 Kullanıcıların internete girmek içi kullandıkları
yazılımlardır.
 internette gezinmek için kullanılan
programlardır.
• Arama motoru, dünyadaki hemen hemen tüm
web sitelerinin listelendiği, kategorilere
ayrılmış, aradığımız bilgileri en kısa yoldan ve
hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan web
siteleridir.
• + parametresi "ve" anlamına gelir. Arama
satırına web sayfası yerine bilgi+iletişim
yazarsak, arama motoru artık bize içinde
sadece bilgi ve iletişim geçen dokümanları
listeleyecektir.
Bu dokümanların içinde bilgi kelimesi ortada
iletişim kelimesi başta veya sonda olabilir.
 Bu işimizi biraz daha kolaylaştırmış olacaktır.
Ama hala tam aradığımız doküman bu
olmayabilir.
" " parametresini kullanmalıyız. Yani " bilgi
iletişim teknolojileri " yazıp aranmasını
istediğimiz zaman, içinde sadece bilgi iletişim
teknolojileri yan yana geçen dokümanlar
listelenecektir.
 - parametresi arama motorunun arama
satırına " bilgi iletişim teknolojileri" - eğitim
yazarak aramasını istediğimiz zaman, arama
motoru, içinde bilgi iletişim teknolojileri yan
yana bulunan ama eğitim kelimesi içermeyen
tüm dokümanları listeleyecektir.
İnternetteki Ansiklopediler
Gelişen dijital teknoloji,
ansiklopedileri sayfalardan
ayırarak bilgisayar
ekranlarına taşımaya başladı
bile. Günümüzde internet
üzerinde yayınlanan çok
sayıda "online" ansiklopedi
bulmanız mümkün. İşte,
bahsettiğimiz "online"
ansiklopedilerden birkaçı...
İnternetteki Ansiklopediler
• tr.wikipedia.org/wiki
• www.osmanli700.gen.tr
Online(Elektronik) Kütüphaneler
Teknolojinin hızla gelişmesi birçok alanda
verilen hizmetlerin boyutunun ve şeklinin
değişmesine neden olmaktadır.
Online kütüphaneler sayesinde, bilgiye
Internet aracılığıyla kolayca erişim sağlanır.
Elektronik kütüphanecilik kütüphanelerin
yaygınlaşmasına, evlerimize taşınmasına,
daha etkin ve yoğun kullanılmasına bir fırsat
oluşturmaktadır.
Online Kütüphaneler
•
•
•
•
http://www.mkutup.gov.tr/
http://kutuphane.istanbul.edu.tr/
http://www.pendik.bel.tr/onlinekutuphane/
http://www.unak.org.tr/turklib.html
(kütüphane listesi)
• http://www.ekutuphane.gov.tr/web/catalog/s
earch.php
• http://ekutup.dpt.gov.tr/
Sanal Müzeler
Sanal Müze, müze mekanı ve müzede
sergilenmekte olan eserlerin sanal ortamda
aslına uygun olarak yeniden inşası ve izleyiciye
klavye ve/veya fare aracılığıyla bu mekanları
gezerek eserleri izleme ve inceleme sağlayacak
etkileşimli bir bilgisayar uygulamasıdır.
Sanal Müzelerin Sağladıkları
• Sanal müzeler, dünya çapında erişim sağlarlar.
• Sanal müzeler, doğru tasarlandıklarında
uzaktan eğitim, hayat boyu eğitim amacıyla
kullanabilirler.
• Sanal müzeler, doğru ve güvenilir bilgi
kaynaklarıdırlar.
Sanal Müzeler
• http://www.ankarasanalgezinti.com/anitkabir/
• http://www.kultur.gov.tr/TR,28897/muzeler.html
• http://www.kultur.gov.tr/TR,28912/saraylar.html
Download

Sanal Müzeler