CampusFrance Turquie
Fransız Yüksek Öğretimini Yurtdışında
Tanıtma Ulusal Ajansı
Lamiha Öztürk
Campus France Türkiye Koordinatörü
CampusFrance
Campus France’ın hizmet kapsamı
Bağlı bulunduğu bakanlıkların sorumluluğu altında, Campus France’ın
amaçları şunlardır:
Dünyada Fransız yüksek eğitiminin tanıtımını yapmak ;
Yabancı öğrencileri Fransa’daki yüksek öğrenim konusunda
bilgilendirmek, yönlendirmek, öğrencilik yaşamı hakkında pratik
bilgiler vermek ve bazı durumlarda başvurularını doğrudan ilgili
üniversitelere aktarmak.
CampusFrance
Agence nationale pour la promotion
de l’enseignement supérieur français à l’étranger
CampusFrance
Campus France merkezleri
Campus France merkezlerinin dağılımı : İstanbul, Ankara ve Izmir, dünyada
200 merkez bulunmaktadır.
CampusFrance
Agence nationale pour la promotion
de l’enseignement supérieur français à l’étranger
CampusFrance
Araçlar – Internet sitesi
http://www.turquie.campusfrance.org/tr
Campus France’ın internet sitesi Türkçe ve Fransızca olmak üzere 2 dilde
görüntülenebilmektedir:
Fransa’ya öğrenim amacıyla giderken ihtiyaç duyulan gerekli
bilgilere, Geniş Kapsamlı Katalog yardımıyla eğitim programlarına
ilişkin seçeneklere ulaşımı ve eğitim projesinin hayata geçirilmesini
kolaylaştırır,
Gelen taleplere daha iyi cevap verebilmek icin bugün 53 ülkede ilgili
ülkeye özel Campus France internet sitesi bulunmaktadır.
Her yıl siteyi 1 milyondan fazla kişi ziyaret etmektedir.
CampusFrance
Agence nationale pour la promotion
de l’enseignement supérieur français à l’étranger
CampusFrance – Fransa’da yüksek öğrenim
Yüksek öğrenim kurumları
Fransa’da 3500’ün üzerinde özel ya da devlet
kurumu bulunmaktadır :
85 üniversite (öğrencilerin % 70’i )
224 mühendislik okulu
220 işletme ve ticaret okulu
120 sanat okulu
20 mimarlık okulu
3 000 diğer okul ve enstitüler
4
CampusFrance
Agence nationale pour la promotion
de l’enseignement supérieur français à l’étranger
CampusFrance – Fransa’da yüksek öğrenim
Avrupa’da yüksek öğrenim sistemi
Fransa’daki yüksek öğrenim, Avrupa Birliği ortak sistemine uygun olarak 3
eğitim seviyesinden oluşur :
Lisans (L) = 6 dönemdir = 180 ECTS
Yüksek Lisans (M) = 4 dönemdir = 120 ECTS
Doktora (D) = Yüksek Lisans eğitiminden sonra en az 3 yıldır
ECTS sistemi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) alınan eğitimi onaylayan,
biriktirilip aktarılabilen ders kredilerini içeren bir avrupa eğitim sistemidir.
Bu sistem öğrencilerin eğitim süreleri boyunca Avrupa’daki diğer eğitim
kurumlarına geçislerini kolaylaştırır.
5
CampusFrance
Agence nationale pour la promotion
de l’enseignement supérieur français à l’étranger
CampusFrance
Araçlar – Fransız eğitim programları kataloğu
2006’da oluşturulan Campus France’ın Geniş Kapsamlı Eğitim Kataloğu
bütün Fransız yüksek öğrenim programlarına ulaşmayı sağlayan bir
arama motorudur:
Düzenli olarak güncellenen Geniş Kapsamlı Katalog’da 33 000’den
fazla eğitim programı yer alır ;
Bu katalogtan Lisans, Mastır, Doktora, Dil kursları, Sanat eğitimleri
ve ingilizce programlara ulaşabilirsiniz.
CampusFrance
Agence nationale pour la promotion
de l’enseignement supérieur français à l’étranger
CampusFrance
Araçlar – Ingilizce programlar kataloğu
600’den fazla İngilizce yüksek lisans programı
CampusFrance
Agence nationale pour la promotion
de l’enseignement supérieur français à l’étranger
CampusFrance - Fransa’da Araştırma
Mastır Eğitimi / BURSLAR
Mastır seviyesinde Fransız Hükümeti burslarının yanısıra özel
kurumların ve Avrupa Birliği’nin verdiği pek çok burs
bulunmaktadır.
Eiffel Bursu, Fransız Hükümeti-TEV ortak bursu, Jean Monnet
Bursu, Fransa Büyükelçiliği Bursu,Erasmus-Mundus Mastır
Bursu, ALIS bursu, Copernic bursu gibi pek çok burs programı
bulunmaktadır.
Türk öğrencilere verilen bursların tamamına ve bu programlarla
ilgili ayrıntılı bilgilere web sayfamızdaki burs arama motorundan
ulaşabilirsiniz.
www.turquie.campusfrance.org
CampusFrance
Agence nationale pour la promotion
de l’enseignement supérieur français à l’étranger
CampusFrance - Fransa’da Araştırma
Doktora
Doktora, bir master programını tamamladıktan veya master
derecesinde bir diploma sahibi olduktan sonra en az 3 yıl
sürmektedir. Doktora eğitimi yüksek öğrenim ve araştırma
kurumları bünyesindeki doktora okullarına bağlı araştırma
birimlerinde yapılmaktadır.
Fransa’da :
Yaklaşık 300 doktora okulunda, 70 000 doktora öğrencisi vardır.
Bunların yaklaşık %41’i yabancı öğrencilerden oluşmaktadır.
Her yıl ortalama 10 000 tez savunması yapılmaktadır.
Web sitemizdeki arama motorundan doktora derecesini
seçerek yaklaşık 3 000 araştırma birimine ve doktora
okullarının tamamına ulaşabilirsiniz.
www.turquie.campusfrance.org
CampusFrance
Agence nationale pour la promotion
de l’enseignement supérieur français à l’étranger
CampusFrance - Fransa’da Araştırma
Doktora / BAŞVURULAR
Doktora başvurusu yapabilmek için ön şart, Avrupa’daki master derecesine denk ( 5
yıllık yüksek eğitim) bir diplomaya sahip olmaktır.
Aday öncelikle bir doktora projesi hazırlamalı ve bu projeyi çalışabileceği bir tez hocası
bulmalıdır. Tez hocasını irtibata geçeceği doktora okulu önerebileceği gibi adayın
kendisi de bulabilir.
Tez hocası ve doktora okulu uygun görürse doktora tezi İngilizce de yazılabilir.
Tez hocası ve doktora okulu adayı kabul ettikten sonra doktora kontratı imzalanır ve
aday doktora okuluna kaydını yaptırır.
Başvurular genelde Ağustos sonu veya Eylül başı gibi başlamaktadır.
CampusFrance
Agence nationale pour la promotion
de l’enseignement supérieur français à l’étranger
Kayıt
Ön Kayıt Prosedürü
Lisans eğitiminin 1.ve 2. yılı için kayıtlar, 15 Kasım ile 22 ocak Ocak tarihleri
arasında Campus France sitesi üzerinden yapılır.
Fransızca mastır programları için:

CampusFrance’a üye kurumlar için kayıtlar internet sitemiz üzerinden
online olarak 15 Mart’a kadar yapılmaktadır;
www.turquie.campusfrance.org

Üye olmayan kurumlar için, kayıtlar doğrudan ilgili kuruma başvurarak
yapılmaktadır.
İngilizce master programları için :

İlgili kurumun web sitesinden başvuru tarihleri takip edilmelidir.
Başvuru dosyaları doğrudan ilgili kuruma gönderilmelidir.
Başvuru dosyaları genel değerlendirme yapılarak incelenir ve adaylara
sonuçlar e-mail veya posta yoluyla iletilir.
Öğrenci bütçesi
Fransa Avrupa ülkeleri arasında ekonomik olarak en uygun olanlardan biridir,
bu da öğrencilerin yaşam kosullarını kolaylaştırır:
Kayıt ücreti:

Üniversite: 130 ila 380 Euro arası

« Grandes Écoles », Uzmanlık okulları ve Enstitüler 300 ila 20 000
Euro arasında:
Sağlık Güvencesi:

Öğrenci sağlık sigortası: Yıllık 185 Euro

Ek hastalık sigortası: Yıllık 150 ila 550 Euro arası

Mali mesuliyet sigortası

Konut sigortası
Günlük harcamalar ;

Konut: 200 ila 750 Euro arası (Bütün öğrenciler konut yardımından
yararlanabilir)

Beslenme: Aylık 150 ila 250 Euro arası

Ulaşım: Aylık 50 ila 130 Euro arası
18
CampusFrance
Agence nationale pour la promotion
de l’enseignement supérieur français à l’étranger
CampusFrance
Fransa’da eğitim görmek için 10 iyi neden
Fransız ve yabancı öğrenciler için eşit haklar
Devlet okullarında eğitimin ücretli olmaması
Eğitim süresi boyunca çalışma olanağı
600’den fazla İngilizce yüksek lisans programı
Türkiye’deki Fransız Büyükelçiliği tarafından verilen 200’den fazla burs
Avrupa’daki en iyi MBA programları
Uluslararasına açık, iş dünyası ve araştırmaya dönük eğitim sistemlerinden biri.
Avrupa’daki en eski üniversiteler
Fransız üniversiteleri tarafından verilen diplomaların YÖK tarafindan tanınması
Türkiye’de 500 Fransız şirketinin bulunması.
CampusFrance
DELF DALF FRANSIZ DİLİ YETERLİLİK DİPLOMALARI
DELF ve DALF diplomaları, yabancı öğrencilere Fransızca yetkinliklerini
belgeleyebilmeleri için Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen resmi
diplomalardır. DELF B2 seviyesi Fransız “Grande Ecole”lerine, üniversitelerine
ve diğer tüm yüksek öğrenim kurumlarına başvuru yapabilmek için genellikle
kabul edilen seviyedir. Bunun yanı sıra, bu seviye Fransız Devleti burslarına ve
birçok şirkete başvuruda bulunan adaylardan istenen seviyedir.
Diplomalar ile ilgili bilgi için : www.ciep.fr
SINAVLARA HAZIRLIK KURSLARI
İstanbul Fransız Kültür Merkezi DELF ve DALF sınavlarına hazırlık kursu
sunmaktadır.
Bilgi ve kayıt için:
İstanbul Fransız Kültür Merkezi
Istiklal Cad. N° 4, TAKSIM
http://ifturquie.org/
Ankara CampusFrance
İstanbul CampusFrance
İzmir Cad. No: 19
İstiklal Cad. No:8 Taksim
Tel: (0) 312 408 82 42
Tel: (0) 212 393 81 11 ex: 114-115
Cep :0 549 221 73 88
[email protected]
[email protected]
İzmir CampusFrance
Cumhuriyet Bulvarı No:152 Alsancak
Tel: (0) 232 465 15 96
[email protected]
www.turquie.campusfrance.org
www.facebook.com/CampusFranceTurquie
Download

Presentation