DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
DERS İZLEME PROGRAMI
Ders Kodu
BTEP201
Ders Adı
Dönem
Güz 2014-2015
Kredi
(2,2,0) 3
Görsel Programlama
ECTS Kredi
-
Ders Sitesi
http://sct.emu.edu.tr/btep/btep201
Önkoşul
BTEP102
Dersi veren
Öğretim Elemanı
Akile Oday
Ofis no.
CT114
E-posta
[email protected]
Ders Tanımı
Visual Basic (VB olarak da anılır) Microsoft tarafından geliştirilmiş modern bir programlama ortamıdır. Visual
Basic, nesneye yönelik bir programlama dilidir. Visual Basic'in bir programın yazılıp çalıştırılmasından öte,
program geliştirmek için çok sayıda araca sahip olması; kullanıcı arabiriminin tasarlanması, hataların
giderilmesi, veritabanı yaratmak, gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.
Visual Basic ile farklı düzeylerde (konularda) programlar geliştirilebilir. Visual Basic ile küçük işletmler için
program geliştirilebileceği gibi, profesyonel programlar, veritabanı uygulamaları ve hatta Internet uygulamaları
bile geliştirmek mümkündür. Örneğin bir cari hesap, stok, satış, imalat vb uygulamaları, oyun programı vb.
Öğrenme Çıktıları





Araç kutusu, pencereler, mönüler gibi ortam bileşenlerini tanıyaycak
Basit ve genel amaçlı uygulamalar geliştirecek
Şirketler için geliştirilen özel uygulamalar geliştirecek
Ticari programlar, satış sistemleri, veritabanı uygulamaları geliştirecek
Ticari amaçlı paket programlar geliştirecek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri


Ders teorik anlatım ve bilgisayar uygulamaları şeklinde yapılacaktır.
Dersi alan öğrencilerin verilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Dersle ilgili tüm bilgiler (ders materyalleri, duyurular gibi) dersin sitesinde bulunacaktır.
(http://sct.emu.edu.tr/btep/btep201)
Ders Materyalleri
Ders Materyalleri:
1. Ders notları
Yardımcı Kitap:
Michael Halvorsan (çevirir: Ümit Tezcan), Adım Adım Visual Basic 2010, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2010,
ISBN: 978-975-509-639-1
Ders Planı / Konu Başlıkları
Kısım 1 – Microsoft VB 2005’e Başlarken
VB ortamını tanımak
İlk Programı Yazmak
Toolbox Denetimleri ile Çalışmak
Menüler, Araç Çubukları ve İletişim Kutuları ile Çalışmak
Kısım 2- Programlamanın Temelleri
VB Değişkenleri, Formülleri
Karar Yapıları Kullanmak
Döngüler ve Zamanlayıcılar Kullanmak
Hata Ayıklamak
Yapılandırılmış Hata Yakalayıcılar ile Hataları Yakalamak
Mödüller ve Yordamlar Oluşturmak
Sayı ve Dize Verilerini Yönetmek için Diziler Kullanmak
Koleksiyonlar ve System.Collections Ad Alanı ile Çalışmak
Kısım 3 – Kullanıcı Arabirimi Tasarımı
Çalışma Zamanında Denetimleri ve Windows Formlarını Yönetmek
Formları Devralmak ve Temel Sınıflar Oluşturmak
Yazıcılarla Çalışmak
Kısım 4 - Veritabanı
ADO.NET’e Giriş
DataGridView Denetimi ile Veri Sunumu




Dersin Zorunlulukları
Teorik olarak verilen bilginin, öğrenciler ile etkileşim halinde, bilgisayarlı laboratuvar
ortamında uygulanması zorunlu olduğundan dolayı, ders saatlerine katılım yanında tüm
laboratuvar saatlerine katılım da mecburidir.
Her öğrencinin bir telafi sınavı alma hakkı vardır. Öğrencinin bir sınava katılamadığı
durumda sınav tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sağlık raporu sunmakla
yükümlüdür. Öğrenci eğer birden fazla sınava katılmadıysa telafi sınavından aldığı not
sadece yüzdeliği en yüksek olan bir tanesi yerine geçecektir. Telafi sınavı, tüm konuları
içerecek şekilde dönem sonu, sınav haftasından sonra yapılacaktır.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bir hafta içersinde aldığı nota itiraz etme hakkı
vardır. Bu süre sonunda herhangi bir itiraz dikkate alınmayacaktır.
Tüm öğrenciler, dersin sitesini ve bu sitede yapılacak olan duyuruları takip etmekle
yükümlüdür. Site takip edilmediği takdirde yaşanacak kayıplar öğrencilerin
sorumluluğundadır.
Değerlendirme Yöntemi
Değerlendirme
Yüzdelik
Laboratuvar
Ödev
Ara Sınav
Dönem Sonu
Sınavı
20 %
10 %
30 %
40 %
Download

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE