2
İNTERNET
N
E
L
E
R
Ö
Ð R
E
N
E
C
E
Ð Ý Z
- Web Sayfalarında Kullanılan Kavramlar
- Web Adreslerinin Yapısı
- Web Tarayıcı Kullanımı
- Web Sayfalarında Form Kullanımı
- İnternette Arama Yapmak
- Güvenlik
- İnternette Yeni Kavramlar
?
İNTERNET
G
Ý R
Ý Þ
İnternet, hayatı kolaylaştıran bir ağdır. Kullanımı
yaygınlaştıkça yeni kavramlar ve olgular hayatımıza girmiştir.
Bu bölümde internet ortamında karşılaşılan kavramları
ve sanal ortamdaki sosyal ilişkilerin olumlu ve olumsuz
yönlerini öğreneceksiniz.
Web Sayfalarında Kullanılan Kavramlar
URL (Uniform Resource Locator): İnternette yer alan dosya, web sitesi, e-mail, yazıcı
gibi kaynakların herhangi birinin yerini tam olarak gösteren standart bir adrestir.
Örnekler:
Yazıcı: http://W2KPrintSrv1/HPColor5/
Web Sitesi: http://www.mebnet.net
E-mail: mailto:[email protected]
Dosya: ftp://mebnet.net/makaleler/makale1.docx
URL Adresi
ISP (Internet Service Provider): İnternete bağlanmayı sağlayan aracı kurumdur.
Servis sağlayıcı kurumdan belirli bir ücret karşılığında, sınırlı sürede (1 ay, 3 ay, 1 yıl
gibi) kullanıcı adı alınarak internete erişim sağlanır.
Bağlantı (Hyperlink): Bir dokümandan başka bir dokümana, web adresine, eposta
adresine veya ağ üzerinden farklı ortamlara ulaşmak amacı ile kullanılır.
36
Bilgi ve İletişim Teknolojisi - 7
İNTERNET
Bağlantı
Web Adreslerinin Yapısı
Adreste karşılaştığınız kelimeler, bağlanacağınız sitenin içeriği hakkında bilgi verir.
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): (Hiper Metin Aktarım Kuralı)
İnternette bilgilerin nasıl aktarılacağına dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen bir
sistemdir.
http://www.meb.gov.tr
Bilgi ve İletişim Teknolojisi - 7
37
İNTERNET
İnternette kullanılan grup kodları ve karşılıkları:
Bazı Ülke Kısaltmaları:
tr
: Türkiye
fi
: Finlandiya
jp
: Japonya
uk
: İngiltere
it
: İtalya
ru
: Rusya
nl
: Hollanda
de
: Almanya
fr
: Fransa
A
R
A
Þ T
I
R
A
L
I
M
Web sitesine adres almak için neler yapılması gerekir,
araştırınız.
Ý P
U
C
U
Web adreslerinde Türkçe karakterler kullanılmaz.
38
Bilgi ve İletişim Teknolojisi - 7
İNTERNET
Web Tarayıcı Kullanımı
Web tarayıcı, web sayfalarının görüntülenmesini sağlayan yazılımdır. İnternet
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari ve Google Chrome gibi yazılımlar en
yaygın olarak kullanılan web tarayıcılarına örnektir.
Arama Motorları
Arama motoru, web üzerinde aradığımız bilgiye kısa yoldan ve hızla
ulaşmamızı sağlayan web siteleridir.
Aynı anda arama dizini ve arama motoru olan siteler arasında en bilinen örnek
Google ve Yahoo’dur. Arama motorlarında, istenilen bilgileri bulabilmek için aranacak
anahtar kelimeler yazılarak Ara (Search) düğmesine tıklanır.
Google Arama Motoru
Yahoo Arama Motoru
Bilgi ve İletişim Teknolojisi - 7
39
Download

Web Adreslerin Yapısı