TMMOB METALURJĐ VE MALZEME MÜHENDĐSLERĐ ODASI
KREDĐ KARTI KESĐNTĐ TALĐMATI
.........................BANKASI,......................................ŞUBESĐ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
2014 yılı.......................... ayından başlamak üzere ..............ay (*) boyunca
..................................TL/AY bedelin kredi kartı hesabımdan TMMOB Metalurji ve
Malzeme Mühendisleri Odası adına tahsil edilmesini kabul ediyorum.
VISA
MASTER CARD
ADI SOYADI: ............................
EUROCARD
Tarih:......../......../.........
Đmza:
ADRESĐ:....................................................................................................................
...................................................................................................................................
Kart: VISA
EUROCARD
MASTERCARD
KREDĐ KARTI NUMARASI:
SON KULLANMA TARĐHĐ :....../..........
Tel: (
)
Faks: (
)
(*) Kesintiler ayın 15 – 20’si arasında yapılır
E.Posta:
Download

iNcpsu KAyMAKAlrr,ıĞr Ayrıca yazlm|z ekinde