TÜBİTAK
ESFRI CLARIN Projesi
«Common Language Resources and
Technology Infrastructure»
Yrd. Doç. Dr. GÜLŞEN ERYİĞİT
İTÜ DDİ Çalışma Grubu Koordinatörü
İstanbul Teknik Üniversitesi
Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları 2016-17 Çağrıları Bilgi Günü
6 Ocak 2015, TÜBİTAK
Kurum/Kuruluş Tanıtımı
TÜBİTAK
İTÜ Doğal Dil İşleme Araştırma Grubu (2000-...)
3 öğretim üyesi, 7 doktora öğrencisi, >20 y.lisans
öğrencisi
Bazı Projeler:
• AB 7.Çerçeve CLARIN - Common language resources and
technology infrastructure, Ortak, 2010-2011
• EU ICT -COST IC 1207 Parseme ve TÜBİTAK 1001, “Parsing
Web 2.0 Sentences”, 2013-2015
• Santez, “Turkish Mobile Personal Assistant”, 2013-2014
• Tübitak 1003, “Türkçe'den-Türk İşaret Diline Otomatik Çeviri
Sistemi ve Avatar Animasyonu”, 2014-2016
Araştırma alanı ve faaliyetleri
TÜBİTAK
• Doğal Dil İşleme
Disiplinler arası bir çalışma alanı: Dilbilim, Bilgisayar Bilimleri,
Yapay Zeka, Psikoloji …
Kural Tabanlı ve İstatistiksel Yöntemler (veriden öğrenme)
Farklı araştırma alanlarına alt yapı sağlayan
Hesaplamalı dilbilim, Veri Madenciliği, Sosyal Medya Takibi,
Marka Takibi, Hesaplamalı Sosyal Bilimler, Robotik,
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
• İTÜ Türkçe Doğal Dil İşleme Yazılım Zinciri
tools.nlp.itu.edu.tr
ESFRI Projesi Hakkında
TÜBİTAK
CLARIN – Common Language Resources and Technology
Infrastructure
• Avrupa’da dil kaynakları ve teknolojileri oluşturmak,
halihazırda var olan kaynakları ve teknolojileri koordine
etmek, erişilebilir ve kullanılabilir kılmak üzere
oluşturulmuş geniş ölçekli bir Avrupa ortak girişimidir.
• CLARIN, insan ve toplum bilimlerinde çalışan
öğrencilere/araştırmacılara bilgisayar destekli dil işleme
araçlarını sunmayı hedeflemektedir.
• Ocak 2008’de hazırlık aşaması başlayan projenin ilk
aşamasında 26 farklı ülkeden 36 konsorsiyum ortağı
katılmıştır.
• Proje’nin hazırlık aşaması 2011 yılı Haziran ayında
sonlanacaktır.
• Sonrasında yapım aşamasına geçilmiştir.
Download

ESFRI-CLARIN Projesi GÜLŞEN ERYİĞİT