AFAD-METEOROLOJİ-OMÜ
TÜBİTAK PROJE HAZIRLIK TOPLANTISI ve AFAD ZİYARET
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun AFAD ve OMÜ Meteoroloji Mühendisliği
Bölümünün işbirliğiyle gerçekleştirilmesi planlanan “Samsun Meteoroloji Radarı Yağış Ürününün
İyileştirilmesi ve Havza Bazlı Toplam Yağış Ürününün Sunulması” projesi kapsamında Bölge
Müdürümüz Murat ASAR, Şube Md. Ayşe GEMİCİ, OMÜ Meteoroloji Müh. Bölm. Bşk. Doç. Dr.
İbrahim SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Meral DEMİRTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Sema Arıman ve bölümün diğer
eğitim görevlileri ile birlikte Samsun AFAD’a bir ziyaret gerçekleştirdiler. Afet yönetiminde
meteoroloji radarlarının daha da etkin kullanılabilmesini amaçlayan TÜBİTAK’ın ilgili programından
sunulmak üzere hazırlıkları devam eden proje hazırlık toplantısında Bölge Müdürümüz ile birlikte
Samsun AFAD İl Müdürü Erkan KOPARMAL ‘da hazır bulundu. Doç. Dr. İbrahim SÖNMEZ’in yapmış
olduğu sunum ile proje detayları ve uygulama takvimi görüşülerek uygulama için genel prensipler
üzerinde fikir alış-verişinde bulunuldu. Özellikle, Samsun ve Orta Karadeniz gibi yağış rejimi oldukça
değişken ve sel-taşkın karakteri taşıyan bir coğrafyada Meteoroloji Radarının kurulmuş olmasının çok
büyük bir şans olduğu, bu radarın sağlayacağı hayati öneme sahip veriler sayesinde proje kapsamında
arama-kurtarma ve kriz yönetirini konusunda, kurumlar arası işbirliğinin Samsun için ye bir boyut
kazandırılabileceği ifade edildi. Proje detaylarının görüşüldüğü toplantı sonrası Samsun AFAD İl
Müdürü Koparmal misafirlere; yeni hizmete giren SAMSUN AKOM Merkezini, eğitim tesislerini ve
diğer hizmet alanlarını gezdirerek bilgiler verdi. (30/06/2014-Samsun)
Download

AFAD-METEOROLOJİ-OMÜ TÜBİTAK PROJE HAZIRLIK