ONLAR
SİZİ BEKLİYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMAK ÜZERE
ONLARYARDIM KAMPANYASI
Bu soğuk kış günlernde
htyacı ol anl arın
braz olsun yüzlern
gülümsetmek çn
LÜTFEN
Kampanyamıza Destek Olun
Detaylı B lg İç n:
203
01 15
ONLAR SİZİ BEKLİYOR
ÇAĞRI MERKEZİ
203 01 15
ONLAR SİZİ BEKLİYOR
ÇAĞRI MERKEZİ
ONLAR
SİZİ BEKLİYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMAK ÜZERE
ONLARYARDIM KAMPANYASI
İnsanların kullanmadıkları, evlerde a l vaziye e duran
eşyalar, elbise dolaplarını boş yere işgal eden ve
verilmesi düşünüldüğü halde verilecek, güvenilir bir yer
bulunamayan kullanılmış elbise, ayakkabı gibi
malzemeleri toplayarak ih yaç sahiplerine ulaş racağız.
Ka m p a nya d a to p l a n a ca k o l a n m a l ze m e l e r i n
gerekli bakımları yapıldıktan sonra ih yaç sahiplerine
ile lecek...............................................................
Duyarlı halkımızın değerl destekler n bekl yoruz.
ONLAR
SİZİ BEKLİYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMAK ÜZERE
ONLARYARDIM KAMPANYASI
Projenn Amacı
Toplumumuz gelenekleri ve görenekleri, güçlü aile
b a ğ l a r ı , s o syo - e ko n o m i k i m kâ n l a r ı ve
yardımseverlik anlayışı ile yoksullukla mücadele
edecek güç ve imkâna sahip r. Yapılması gereken
toplumun içindeki bu dinamiğin ortaya çıkar lması,
harekete geçirilmesidir. Aksaray Belediyesi olarak
amacımız; yoksullukla mücadele sürecinde etkin bir
rol almak, rehberlik ve öncülük yapmak ve
hayırseverlerle ih yaç sahiplerini buluşturmak r.
Yardım Sürec Nasıl İşleyecek?
Yardım talep eden kişi gerekli belgelerini teslim e kten
sonra belgeleri arşive alınacak r. Sosyal inceleme
ekiplerimiz bu ailelerin sosyal durumunu incelemek
üzere evini ziyaret ederek, gerekli araş rmaları
yapacak r. Bu işlemlerin sonucunda aile için “Sosyal
İnceleme Formu” doldurulacak ve tespi yapılan
ailelerin inceleme formları Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğümüz ve Kadın Koordinasyon Merkezi Yardım
Değerlendirme komisyonu tara ndan değerlendirilerek
uygun görülen yardımlara karar verilecek r.
Değerlendirilen dosyalar Kadın Koordinasyon Merkezi
birimine aktarılarak, ailelere gidecek yardımların
tarihleri ve çıkışları düzenlenecek, ih yaç sahibi ailelerin
yardımları ekiplerimiz tara ndan kendilerine
ulaş rılacak r...................................................................
Yardım talep eden k ş aşağıda bel rt len belgeler
Aksaray Beled yes Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne
ulaştırab l rler.
Gerekl Belgeler
1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2. Talep Formu
3. Öğrenci ise öğrenci belgesi,
Detaylı B lg İç n:
ONLAR
SİZİ BEKLİYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMAK ÜZERE
ONLARYARDIM KAMPANYASI
Yardım Türler
Gıda Yardımı
Giyecek Yardımı
Kitap, Kırtasiye ve Oyuncak Yardımı
Temizlik Malzemesi Yardımı
Eşya Yardımı
Çeyiz Yardımı
Psikolojik Destek
Hukuki Destek
Eği m Desteği
Engelli Araç-Gereçleri (Tekerlekli Sandalye,
Koltuk Değneği
BAĞIŞ VE YARDIM İÇİN
BİR TELEFON YETERLİ
Kullanılabilir Durumdaki Giysilerini ve eşyalarını,
İh yacı Olanlara Ulaş rmak İsteyen
Vatandaşlarımız, Teslimat Şartlarına Uygun Olarak
Hazırlanmış Giysileri, 203 01 15 Nolu Çağrı
Merkezimizi Arayarak Alınmasını Sağlayabilir Yada
Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze Teslim
E d e b i l i r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ONLAR SİZİ BEKLİYOR GİYSİ MAĞAZASI
Evnzde bulunan gymedğnz
kıyafetlernz randevu sstem le
çalışan ekplermz evlernzden
teslm almakta, mağazamızda htyaç
sahplernn taleplerne göre ücretsz
dağıtımını sağlamaktadırlar
ONLAR
SİZİ BEKLİYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMAK ÜZERE
YARDIM TOPLAMA KAMPANYASI
ONLAR SİZİ BEKLİYOR GİYSİ MAĞAZASI
Açık Gardırop 2. El G ys Mağazası'na bağışta
bulunacağınız g ys çeş tler aşağıda sıralanmıştır.
Pantalon, Etek, Ceket, Gömlek, Palto, Mont, Elbise
Tshirt, Kazak, Hırka, Eşortman, Bluz, Çizme, Bot,
Ayakkabı, Bebek Kıyafetleri
Teslmat Şartları
Yır k, sökük veya tamir ih yacı bulunmaması,
Giysilerin cinslerine göre gruplara ayrılarak ayrı ayrı
poşetlenmesi veya kolilemesi,
Poşet veya kolilerin üzerine yapış rılacak bir liste ile teslim
edilen giysinin cinsi, sayısının ve toplamının belir lmesi,
NOT: k ş n n özel g y m ( ç çamaşırı, çorap v.b.)
kes nl kle kabul ed lmemekted r.
Eşya Bağışı
Aksaray Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü birinci el ve
kullanılabilir durumdaki ikinci el eşya yardımlarınızı
kabul etmektedir. İkinci el eşya bağışı için, sosyal
inceleme ekipleri bağış yapılmak istenen eşya ya da
eşyaların uygun olup olmadığını kontrol e kten sonra
sevkiyat ekiplerini bilgilendirerek eşyaların teslim
alınmasını sağlamaktadır.
Diğer bağışlarınız için Alo Aksaray Belediyesi
Kadın Kordinasyon Merkezi
0 382 203 01 15 numaralı ha arayarak bilgi alabilirsiniz.
NELER GÖNDERELİM:
Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, ütü,
genç odası mobilyaları, kanepe ve koltuk takımları,
bisiklet, play station, bilgisayar, oyuncak
Teslmat Şartları
Elektr kl aletler ve beyaz eşyalar çalışır
durumda ve tem z olmalıdır.
Mob lya bağışları bağışçıdan alınarak
doğrudan a leye aktarılmaktadır. İlg l eşyaya
gereks n m duyan a len n bel rlenmes
amacıyla beled yem z le telefon görüşmes
yapılması uygun olacaktır.
Telefon görüşmes ardından eşyanın
şlevsell ğ n n kontrol ed lmes amacıyla sosyal
h zmetler departmanında görevl
arkadaşlarımızın z yaret ne hazırlıklı
olmalısınız. Bu amaçla s zden randevu talep
ed lecekt r.
Z yaret n ze gelecek arkadaşlarımız
bağışlayacağınız eşyayı a lem z n ht yaçlarına
uygun buldukları takd rde tesl m alacaktır.
203 01 15
ONLAR SİZİ BEKLİYOR
ÇAĞRI MERKEZİ
ONLAR
SİZİ BEKLİYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMAK ÜZERE
YARDIM TOPLAMA KAMPANYASI
Detaylı B lg İç n:
LEDiYESi
AKSARAY BE
ÇALIS- IYOR
AKSARAY’DA
GÜZEL
SEYLER
OLUYOR
203
01 15
ONLAR SİZİ BEKLİYOR
ÇAĞRI MERKEZİ
Download

SİZİ BEKLİYOR - Aksaray Belediyesi