Tarık UZUN
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yeri: Ordu/Türkiye
Doğum Yılı: 1983
E-posta: [email protected]
EĞİTİM
Lisans Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü, 2001-2005
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fak., Dilbilim ABD, Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı, 2011-2013
Tez Konusu: Yükseköğretimde Bağımsız Öğrenme Merkezini Kullanan İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme
Eğilimleri ve Biçemleri
Doktora Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fak., Dilbilim ABD, Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı, 2013-........
MESLEK YAŞAMI
2005-2006 Ankara Üniversitesi TÖMER Trabzon Şubesi, İngilizce Okutmanı
2007
Jandarma Okullar Komutanlığı, Öğretim Başkanlığı, İngilizce Öğretmeni/Jandarma Teğmen
2007-2011 Ankara Üniversitesi TÖMER Trabzon Şubesi, Müdür Yardımcısı, Yabancı Diller Bölüm Başkanı
2008-2011 Ankara Üniversitesi TÖMER Trabzon Şubesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Okutmanı
2011-2012 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, İngilizce Okutmanı
2012- ....... Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Okutmanı
2013- ....... Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bağımsız Öğrenme Merkezi (ILC/SAC) Koordinatörü
AKADEMİK İLGİ ALANLARI
Öğrenici Özerkliği, Öz Erişimli Öğrenme, Sesbilgisi, Sözcük Bilgisi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi.
ASKERLİK DURUMU
30.11.2007 tarihi itibariyle tamamlandı;
Jandarma Okullar Komutanlığı, Öğretim Başkanlığı, Yabancı Dil Dersleri Bölüm Başkanlığı, Ankara
Jandarma Teğmen (Yedek Subay), İngilizce Öğretmeni




MESLEKİ SERTİFİKALAR
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı, 2003-2004
TESOL Certificate of Completion, “Communicative Teaching for the ESL/EFL Classroom, by Kevin Keating” TESOL-Approved
Online ELT ADVANTAGE Course, Thomson ELT&TESOL (16 Nisan-6 Haziran 2008)
Certificate in English Language Teaching (CELT), ACELS (Accreditation and Coordination of English Language Services) ve
“National Qualifications Authority of Ireland” Onaylı İngilizce Öğretmenliği Sertifikası, Derece: Approved, Swan Training
Institute (Dublin/İrlanda), 9 Kasım 2011, Ankara/Türkiye.
PROJELER, EĞİTİM PROGRAMLARI
Finansal Bilgilendirme Merkezi Projesi, AB Projesi, Tercüman, Temmuz-Ekim 2009.

The Middle Ages c.1100-1300 in Non Formal Adult Education; Hayat Boyu Öğrenme Programı, Grundtvig Çalışma Grupları
Etkinliği (Workshop), Katılımcı. LOF Ringsted Aftenskole, 25-29 Ocak 2010, Ringsted/Danimarka.

Dance, Cook and Speak in Turkish!; Hayat Boyu Öğrenme Programı, Grundtvig Çalışma Grupları Etkinliği (Workshop),
Organizasyon Komite Üyesi ve Türkçe Eğitmeni, TARGED (Toplumsal Araştırma ve Geliştirmeyi Destekleme Derneği,
Trabzon), 4-9 Nisan 2011, Trabzon/Türkiye.

TEFL/TESOL English Teacher Refresher Course; Hayat Boyu Öğrenme Programı, Grundtvig Hizmet İçi Eğitim Etkinliği,
Katılımcı, EUROPASS Centro Studi Europeo, 22-29 Mayıs 2011, Floransa/İtalya.
1

Reviving Penfriendship; Gençlik Programı Eylem 1.2 Projesi, Yıldırım Beyazıt Gençlik Grubu adına Proje Yasal Temsilcisi, 01
Ağustos 2013-31 Ocak 2014 (6 ay), Ankara, Trikala (Yunanistan) ve Kekava (Letonya).

AKADEMİK ETKİNLİKLER
The 3rd ELT Conference; “Lifelong Literature-from K to 12”; ODTÜ Geliştirme Vakfı Okuları, Ankara/2007.

5th ELT Conference; Büyük Kolej, Ankara/2007.

At Every Home: New Language Tools Presentation Show; Ankara Üniversitesi TÖMER, Trabzon/2007.

Barış İçin Ortaklık (BİO) Organize Suçlarla Mücadele Kursu; Mihmandarlık, Yazılı ve Sözlü Çeviri; Jandarma Okullar
Komutanlığı, Ankara/2007.

11. Balkan Ülkelerinde İleri Eğitim Konferansı; Selçuk Üniversitesi, Konya/2008.

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon/2009.

IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu; Fırat Üniversitesi, Elazığ/2010.

III. World Conference on Educational Sciences; Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul/2011.

9. Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu; Ankara Üniversitesi TÖMER ve
Kırgızistan Manas Üniversitesi, 12-14 Mayıs 2011, Bişkek/Kırgızistan.

Workshop Fest; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 5 Temmuz 2012, Ankara/Türkiye.

Wired in or out, 1st International ELT Symposium, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1-2 Aralık 2012, İstanbul/Türkiye.

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences; Sapienza University in Rome, 6-8 Şubat 2014, Roma/İtalya.

Learners and Teachers as Companions on the Road to Autonomy; IATEFL LASIG Yerel Konferansı, 30-31 Mayıs 2014,
İstanbul/Türkiye.
BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
“Too Much Stress? A Qualitative Study on Foreign Language Learning Anxiety”, 11. Uluslararası Balkan Ülkelerinde İleri
Eğitim Konferansı, Selçuk Üniversitesi ve BASOPED (Balkan Society for Pedagogy and Education), 23-26 Ekim 2008, Konya.
(Yrd. Doç. Dr. Sibel Arıoğul ile birlikte)
“Digital Video Technology in Foreign Language Classes: A Case Study with ‘Lost’”, 3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
7-8-9 Ekim 2009, Trabzon. (Yrd. Doç. Dr. Sibel Arıoğul ile birlikte)
“Hikaye Anlatım Metodu ile İlköğretim Öğrencilerine Yabancı Dil Öğretimi”, IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu.
Fırat Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ. (Yrd. Doç. Dr. Sibel Arıoğul ile birlikte)
“Metaphorical Conceptualizations of Arab Learners of Turkish” 3. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı. Bahçeşehir Üniversitesi,
3-7 Şubat 2011, İstanbul. (Yrd. Doç. Dr. Sibel Arıoğul ile birlikte)
“Student-Generated TV Commercials Through Mobile Technology for Foreign Language Learning” 23rd International
Conference of Society for Information Technology and Teacher Education (SITE), 5-9 Mart 2012, Austin-Texas/ABD. (Yrd.
Doç. Dr. Sibel Arıoğul tarafından sunulmuştur.)
“Learning Styles of Independent Learning Centre Users” III. European Conference on Social and Behavioral Sciences,
Sapienza University in Rome, 6-8 Şubat 2014, Roma/İtalya.
YAYINLAR
a. BİLDİRİLER (Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler)
Ariogul S. ve Uzun T. (2009). Too Much Stress? A Qualitative Study on Foreign Language Learning Anxiety. Further
Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries (Konferans Bildiriler Kitabı), 1, 159-166.
Balkan Society for Pedagogy and Education, Ankara: Eğitim Akademi Yayınları.
Ariogul, S. ve Uzun, T. (2012). Student-Generated TV Commercials through Mobile Technology for Foreign Language
Learning. P. Resta (Ed.) içinde, Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International
Conference 2012, 1312-1316.
2
b.
BİLDİRİLER (Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler)
Ariogul S. ve Uzun, T. (2010) Hikâye Anlatım Metodu ile İlköğretim Öğrencilerine Yabancı Dil Öğretimi. IX. Ulusal Sınıf
Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Konferans Bildiriler Kitabı, 1029-1032.
c.
MAKALELER (Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler)
Ariogul S. ve Uzun, T. (2010) Hikâye Anlatım Metodu ile İlköğretim Öğrencilerine Yabancı Dil Öğretimi. E-Journal of New
World Sciences Academy (www.newwsa.com), Education Sciences, 5(4), 1670-1676. (Dergi EBSCO Publishing veri
tabanında taranmaktadır.)
Ariogul S. ve Uzun, T. (2011) Metaphorical Conceptualizations of Arab Learners of Turkish. Procedia-Social and Behavioral
Sciences 15, 2088-2091 (Scopus , ScienceDirect ve Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI
Web of Science) veri tabanları üzerinden taranabilmektedir).
Uzun, T. (2014). General tendencies of English language learners in using an independent learning centre within the Turkish
higher education context. Studies in Self-Access Learning (SISAL) Journal, 5(2), 98-111.
d.
MAKALELER (Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler)
Ariogul S. ve Uzun, T. (2009). Digital Video Technology in Foreign Language Classes: A Case Study with Lost. Dil Dergisi
(Language Journal; Ankara Üniversitesi TÖMER Yurtiçi Hakemli Dergisi),142, 61- 70.
e.
DİĞER YAZILAR
Uzun T. ve Ariogul S. (2010). “Neden Bu Stres? Dil Öğrenme Endişeleri Üzerine Bir Çalışma” Ankara Üniversitesi TÖMER
Haber ve Tanıtım Bülteni, Araştırma ve Uygulama Bölümü Makalesi, Ocak-Nisan 2010, Sayı:4, 12-15.
ÜYELİKLER
Orduspor Kulübü Kongre Üyesi; Ekim 2009-…
Orduspor Kulübü Yönetim Kurulu Yedek Üyesi; Nisan 2012-Haziran 2014
Dilbilim Derneği; Ekim 2013-...
IATEFL (International Association of Teaching English as a Foreign Language); Mart 2014-...
IATEFL LASIG (Learner Autonomy Special Interest Group); Mart 2014-...
3
Download

Tarık UZUN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi