Konaklama ve Ulaşım B�lg�ler�
Değerl� M�saf�rler�m�z,
Üret�m Reform Paket� Çalıştay'ında, konaklama ve ulaşım h�zmetler�
T.C. B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından sağlanacaktır.
Konaklama ve çalıştay, H�ltonSa Ankara Otel'�nde gerçekleşecekt�r.
Bulunduğunuz şeh�rden Ankara'ya ulaşımlarınız ; �l�n�zde haval�manı var
�se uçak , yok �se otobüs veya tren b�letler�n�z tem�n ed�lecekt�r. Ankara Esenboğa
Haval�manı, Şeh�rlerarası Otobüs Term�nal� (AŞTİ ) ve Ankara Tren Gar'ından
organ�zasyon otel�ne gel�ş ve dönüş transferler�n�z bakanlığımız tarafından
sağlanacaktır.
Ulaşım ve konaklama planlamanız �ç�n :
Mer�h Bayar Gsm : +90 532 708 50 55
�[email protected]�mreformpaket�.com
Download

Konaklama/Ulaşım - Üretim Reform Paketi