Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu
Model Bilgileri
RG36C1/BGE
3.1 Uzaktan kumanda
İÇİNDEKİLER
Uzaktan kumandanın konumu.
•
Uzaktan kumanda .................................................................................... 1
Uzaktan Kumandanın Özellikleri.............................................................. 2
Uzaktan kumanda kullanılırken cihaza 8
metreden daha yakın ve cihaza dönük olmalıdır.
Sinyalin alındığı bir “bip”” sesi ile onaylanır.
Fonksiyon düğmeleri ................................................................................ 3
Uyarılar
LCD göstergeleri ....................................................................................... 4
• Eğer uzaktan kumanda ile iç ünite arasında perde, kapı veya uzaktan kumanda
sinyallerini engelleyen başka engeller varsa, klima çalışmayacaktır.
• Uzaktan kumandayı her türlü sıvı temasından koruyun. Uzaktan kumandayı direkt
güneş ışığına veya ısıya maruz bırakmayın.
• Eğer iç ünitenin kızılötesi sinyali direkt güneş ışığına maruz kalırsa, klima düzgün
bir şekilde çalışmayabilir. Güneş ışığının alıcıya ulaşmasını önlemek için perdeleri
kullanın.
• Eğer başka elektrikli cihazlar uzaktan kumanda ile etkileşime girerse, bu cihazların
yerini değiştirin ya da satıcınıza danışın.
Düğmelerin kullanımı ............................................................................... 5
Otomatik çalışma ....................................................................................... 5
Soğutma/Isıtma/Fan modu ....................................................................... 5
Nem Alma modu ....................................................................................... 5
Hava akış yönünün ayarlanması ............................................................... 5
Zamanlayıcı .............................................................................................. 6
Pillerin değiştirilmesi
UYKU/TAZE fonksiyonu ........................................................................ 7
NOT: İç üniteden uzaktan kumanda sinyalinin alındığını belirten “bip” sesi
LED/BENİ İZLE fonksiyonu ................................................................... 8
gelmediğinde ya da uzaktan kumanda üzerindeki aktarım göstergesi
yanmadığında pilleri değiştirin.
Uzaktan kumanda, arka kısımdaki kapaklı bölmeye takılan iki adet kuru pil ile
çalışır (R03/LRO3X2)
(1) Kapağa bastırıp kaydırarak kapağı çıkarın.
(2) Eski pilleri çıkarın ve +/- kutuplarına dikkat ederek yeni pilleri takın.
(3) Pil kapağını yerine oturtarak takın.
TRUBO/KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME fonksiyonu ......................... 8
NOT: Piller çıkartıldığında uzaktan kumandadaki tüm programlama bilgileri silinir. Yeni piller
takıldıktan sonra uzaktan kumanda yeniden programlanmalıdır.
DİKKAT
• Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
• Eğer uzaktan kumanda 2 veya 3 ay kadar kullanılmayacaksa pilleri uzaktan kumandanın
içinde bırakmayın.
• Pilleri, tasnif edilmemiş şehir çöpü olarak atmayın. Bu tür atıkların, özel
işlemler için ayrıca toplanması gerekir.
1
Uzaktan Kumandanın Özellikleri
Model
Nominal Voltaj
Sinyal Alım Aralığı
Ortam
RG36C1/BGE
RG36C1/BG(C)E
3,OV (Kuru Piller R03/LRO3j2)
8 metre (3.0 voltaj kullanıldığında 11 metre olur)
-5°C- 6°C
Performans Özellikleri
1. Çalışma Modu: OTOMATİK; SOĞUTMA, KURUTMA, ISITMA ve FAN
2. 24 saatlik Zamanlayıcı Ayarı Fonksiyonu.
3. İç Ünite Sıcaklık Ayarı Aralığı: 17°C - 30°C.
4. Tam fonksiyonu LCD (Sıvı Kristal Gösterge).
2
Fonksiyon düğmeleri
① AÇ/KAPAT Düğmesi (
)
Bu düğmeye basıldığında ünite çalışmaya başlar,
tekrar basıldığında ise durur.
ayarı sırasınca Saat ayarını artırmak için
bu düğmeye basın.
② MOD Düğmesi
Bu düğmeye her basıldığında çalışma modu şu
sırada değişir:
⑧ YUKARI Düğmesi (
)
Ayarlı sıcaklığı artırmak için ya da Zamanlayıcı
⑨
OTOMATİK SOĞUTMAKURUTMAISITMAFAN
NOT: Isıtma modu, sadece Soğutma & Isıtma modelleri içindir.
AŞAĞI Düğmesi
Ayarlı sıcaklığı düşürmek ya da Zamanlayıcı
ayarı sırasında Saat ayarını azaltmak için bu
düğmeye basın.
⑩ KISAYOL (HAFIZA KISAYOLU) Düğmesi
•
Geçerli ayarları eski haline
getirmek ya da önceki ayarlara
dönmek için kullanılır.
•
Elektrik bağlantısı ilk yapıldığında,
eğer KISAYOL düğmesine basılırsa,
ünite +24°C’de OTOMATİK modda
çalışır ve fan hızı da Otomatik olur.
•
Uzaktan kumanda açıkken bu düğmeye
basıldığında sistem otomatik olarak
önceki ayarlarına döner (buna çalışma
modu, ayarlı sıcaklık, fan hızı seviyesi ve
uyku özelliği -eğer aktifleştirilmişsedahildir) ve sinyalleri üniteye iletir.
•
Eğer düğmeye uzaktan kumanda
kapalıyken basılırsa, sistem sadece
önceki ayarlarına döner ve sinyalleri
üniteye iletmez, uyku özelliği devre
dışıdır.
•
Eğer düğmeye 2 saniyeden uzun bir süre
basılı tutulursa, çalışma modu, ayarlı
sıcaklık, fan hızı seviyesi ve uyku özelliği
(eğer ekinleştirilmişse) dahil olmak üzere
geçerli çalışma ayarları otomatik olarak
geri yüklenir.
③ SALINIM Düğmesi
Yatay hava akışı yönlendirme kanatçığının
salınım özelliğini durdurmak ya da
başlatmak için kullanılır.
④ YÖNLENDİRME Düğmesi
Hava akışı yönlendirme kanatçığı hareketini
değiştirmek için ve istenen yukarı/aşağı hava
akış yönünü ayarlamak için kullanılır. Düğmeye
her basıldığında hava akışı yönlendirme
kanatçığı 6 derece değişir.
⑤ UYKU Düğmesi
UYKU fonksiyonunu etkinleştirir/devre dışı
bırakır.
NOT: Ünite UYKU modunda çalışırken, MOD,
FAN HIZI veya AÇ/KAPAT düğmesine
basıldığında fonksiyon iptal edilir.
⑥ TURBO Düğmesi:
RG36C1/BGE
TURBO fonksiyonunu etkinleştirir/devre dışı bırakır.
OTOMATİKDÜŞÜKORTAYÜKSEK
⑫ AÇILMA ZAMANLAYICISI Düğmesi
Bu düğmeye basarsak otomatik açılma zamanını
ayarlayabilirsiniz. Düğmeye her bastığınızda
otomatik zaman ayarı 30 dakika artacaktır.
Zaman ayarı 10H olduğunda her düğme basış
otomatik zaman ayarını 60 dakikalık aralıklarla
artıracaktır. Otomatik zaman programını iptal
etmek için otomatik açılma zamanını 0:0 yapın.
⑦ SIFIRLA Düğmesi:
SIFIRLA düğmesine basıldığında, tüm geçerli ayarlar
iptal edilir ve kontrol ilk ayarlarına döner.
⑪ FAN HIZI Düğmesi
Dört fan hızından birini seçmek için kullanılır:
3
Fonksiyon düğmeleri (devam)
LCD göstergeleri
Aktarım Göstergesi
⑬ KAPANMA ZAMANLAYICISI Düğmesi
Bu düğmeye basarsak otomatik kapanma zamanını
ayarlayabilirsiniz. Düğmeye her bastığınızda
otomatik zaman ayarı 30 dakika artacaktır. Zaman
ayarı 10H olduğunda her düğme basış otomatik
zaman ayarını 60 dakikalık aralıklarla
artıracaktır. Otomatik zaman programını
iptal etmek için otomatik kapanma zamanını
0:0 yapın.
Bu aktarım göstergesi ışıkları, uzaktan kumanda
iç üniteye sinyal gönderimi yaparken yanar.
Mod göstergesi
Geçerli çalışma modunu görüntüler: Otomatik x,
ısıtma x (sadece soğutma modellerinde yoktur),
fan x ve otomatiğe dönüş x.
Sıcaklık/Zamanlayıcı göstergesi
Sıcaklık ayarını görüntüler (+17°C - +30°C). Çalışma
modu FAN olarak ayarlandığında, sıcaklık ayarı gösterimi
yapılmaz. ZAMANLAYICI MODU ayarlandığında,
zamanlayıcının açılma ve kapanma ayarları görüntülenir.
⑭ LED/BENİ İZLE Düğmesi
İç ünite ekran gösterimini devre dışı
bırakır/aktifleştirir. Bu düğmeye 2 saniyeden uzun
basılı tutulursa, BENİ İZLE fonksiyonu etkinleşir. Yine
2 saniyeden uzun basılı tutulduğunda ise fonksiyon
devre dışı bırakılır.
FAN HIZI göstergesi
Seçilen fan hızını gösterir: OTOMATİK (gösterim olmaz) ve üç fan
hızı seviyesi DÜŞÜK x ORTA x VE YÜKSEK x. Çalışma modu
OTOMATİK ya da KURUTMA olduğunda fan hızı OTOMATİK olur.
⑮ KİLİT Düğmesi
KİLİT düğmesine bastığınızda, tüm geçerli ayarlar
kilitlenir ve uzaktan kumandada KİLİT düğmesi
haricinde hiçbir düğme çalışmaz. KİLİT modunu
iptal etmek için bu düğmeye tekrar basın.
NOT
•
Düğme tasarımları, modellere bağlı olarak
sizin satın aldığınız modelden farklı olabilir.
AÇMA/KAPATMA göstergesi
AÇ/KAPAT düğmesine basıldığında görüntülenir.
Kaldırmak için AÇ/KAPAT düğmesine tekrar basın.
RG36C1/BGE
Kilit Göstergesi
KİLİT modu etkinleştirildiğinde görüntülenir.
• Yukarıda açıklanan fonksiyonların tümü, iç
ünite tarafından, gerçekleştirilir. Eğer iç ünite
bu özelliğe sahip değilse, bu özelliğin
düğmesine basıldığında herhangi bir işlem
gerçekleştirilmez.
BENİ İZLE Göstergesi
BENİ İZLE fonksiyonu etkinleştirildiğinde görüntülenir.
Uyku Göstergesi
Ünite uyku modundayken görüntülenir.
Kaldırmak için UYKU düğmesine tekrar basın.
Not:
Bu çizimde tüm göstergelerin bir arada yer alması,
açıklama amaçlıdır. Gerçek çalışma sırasında ekranda
sadece çalıştırılan fonksiyonla ilgili işaretler görüntülenir.
4
Düğmelerin kullanımı
Nem Alma modu
Ünitenin fişinin takılı, elektrik akımının açık
olduğundan emin olun. İç ünitenin ekran panelindeki
ÇALIŞMA göstergesi yanıp sönmeye başlar.
1. KURUTMA modunu için MOD düğmesine basın.
2. İstediğiniz sıcaklık ayarını yapmak için
YUKARI/AŞAĞI düğmelerini kullanın.
Sıcaklık, 1 derecelik adımlarla +17°C +30°C aralığında ayarlanabilir.
3. Klimayı başlatmak için AÇ/KAPAT
düğmesine basın.
Otomatik çalışma
Ünitenin fişinin takılı, elektrik akımının açık
olduğundan emin olun. İç ünitenin ekran
panelindeki ÇALIŞMA göstergesi yanıp sönmeye
başlar.
1. Otomatik seçimini yapmak için MOD düğmesine
basın.
2. İstediğiniz sıcaklık ayarını yapmak için
YUKARI/AŞAĞI düğmelerini kullanın. Sıcaklık, 1
derecelik adımlarla +17°C - +30°C aralığında
ayarlanabilir.
3. Klimayı başlatmak için AÇ/KAPAT düğmesine
basın.
NOT
Nem alma modunda, fan hızı ayarlanamaz. Fan hızı
otomatik olarak kontrol edilir.
NOT
1. Otomatik modda, klima mantıksal olarak Soğutma, Fan
ve Isıtma modları arasından seçim yapar. Bu seçimi,
gerçek ortam sıcaklığı ile uzaktan kumandadaki ayarlı
sıcaklık arasındaki farklı algılayarak yapar.
2. Otomatik moda iken fan hızı ayarlanamaz. Fan hızı
otomatik olarak kontrol edilir.
3. Eğer Otomatik mod sizin için uygun değilse, manüel
olarak istediğiniz modu seçebilirsiniz.
Hava akış yönünün ayarlanması
SALINIM ve YÖNLENDİRME düğmesi ile
istenilen hava akış yönü ayarlanabilir.
1. YÖNLENDİRME düğmesine her basıldığında,
yatar hava akışı yönlendirme kanatçığı 6
derece hareket eder.
2. SALINIM düğmesine basıldığında, hava
akışı yönlendirme kanatçığı otomatik
olarak yukarı ve aşağı hareket etmeye
başlar.
Soğutma/Isıtma/Fan
Ünitenin fişinin takılı, elektrik akımının açık
olduğundan emin olun.
1. SOĞUTMA, ISITMA (sadece soğutma & ısıtma
modellerinde) veya FAN modunu seçmek için
MOD düğmesine basın.
2. İstediğiniz sıcaklık ayarını yapmak için
YUKARI/AŞAĞI düğmelerini kullanın. Sıcaklık, 1
derecelik adımlarla +17°C - +30°C aralığında
ayarlanabilir.
3. Fan hızını seçmek için FAN düğmesine basın.
Dört hız adımı Otomatik, Düşük, Orta ve
Yüksektir.
4. Klimayı başlatmak için AÇ/KAPAT düğmesine
basın.
NOT
FAN modunda, ayarlı sıcaklık uzaktan kumandada
gösterilmez ve oda sıcaklığı kontrol edilemez. Bu
durumda sadece 1, 3 ve 4. ayarlar uygulanabilir.
NOT: Hava akışı yönlendirme kanatçığı
salınımı ya da kanatçığın belirli bir
konuma getirilmesi klimanın soğutma
veya ısıtma performansını etkilerse,
hava akışı yönlendirme kanatçığı
salınım/hareket konumuna otomatik
olarak geçer.
5
Zamanlayıcı
DİKKAT

Uzaktan kulamda ile zamanlayıcı fonksiyonu için ayarlanabilecek çalışma
zamanı, şu ayarlarla sınırlıdır: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5,
6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 ve 24.
AÇILMA ZAMANLAYICISI düğmesine basarak
ünitenin açılacağı zamanı ayarlayabilirsiniz.
KAPANMA ZAMANLAYICISI düğmesine basarak
ünitenin kapanacağı zamanı ayarlayabilirsiniz.
Otomatik açılma zamanını ayarlamak için
1. AÇILMA ZAMANLAYICISI düğmesine basın.
Uzaktan kumandada AÇILMA ZAMANLAYICISI,
LCD ekran alanında da son ayarlanan otomatik
açılma zamanı ve “h” sinyali görüntülenir. Şimdi,
işlemi başlatmak için Otomatik açılma zamanı
sıfırlanabilir.
2. İstenilen otomatik açılma zamanını ayarlamak için
AÇILMA ZAMANLAYICISI düğmesine tekrar basın.
Bu düğmeye her basıldığında süre değeri 0 ile 10
saat arasında yarım saat, 10 ile 24 saat arasında ise
bir saat artar.
3. AÇILMA ZAMANLAYICISI ayarlandıktan sonra
uzaktan kumandanın klimaya sinyal
aktarabilmesi için bir saniye geçmesi gerekir.
Yaklaşık 2 saniye geçtikten sonra “h” sinyali
kaybolacak ve ayarlanan sıcaklık LCD
penceresinde tekrar görünecektir.
Zamanlayıcı ayarı örneği
AÇILMA ZAMANLAYICISI
(Otomatik açılma işlemi)
AÇILMA ZAMANLAYICISI, siz eve dönmeden
önce klimanın otomatik olarak açılmasını istediğiniz
zaman kullanılabilir. Klima, ayarlanan zamanda
otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
ZAMANLAYICI AÇIK
Başla
Kapalı
Ayar
Otomatik kapanma zamanını ayarlamak için
1. AÇILMA ZAMANLAYICISI düğmesine basın.
Uzaktan kumandada KAPANMA
ZAMANLAYICISI, LCD ekran alanında da son
ayarlanan otomatik kapanma zamanı ve “h”
sinyali görüntülenir. Şimdi, işlemi durdurmak için
Otomatik kapanma zamanı sıfırlanabilir.
2. İstenilen otomatik kapanma zamanını
ayarlamak için KAPANMA ZAMANLAYICISI
düğmesine tekrar basın. Bu düğmeye her
basıldığında süre değeri 0 ile 10 saat arasında
yarım saat, 10 ile 24 saat arasında ise bir saat
artar.
3. KAPANMA ZAMANLAYICISI ayarlandıktan sonra
uzaktan kumandanın klimaya sinyal aktarabilmesi
için bir saniye geçmesi gerekir. Yaklaşık 2 saniye
geçtikten sonra “h” sinyali kaybolacak ve
ayarlanan sıcaklık LCD penceresinde tekrar
görünecektir.
6
6 saat sonra
Örnek
Klimayı 6 saat sonra çalışacak şekilde ayarlamak için:
1. AÇILMA ZAMANLAYICISI düğmesine basın, ekranda
ayarlanan son başlama ayarı ve “h” sinyali
görüntülenir.
2. Uzaktan kumandanın AÇILMA ZAMANLAYICISI
ekranında “6:0h” ibaresini görüntülemek için AÇILMA
ZAMANLAYICISI düğmesine basın.
3. 3 saniye bekleyin, ekranda tekrar sıcaklık görünecektir.
“AÇILMA ZAMANLAYICISI" göstergesi
görüntülenmeye devam eder ve bu fonksiyon
etkinleştirilir.
ZAMANLAYICI KAPALI
Durdurma
Açık
Örnek
Klimayı 10 saat sonra kapanacak şekilde
ayarlamak için:
1. KAPANMA ZAMANLAYICISI düğmesine basın, ekranda
ayarlanan son kapanma ayarı ve “h” sinyali görüntülenir.
2. Uzaktan kumandanın KAPANMA ZAMANLAYICISI
ekranında “1:0h” ibaresini görüntülemek için KAPANMA
ZAMANLAYICISI düğmesine basın.
3. 3 saniye bekleyin, ekranda tekrar sıcaklık görünecektir.
“KAPANMA
ZAMANLAYICISI"
göstergesi
görüntülenmeye devam eder ve bu fonksiyon
etkinleştirilir.
BİRLEŞİK ZAMANLAYICI
(hem açılma hem de kapanma zamanlayıcısını aynı anda
ayarlamak için)
ZAMANLAYICI KAPALI
BAŞLA
Durdurma
AÇIK
Set
Ayardan 2
saat sonra
Ayardan 10
saat sonra
AÇILMA ZAMANLAYICISI | KAPANMA
ZAMANLAYICISI
(Kapanış | Başlangıç | Duruş)
Bu özellik, klimanın siz uyanmadan önce
açılması ve siz evden çıktıktan sonra
kapanması içi ayarlanabilir.
AKAPANMA ZAMANLAYICISI
(Otomatik kapanma işlemi)
KAPANMA ZAMANLAYICISI, siz uykuya daldıktan sonra
klimanın otomatik olarak kapanmasını istediğiniz zaman
kullanılabilir. Klima, ayarlanan zamanda otomatik olarak
duracaktır.
BAŞLA
KAPALI
Set
Ayardan 2
saat sonra
DURDURM
A
Ayardan 5
saat sonra
Örnek
Klimayı 2 saat sonra çalışmaya başlayacak ve 5
saat sonra tekrar kapanacak şekilde ayarlamak
için:
1. AÇILMA ZAMANLAYICISI düğmesine basın.
2. AÇILMA ZAMANLAYICISI ekranında 2.0h ibaresini
görüntülemek için AÇILMA ZAMANLAYICISI düğmesine
tekrar basın.
3. KAPANMA ZAMANLAYICISI düğmesine basın.
4. KAPANMA ZAMANLAYICISI ekranında 5.0h ibaresini
görüntülemek için KAPANMA ZAMANLAYICISI düğmesine
tekrar basın.
5. 3 saniye bekleyin, ekranda tekrar sıcaklık
görünecektir. “AÇILMA KAPANMA
ZAMANLAYICISI" göstergesi görüntülenmeye
devam eder ve bu fonksiyon etkinleştirilir.
NOT:
Zamanlayıcı
ayarı
(AÇILMA
ZAMANLAYICISI
veya
KAPANMA
ZAMANLAYICISI),
ayarlanan
zaman
etkinleştirildikten sonra sırayla çalışır.
KAPANMA ZAMANLAYICISI | AÇILMA ZAMANLAYICISI
(Açılış | Duruş | Başlatma)
Bu özellik, siz uykuya daldıktan sonra klimanın kapanması
ve sabah uyandığınızda ya da eve döndüğünüzde klimanın
tekrar açılması için kullanılabilir.
Örnek:
Klimayı 2 saat sonra kapanacak ve 10 saat sonra tekrar
başlayacak şekilde ayarlamak için:
1. KAPANMA ZAMANLAYICISI düğmesine basın.
2. KAPANMA ZAMANLAYICISI ekranında 2.0h ibaresini
görüntülemek için KAPANMA ZAMANLAYICISI düğmesine
tekrar basın.
3 AÇILMA ZAMANLAYICISI düğmesine basın.
4. AÇILMA ZAMANLAYICISI ekranında 10.0h ibaresini
görüntülemek için AÇILMAZAMANLAYICISI düğmesine
tekrar basın.
5. 3 saniye bekleyin, ekranda tekrar sıcaklık görünecektir.
“AÇILMA KAPANMA ZAMANLAYICISI" göstergesi
görüntülenmeye devam eder ve bu fonksiyon
etkinleştirilir.
7
UYKU fonksiyonu
•
•
Bu düğmeye 2 saniye basılı tutulduğunda UYKU
fonksiyonu başlatılır.
Uyku fonksiyonu, ünitenin sıcaklığını ilk iki saat içinde
her saat 1°C otomatik olarak artırır (soğutma modunda)
ya da azaltır (ısıtma modunda), sonraki 5 saat içinde de
sıcaklığı sabitler ve bundan sonra da ünite durur. Bu
özellik sayesinde hem konforlu bir sıcaklık sağlanır hem
de enerji tasarrufu yapılır. NOT: UYKU fonksiyonu sadece
Soğutma, Isıtma ve OTOMATİK modlarında kullanılabilir.
1)
LED/BENİ İZLE fonksiyonu
•
Bu düğmeye 2 saniye basılı tutulduğunda LED
fonksiyonu başlatılır.
•
.
2)
TURBO FONKSİYONU
•
Bu düğmeye 2 saniye basılı tutulduğunda
TURBO fonksiyonu başlatılır. Düğmeye 2
saniyeden uzun bir süre basılı tutulursa da FP
fonksiyonu başlatılır.
Turbo fonksiyonu ünitenin önceden ayarlanan bir
sıcaklığa en kısa sürede ulaşmasını sağlar. Bu
düğmeye soğutma modunda basılırsa ünite, çok
yüksek bir fan hızıyla güçlü bir şekilde soğuk
hava üfleyecektir. Bu düğmeye ısıtma modunda
basıldığında (sadece PTC kullanan modeller
için), PTC çalışacak ve hızlı ısıtma işlemini
başlatacaktır.
•
8
Download

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu