BESLENME
ALIŞKINLIKLARINA
YENİ YAKLAŞIMLAR
www.konya.edu.tr
www.konya.edu.tr
PROGRAM:
Nefise Betül HIDIROĞLU
(TSE Gıda Laboratuvarı Müdürü)
“Türk ye’de ve Dünya’da Helal Standard zasyon
(SMIIC ve CEN Standad zasyon Çalışmaları”
Şenay Burç n ALKAN
(NEÜ Sağlık B l mler Fakültes Beslenme ve D yetet k Bölümü Uzmanı)
“Yeme Davranış Bozuklukları ve Beslenme Alışkanlıklarına
Yen Yaklaşımlar”
Ün vers tem z Sağlık B l mler Fakültes tarafından
düzenlenecek olan TSE Gıda Laboratuvarı Müdürü Nefise Betül
HIDIROĞLU ve Fakültem z Beslenme ve D yetet k Bölümü Uzmanı
Şenay Burç n ALKAN’ın konuşmacı olarak katılacağı
“Beslenme Alışkınlıklarına Yen Yaklaşımlar”
konulu programa katılımınız b zler mutlu edecekt r.
Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK
Dekan
TARİH : 03 N san 2015, Cuma
SAAT : 10.00
YER
: Necmett n Erbakan Ün vers tes
Meram Tıp Fakültes
Eyüp Kalaycı Konferans Salonu
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Rektör
Download

yeni yaklaşımlar