Canan HARMANCI
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve
Eğitimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Dilbilim
alanında mastır eğitimini tamamlayan Canan HARMANCI,
öğretmenlik mesleğine Ankara Üniversitesi, Türkçe Eğitim
Merkezi’nde (TÖMER-Ankara) Türkçe Okutmanı olarak
başlamış, aynı kurumda kısa süreliğine Zümre Başkanlığı
ve Sınav Yazma ve Değerlendirme Başkanlığını görevlerini
yürütmüştür. 1993-1997 yılları arasında Turizm Otelcilik ve
Meslek Lisesi’nde Almanca öğretmeliği görevini yürütmüş,
aynı yıllar içerisinde farklı yayınevlerine kitap tercümeleri yapmış, SGK Genel
Müdürlüğü’nde yeminli mütercim olarak da çalışmıştır. 1997 yılından itibaren 18 yıl
süreyle İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Lisesi’nin Müdürlük görevini yerine
getirmiştir.
İdarecilik görevinin yanı sıra ölçme ve değerlendirme teknik ve yöntemleri,
değerlendirmede geri bildirimin önemi, ihtiyaç analizlerine göre kurumun hizmetiçi
eğitimlerini planlama ve hiçmetiçi eğitimleri verme, öğretimde yeni yaklaşımları takip
etme, kurum kalite standartları üzerinde çalışma, performans yönetim sistemlerine
ilişkin standartları oluşturma, uygulama ve sonuç değerlendirmesi yapma, ders
gözlemleri yapma değerlendirme ve gelişim planlarını hazırlama, uluslararası
programlardaki yenilikleri takip etme uygulama ve entegre etme gibi alanlarda da
çalışmalarda bulunmuştur.
Kendisi Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2014 Ağustos ayı itibariyle Işıkkent Eğitim
Kampüsü’nde Genel Müdür pozisyonunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Download

Canan Harmancı - Işıkkent Eğitim Kampüsü