Hava Savunma Ateşİdare Cihazı Görücüye Çıkıyor
K.K.K.lığ
ının alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme çalışmalarına
ASELSAN tarafından 2010 yılında başlanan Hava Savunma Ateşİdare Cihazı’nın geliştirme
faaliyetlerinde son aşamaya gelindi. Prototip üretimi tamamlanan ve halen doğrulama çalışmaları
devam etmekte olan Ateşİdare Cihazı İ
DEF 2015’te ASELSAN stand alanında görücüye çıktı.
Aİ
C Sistemi, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde
gerçekleş
tirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemidir. AİC sistemi, ASELSAN
tarafından modernize edilen 35 mm çekili hava savunma topları ve HİSAR projesi kapsamında yine
ASELSAN tarafından geliştirilmekte olan Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Fırlatma Sistemi’nin atış
ve komuta kontrolünü üstlenecektir.
Ateşİ
dare Cihazı’nın Genel Özellikleri
● 3 Boyutlu Arama Radarı ile Hedef Tespit ve Takip Yeteneği
● AtışKontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip Platformu ile hassas hedef
takibi
● Yerel hava resmini oluş
turarak tehdit değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini gerçekleştirme
yeteneğ
i
● 3 adet 35 mm çekili hava savunma topu ile 1 adet alçak irtifa hava savunma füze fırlatma
sisteminin atışve komuta kontrolünü üstlenme yeteneği
● 35 mm çekili hava savunma topları ile birlikte Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma
görevinin sabit/döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve insansız hava
araçlarına karşı etkili şekilde icrası
● Üst seviye komuta kontrol unsurları ile koordinasyon halinde işletim yeteneği
OMPMT projesi kapsamında ASELSAN tarafından modernize edilen ve AİC kontrolünde görev
yapacak olan 35 mm çekili hava savunma topları yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm
Parçacıklı Mühimmatı atma kabiliyetine sahiptir. Parçacıklı Mühimmat; 35 mm hava savunma
toplarının görevlerini havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel
hava hedeflerine karşı etkin olarak icra edebilmelerine imkan sağlamaktadır.
Şekil 1: ​
Ateşİdare Cihazı Fotoğraf-1
Şekil 2: ​
Ateşİdare Cihazı Fotoğraf-2
Şekil 3: ​
Modernize Çekili Top Fotoğraf-1
Şekil 4: ​
Modernize Çekili Top Fotoğraf-2
KORKUT 35 mm Hava Savunma Topu Göreve Hazır
K.K.K.lığ
ının alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme çalışmalarına
ASELSAN tarafından 2010 yılında başlanan Kundağı Motorlu Hava Savunma Topu’nun (KORKUT)
geliştirme faaliyetlerinde son aşamaya gelindi. Prototip üretimi tamamlanan ve halen doğrulama
çalış
maları devam etmekte olan KORKUT sistemi İDEF 2015’te ASELSAN stand alanında görücüye
çıktı.
KORKUT Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde
gerçekleş
tirilmesi amacıyla geliştirilmişbir hava savunma sistemidir. KORKUT Sistemi, 3 Silah
Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı’ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapacaktır.
KORKUT Komuta Kontrol Aracı’nın Genel Özellikleri
● 3 Boyutlu Arama Radarı ile Hedef Tespit ve Takip Yeteneği
● Yerel hava resmini oluş
turarak tehdit değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini gerçekleştirme
yeteneğ
i
● 3 adet KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın komuta kontrolünü üstlenme yeteneği
● Üst seviye komuta kontrol unsurları ile koordinasyon halinde işletim yeteneği
KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın Genel Özellikleri
● Hareket halinde atışyeteneğine sahip stabilize silah kulesi
● 35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateşgücü (1100 atım / dakika)
● Otomatik mühimmat besleme ve seçme kabiliyeti
● Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma görevinin sabit/döner kanat uçaklara, havadan
yere füzelere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı etkili şekilde icrası
● Üst seviye komuta kontrolü koordinasyonunda operasyon
● Geliş
mişatışkontrol algoritmaları
KORKUT-SSA, yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmatı atma kabiliyetine
sahiptir. Parçacıklı Mühimmat; 35 mm hava savunma toplarının görevlerini havadan karaya füzeler,
seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı etkin olarak icra
edebilmelerine imkan sağlamaktadır.
Şekil 5: ​
KORKUT Komuta Kontrol Aracı
Şekil 6: ​
KORKUT Silah Sistemi Aracı Fotoğraf-1
Şekil 7: ​
KORKUT Silah Sistemi Aracı Fotoğraf-2
Şekil 8: ​
KORKUT Silah Sistemi Aracı Fotoğraf-3
Download

korkut_aıc_tr