MSGSÜ ŞBP 2013/2014 AtölyeBir kent (veya bir konu, bir kavram vb.) hakkında tüketici literatür
taraması araştırma tasarımının /
atöye çalışmasının en başında yapılır!
peki nerelerde / nasıl yapılır?1
Aslı Odman, 26.04.2014
Çok önemli iki hatırlatma:
1. Bir konu / kent hakkında doğrudan ‘google’a o konunun veya kentin ismini
yazmak, üniversite işinize yarayacak bilimsel bir kaynakça oluşturmak işin
yetersiz, güvenilir bilgi ile kötü bilgiyi bir çorba halinde sunan, çoğu zaman
da ortaya pek çok ‘çöp bilgi’ çıkaran, bilgiyi bağlamından koparan yanıltıcı
sonuçlar veren bir yoldur.
2. İlla ki ‘google’ kullanmak istiyorsanız, ‘google akademik’ genel giriş yapmak
için tercih edeceğiniz arama motoru olsun!
3. Hele bir de ‘google’de bulduğunuz belgelerin sadece ‘link’lerini kes+yapıştır
yapıp, ‘kaynakça’ adı altında rapor, ödev vs.’lerinizin sonuna koyarsanız bu
TAMAMEN YANLIŞ olacaktır. Çünkü önemli olan hangi ‘link’, yani aracı ile
bir belgeye ulaştığınız değil, o belgenin ne, kimin/hangi kurumun tarafından,
ne zaman yayınlandığı, ne için işinize yarayacağını anlayabilmek için TAM VE
DOĞRU OLARAK ALINTILANMASIDIR. LÜTFEN BU BELGENİN
SONUNDAKİ FARKLI BELGE TÜRLERİNİ ALINTILAMA
KURALLARINI ÖNCELİKLİ OLARAK OKUYUN!
Bu kılavuzda verilen kaynaklar, tüketici olmaktan uzaktır. Bu kılavuz, lisans eğitimine yeni başlayan
öğrencilerin ilk başvuracağı kaynakları listelemekle ve kabaca bir ‘kaynaklar panoraması’ vermekle
yetinmektedir. Öneri ve eleştirilerinizle, iyileşmeye açıktır (öneri ve eleştirileriniz için, e-mail:
[email protected])
1
1
1. KAYNAK ÇEŞİTLERİ; NEREDE BULUNABİLECEKLERİ:
A. MONOGRAFİK KAYNAKLAR:
1a. Süreli yayınlardaki (dergiler) makaleler
*TÜBİTAK (Türkiye Bilimler Akademisi) ULAKBİLİM’de (Ulusal Akademik
Ağ ve Bilgi Merkezi) listelenmiş [hakemli] sosyalbilimler alanındaki süreli yayınlar.
Türkiye’de hakemli olmayan, çoğunun kalitesi bir hayli tartışmalı 3000’e yakın süreli
yayın (enstitü dergisi) var2, bunların içinden nispeten kaliteli olanlarını elemek için
‘hakemli’ olanlara bakmak bir yol.
Listesi: ULAKBILIM (Sosyal bilimler alanında toplam 187 dergi)
ULAKBİLİM’de bulunan hakemli dergilerin ve diğerlerinin 386’sını, eksiksiz olmasa
da tarayan ve bazılarını da netten erişilebilir kılan bir index:
Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)
*Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası (1923-1999) (Milli Kütüphane –
ücretsiz üye olmalısınız!)
http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak
*Türkiye Makaleler Bibliyografyası (1995’den günümüze) (Milli Kütüphane)
http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Makale
*Eski Harfli Süreli Yayınlar Kataloğu, Milli Kütüphane:
http://sureli.mkutup.gov.tr/tarama.php
*Eski Harfli Basma Türkçe Eserler Bibliyografyası, 1584-1986, Milli Kütüphane:
http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/EHT
Türkiye’de sosyalbilimler alanında akademik yayıncılık hakkında kapsamlı ve güncel bir yazı dizisi
için bakınız, Emrah Göker, ‘Sosyalbilim Yayıncılığında Enstitü Dergileri I-V’, istifhanem.com, 16 ila
30 Ağustos 2011.
2
2
***Ulakbilim’de yer almayan ve Milli Kütüphane tarafından taranmamış, aradığınız
konu hakkındaki önemli dergileri, doğrudan websiteleri üzerinden tarayabilirsiniz,
bazen tam metinlere bile ulaşabilirsiniz. Bazı dergilerin ise içindeki makaleleri
derleyen dizin / indeks ekleri var, onları bulabilirsiniz.***
Örnekler:
*Arkitekt Dergisi, Türkiye’de çıkan ilk mimarlık dergisi [1931-1982]
*Mimarlık Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası Süreli Yayını [1963-2014]
* Planlama, Şehir Plancıları Odası ŞPO, [1986-2014]
*Kent Gündemi, Şehir Plancıları Odası ŞPO yayını [?-? 8 sayı çıkmış]
* mimar.ist Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Süreli
Yayını [2001-2014]
* Arredamento Mimarlık Dergisi, Boyut Yayıncılık’ın hem dekorasyon, hem tasarım,
hem de mimarlık dergisi, özellikle ‘Kent’ kısmı [1989-2014]
*Ölçü Dergisi, TMMOB İstanbul İKK Süreli Yayını
*Defter Dergisi [1987-2002]
*Toplum ve Bilim [1977-2014]
*Toplumbilim [??-2014,
*Tarih ve Toplum, Yeni Yaklaşımlar [2005-2014]
*Praksis, Sosyalbilimler Dergisi [2001-2014]
*Arrademento Mimarlık, 21, domus gibi süreli mesleki yayınları da taramakta fayda
var.
*İstanbul Dergisi (Tarih Vakfı) [1992-2008] (Dizini mevcut değil, manuel olarak
taranmalı)
*Toplumsal Tarih (Tarih Vakfı) [1994-2014] [Dizin özel sayıları var]
*Atlas Dergisi, Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi [1993-2014] [Dizini yok, fakat
sitesinde arama motoru var, taranmalı]
*National Geographic Türkiye, [2004-2014] [Dizini yok, fakat pek çok makalesi
internet sitesindeki Arşiv sekmesi altında]
***Ayrıca İstanbul hakkında çıkmış gelmiş geçmiş tüm süreli yayınların bir listesi /
kaynakçası için şu makaleye bakınız:
3
Selahattin Öztürk, ‘İstanbul için yayımlanan süreli yayınlar bibliyografyası’, Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, İstanbul Tarihi sayısı, cilt: 8, sayı: 16, 2010, 563-586.
***İstanbul’un, İstanbul Şehremaneti (Belediyesi) tarafından çıkarılan ilk şehircilik
dergisi’nin (İstanbul Şehremaneti Mecmuası, 1924-1942) içindeki tüm makalelerin
konulara göre tasnif edilmiş hali için bakınız:
Abdullah Taha İmamoğlu, ‘İstanbul’un İlk Şehircilik Dergisi: İstanbul Şehremaneti
Mecmuası ve Fihristi’, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, İstanbul Tarihi sayısı,
cilt: 8, sayı: 16, 2010, 631-672.
***Mimar Sinan GS Üniversitesi Kütüphanesi‘nin üye olduğu yabancı dildeki
elektronik-dergi veritabanlarını ve bunları biriktiren bir havuz gibi düşünebileceğiniz
online veritabanlarını (JSTOR, SSCI, ScienceDirect, Humanities International
Complete, History Reference Center, ProQuest Dissertations and Thesis Fulltext,
Project Muse, Arts and Humanities Full Text gibi şehircilik ile ilgili makaleler içeren
veritabanları başta olmak üzere) kütüphanede tarayabilir, makale indirebilirsiniz.
Gene üniversite kütüphanemiz websitesinden ulaşabileceğiniz Açık Erişim ve Açık
Arşivler içinde tarama yapabilirsiniz.
1b. Kitaplar
*Ulusal Toplu Katalog: www.toplukatalog.gov.tr [ODTÜ hariç tüm önemli devlet
üniversite kütüphanelerinin katalogları, Koç, Sabancı ve Kadir Has hariç neredeyse
tüm önemli vakıf üniversitesi kütüphanelerinin katalogları, Milli Kütüphane, Atatürk
Kütüphanesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi gibi tüm önemli online kütüphane
kaynaklarını AYNI ANDA tarayabildiğiniz bir toplu katalog]
*+ buna ek olarak ODTÜ Kütüphanesi kataloğu: http://library.metu.edu.tr/ =
‘tamama yakın’ bir Türkiye’deki kitaplara dair tarama sağlayacaktır.
*Türkiye’deki sahafların [toplam 207 sahaf ve yaklaşık 1,5 milyon sahaf kitabı
barındıran] ticari faaliyet için kurdukları, fakat araştırma amacı için de işe yarayan
katalog: www.nadirkitap.org
4
*Ayrıca İstanbul hakkında tüm Cumhuriyet döneminde düzenlenmiş sempozyumların
ve bildiri kitaplarının kronolojik bir listesi için bakınız:
Feyza Köse Sayan, ‘İstanbul Konulu Sempozyumlar’, Türkiye Araştırmaları Literatür
Dergisi, İstanbul Tarihi sayısı, cilt: 8, sayı: 16, 2010,619-630.
*Gene Türkiye Şehircilik Kongreleri’nde (1977- ) verilen tebliğlerin bir analizi için
bakınız:
Evren Aydın, ‘Türkiye Şehircilik Kongreleri’, Türkiye Araştırmaları Literatür
Dergisi, Türk Şehir Tarihi sayısı, sayı 6, 2005, 617-632.
1c. Tezler
YÖK Tez Veritabanı: http://tez2.yok.gov.tr/ [ücretsiz üye olmanız gerekiyor]
1d. TÜBİTAK Projeleri
Sonuçlanan Projeler Veritabanı
5
B. ARŞİV BELGELERİ:
2a. Başbakanlık Osmanlı ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Katalogları:
*http://www.devletarsivleri.gov.tr/katalog/ [kapsamlı belge içeriğine dair katalog
girişleri var]
2b. Osmanlı Bankası’nın arşivlerinde [hepsi dijitalleştirilmiş, geç dönem Osmanlı
ve Cumhuriyet dönemine ait ticaret yılllıkları, fotoğraflar, planlar gibi belgeler
içeriyor]
6
C. GAZETE YAZILARI (ESKİ / YENİ)
3a. Gazete Arşivlerinden ücretsiz üyelikle anahtar kelime üzerinden taranabilecekler:
**http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/ [1945-2000 arası]
**http://www.cumhuriyetarsivi.com/monitor/index.xhtml [1930’dan günümüze,
ücretli, fakat bir haftalık kullanım + elle not tutma yöntemi ile kullanılabilir]
**Ankara Üniversitesi’nin geç osmanlı/erken cumhuriyet ve sonrası dönem
gazetelerini dijitalleştirme projesi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/ veya
http://www.politics.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&icerik_id=280&menu=0&ens_birim
=0
3b.Haber portalları ve bloglarda da kent/konu hakkında daha güncel bilimsel
makale ve yazılara dair tarama yapabilirsiniz.
* *http://www.arkitera.com/ adlı haber portalı, halihazırda en kapsamlı güncel kent ve
mimarlık haberlerini veriyor ve hızlı bir arama motoru ve kapsamlı bir arşivi var.
**www.yapi.com.tr [Yapı Sektörünün Haber Portalı], keza kapsamlı bir arşivi ve hızlı
bir arama motoru var.
**www.mimdap.org [‚Mimalığın Buluşma Noktası‘],keza kapsamlı bir arşivi ve hızlı
bir arama motoru var.
**www.planlama.org [Şehir Plancılarının Bilgi Paylaşımı ve Tartışma Platformu]
** www.dayanismaciatolye.org
www.toplumunsehircilikhareketi.org
www.mutlukent.wordpress.org gibi özel şehir bloglarını da takip edebilirsiniz.
Bu haber portallarında da, güncel haber boyutun aşan yazı, makale ve söyleşilere
rastlayabilirsiniz.
7
D. İSTATİSTİKLER , RESMİ RAPORLAR, MECLİS TUTANAKLARI,
KANUN METİNLERİ:
4a. TÜİK**Türkiye İstatistik Kurumu: www.tuik.gov.tr [büyük ölçekteki veriler için bizzat
TÜIK Beşiktaş Şube’ye gitmek gerekiyor.]
**Devlet Planlama Teşkilatı'nın YEREP Projesi kapsamında tüm yerel idarelere ait
açık verileri kullanıcıya sunan bölgesel portalı: www.yerelnet.org.tr
4b. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İstanbul Külliyatı’, 1923’den günümüze
‘nüfus ve demografi’, ‘seçimler’, ‘kültür ve spor’, ‘adalet’, ‘eğitim’, ‘inşaat’, ‘sağlık,’
‘sanayi’, ‘tarım’ ve ‘ulaştırma’ya dair istatisitikleri derliyor.
4c. 19. Yüzyıl sonu tüm Osmanlı coğrafyasına dair kapsamlı istatistiki bilgiler
derlemesi için, Vital CUİNET’nin dört ciltlik çalışmasına bakılabilir. (Fransız Milli
Kütüphanesi’nde dijital nüshaları aşağıdaki adreste yüklüdür.)
La Turquie d'Asie, géographie administrative : statistique, descriptive et raisonnée de
chaque province de l'Asie Mineure. / par Vital Cuinet -E. Leroux (Paris)- 4 Cilt. 18921901 [Asya Türkiyesi’nin idari coğrafyası: Küçük Asya’nın her eyaleti için betimleyici
ve açıklayıcı istatistikler]
4d. Aranan konu ile ilgili Valilik, Bakanlıklar, sair devlet kurumları ve thinktank’ların raporları/verileri, Meclis Tutanakları ve Soru Önergeleri :
**2009 senesine kadar Devlet Planlama Teşkilatı’nın raporları (pek çoğu, Kalkınma
Bakanlığı’na devrolan kütüphane sitesinde dijitalleştirilmiş)
**Temel ekonomik ve ekonomik/sosyal göstergelere Kalkınma Bakanlığı’nın
sitesinden ulaşılabilir.
**Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi
**Kalkınma Ajansları’nın yerele dair yayınları (mesela İZKA raporları)
**Yerelgündem 21 raporları
**Belediyelerin kurduğu kent bilgi sistemleri (İzmir Bbelediyesi, 3 boyutlu rehber)
**İl Yıllıkları ve Faaliyet Raporları (Valilikler)
8
**İl Çevre Durum Raporları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
**İlçelerin Gelişmişlik Durumu Raporları (DPT)
**İl İşgücü Piyasası Raporları (İŞKUR)
**Hanehalkı İşgücü Anketleri ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
**STK veritabanı (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) vs vs
**Çeşitli amaçlarla hazırlamış ÇED ve fizibilite raporları (serbest bölge yer seçimi vs)
**TOBB, Tüsiad vs. gibi örgütlerin araştırma kurumlarının veya TESEV, TEPAV gibi
düşünce kuruluşlarının kent veya kentsel konular hakkındaki raporları, mesela
TESEV’in İl Ölçeği’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu gibi..
4f. CUMHURİYET DÖNEMİ MECLİSLERİ GENEL KURUL
TUTANAKLARINA ERİŞİM SİSTEMİ
**TBMM’nin sitesinden tutanaklar ve raporlar [1920-2014]
**Yazılı Sözlü Soru Önergeleri [2001-2014 arası, 21. online] [TBMM sitesinden
‘Denetim’ başlığından gene 21. Dönem Yasama yılına kadar geriye giden diğer
Önerge ve Soruşturma/Araştırma Komisyonlarının belgelerine ulaşabilir, fihrist
taraması yapabilirsiniz]
**Resmi Gazete’de kent ile ilgili mevzuat ve ilanlara ulaşabilirsiniz.
9
E. KARTOGRAFİK [HARİTA] KAYNAKLARI, HAVA FOTOĞRAFLARI
5a. Taksim İBB Atatürk Kütüphanesi’nin koleksiyonundan basılı harita
koleksiyonları [ayrıca bu kütüphanenin harita künyelerini de içeren bilgilerine kataloğunu
tarayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca harita kataloğunu, kartpostallar kataloğunu veya albümler
kataloğunu da tarayabilirsiniz. Türkiye’nin en kapsamlı kamusal harita arşivi Taksim
Atatürk Kütüphanesi bünyesindedir]
*İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk kitaplığı haritalar kataloğu I, II, III, IV
*Alman mavileri : 1913-1914 I. Dünya Savaşı öncesi İstanbul haritaları
*İstanbul-Rumeli ciheti haritaları / (1930’lar)
*İstanbul : Anadolu ciheti haritalari / (1930’lar)
*Üsküdar’ın tarihi haritaları /
*Cadastre de la ville de Constantinople : [VI. cercle municipal] (Osmanlı Dönemi
Beyoğlu Belediyesi İlk Kadastro Haritaları(]
5b. İFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) Kartografya Atölyesi (Haritalar
Kataloğu 2006) :
*İstanbul ve Çevresi Üzerine İki Yüzyıl Boyunca Haritacılık Sergi Kataloğu, 2013,
Notre Dame De Sion ve IFEA ortak sergisi [İki yüzyılda İstanbul’un kimler tarafından
ve hangi nedenlerle haritlandığına dair kronolojik ve tematik bir yaklaşım, haritalar ve
harita türlerine dair bilgilenmek için]
5c. DAİ (Alman Arkeoloji Enstitüsü) koleksiyonları [basılmış katalogları mevcut
değildir, daha ileri / derinlikli araştırmalar için önerilir].
5d. yayınlanmış yüzyıl başı İstanbul Sigorta Haritaları (Goad, Pervititch),
Charles Edouard Goad’ın İstanbul sigorta haritaları / [1904-1906]
Jaques Pervititich Sigorta Haritalarında İstanbul (Ciltli) / [1922-1945]
5e. Şehremaneti (Belediye) İstanbul Rehberlerindeki ve sair seyahat
rehberlerindeki haritalar
10
Necip Bey Haritaları, 1914-1918 Şehremaneti İstanbul Rehberi (Osmanlıca: 1919,
Fransızca: 1924)
Ernest Mamboury, Rehber-i Seyyahin, 1925
Osman Nuri Ergin, İstanbul Şehri Rehberi, 1934
**İstanbul Rehberleri’ne dair monografik bir makale:
Kazım Baycar, ‘İstanbul Şehir Rehberleri Üzerine Bir Çalışma’, Türkiye Araştırmaları
Literatür Dergisi, Türk Şehir Tarihi sayısı, sayı: 6, 2005, 607-616.
5f. Sair özel kurumların ve devlet kurumlarının bastığı harita koleksiyonu ve
katalogları, atlaslar:
Örnekler:
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Haritaları [1896 Askeri Topografya Enstitüsü’nün
kuruluşu]
Osmanlı Atlası, XX. Yüzyıl Başları, yay. Rahmi Tekin vd
İstanbul Haritaları 1422-1922, yayına hazırlayan: Ayşe Y. Kubilay
Türk Deniz Müzesi Harita Kataloğu
Muhtar Katırcıoğlu Harita Koleksiyonu
****Coğrafyamızda yer isimleri son 150 senedir ciddi değişikliklere tanık olduğu için,
bu tip kaynakların Nuri Akbayar’ın Osmanlı Yer Adları Sözlüğü, 2001 Tarih Vakfı,
rehberi ile beraber kullanılması tavsiye olunur.
5g. Google Earth’un sene çubuğundan geriye giderek, kente göre farklılaşan
oranlarda ‘geçmişe doğru’ hava fotoğrafları edinebilirsiniz. [ Her ne kadar geriye
dönük işlemese de, Yandex’de (yandex – haritalar) de sokak sokak, bina bina ölçeğine
kadar inan bir gösterim mevcut.]
5h. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin Şehir Rehberi’nde üç dönem
(1982 /1966 / 1946 ) hava fotoğrafları mevcut
5i. Harita Genel Komutanlığı’nın Hava Fotoğrafı Arşivi Bilgi Sistemi
11
5j. Çevrimiçi eski haritalar havuzları:
** www.oldmapsonline.org
İngilizce, almanca, fransızca, italyanca, ispanyolca vs. lejantlı 16.yy’dan günümüze
dijitalleştirilmiş tarihi haritaların ortak arama havuzu. Güncel yer isimleri ile arama
yapabilirsiniz.
**Bu oldmapsonline.org harita havuzu sitesinin de kapsadığı British Library
koleksiyonlarındaki haritaları bugünkü google earth ile örtüştürerek ‘georefence’
edebilirsiniz. Şimdiye kadar ‘georeference’ edilmiş olanlarını inceleyebilirsiniz.
**İngiltere 1 ve 2. Dünya Savaşı’nı belgeleyen bir donanma tarihi sitesinde de
Anadolu, Ege kıyılarına dair önemli haritalar var. Arama motoruna yerin ingilizce ismi
ve ‘maps’ yazmak gerekiyor [mesela ‘gokceada’ yerine ,imbros maps’]:
www.naval-history.net
5k. GIS, mütekabiliyet analizi gibi çok boyutlu ilişkisel (veritabanlarını,
kalitalif/niteliksel bilgileri) haritalama teknikleri ve farklı yazılımlar kullanılarak
yapılan güncel ve tarihi haritalar (cartes a voir)
Bu konuda Murat Güvenç’in çalışmaları takip edilmelidir [bkz. PLN 560 kodlu
‘Şehircilik Çalışmalarında Yeni Metodolojik Açılımlar’ dersi syllabüsü]
Örnek:
Türkiye Seçim Atlası 1950-2009: Siyasette Değişim ve Süreklilik, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, Eylül 2009
Galata ve Pera’nın Toplumsal Coğrafyasındaki Değişme: 1910-1922 Doğu Yıllıkları Üzerinde
Çözümlemeler, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezinde Konferans, 12 Kasım 2003,
İstanbul
İstanbul’u Haritalamak: 1990 Sayımından İstanbul Manzaraları, İstanbul, No. 34, Temmuz
2000, sayfa 34-40.
İstanbul’u Okumak: Statü-Konut Mülkiyeti farklılaşmasına ilişkin bir çözümleme denemesi,
Toplum ve Bilim I ve II, No: 71, Kış 1996, ss. 5-57.(Oğuz Işık ile birlikte)
İstanbul’u Okumak II: Mahalle düzeyindeki konut mülkiyeti statü farklılaşmasına ilişkin
bulgular nasıl genellenebilir?, Toplum ve Bilim, No:72, Bahar 1997, ss.153-64 (Oğuz Işık ile
birlikte)
12
F. FOTOGRAFİK ve sair GÖRSEL KAYNAKLAR
6a. II. Abdulhamit Fotoğraf Koleksiyonu [ II. Abdülhamit döneminde Padişahın
gözü kulağı olan ve İmparatorluktaki gelişmeleri takip ettiği, önemli bir arşivleme
çalışması olan 36.585 adet fotoğraf]
İstanbul Kütüphanesi Kütüphanesi nadir eserler biriminde korunan Yıldız Sarayı
Kütüphanesi Fotoğraf Albümleri: http://kutuphane.istanbul.edu.tr/?page_id=6083
ABD Kongre Kütüphanesi, genel Istanbul vs’e dair dijital olarak taranıp, erişilebilir:
[Abdulhamid II photography collection:
Bu koleksiyondan yayınlanan seçkiler:
Yadigar-ı istanbul : yıldız sarayı fotoğraf albümünden / Nurhan Atasoy, [Ayrıntılı
Bilgi: http://www.akkok.com.tr/KSS/KulturveSanat/Pages/Yadigariistanbul.aspx ]
Sultan Abdulhamid Arşivi İstanbul Fotoğrafları, İBB ve IRCICA ortak yayını
6b. Fotoğrafhane ve fotoğrafçı (seyyah, diplomat etc.) katalogları ve sair basılmış
özel koleksiyonlar, twitter ve facebook fotoğraf arşivleri:
Osmanlı Dönemi Fotoğrafçıları: James Robertson (1813-1888), Kompa, Carlo Naya
(1816-1882), Basile Kargopoulo, Pascal Sébah & Joaillier (1857-..), Abdullah Frères
(1867 Pera), Nikolai Andriomenos, İsveçli Guillaume Berggren, Gülmez Kardeşler,
Bogos Tarkulyan ‘Phebus’ vb.
[Giriş için, konuda uzman araştırmacı Engin Özendeş editörlüğündeki Abdullah
Frères ve Sébah ve Joallier’den Foto Sabah’a adlı yayınlar, Dersaadet Fotoğrafçıları,
(yay. Bahattin Öztuncay), Panorama de Constantinople İstanbul - Sébah ve Joallier’in
panaromik İstanbul Fotoğrafları I ve II ‘ye bakılabilir ve İstanbul Araştırmaları
Enstitüsü Kataloğu (http://www.iae.org.tr/ altından http://katalog.iae.org.tr/)
taranabilir.]
Koleksiyonlara örnek:
Pierre de Gigord Koleksiyonu, yay. Cathrine Pinquet vd.
Wild Koleksiyonu, Constantinople 1900, yay. J.F. Pérouse vb. vb.
Cumhuriyet Dönemi Fotoğrafçıları ve Fotoğraf Ajansları koleksiyonları: Gazetecilerin
fotoğraf koleksiyonları [Muhterem Gökmen, Esat Tengizman ve Burhan Felek, Ethem
Tem, Cemal Işıksel, Othmar Pfershy, Münif Fehim, Hüsnü Cantürk, Suat Fenik, İlhan
Arakon veİhsan Erkılıç, Şinasi Barutçu, Fahri Seyrek, Zeki Bükey, Mehmet Biber,
Limasollu Naci ve Ara Güler, Faik Şenol, Selahattin Giz, Faruk Fenik ve Müeddep
13
Erkmen, Cumhuriyet Dönemi Kadın Fotoğrafçılar vs. vs. ] [bilgi için:
http://www.fotografya.gen.tr/issue-4/cengiz.html ]
1935-45 arası İstanbul ve Batı Anadolu arkeolojik kazılardaki fotoğraf arşivi için
Artamonoff Koleksiyonu
Twitter:
@hayalleme: Eski istanbul fotoğrafları twitter adresi arşivi
@sokaktakitarih: Eski/yeni İstanbul fotoğrafları twitter adresi arşivi
@NataliAvazyan: Eski İstanbul fotoğrafları
Facebook grupları:
Eski Zamanlarda İstanbul'un Güzel Fotoğrafları
Eski İstanbul Fotoğrafları-Photos Old Istanbul
Eski İstanbul Belgeleri- Documenting Old Istanbul
Eski Zamanlarda İstanbul'un En Güzel Fotoğrafları ve Resimleri
Eski Üsküdar Fotoğrafları
Küçükyalı
SEMT SEMT Istanbul Fotoğrafları
Diğer ilçelere / semtlere dair pek çok başka facebook grubu (Eski Bakıköylüler, Kadıköylüler vs.) da
var...
6c. Yabancı devlet kütüphanelerinin görsel dijital arşivleri
*Library of Congress (ABD Kongre kütüphanesi) dijital görsel arşivinden anahtar
kelime (yer ismi, kurum ismi, kişi ismi, bina ismi...) ile arama yapabilirsiniz. Çok
zengin bir kaynak teşkil ediyor.
*Bibliothèque Nationale de France (BNF Fransa Milli Kütüphanesi, özellikle
MAPS ve IMAGES)
*British Library (İngiltere Milli Kütüphanesi) Görsel Arşivi
14
*New York Public Library Dijital Archives (New York Halk Kütüphanesi Görsel
Dijital Arşivi)
6d. Gravürler
*Melling Gravürleri [1803-1819] Pittoresque de Constantinople et des rives du
Bosphore
*Gravürlerle Türkiye, 3 Cilt, Kültür Bakanlığı
***Osmanlı Şehir Tarihi’nin her türlü görsel kaynağına dair (gravürler, haritalar, kitap
tasvirleri) kapsamlı ve kuşbakışı bir özet için bakınız :
Kathryn A. Abel, ‘Osmanlı Şehir Tarihinin Görsel Kaynakları’, Türkiye Araştırmaları
Literatür Dergisi, Türk Şehir Tarihi sayısı, sayı: 6, 2005, 487-515.
15
G. ANSİKLOPEDİLER , ALMANAKLAR/ YILLIKLAR ve SAİR
SOSYALBİLİMSEL BAŞVURU KAYNAKLARI
7a. Dünden_Bugüne_İstanbul_Ansiklopedisi, Tarih Vakfı, 1993-94 [8 Cilt]
***İstanbul konulu Cumhuriyet Dönemi’nde çıkmış dört ansiklopediye dair kapsamlı
bilgi için (Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi hariç, Reşat Ekrem Koçu’nun
İstanbul Ansiklopedisi / İstanbul’un Alfabetik Kütüğü (1944-1971) ve 1968 tarihli
Yeni İstanbul gazetesi’nin verdiği tek ciltlik Resimli Büyük İstanbul Ansiklopedisi ve
1982 senesinde Tercüman Gazetesi’nin dört cilt halinde verdiği İstanbul Kültür ve
Sanat Ansiklopedisi)
Serdar Serdaroğlu / Kadir Yıldırım, ‘İstanbul’un Ansiklopedileri’, Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, İstanbul Tarihi sayısı, cilt: 8, sayı: 16, 2010, 691-617.
7b. İslam Ansiklopedisi,, Türkiye Diyanet Vafkı İslam Araştırmaları Merkezi
İSAM’ın 1988-2013 arasında çıkardığı 44 ciltlik, pek çok Osmanlı coğrafyasındaki
kente, tarihi esere, kişiliğe vs. dair bilgi içeren ansiklopedi internetten de
ulaşılabiliyor.
16
H. KENT BİBLİYOGRAFYALARI / KAYNAKÇALAR
**IFEA’nın 1960-2000 ve 2000-2013 arası için ayrı ayrı hazırlanmış, türkçe ve
ingilizce kapsamlı İstanbul bibliyografyaları (üzerine tıklandığında online olarak
erişilebilir)
**Kent araştırmaları bibliyografyası / Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı,
2001 [hazırlayanlar: Bahar Aksel / Filiz Öğretmen)
**TALİD Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin şu üç sayısı çok önemli
kaynaklar teşkil ediyor:
sayı 6, Türk Şehir Tarihi [Bu sayının tüm makalelerine online ulaşılabilir:
Özellikle özel sayı içindeki şu makaleler önemli:
“Şehir Tarihi ve Türkiye'de Şehir Tarihçiliği: Yaklaşımlar, Konular ve Kaynaklar”
“Osmanlı Belediye Tarihi Araştırmaları ve Kaynak Malzeme Üzerine Notlar”
“Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Şehirleşme ve Gecekondu Araştırmaları”
“Osmanlı Şehir Tarihinin Görsel Kaynakları”
“Osmanlı Salnâmelerinin Şehir Tarihi Bakımından Önemi”
“Osman Nuri Ergin: Cumhuriyet Döneminin İlk Şehir Tarihçisi”
“İstanbul Şehir Rehberleri Üzerine Bir Çalışma”
“Türkiye'de Şehircilik Kongreleri”
sayı 13, Türk Mimarlık Tarihi,
sayı 16, İstanbul Tarihi
** TÜBA’nın hazırladığı il kaynakçaları ve kültür envanterleri – TÜKSEK Kültür
Envanteri Projesi’nin parçası olarak yayınlana (Şanlıurfa, Birecik, Buldan vs.
Kaynakçaları ve Kültür envanterleri)
17
I. Yerinde/sur place TARİH
8a. Yerelde ziyaret edilip, bilgi/belge edinilecek resmi ve resmi olmayan kurumlar (her
kentte, yerel şartlara göre bu listeye ekleme ve çıkarmalar olacaktır):
** İlçe Kaymakamlığı
** İlçe Belediye Başkanlığı (farklı birimleri)
** Tapu Kadastro Müdürlüğü
** İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
** Jandarma Komutanlığı (askeri arazi kullanımlarına, asayişe dair)
** Emniyet Amirliği (asayiş, suça dair veriler)
**İlçe Meteoroloji Müdürlüğü
** Özel İdare Müdürlüğü
** Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
** İlçe Tarım Müdürlüğü
** Tarım Orman Müdürlüğü / Orman İşletmesi İdaresi
** Halk Kütüphanesi
** Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
** Üniversite Fakülteleri, Yüksekokullar, Meslekokulları
** Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
**Siyasi parti temsilcilikleri, gençlik örgütleri, kadın kolları
**Yerel basılı ve internet gazetelerinin sahipleri / yazı işleri müdürleri
**İlçenin en eski fotoğraf stüdyolarının muhtemel arşivleri
** Çevre, Kültür Koruma Dernekleri
**Mezun Dernekleri
**Hayırseverlik tanımlı kurumlar, Vakıflar
**Hemşehri Dernekleri
**İşadamı Dernekleri
**Sendikalar
**Meslek (esnaf, zanaatkar) örgütleri, birlikleri, kooperatifler
**........
18
8b. Mezar taşları (Osmanlı ve cumhuriyet dönemi, sosyal/göç tarihinin okunabileceği son
dönem mezar taşları) [bkz. ‘Mezarlıklar: Güncel Demografik Dinamiklerin Canlı Kaynakları’,
Jean-François Pérouse, İstanbul ile Yüzleşme Denemeleri: Çeperler, Hareketlilik ve
Kentsel Bellek (İstanbul: İletişim, 2011)]
8c. Sözlü tarih, yerel bellekler (mesela emekli olup oraya yerleşmiş öğretmenler, sohbeti ile
tanınan yaşlılar), kurumlar, kişiler, koleksiyonerler, yerel fotoğraf stüdyolarının, yayınların,
hemşehri derneklerinin, sendikaların arşivi. [Sahaya gitmeden önce bu randevuları
ayarlamaya çalışın!]
Yerinde tarihin kaynaklarına dair iyi bir kılavuz kitap:
Esra Danacıoğlu, Geçmişin İzleri. Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları [2007, 3. Basım]
8d. Yerel ‘ayrıntılar’, mekanda izler: ulaşım haritaları, duvar yazıları, sokak isimleri,
apartman isimleri, dükkan isimleri...
19
J. ARAŞTIRMA MERKEZLERİ, KÜTÜPHANELER ve
DİJİTAL ARŞİVLER / VERİBANKALARI
9a. Kütüphaneler ve Araştırma Merkezleri:
Çekül Vakfı’nın hazırladığı ‘Beyoğlu Bilgi Belge Rotası’na ulaşıp, indirmek için:
http://www.cekulvakfi.org.tr/proje/beyoglu-bilgi-belge-rotasi
Beyoğlu dışında, tarihi yarımadaki (Fatih) bilgi/belge merkezleri:
Çoğu www.toplukatalog.gov.tr üzerinden ulaşılabilen
İstanbul Beyazıt Kütüphanesi
Süleymaniye Külliyesi Kütüphanesi vs.
9b. Dijital arşiv ve veritabanları, kent ile ilgili tematik veya teknik veritabanları
**www.archive.org : Farklı kurumlar tarafından djitalize edilip, internete yüklenmiş
farklı audivizüel kaynakları (video, müzik) ve metinleri derleyen bir veri havuzu
**www.archatlas.org : Webe yönelik arkeolojik haritalama veribankası. Arkeolojiye
konu olan kadim dönemlerdeki ticaret rotaları, yollar, tarım havzaları, yerleşimlere
dair bilgi ve haritalar içeriyor.
**http://www.megaprojeleristanbul.com/ 2003-2013 arasında İstanbul’da
uygulanmaya başlamış mega ölçekli projelerle ilgili bir veritabanı
**TÜBA’nın hazırladığı il kaynakçaları ve kültür envanterleri – TÜKSEK Kültür
Envanteri Projesi’nin parçası olarak yayınlana (Şanlıurfa, Birecik, Buldan vs.
Kaynakçaları ve Kültür envanterleri)
**Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Arşiv ve Dokümentasyon Merkezi
**Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin hazırladığı İstanbul Mimarlık
Haritası
**Deprem verilerine dair veritabanları:
2. European Earthquake Catalogue (Avrupa Deprem Kataloğu)
3. Helenic Macroseismic Database (Helenik Macrodeprem Veritabanı)
20
4. IRIS Earthquake Browser (Birleşik Deprem Araştırmaları Kurumları Veritabanı)
5. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 1900’den bugüne deprem kataloğu
** Sosyal verilerin görselleştirilmesine dair önemli linkler ve bunları derleyen siteler:
1. http://www.informationisbeautiful.net/
2. Wikipedia Bilgi görselleştirmesi veritabanı InfoViz
3. http://visualizing.org/
4. http://visual.ly/
5. http://progressivegeographies.com/?s=map [Coğrafyacı Stuard Elden’den sosyal
haritalama derlemeleri]
6. http://thesocietypages.org/graphicsociology/#
**Şehircilik çalışmaları için önemli olabilecek twitter adresleri
@AbandonedPIaces (Tasarım hatalarına işaret eden metruk yerler)
@Amazing_Maps (Güncel sosyal ve fiziki haritalama denemeleri)
21
K. KAYNAK ARAMA ŞEKİLLERİ
A.
‘Başlık’: bu arama şeklinde çoğu zaman sadece kaynağın (kitap, makale vs.)
başlığı tam olarak verilirse kaynağa ulaşılır. Rastgele yazdığınızda, ancak kaynağın
isminin başında ‘Seferihisar’ geçiyorsa aramanız başarıya ulaşır. Yani kısıtlayıcı bir
arama şeklidir.
Örnek (Toplu Katalog’dan): Başlık: Seferihisar [toplam 133 sonuç]
Kayıt:
2/133
Materyal Türü: Kitap
Başlık:
Seferihisar sesi
Yayın Yılı:
2007
Dil:
Türkçe
Kütüphane:
Kayıt:
Ayrıntılı Gösterim
Milli Kütüphane
3/133
Materyal Türü: Seri
Başlık:
Demokrat Seferihisar.
Yayın Yılı:
2010
Dil:
Türkçe
Konu:
Yerel gazeteler -- İzmir (Türkiye)
Siyaset -- Aktüalite -- Gazeteler -- Türkiye
Kütüphane:
Ayrıntılı Gösterim
Milli Kütüphane
22
B.
‘Konu’: önceden kütüphanecilerin kataloglamak için geliştirmiş olduğu ‘konu’
kategorileri içinde, daha geniş arama yapılabilir, daha ‘nokta atış’ sonuçlar alınabilir.
mesela ‘Konu: Seferihisar’, Yavaş Şehir, İzmir Tarihi, Mandalina, Yerel Pazar vs.
seçilebilir. Elde edeceğiniz sonuçların, bu konu ile ilgili olduğundan, isminin sizi
yanıltmayacağından emin olabilirsiniz.
Örnek (Toplu Katalog’dan): Konu: Seferihisar [19 sonuç]
Kayıt:
1/19
Materyal
Türü:
Kitap
Seyyahların izinde : Seferihisar / Derleyen ve çev. : İlhan Pınar (2
Başlık:
adet)
Seyyahların izinde Seferihisar / derleyen ve çeviren: İlhan Pınar. (1 adet)
Seyyahların izinde: Seferihisar / Derleyen ve çeviren ; İlhan Pınar (1 adet)
Alt Yazar:
Pınar, İlhan
Yayın Yılı:
2010
Kayıt:
2/19
Ayrıntılı
Gösterim
Materyal Türü: Kitap
Başlık:
Seferihisar - Dilek tourism development project.
Yazar:
Ministry of Culture and Tourism Depaertmnet of planning and Investment.
Dil:
İngilizce
Konu:
Tourist trade -- Seferihisar
İYTE
Kütüphane:
23
C.
‘Tam Metin’, veya ‘Kelime Arama’, veya ‘Tüm Alanlarda’
arama: Hakkında kaynak aradığınız kent, konu vs. hakkında kataloğun herhangi bir
kısmında (başlık, özet, konu, yazar vs.) bu kelime geçiyorsa, listeler. Çok daha geniş
ve daha az spesifik bir aramadır. Bir kaynak atlamadığınıza emin olmak için
uygulamak faydalıdır.
Örnek (Toplu Katalog’dan): Tam Metin: Seferihisar 275 sonuç
Kayıt:
1/275
Materyal
Türü:
Kitap
Başlık:
Dünden yarına Seferihisar sempozyumu: bildiriler/ Seferihisar
Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği.
Yazar:
Dünden yarına Seferihisar sempozyumu:( 7-8 Ekim 2004: İzmir)
Alt Yazar:
Seferihisar Kaymakamlığı Çevre Kültür ve Turizm Birliği
ISBN:
9789755854847
Yayın Yılı:
2004
Dil:
Türkçe
Konu:
Tarih -- Seferihisar -- İzmir (Türkiye) -- Sempozyumlar
History -- Seferihisar -- İzmir (Turkey) -- Symposiums
Kütüphane:
Kayıt:
Ayrıntılı
Gösterim
Ege - Merkez
2/275
Materyal Türü: Kitap
Seyyahların izinde : Seferihisar / Derleyen ve çev. : İlhan Pınar (2 adet)
Başlık:
Seyyahların izinde Seferihisar / derleyen ve çeviren: İlhan Pınar. (1 adet)
Seyyahların izinde: Seferihisar / Derleyen ve çeviren ; İlhan Pınar (1 adet)
24
Alt Yazar:
Pınar, İlhan
Yayın Yılı:
2010
Dil:
Türkçe
Konu:
Pınar, İlhan (2 adet)
Seferihisar -- İzmir (2 adet)
Seferihisar -- İzmir (1 adet)
Kütüphane:
Başkent | İzmir Ekonomi | Yaşar - Merkez (2 adet)
D.
‘Anahtar Kelime’: ‘konu’dan daha dar, kavram / başlık veya özet içerisinde
geçen, kaynak ile ilgili önemli bir ipucu veren kelimeler üzerinden arama yapar
Örnek (ODTÜ Kütüphanesi online kataloğundan): Anahtar Kelime: Beykoz
KEYWORDS (1-5 of 5)
Most relevant titles entries 1-4
1
Çeşmibülbüle gizlenmiş Abıhayat Beykoz/ Ali Bilir. Bilir,Ali
İstanbul: Kitabevi, 2008.
Location
Popular
Books
2
Call No.
DR738.5.B45 B59
2008
Barcode
Status
255070201060917188 AVAILABLE
Türk cam sanatı ve Beykoz isleri / Fuat Bayramoğlu. Bayramoğlu, Fuat.
Ankara : Türkiye Is Bankası, 1996.
Location
ML Book
Collection
Call No.
NK5165 .B356 1996
Barcode
Status
1020233798 AVAILABLE
25
3
Geleneksel Türk dericilik sanayii ve Beykoz Fabrikası : Boğaziçi'nde
başlatılan sanayi / Önde Küçükerman, Önder, 1939Ankara : Sümerbank, 1988.
Location
ML Book
Collection
4
Call No.
HD9780.T94 S865
1988
Barcode
Status
1020245526 AVAILABLE
Turkish glass art and Beykoz-ware / Fuat Bayramoğlu ; translated into
English by Leylâ Melek Kerme Bayramoğlu, Fuat, 1912-1996.
İstanbul : RCD Cultural Institute, 1976.
Location
ML Rare
Collection
Call No.
NK5165.A1 B313
1976
Barcode
Status
255070201060918048
LIB USE
ONLY
26
L. KAYNAK ALINTILAMA / KAYNAK GÖSTERME
KURALLARI
İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Birimi eski websitesi’nden, kitap, makale, tez, ansiklopedi
maddesi, gazete yazısı vs. gibi farklı kaynaklardan faydalanıldığında, nasıl alıntı yapılacağına
dair bir kılavuz aşağıdadır. ALINTILAMANIN AMACI, SİZİN YAZDIKLARINIZI DAHA
SONRA OKUYANLARIN, KULLANDIĞINIZ KAYNAKLARI TAM OLARAK
BELİRTTİĞİNİZ YERDE TEKRAR BULABİLMESİ, KULLANDIĞINIZ YERİ TEKRAR
OKUYABİLMESİNİ SAĞLAMAKTIR..[Kaynakların ‘güvenilirliği’ meselesi!]
Tam olarak tarih, yayınlandığı yer ve sayfa aralığı gibi verilerin, sadece hazırladığınız makale,
raporların içine ve sonundaki kaynakçasına değil, aynı zamanda HARİTALAR ve
FOTOĞRAFLAR gibi, fiziken veya internette elde edilmiş kaynakların da altına işlenmesi
muhakkak gerekmektedir. Haritaların altına kaynak dışında, haritanın ÖLÇEĞİNİ de
belirtmeniz muhakkak gereklidir.
Metin içindeki göndermeler, dipnotlar ve kaynakça için MSGSÜ bünyesinde çıkan
tasarım+kuram dergisinin ‘alıntılama önerilerini’ kullanınız!
tasarım+kuram dergisi:
Göndermeler ve Dipnotlar;
Yazı içinde diğer kaynaklara gönderme yapılırken, metnin uygun yerlerine parantez
açılarak, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası (Tekeli 1992, 23-27) verilir.
Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış başka bir eserine de gönderme yapılıyorsa,
(Tekeli 1992 a, 30 -37) ve (Tekeli 1992 b, 47-53) şeklinde belirtilir. Bu sıralama
kaynakça için de geçerlidir.
Aynı kaynağa birden çok gönderme yapılıyorsa, "a.g.e." ya da "a.g.e." gibi kısaltmalar
yerine, yukarıda belirtilen yöntem tekrarlanır. Eğer yazar adı metin içinde geçiyorsa,
yalnızca eserin yayın yılının ve sayfa numarasının, örneğin "...Tekeli'nin (1992, 29)
dediği gibi..." şeklinde belirtilmesi yeterlidir.Kaynak iki yazar tarafından kaleme
alınmışsa her iki yazarın da soyadları (İlkin ve Tekeli 1981, 61 -65) belirtilir. Yazar
sayısının ikiden fazla olması koşulunda, ilk soyadının ardından "vd." ibaresi (Tekeli
vd. 1996, 101-102) kullanılır. Eğer ikiden fazla kaynağa aynı yerde gönderme
yapılıyorsa, yazar adlarının arasına noktalı virgül konularak yazar adlannın alfabetik
sırasına göre (Ortaylı 1985, 52; Tekeli 1992, 23- 27) verilir.
Metin içinde kaynak göstermek için sayfa altında ayrıca dipnot verilmez; sadece ana
metin içinde yer alması uygun görülmeyen notlar için dipnot kullanılır. Ana metinde
ve dipnotlarda atıfta bulunulan tüm kaynaklar, yazının sonuna eklenecek "Kaynakça"
kısmında yer alır. Yazı içinde atıfta bulunulmamış olan kaynak, "Kaynakça" kısmında
yer almaz.
27
Eğer eserin orijinalinden faydalanmıyorsa ve aynı eser Türkçe olarak da
yayınlanmışsa, eserin Türkçe adının ve yayın bilgilerinin, kaynakçada parantez içinde
ayrıca belirtilmesi beklenir.
Kaynakça, Metinden ayrı olarak verilecek kaynaklar; kitap, periyodik, derleme,
derleme içindeki makaleler, tezler, yayınlanmamış çalışmalar, yazarların alfabetik
soyadı sıralamasına göre "Kaynakça" kısmında aşağıdaki gibi yer alır. Bir yazarın
birden çok eserine başvurulmuşsa, her seferinde yazarın soyadı ve adı tekrarlanır,
sıralama, son yayınlanan eserle başlatılır.
Kitap;




İlkin, S. ve Tekeli, İ. 1982. Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin
Oluşumu. Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Yayını, Yayın No. 39.
Jacobs, J. 1996. Edge of Empire: Postcolonialism and the City. London:
Routledge.
Tekeli, İ. 1992a. Mekân Organizasyonlarına Makro Yaklaşım. Ankara: ODTÜ
Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No. 28.
Tekeli, İ. 1992b. Belediyecilik Yazıları 1976-1991. İstanbul: IULA-EMME
Yayınları, Kent Basımevi.
Derleme Kitap içindeki Makaleler;


Hail, S. 1992. The Question of Cultural Identity. In: Hall, S et al. eds.
Modernity and its Futures. Cambridge: The Open University - Polity Press, pp.
273-326.
Keyder, Ç. 1998. 1990'larda Türkiye'de Modernleşmenin Doğrultusu. İçinde:
Bozdoğan, S. ve Kasaba, R. der. Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik.
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 29-42.
Dergi içindeki Makaleler;


Dellheim, C. 1987. The Creation of a Company Culture: Cadburys 18611931. American Historical Review 92 (1), pp. 13-44.
Zorlu, F. 2008. Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (1), s. 81-104.
Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:


Kaya, A.G. ve Ergönül, S. 2010. Otoyol Projelerinde Yap İşlet Devret Modeli:
Gebze-İzmir Otoyol Projesi. İçinde: Birgönül, T. ve Budayan, C. der. 1. Proje ve
Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara, 29 Eylül-1 Ekim, 2010.
Ankara: ODTÜ Yayınları, s. 324-335.
Micelli, F., Myers, J.J. and Murthy, S.S. 2002. Performance of FRP confined
concrete subjected to accelerated environmental conditioning. In:
Benmokrane, B. and El-Salakawy, E., eds. Durability of fiber reinforced
polymer (FRP) composites for construction: Proceedings of the second
International Conference (CDCC 02). Montreal, 29-31 May, 2002.
Sherbrooke: Université de Sherbrooke, pp. 87-98.
Tezler ve Yayınlanmamış Çalışmalar
28


Işık, O. 1991. The Penetration of Capitalism into Housing Production:
Speculative Housebuilding in Turkey, 1950-1980. Unpublished Ph.D.
dissertation, University College London, Bartlett School of Architecture and
Planning.
Ünal, M. 1973. İstanbul'da Apartmanın Tarihsel Gelişimi ve Konut Sorunu
İçindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İDGSA,
Mimarlık Yüksek Okulu.
Rapor

European Commission. 2004. First Report on the implementation of the
internal market strategy 2003-2006. Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities.
Web sayfası


Thompson, B. 2006. Why the net should stay neutral [online]. Available at:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4594498 [Accessed: 10 May 2007].
Thompson, B. 2006. Why the net should stay neutral [çevrimiçi]. Erişim yeri:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4594498 [Erişim tarihi: 10 May
2007].
29
Download

2013 Atölye Kaynakça