T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü
Sayı
: 32814125-757.99/2560771
Konu
: CBS Eğitimi alan personeller
12.12.2014
İlgili Dağıtım Yerlerine
Genel Müdürlüğümüz 2014 yılı Hizmet İçi Eğitim Programında yer alan "CBS Eğitimi" 25-27/11/2014
tarihleri arasında tüm Bölge Müdürlükleri ile Daire Başkanlıklarından ekteki listede isimleri bulunan
personellerin katılımı ile başarıyla tamamlanmıştır.
Sözkonusu eğitim ile Genel Müdürlüğümüz envanterinde bulunan farklı nitelikteki coğrafi verilerin
gelişmiş teknolojiler yardımı ile yönetilmesini ve paylaşımını sağlayacak Coğrafi Bilgi Sistemleri
konusunda deneyimli teknik elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Eğitimde yapılan sunular ve ders
notları kurum portal (http://portal.ogm.gov.tr ) üzerinden yayınlanarak eğitimin daha geniş kitlelere
ulaşması sağlanmıştır.
Çok büyük emek ve para harcanarak oluşturulan coğrafi verilerin uygun yönetilmesi ve kullanıma
sunulabilmesi için bu konularda uzman personelin çalıştırılması büyük önem arz etmektedir.
Bu nedenle;
Eğitime katılan personelin öncelikli olarak CBS çalışmalarında değerlendirilmeleri,
Bundan sonra yapılacak ileri düzey CBS Eğitimlerine bu isimlerin görevlendirilmeleri,
Yine bu personel ile ilgili olarak görevlendirme, tayin, terfi vb. durumlarında almış oldukları
eğitimlerin dikkate alınması
Listede adı geçen personelin özlük dosyalarına CBS eğitimi belgelerinin konulması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
İsmail ÜZMEZ
Genel Müdür
EK
:
Katılımcı Listesi
DAĞITIM:
-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA
-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE
-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 51/B 06530 - Yüzüncüyıl /
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: (312) 296 37 60 Belge Geçer No: (312) 296 36 52
e-posta: [email protected] internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
1/2
Ayrıntılı bilgi için:
S.CENGİZ
Müh.
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
-ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
-KADASTRO VE MÜLKİYET DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
-SİLVİKÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
-ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-FİDANLIK VE TOHUM İŞLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
-DIŞ İLİŞKİLER, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
-27 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Müh.
Ş.Md.
D.Bşk.Yrd. V.
D.Bşk.
: S.CENGİZ
: S.TAŞ
: M.GÜLTEKİN
: İ.ŞANLI
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 51/B 06530 - Yüzüncüyıl /
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: (312) 296 37 60 Belge Geçer No: (312) 296 36 52
e-posta: [email protected] internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
2/2
Ayrıntılı bilgi için:
S.CENGİZ
Müh.
Emirler - Tüm Belgeler
ANA SAYFA
KURUMSAL GİRİŞ
İLETİŞİM
ENGLISH
KURULUŞUMUZ
ORMANLARIMIZ
E-Kütüphane
Tüm Belgeler
Emirler
Mevzuat
MEVZUAT
Tarih
Kanunlar
TAKİP EDİN
BAĞLANTILAR
Bu sitede ara...
Tüm Belgeler
No
Ad
12.05.2014 28
Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Mahalleye Dönüşen Köy ve
Beldelerdeki Orman Kopperatifleri ile ilgili Emir
06.05.2014 22
31 ve 32.madde değişikliği ile ilgili emir
24.07.2013 267
24.07.2013 Üretim ve satış politikaları
Genelgeler
06.05.2013 23776183010/80
Dikili Ağaç - Endüstriyel Odun ve Yakacak Odun Satışlarında Uygulanacak
Faiz Oranları
Tamimler
13.03.2013 54
Üretim ve Satış Politikaları 2013
12.11.2012 106
Lisans - donanım - yazılım - internet - e-posta
06.11.2012 3157
EBYS Yaygınlaştırma Süreci ve Evrakların Taranarak Gönderilmesi
22.10.2012 179
Bilişim Alt Yapısının Kurulması-2
12.10.2012 176
OGM Santral Numaraları
08.10.2012 2592
EBYS Sistemine Geçiş
28.09.2012 164
Kabul Komisyonlarının Kurulması
24.09.2012 89
Bilişim Kurulu Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Talimat
18.09.2012 155
Arıza Otomasyon Sistemi
19.06.2012 105
Bilişim Alt Yapısının Kurulması
24.04.2012 31
İnternet - E-posta - Tarayıcı - Lisans - Yazılım - Donanım
06.02.2012 16
Dökuman Tarayıcı Teslimi
08.06.2010
Bilgi İşlem Çalışmalarının Teftiş ve Denetimi
08.06.2010
Bilgilerin Güncellenmesi - e-posta ve TC Kimlik Numarası
25.05.2010 360
E-Posta Kullanımı
05.08.2009 2049
Kamu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Sunulması
12.02.2009
E-posta Kullanımı - Tasarruf
11.10.2005
ISO Logo Kullanım Yazısı
K. Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönergeler
Talimatlar
Protokoller (Sözleşmeler)
Emirler
Diğer Belgeler
KURUMSAL
Genel Bilgiler
|
Kurumsal Kimlik
|
Ödüller
|
Mevzuat
|
Resmi İstatistikler
|
Yayınlar
|
Telefon Rehberi
ORMANLARIMIZ
Türkiye Orman Varlığı
|
e-Harita
|
Mesire Yerleri
Durumu
Tür
GALERİLER
Resim Galerisi
|
Video Galeri
|
e-Kütüphane
DESTEK
İletişim Bilgileri
|
Kullanım Koşulları
ERİŞİM
Site Haritası
|
Yararlı Linkler |
Güvenli İnternet Linkleri |
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleri
İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 51/B 06530-Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA
http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Emirler/Forms/AllItems.aspx[15.12.2014 11:20:07]
Kuruluşumuzu Takip edin
Download

CBS Eğitimine katılan personel ile ilgili emir