Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
1
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Doğada yaşam mücadelesinde olan insanlar
yağmur, kar, rüzgar veya güneşten korunmak için
barınaklara ihtiyaç duyarlar.
Aşırı soğuk iklimlerde, yani kutuplarda yağan
karlar donarak sertleşir ve dirençleri artar.
Eskimolar evlerini bu sebeple buzdan kubbe
şeklinde yaparak “iglo” olarak adlandırmışlardır.
2
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Yarıçapı “r” olan kürenin yüzey alanı, en büyük dairesinin alanının
4 katıdır.
Kürenin yüzey alanı: 4. (
. r 2)
3
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Büyük çemberinin çevre uzunluğu 204 cm olan
jimnastik topunun yüzey alanını hesaplayalım
( =3 alalım ).
4
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Jimnastik topunun yarıçap uzunluğu:
Ç = 2.
.r
204 = 2. 3 . r
r = 34 cm’dir.
5
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Jimnastik topunun yarıçap uzunluğu:
Ç = 2.
.r
204 = 2. 3 . r
r = 34 cm’dir.
Jimnastik topunun yüzey alanı:
4
r2 = 4. 3 . ( 34 ) 2
= 13872 cm2
= 1,3872 m2
= 1,4 m2’dir.
6
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Spor malzemeleri üreten bir firmaya 300 adet futbol topu
siparişi verilmiştir. Derinin metrekaresi 20 lira olduğuna göre
çap uzunluğu 25 cm olan futbol toplarının yüzeyini kaplamak için
kaç lira ödeme yapılacağını bulalım.
7
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Futbol topunun yüzey alanını bularak 300 adet futbol topu için
kaç m2lik deri kullanılacağını hesaplayalım.
Bir futbol topunun çap uzunluğu 25 cm olduğuna göre
yarıçap uzunluğu 12,5 cm’dir.
8
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Futbol topunun yüzey alanını bularak 300 adet futbol topu için
kaç m2lik deri kullanılacağını hesaplayalım.
Bir futbol topunun çap uzunluğu 25 cm olduğuna göre
yarıçap uzunluğu 12,5 cm’dir.
Bir futbol topunun yüzey alanı:
4. .r2
= 4. 3 . (12,5 ) 2
= 1875 cm2
9
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Futbol topunun yüzey alanını bularak 300 adet futbol topu için
kaç m2lik deri kullanılacağını hesaplayalım.
Bir futbol topunun çap uzunluğu 25 cm olduğuna göre
yarıçap uzunluğu 12,5 cm’dir.
Bir futbol topunun yüzey alanı:
4. .r2
= 4. 3 . (12,5 ) 2
= 1875 cm2
300 adet futbol topunun yüzey alanı:
300 . 1875
= 562500 cm2
= 56,25 m2’dir.
10
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Futbol topunun yüzey alanını bularak 300 adet futbol topu için
kaç m2lik deri kullanılacağını hesaplayalım.
Bir futbol topunun çap uzunluğu 25 cm olduğuna göre
yarıçap uzunluğu 12,5 cm’dir.
Bir futbol topunun yüzey alanı:
4. .r2
= 4. 3 . (12,5 ) 2
= 1875 cm2
300 adet futbol topunun yüzey alanı:
300 . 1875
= 562500 cm2
= 56,25 m2’dir.
1 m2 deri 20 lira olduğuna göre;
56,25 m2 deri için
56,25 . 20 = 1125 lira gerekir.
11
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Büyük dairesinin alanı 258 cm2 olan kürenin yüzey alanını bulunuz.
(
= 3 alınız.)
12
Download

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları