T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
HASTANELER!
KAMU
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
/
67
_
dj
1
11/03/2015
4734
Genel
Cerrahi
belirtilen
malzeme
Servisinin
olan
Sayılı
ihtiyacı
aşağıda
Hastanemiz
K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç
olarak, 12/03/2015 tarih saat 08:30 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa göndermeniz
veya kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
.l
*
l
ğ
an
İli
metl
_
Idari
xke
.
T.I.T.U.B.B.
Malzemenin Adı
Kodu
Eğri Kısa Uçlu Damar
Mühürleme
Kesme
robu
Bağımsız
1
İl
Se
'
*H
l
K
'
›
v'Birim
.
A
Fiyat
Toplam
Tutar
Adet
NOT
1-
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
www.tr_a_bzgnkanunhggmtr/ihalgphğ internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
3-
Yrd.
Ameliyatta kullanılan miktara göre fatura edilecektir.
Tekliflerinizi en geç 12/03/2015 tarihi saat 08.30' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
YARA KORUYUCU R]_E_1TRAK_TÖR(B_ÜYÜK BOY) TEKNİK
OZELLIKLERI
1.
2.
3.
4.
5.
Yara koruyucunun tamamı disposable olmalıdır.
Yara koruyucu laparoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarında
kullanılabilmelidir.
Yara koruyucu , atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek, sağlam Ve şeffaf
poliüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır.
Yara koruyucu Lateks içermemelidir.
Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümdeki ince
halkası esnek olmalıdır.
6. Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki geniş halka
içe veya dışa rahatlıkla bükülebilir olmalıdır.
7. Yara koruyucu batma yerleştikten sonra ekartasyon da yapabilmeli Ve
yara kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
8. Yara koruyucu gerektiğinde pnömoperituan sağlamak için uygun yapıda
olmalıdır.
9. Yara koruyuu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle batın içinden
çekilerek kolayca çıkarılabilmelidir.
10.9 cm -14 cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilmelidir.
11.Numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
$`ûğâqe
`..s'~°"°`
Şêseîîxvi_ °
9992;&
ç?
Sa: :Şa
ç&
g &o
lag.
,
EGRI KISA UÇLU DAMAR MÜHURLEME VE BAGIMSIZ KESME
TROİD
P_ROBU
TEKNIK OZELLIKLERI
_
1. Prob steril pakette tek kullanımlık olmalıdır.
2. Cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır.
3. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
4. Doku füzyon prensibiyle çalışan cihaza uyumlu olmalıdır.Mühür döngüsü 3 ila
6 sn içinde tamamlayarak minimum termal yayılımla hız kazandırmalıdır.
5. Damar kapatma cihazına adaptörsüz bağlanabilmelidir.
6. Prob
dokuların
vasküler
yakalanmasını,
yapıların
diseksiyonunu,
mühürlenmesini ve kesme işlemlerini yapabilmelidir.
7. Probun elden kumanda edilebilmesi için üstünde bir aktivasyon düğmesi
bulunmalıdır.Prob istenildiğinde bağlı olduğu enerji platformu üzerinden elden
ya da ayaktan kumanda edilebilmelidir.
8. Prob mühürleme ve kesme işlemini 7 mm (dahil) çapına kadar olan vasküler
dokular üzerinde yapabilmelidir.
9. Probun çenelerindeki mühürleme hattının genişliği proksimalden distala doğru
4 mm'den 1 mm'ye doğru azalmalıdır.
10.Probun ucundaki mühürleme hattı uzunluğu 16,5 mm olmalıdır.
11.Probun Kesme hattı uzunluğu 14,5 mm olmalıdır.
12.Probun çenesindeki bıçak sistemi çenelerin uç kısmında 2 mm'lik emniyet payı
bırakmalıdır.
13.Probun çenesi görüş sağlayabilmek için 28° açılı olmalıdır.
14.Probun alet uzunluğu 18.8 cm olmalıdır.
15.Probun çenelerinin ucu atravmatik, çevresi izole olmalı ve cerrahın künt
disseksiyon yapmasına olanak sağlamalıdır.
16.Probun çeneleri açık iken bıçak aktive olmamalıdır.
17.Şaf't tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmış olmalıdır.
18. Yüklenici fırına, teslim edilecek problarla birlikte proba uygun elektrocerrahi enerji
platformu uçlar bitene kadar kullanıma sunmalıdır. Cihazda monopolar ve bipolar koter
özelliği ile birlikte, aynı anda iki adet damar kapama kesme probunun kullanılabileceği
giriş bulunmalıdır.
19.Yurt dışında imal edilen probların CE belgesi ve imalatçının Türkiye'de ki
kuruluşuna verilen apostil kaşeli satış yetki belgesi teklifle birlikte hastane
idaresine verilmelidir.
ç
“`
*hûow
"
'
093W:
G"
E?
İ&
i
y&
+3'<":: W\
&oéêîîşêş
ww?
Q
X ğ&
r?
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi