Sürdürülebilir Sağlık için Çözüm Arayışı
“Kronik Hastalıklarda Sürdürülebilir Uygulamalar”
TÜRKİYE HAKKINDA NOTLAR
2023 yılında ülkemizdeki her
10 kişiden 1’inin
Türkiye nüfusunun 2023 yılında
84 milyon
≥ 65 YAŞINDA
olması beklenmektedir.1
olacağı öngörülmektedir.1
TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS (≥ 65 YAŞ)1
2023
2050
2075
8.6 milyon
19.5 milyon
24.7 milyon
15 yaş ve üstündeki bireylerde teşhis edilen hastalık/sağlık sorunları şunlardır: 2
13.2
12.8
9.1
7.7
6.8
%
%
%
%
%
Hipertansiyon
Bel bölgesi kas iskelet
sistem problemleri
Romatizmal
eklem hastalığı
Mide ülseri
(Gastrik Ülser)
Diyabet
(Şeker hastalığı)
15 yaş ve
üstündeki
nüfusun;
%36.8
‘inin
günlük yaşamını etkileyen kronik bir
sağlık sorunu bulunmaktadır3
%22.5
‘inin
günlük yaşamını etkileyen bir
faaliyet güçlüğü bulunmaktadır3
Dünyadaki kronik nedenlere bağlı
ölümlerin %80’den fazlasının
düşük ve orta gelirli ülkelerde
olduğu belirtilmektedir.4
Dünyada kronik hastalıklara bağlı ölümlerin
2015 yılında yaklaşık 41 milyona ulaşması
beklenmektedir.4
her yıl %2 azaltılabilirse,
2005-2015 arası
36 MİLYON ÖLÜMÜN
önlenebileceği öngörülmektedir.4
Diyabetin kamuya
toplam yıllık maliyetinin
13 milyar TL olduğunu
bildirilmiştir.7
Türkiye'de
22 milyon kişi
bir veya daha fazla kronik
hastalığın etkisi altındadır.5
Türkiye’de 2000 yılındaki
toplam ölümlerin
%71'inin nedeni
kronik hastalıklardır.5
Kronik hastalıklardan
en sık görülen Romatoid
Artrit ve Ankilozan Spondilit,
ülkemizde her yıl
4.3 milyar Euro’luk
finansal kayba
neden olmaktadır.6
Referanslar: 1. T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı. Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075. Sayı: 15844. 14/02/2013. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844. Erişim tarihi: 31 Mart 2014. 2. T.C.
Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 917. Ankara 2013. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/istaturk2012.pdf. Erişim tarihi: 31 Mart 2014. 3. T.C. Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanlığı. Sağlık Sorunları ve Faaliyet Güçlükleri Yaşayanların İşgücü Durumu Araştırma Sonuçları. Sayı: 13125. 21/02/2012. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13125. Erişim tarihi: 31
Mart 2014. 4. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıkılığı Çalışması. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 909. Ankara 2013. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/khrfat.pdf. Erişim
tarihi: 31 Mart 2014. 5. Akın A, Ersoy K. 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış. Yayın No: TÜSİAD-T/2012-11/533. Kasım 2012. http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/SaglikSistemine-Bakis.pdf. Erişim tarihi: 31 Mart 2014. 6. Malhan S, et al. The cost of care of rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis patients in tertiary care rheumatology units in Turkey. Clin Exp Rheumatol
2012;30(2): 202-7.7. http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/85719/diyabeti-durduralim-projesinin-ikinci-degerlendirme-toplantisi-cankaya-koskunde-yapildi.html. Erişim tarihi: 31 Mart 2014.
10-ACRP14Q2B25
Küresel düzeyde kronik hastalıklara bağlı ölüm hızı
Download

ınfografık