Editörden…
Değerli İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD) Okuyucuları,
İMAD’ın üçüncü sayısında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk sayısını
Aralık 2014, ikinci sayısını Haziran 2015 tarihinde yayımladığımız İMAD’ın akademik
alanda siz değerli takipçilerimiz ve İMAD ekibinin gayretleriyle akademik dergiler içerisinde
yer edinmenin heyecanı içerisindeyiz.
Her
sayı
yayınlanmadan
önce
yaptığımız
TÜBİTAK
DergiPark
istatistik
incelemesinde 15 Aralık 2014 tarihinden itibaren günümüze (26.12.2015) , dergi web sitesinin
(http://imad.dpu.edu.tr/) 19483 tekil kullanıcı tarafından ziyaret edildiği, 5920 kez PDF
makale indirimi yapıldığı görülmüştür. İMAD’ın görüntülenme ve makalelerin indirilme
sayısının ve İMAD’a olan ilginin daha da arttığı gözlemlenmiştir.
İkinci sayıda Ömer Faruk Söylev’in “Psikolojik Yardım Hizmetleri Bağlamında
Türkiye’de Dinî Danışma ve Rehberlik”
başlıklı yazısı en çok indirilen makale olarak
görülmektedir.
İMAD’a ilginin bir göstergesi ve sonucu olarak üçüncü sayıda hakem sürecine giren
makale sayısında da önemli miktarda artış kaydedilmiştir. Ancak bu yazılardan
azımsanamayacak bir kısmının yayın ve yazım ilkelerine uygun olarak gönderilmediği dikkati
çekmektedir. Bu ise zaman kaybına sebep olmaktadır. Bu sebeple yazıların yayın ve yazım
ilkelerine uygun gönderilmesi hem yazar hem de dergi yönetimi açısından kolaylığa sebep
olacaktır.
İnternet ortamında yayımlanan bilimsel yazı içeriklerine kolay erişimi sağlamak için
her bir yazıya DOI kısaltması ile anılan Digital Object Identifier (Dijital Nesne Tanımlayıcı)
sistemi dâhilinde numaralar verilmektedir. İMAD da DergiPark sisteminin bir üyesi olarak bu
sayı itibariyle (DergiPark sözleşmesi gereği) DOI numarası vermeye başlayacak, geçmiş
sayılardaki makalelere de DOI numarası alacaktır.
İMAD’ın üçüncü sayısında dört telif, bir çeviri, bir kitap tanıtım ve bir sempozyum
değerlendirme yazısı bulunmaktadır. Kalitenin sağlanması ve korunması amacıyla yazı
sayılarının sınırlandırılması ilkesi benimsenmiş olup gelecek sayılarda yayımlanan yazı
sayısında artırıma gidilebilecektir. Eserlerin kabulünde iki hakemin onayı şart koşulmuştur.
İki hakemden birisinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü bir hakeme yazı gönderilmekte
olup bu hakemin görüşü doğrultusunda yazıların yayımlanıp yayımlanmamasına karar
verilmektedir. İlk iki sayıda olduğu gibi “kör hakemlik ilkesinin” bir gereği olarak bu sayıda
da hakem listesi verilmeyecek olup, listenin daha sonra topluca verilmesi planlanmıştır.
Bizlere alt yapı hizmeti veren genelde Tübitak özelde DergiPark yöneticilerine
teşekkürü borç bilirim. Ayrıca maddi ve manevi desteklerini her zaman gördüğümüz
İMAD’ın önceki imtiyaz sahibi ve DPÜ İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Sayın Prof. Dr.
Bilal Kemikli’ye, DPÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Halis AYDEMİR’e yazıların
yayın sürecinde görev alan hakemlerimize, danışma ve editörler kurulu üyelerimize,
redaktörlerimize, İMAD’ın diğer kurul üyelerine, bu süreçte yanımızda olan Dumlupınar
Üniversitesi yönetimi ve personeline de teşekkür ederim.
Dördüncü sayıda buluşmak dileğiyle…
Dr. Rifat TÜRKEL
Baş Editör
İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
Download

(İMAD) Okuyucuları, İMAD`ın üçüncü sayısında sizle