Örnek 1: Aşağıdaki zaman diyagramının PLC programını merdiven (LD) dilinde yazınız? NOT: PLC programında kullanılacak zamanlayıcı, Fonksiyon (Function) kullanılarak yapılacaktır. IX4000.0
t
QX4000.0
t
QX4000.1
t
IX4000.2
t1
t
PROGRAM PLC_PRG VAR start AT%IX4000.0:BOOL; stop AT%IX4000.1:BOOL; sistem AT%QX4000.0:BOOL; motor AT%QX4000.1:BOOL; END_VAR FUNCTION zamanlayici : BOOL VAR_INPUT A :BOOL; END_VAR VAR T1: TON; END_VAR
Örnek 2: Aşağıdaki zaman diyagramının PLC programını merdiven (LD) dilinde yazınız? NOT: PLC programında kullanılacak zamanlayıcılar, Fonksiyon / Fonksiyon Blok (Function / Function Block) kullanılarak yapılacaktır. IX4000.0
t
QX4000.0
t
QX4000.1
t
t1
QX4000.2
t2
t
QX4000.3
t3
t
IX4000.2
t
PROGRAM PLC_PRG VAR start AT%IX4000.0 stop AT%IX4000.1 sistem AT%QX4000.0 m1 AT%QX4000.1 m2 AT%QX4000.2 m3 AT%QX4000.3 Zaman END_VAR :BOOL; :BOOL; :BOOL; :BOOL; :BOOL; :BOOL; : Elektrik; FUNCTION_BLOCK Elektrik VAR_INPUT sistem : BOOL; END_VAR VAR_OUTPUT X : BOOL; Y : BOOL; Z : BOOL; END_VAR VAR T1 :TON; T2 :TON; T3 :TON; END_VAR
{Fonksiyon Blok – Alt Programının CFC Dili ile Yazılmış Hali} Örnek 3: Bir motor periyodik olarak çalıştırılacaktır. Start butonuna basıldığında bir sistem değişkeni çıkış verecektir. Sistem ile beraber motor periyodik olarak çalışmalıdır. Motor t1 süre kadar çalışıp, t2 süre kadar durarak çalışacaktır. Bu periyodik çalışma stop butonuna basılmasıyla sonlanacaktır. Gerekli programı periyodik çalışma için Fonksiyon Blok (Function Block) oluşturarak yazınız? Çözüm 1: PROGRAM PLC_PRG VAR start AT%IX4000.0 stop AT%IX4000.1 sistem AT%QX4000.0 motor AT%QX4000.1 Y: PeriyodikCalisma; END_VAR :BOOL; :BOOL; :BOOL; :BOOL; FUNCTION_BLOCK PeriyodikCalisma VAR_INPUT Yetki : BOOL; T_OFF : TIME; T_ON : TIME; END_VAR VAR_OUTPUT Out :BOOL; END_VAR VAR T1 :TON; T2 :TON; END_VAR Çözüm 2: PROGRAM PLC_PRG VAR start AT%IX4000.0 :BOOL; stop AT%IX4000.1 :BOOL; sistem AT%QX4000.0 :BOOL; m1 AT%QX4000.1 :BOOL; m2 AT%QX4000.2 :BOOL; XX : Kare_Dalga_Uret; END_VAR FUNCTION_BLOCK Kare_Dalga_Uret VAR_INPUT yetki : BOOL; Dur_Zamani : TIME; Calis_Zamani : TIME; END_VAR VAR_OUTPUT Out_Duz :BOOL; Out_Ters :BOOL; END_VAR VAR T1 :TON; T2 :TON; END_VAR ARDIŞIK FONKSİYON GÖSTERİMİ (SEQUENTIAL FUNCTION CHART ‐ SFC) DİLİ İLE PLC PROGRAMLAMA SFC programlama, gerçekleştirilecek işlemlerin ardışık, karmaşık ve çok dallı olması durumunda tercih edilen bir programlama dilidir. Bu programlama dilinde işlemler basamaklar halinde sırayla algoritma olarak hazırlanır. Her basamağın başlama ve bitişini kontrol eden şartlar vardır. Bu şartların oluşmasıyla program bir sonraki basamağa geçer. Örnek 3: Start ve stop butonu yardımıyla bir motorun kontrolü yapılacaktır. Start butonuna basıldığında motor çalışacak, stop butonuna basıldığında motor duracaktır. Gerekli programı Ardışık Fonksiyon Gösterimi (SFC) dili ile yazınız? PROGRAM_PLC VAR start AT%IX4000.0:BOOL; stop AT%IX4000.1:BOOL; motor AT%QX4000.0:BOOL; END_VAR {SFC PLC Programı} Örnek 4: Bir bant üzerinde ilerleyen kola şişesini algılayabilen üç sensör yardımıyla (S1,S2,S3) üç lamba (Yeşil, turuncu, mavi) kontrol edilecektir. Gerekli programı Ardışık Fonksiyon Gösterimi (SFC) dili ile yazınız? PROGRAM_PLC {Değişken Tanımlama} VAR S1 AT %IX4000.1 :BOOL; S2 AT %IX4000.2 :BOOL; S3 AT %IX4000.3 :BOOL; YESIL AT %QX4000.1 :BOOL; TURUNCU AT %QX4000.2 :BOOL; MAVI AT %QX4000.3 :BOOL; END_VAR {SFC PLC Programı} Örnek 5: Aşağıda Ardışık Fonksiyon Gösterimi (SFC) dili ile yazılmış programın çalışmasını yorumlayınız? Örnek 6: Bir tezgah üzerinde üç adet motor, motorlara ait start/stop butonları ve sarı, kırmızı, yeşil renkli lambalar bulunmaktadır. Bu üç motordan herhangi biri devrede iken sarı lamba yanacak, üç motordan herhangi ikisi devrede iken yeşil lamba yanacak, üç motorun üçü de devrede iken kırmızı lamba yanacaktır. Gerekli programı Ardışık Fonksiyon Gösterimi (SFC) dili ile yazınız? PROGRAM PLC_PRG {Değişken Tanımlama} VAR S1 S2 S3 M1 M2 M3 END_VAR AT %IX4000.1 AT %IX4000.2 AT %IX4000.3 AT %QX4000.4 AT %QX4000.5 AT %QX4000.6 :BOOL; :BOOL; :BOOL; :BOOL; :BOOL; :BOOL; S4 S5 S6 YESIL TURUNCU MAVI AT %IX4000.4 AT %IX4000.5 AT %IX4000.6 AT %QX4000.1 AT %QX4000.2 AT %QX4000.3 :BOOL; :BOOL; :BOOL; :BOOL; :BOOL; :BOOL; {SFC PLC Programı} 
Download

canan akın 0537 230 08 60