic(havalıoksijenli)şartlar altında yürütülen doğal
biyolojik bir süreçtir. Bu süreçte çeşitli
mikroorganizmalar organik maddeleri
daha basit maddelere parçalarlar.
Kompzitleme sürecinin etkinliği
kompozitleme sisteminin içinde mevcut
çevresel şartlara bağlıdır.
Örneğin; oksijen,sıcaklık,nem,organik
madde şekli ve mikrobiyal popülasyon
aktiviteleri gibi.
Bioclean Compost
 Bioclean Compost ; kompostlaştırma
prosesinin özünde bulunan bakteri ve
enzimlerin konsantre formda
hazırlanması ile oluşturulmuş,
kompostlaşma çevrimi için doğal bir
tamamlayıcıdır.
 Bu ürün, kompostlaştırma prosesini hızlandırır,
kompostun 27 gün gibi mümkün olan en
kısa sürede oluşmasını sağlar.
Bioclean Kompost sentetik
gübrelerin yapamadığı bir çok şeyi
yapabilir. İlki, toprakla su etkileşim
yolunu geliştiren organik madde ekler.
Kumlu topraklarda,Kompost bitki
köklerinin aşağıya inemeyeceği
yerlerde(Bu şekilde bitkileri kuraklığa
karşı korur) topraktaki suyu sünger
gibi tutmada yardımcı olarak hareket
eder. Killi topraklarda, Kompost
toprağa, susuz kalmasın ve kurumasın
diye, daha hızlı tahliye yapmak ve
porozite (küçük delikler ve geçitler)
eklemek için yardımcı olur..
Uygulama Alanları
Profesyonel Bahçıvanlık
Konutlar
Bahçeler
Çiçek Tahrı (Yatakları)
Spor Alanları
Tarımsal Alanlar
Çimenler
Golf Sahaları
Bahçe Merkezleri
Fidanlıklar
Büyük ve küçükbaş hayvan Çiftlikleri
Kümes Hayvanı Çiftlikleri
Atık depolama tesisleri
Organik gübre tesisleri
FAYDALARI
Kokusuz Süreç.
Çeşitli çevresel koşullar altında etkilidir.
Çevresel açıdan güvenlidir.
Zararlı tohumları yok eder.
Hastalık yapıcı mikroorganizmaları yok eder.
Daha düşük kirlilik problemi.
Mükemmel toprak koruyucu.
Toksik değildir.
İçeriğindekiler tamamen doğaldır.
İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler için kullanımı güvenlidir.
Ekonomiktir,maddi tasarruf sağlar.
Biyolojik olarak parçalanabilir.
Organik atık parçalanmasını hızlandırır .
Gübrenin kalitesini artırır.
Parçalanmanın tam olmasını sağlar.
Daha hızlıdır
Bioclean Compost’un dosajı nedir?

 1 kg Bioclean compost 1 ton katı atık
için yeterlidir.
KOMPOST
Hazır kompost, kimyasalların kullanımı olmadan
toprak kompozisyonu ve verimlilikte önemli
gelişme sağlar.
TEŞEKKÜRLER…
www.biyokontrol.com / biyosidal.com.tr
Download

organica SUNUMson