Editörden
Tarih Kritik’in ilk sayısı akademik çevre ve tarih okuyucuları nezdinde kendi sitesi ve
ULAKBİM/Dergipark portalı üzerinde kayda değer bir ilgi görmüştür. Ancak basılı olarak
da çıkardığımız dergimiz aynı ilgiyi görmemiştir. Yüz civarında abone olmak için banka
hesap numarası soran okuyucularımızdan sadece beşi abone olmuştur. Bu çerçevede Tarih
Kritik Dergisi ikinci sayıdan itibaren artık basılı olarak çıkmayacaktır.
Diğer taraftan ülkemizin önemli yayınevlerine tarih sahasında çıkardığınız kitapların görsel
tanıtımlarını karşılıksız yapalım teklifimizin de genel bir suskunlukla karşılandığını not
etmek isteriz. Ancak Tarih Kritik bir grup gönüllünün şahsi gayretleriyle internet üzerinde
yayınlanmaya devam edecektir. Bu kapsamda Dergimizin www.tarihkritik.com sitesini
emsalleri arasında çekici hale getiren ağ tasarımcımız Sn. Hasan Akyol’a da yine karşılıksız
profesyonel desteği için teşekkürlerimizi sunarız.
Nisan sayısında buluşmak dileğiyle
Editor Note
The first issue of History Critique has drawn a considerable interest within academic circles
and history readers, through its own website and portal of ULAKBİM/Dergipark. However,
the printed version of the same issue was not blessed with same enthusiasm. Out of almost
one hundred readers inquiring for the bank account number to subscribe only five turned out
to be bona fide subscribers. Therefore, Journal of History Critique will not be published in
paperback following the second issue.
We would like to underline that prominent publishers of our country have displayed an
overall silence to our proposals to launch a visual promotion of the books they have printed,
in the field of history. Nevertheless, History Critique will be accessible through internet with
personal efforts of a handful of volunteers. In this context, we would like to extend our
gratitude to the web designer Mr. Hasan Akyol, who made www.tarihkritik.com site
attractive among prototypes.
Hope to meet again in the April, 2016.
5
Tarih Kritik - Sayı 2, Ocak 2016
Download

Sayfa / Page : 5 | İndir / Download