CiLT ANTiSEPTiGi TEKNiK SARTNAMESi
ı.Ürün,
içeriğinde %2chlorhexidine
digluconat
içeren renkli solüsyon
olmalıdır.
ı.Ürün bakterisid, fungusid, virusid, özelliklere sahip Olmalıdır.
3.Cerrahi cilt antisepsisinde,
enjeksiyon
öncesi, ameliyat öncesi cilt
dezenfeksiyonda ve invaziv işlemler öncesi kullanılabilmelidir.
4.Ürün seyreltilmeden
kullanıma uygun olmalı, cilt tarafından absorbe
edilmemelidir,organik
material varlığında etkisini kaybetmemelidir,
cilt
irritasyonuna neden olmamalı ve irritasyon testi bulunmalıdır.
S.ürün Sağlık bakanlığından izinli, biyosidal ruhsatlı olup biyosidal ürünler
listesinde bulunmalıdır.
6.Cerrahi
cilt dezenfeksiyonunu
ve hijyenik
cilt dezenfeksiyonunu
maksimum 3 dakika da yapmalıdır.
7.Ürün llt'lik orijinal ambalajında bulunmalıdır.
8. Ürünün ambalajı üzerinde mutlaka Türkçe etiket ve kullanma talimatı
bulunmalıdır.
9.Teslim Tarihinden Sonra 2 Yıl miadlı olmalıdır. Firma tüketilmemiş ürünü
son kullanma sürelerinin dolmasına 3 Ay kala yüklenici firmaya bildirmek
kaydı ile bu solüsyonun şartnameye uygun yeni miadlıları ile en geç 15
gün içinde değiştirmelidir.
CLO TEST SINGLE (HlZLI ÜREAZ T.ESTİ) TEKNİK ŞAR1NAMESt
Malzeme kodu:PTJOlll
l-Saklanmasında
soğuk zincir gerektirrnemelidir.
2-Test sonucu en geç 10 dakika içerisinde verebilmelidir.
3-Helikobacter
Pylori durumuna göre renk deyişimi gerçekleşmelidir.
4-Test ile yalancı pozitif sonuç alınmamalıdır.
S-Test tek kullanımhk olmalıdır.
6-Test gastrik biyopsi örneği ile çalışılmalıdır.
7-Test üzerinde hastanın isim.biyopsi alınma tarihinin yazılacağı etiket olmalıdır.
8-Ürünün kullanım süresi teslim tarihinden itibaren en az 2 yılolmalıdır.
9-Test sonucunu en az 12 ay muhafaza etmelidir.
lO-Üründe kullanım süresi içinde bozulma olması durumunda bozulan ürün yenisi ile
değiştirilmeli dir.
Collodium Teknik Şartnamesi
- Collodium 1 litrelik şişeler içinde ve net 750 gr ağırlığında
- Oda sıcaklığında yoğunluğu yaklaşık 0,75 gr/ml
- %4 kolodyum çözünürlülüğüne
sahip olmalıdır.
- Azot içeriği %12,6'dan fazla olmamalıdır.
------- .-.---------~---~--_.-----
CONDUCTIVE SOLUSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ
15 ml'lik plastic damlalık ambalajlarda olmalıdır.
Stimulus elektrod'ları ile empedans düşürücü özellik oluşturmak için kullanılmalıdır.
Ciltte yan etkisi olmamalıdır.
Mevcut ECT cihazı ile kullanılmalıdır.
CE belgesi olmalıdır.
'P~.
Vı.. &'Wt ~
Dip.Tescu No: 31431-37922
Celal Bayar ÜniversitE;Sı--·
Tıp FakCıI~~':;i~
Psiklvatri ~S\...N\.,/""-
DENTAL ENJEKTÖR
ı-Disposable
TEKNİK ŞARTNAMESİ
ve steril, 2 cc'lik dental enjektör olmalıdır.
2-Enjektörler üç parçalı, siyah contalı olmalıdır.
3-Pistonu lastik contalı olmalı ve sızdırmazlık sağlamalıdır.
4-Enjektör üzerinde çekilen sıvıyı gösterecek rakam yazılı olmalıdır.
5-Boyutları27Gx 0.40x50 mm olmalıdır.
6-Pistonu kolay hareket edebilmeli ve mayi kaçırmamalıdır.
7- CE belgeli olmalıdır.
8-Ambalajl üzerinde üretim yeri, markası, üretim ve son kullanama tarihi, üretici
firmanın adı ve logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır
Deri Sıcaklık Sensörü Teknik Şartnamesi
1. Sensör hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger C2000 ve Isolette 8000 marka
yenidağan kuvözleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sensör yenidağanlarda deri üzerinden sıcaklık ölçümü için kullanılmalıdır.
3. Sensör çok kullanımlık olmalıdır.
4. Sensör uzunluğu en az 90 cm olmalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası ve seri numarası
belirtilmiş
olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
8. Teklif veren firmaların iSO sertifikası olmalıdır.
9. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.
O·
C,i:.J,v,
;11- , ..... -'"
1).-
Deri Sıcaklık Sensörü Teknik Şartnamesi
1. Vücut sıcaklık sensörü hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka CALEO
küvöz cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sensör yenidağanlarda deri üzerinden sıcaklık ölçümü için kullanılmalıdır.
3. Sensör tek kullanımlık olmalıdır.
4. Sensör 51ipaketlerde satıln'ıalıdır.
5. Sensör sarı renkli olmalıdır.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası ve son kullanma tarihi, seri
numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
8. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
9. Teklif veren firmaların iSO sertifikası olmalıdır.
10. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve
onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
11. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.
Yrd, ,,",. '"•
P";'
C.U.\,;,
r->
'I._~-
"'''"ili ;14
.1
1.1;
h....
",,·"·,.'''--••
-
J.D.
DERMATOM BıÇAGI TEKNiK SARTNAMESi
1. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün kendinden
plastik saplı olmalıdır.
3. Ürün düz kesme özelliğinde olmalıdır.
4. Bıçak ucu zarar görmemesi
içi özel koruyucu kabında olmalıdır.
5. Ürünlerde uluslar arası standart gösterir ISO,CE belgeli olmalıdır.
6. Tek yetkili olduğunu gösterir
distribütörlük
belgesi olmalıdır.
Diz iMMOBiLizER
ı-iç ~·li/.c~ i h av lu olan slingedi
2-Di/in
TEKNiK
kumaştan
stahilizas~
nlar ak
on sağlayan
4- Vclkrular!a
5-immobilizcrin
tasarlanmış
çelikten
ku", ctlcndirilmiş
iç yüzeyi
sağlamalıdır.
olmalı
yapılmış
AMESi
irret im iş olmalıdır,
ekxt a nxiv onda imobilizasyonunu
,\-Anatomil,
ŞART
ve
destckleri
poster io r,
medial
ve
lateralde
bulunmalıdır.
olrna lnhr.
rer'leme önleyici
hcrh angi hir malzemeden
olmalıdır.
TURNiKE(OREN
l-latex
LASTiGi) TEKNiK SARTNAMESi
kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2- Elastik ve ortası delik olmalı
3- Yeni üretilmiş olmalı
4- Uzun süre kullanıma uygun ve dayanıklı olmalı, kolay kopmamalıdır.
v
ECT KAGIDI TEKNİK ŞARTNANlESİ
Z katmalı olmalıdır.
Mevcut ECT cihazı yazıcısına rnilimetrik uymalıdır.
Alkol bazlı olmalıdır.
CE belgesi olmalıdır.
Ambalaj üzerinde marka model yazılı olmalıdır.
Mevcut ECT cihazı ile uyumlu olmalıdır. Yazıcı başlığına zarar vermeyeceğine dair
taahhütname verilmelidir.
C
TEKNİK ŞARTNAME
EEG ELEKTRODU ŞARTNAMESİ
Gold-cup EEG elekrodu farklı renklerde 12'li paketlerde olmalı. EEG elekrod uzunlukları 78
in/200 cm olmalı. 10 mm Gold-cup olmalı. Latex içermemelidir.
PR
:::ı
. Dr. Muzaffer Polat
AMPLİTÜO ENTEGRELİ EEG (aEEG) i SEREBRAL FONKSİYON MONİTÖRÜ
İçİN OİSPOSABLE (düşük empedanslı)
İGNE ELEKTROO
TEKNİK ŞARTNAMESİ
ı.
VAZGEÇİLMEZTIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER
a) Diagnostik EEG de bioelektriksel sinyallerin subkütan kaydı için
kullanılabilmelidir.
b) Kliniğimizde kullanılan Olympic CFM 6000® marka aEEG / Serebral
Fonksiyon Monitörü'ne %100 uyumlu olmalıdır.
c) İğnenin boyutu 12mm x 29Ga ölçülerinde olmalıdır.
d) Cihazın amplifikatör
modülüne %100 uyumlu olmalı ve elektrad
kablolarının üzerinde aynı renk kodları bulunmalıdır
e) 1 pakette 3 iğne elektrad bulunmalıdır.
f) Steril ve her üç elektrad aynı ambalajda olmalıdır.
g) Nötr ve sağ / sol frontal yerleşimin kolay ve amplifikatöre bağlantının
anlaşılır olması için renk kodlu olmalıdır.
h) High-Impedance özelliği olmalıdır.
i) CE belgeli olmalıdır.
Yrd
lı . f"il'\I'
ı.,. .
.J\j'
Oip. Tes
C,u,Ü.
i
r
reı"'·"'rr. ::'r."j
'.J
'ı •• '
1\..•.
1'"
~. 53375 ~30~:'·
c:tı'.··"'·,·.,o".......,,,,""-'
EEG Pastası Teknik Şartnamesi
EEG pastası disk tipi EEG elektrodlarıyla kullanılabilir olmalıdır. Suda eriyebilen ve
yapışkan özellikte olmalıdır. Polyoxethylene
sahip olması için kalsiyum
karbonat
ambalajlar halinde bulunmalıdır.
20 Cetyl Ether ve yüksek elektrik iletkenliğine
ve potasyum
klorid içermelidir.
et 400 gramlık
EGZERSiz
BA TDI TEKNiK
i.
ŞARTNAMESi
Bantlar. clasıi], yapıda ve dirençli \'C dayanıklı olmalıdır.
ıbnılm. e"nenh:: e karşı da) amk lıolmahdır
~. "ct içindeki hcl' bandın L1/unluğu 50 metre olmalıdır
-I. Bantlar orijinul ambalajları içinde olmalıdır.
:) Banı lann direnci renklerine göre değişmelidir.
6. Set içerisinde aşağıdaki bantlar yer almalıdır:
Sarı renk
I,ırıııı/ı renk
r-
Yqi i renk
1\1l av i
EKG ELEKTRODU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sırt yapısı polietilen olmalıdır.
2. Sıvı bariyeri oluşturulmalıdır.
3. Uygulaması kolayolmalıdır.
4. Yumuşak ve esnek olmalı. vücut kıvrımlanna uyum sağlamalıdır.
5. Yapışkanı hipoallerjik akrilat olmalı, cildi tahriş etmemelidir.
6. Yapışkanlık kapasitesi yüksek olmalıdır. Çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır.
7. Dış çıtçıtu snap) paslanmaz çelik olmalıdır.
8. İç çıtçıtıt (eyelet) gümüşle kaplanmış sert plastik olmalıdır.
9. Gümüş/gümüş klorür içermeli. yüksek voltajı dağıtıp defibrilasyondan
1-2 saniye
sonra net trase verebilmelidir.
10. Jel süngeri polyester olmalıdır.
11. Jeli %3 oranında gümüş klorür içermeli, cildi tahriş etmemelidir.
12. Jeli non-irritan olmalıdır.
13. Jeli kurumayı önleyen PE özel haznede olmalıdır.
14.Bir pakette 50 adet bulunmalıdır.
15. Paket hava temasını önleyecek dizaynda olmalıdır.
16. Paketin dışında cilt impedansı önlemede kullanılan zımpara olmalıdır.
17. Ürün doğal kauçuk latex içermemelidir.
18. Paket üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri adet sayısı belirtilmelidir.
19. CE belgesi olmalıdır.
20.Firma, deneme amaçlı 1 paket elektrod'u onay öncesi komisyona sunmalıdır.
21. Satın alınan ürün şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından Komisyon
tarafından değerlendirildikten
sonra uygunluk kararı verilecektir.
EKG KACIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Satın alınacak EKG kağıdı, Nihon Kohden marka EKG-9132K model EKG cihazına
uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen EKG kağıdı her 14 cm'de bir Z şeklinde katlanmış ve kolay koparılabilir
özellikte olmalıdır.
3. Kağıt 21 cm eninde ve 30 mt uzunluğunda olmalıdır.
4. Yatay ve dikey hat çizgileri olmamalı, kağıt çizgisiz olmalıdır.
5. Kağıt kardiyografa yerleştirilebilir olmalıdır.
6. Kağıt ambalaj içinde olmalıdır.
7. Satın Alınacak EKG kağıtları numune üzerinden değerlendirileceğinden,
adet numune vermelidir.
8. Ürün Komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra onaylanacaktır.
firmalar birer
YETİşKİN EL AYAK SABİTLEME BANDı
1- Sabitleyici bant esnek, yumuşak ve bilekleri sarabilen bir yapıda olmalıdır.
2- Bandın cilde temas eden alt kısmı, teri emebilen pamuklu ve alerjik olmayan dokuya
sahip olmalıdır. Esnek olmalı, velkronun rahatça ve sağlam tutabilmesi için tüylendirilmiş
malzemeden olmalıdır.
3- Bandın bileği saran kısmının boyu her kol ve ayak bileğine uygulanabilir olmalıdır.
4- Bileğin karyola ve sedyeye bağlanabilmesi
için, bandın üzerine dikili en az 80 cm
uzunluğunda pamuklu malzemeden üretilmiş bir çift bağlantısı olmalıdır.
5- Bandın bir ucunda hastanın her türlü zorlamasına karşın bandın açılmasını engelleyen
cırtlı malzemeden yapılmış sabitleme kilit parçası bandın üzerine dikili olarak da bu parçanın
iliştirileceği dişi velkro (tüylü) parça olmalıdır.
6- Kurdelalar sabitleyici bandın üzerindeki dişi velkroya sağlam şekilde tutturularak ani
kuvvet uygulamalarını karşılayacak mukavemette olmalıdır.
7- Bant non steril polietilen şeffaf ambalaj poşeti içinde olmalı ve poşetin içinde resim ve
yazı ile (Türkçe olarak) kullanma talimatı olmalıdır.
8-Firma, deneme amaçlı
ıadet
ürünü onay öncesi komisyona sunmalıdır.
9-Satın alınan yetişkin el ayak sabitleme bandı şartnameye göre muayene edilip
kullanılabilirlik açısından
verilecektir.
Komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra uygunluk kararı
ALKOL BAZlı
EL DEZENFEKTANI
TEKNiK ŞARTNAMESi
1. EI antiseptiği % 70 n-propanol veya %70 ethanol veya %70 isopropanol içermelidir
2.
Alkolün cinsi, miktarı, konsantrasyonu
3.
Ürün içinde cildin tahrişini önlemek amacıyla % 1-3 gliserol veya lanalin bulunmalıdır.
4.
Escherichia
coli, Pseudomonas
ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
aeruginosa,
Acinetobacter
türleri,
Staphylococcus
aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankamisin dirençli suşlar
dahil) gibi hastane infeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki
gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (Hepatit B
ve Hepatit
Bununla
C virusları,
ilgili klinik
sunulmaması
5.
Human
çalışmalar
Virus
dahil) etki göstermelidir.
ihale dosyasında
sunulmalıdır.
ihale
dosyasında
red kriteri olacaktır.
Hijyenik amaçlı kullanımda
çalışmalar
Immunodeficiency
etki süresi en az 2 dakika
ihale dosyasında
sunulmalıdır.
olmalıdır. Bununla ilgili klinik
ihale dosyasında
sunulmaması
red kriteri
olacaktır.
6.
1000 ml'lik ambalajlarda verilmelidir. Her 2 litreye 1 pompa birlikte verilmelidir
7.
Masa üstü kullanıma
uygun olmalı, hasta başında
kullanıma
uygun ambalajlarda
olmalıdır
8.
Hastanedeki
PVC
yüzeyler
üzerine
döküldüğünde
leke
bırakmamalı,
zarar
vermemelidir.
9.
ihaleyi
kazanan
aplikatörlerine
firmanın
ambalaj
ve
pompaları,
hastanemizde
bulunan
uyumlu olmalıdır. Ambalaj ve pompaların hastanemizdeki
uyumunun ihaleye başvurmadan
kriteri olacaktır.Ayrıca
duvar
aplikatörlere
önce denenmiş olması gereklidir. Uyumlu değilse red
firma,1 00 adet,
ürünün 100 ml lik aynı özellikleri içeren cep
formunu ücretsiz temin etmelidir.
10. Ürün toksik,
allerjik, cildi kurutucu ve iritasyon etkili olmamalıdır.
11. Ellerde buharlaşarak
kolayca ayrılmalıdır.
12. Kokusu kabul edilebilir olmalı, rahatsız edici olmamalıdır.
13. idarenin gerekli,
Refik Saydam
bedeli
firmaya
gördüğü
Hıfzısıhha
ait
hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere
merkezi Başkanlığından
olacaktır.
Analiz
nedeni
ile
ürün analizi istenecektir.
eksilen
stok
firma
Analiz
tarafından
tamamlanacaktır.
14. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş
ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay
kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye
geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin)
değiştirmelidir.
uygun yeni miatlıları ile en
15. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun
teslim tarihleri itibariyle miadlarının
dolmasına
2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen
ürünler karışık miadlı olmamalıdır.
16. ilgili malzeme
için teklif verecek firmalar tarafından hastanemizde
kullanılmak üzere
numune bırakılmalıdır.
17. Ürünün
"Biyasidal
Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır.
"Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği"nde
belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir.
EL FıRÇASı TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Boyu 10.5 cm olacaktır.
2. Tutma yeri tırtıllı olacaktır.
3. Üst kısma fırça kutusuna dizilebilecek şekilde oluklu olacaktır.
4. 134 C buharlı otoklava dayanıklı olacaktır.
5. Teslim edilecek ürünlerden en az beş adet adet numune ameliyathane sorumlu
hemşiresine teslim edilecek.Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra
verilecek teknik raporla bildirilecektir.
ELASTİK B.ANDA] TEKNİK ÖZEL JKLERİ
1- Pamuk, polyamit iplik ve lateks lastikten yapı. rustır ve kütlesi en az 200-400
gram/m2 olmalıdır.
2- Temiz.kokusuz.eksızdir
ve hiçbir aktif madde. ;:ermem -lidir.
3- Kendinden kenarlı olmalıdır.
4- Enine esnemez,esnekliğini
uzun süre korur ve -ozulmaz
5- Hipoallerjenik ve hava geçirgenliğine sahiptir. terietmez.uygulandığı
bölgede
. kaşıntıya neden olmaz
6- % 121 ve daha fazla uzama özelliğine sahiptir( lerildiği ıde 2,S kat uzama özelliği
vardır)
7·- Kan dolaşımın! engeılemez
8- Bandaj uygulandıktan sonra uygulandığı yerde ı kayrnaz (ayağa kalkıldığında veya
extremite hareketi ile toplanmaz)
9- Eklem yerine uygulandığında eklem hareketini engellernez
~O-MIZli ve kolay uygulamaya izin verir.Uzun süre-li destes ve korupresyon sağlayacak
öze!liktedir ve çabuk deforme olrr az
'
11- Aşağıda belirtilen en ve boy ölçülerindedir
a)
En
Boy
b)
6cm
150±1
d)
8 cm
10 cm
e)
lS8m
c)
ISO±1
lS0±1
:50±'j
ı2-
İçinde bandaj tespitleri vardır , tespit kanatları lastik b.ındaja tuttutulduğunda
tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmama.ı.dokun
na yerleri birbirinden
ayrılmaz.tüylenmez
13- Suya dayanıklı tekli ambalaj içindedir.
Dr Murat Ö1:SARt ..f~.
Ceıal
Bayar
u:r.ı=.\-I
AC~~~hM~::~oc,
OiP.Te,lf'
VW
y
.
ELECTROKONVULSİv TERAPİ ELEKTRODU
ŞARTNAMESİ
JTEKNİK
Ürünler lO'lu paketlenmiş olmalıdır.
ECT Cihazında kullanım için üretilmiş özel ölçülerde olmalıdır.
ECT Cihazında aynı anda ECG-EEG ve EMG çekiminde de kullanılabilmelidir.
Çekim değerlerinde sapmaya sebebiyet vermemelidir.
Kullanılan malzeme ve jel yapısı düşük akım için özel üretim olmalıdır.
Kendinden yapışkan olmalı, uzun süre kullanılmalı, cilde zarar verrlıemelidir.
CE ve ISO belgeleri olmalıdır.
Tek kullanımlık olmalıdır.
'53
ENDOSKOPİ
SETİ TEKNiK
ŞARTNAMESi
i -Ser tek kullanımlık kapalı poşet içinde olmalıdır ..
2-Poşetin üzerinde üretici firmanın bilgileri basılı olmalıdır.
3-Setin içerisinde nonwomen kumaştan
önlük.kağit
havlu. dişlik ve
80cm - 200cm ebatlarında nonwomen kumaştan sedye örtüsü olıııalıdır.
4-Dişlik tekparça olmalıdır.Dişliğin
kenarlarında lıağın turacağı çcntikler
olmaIıdır.Başın etrafında dolaşarak çentiklere tutturulacak bağ olmalıdır.
S-Dişlik ağzrn kapanmasını engeltemeli bu arada damak yapısına uygun olıııalıdır.
6-Dişlik orjinal elıeks malzemeden üretilmis olmalıdır.
7-Dişlik boyaiçermcmelikatkısiz
ve orij inal malzcmcdcnüreı ilmis olmalıdır.
8-Dişlik.ağzın her ilçi'yaii boşluğuna denk gelmelidir.
9-Dişl i k.ağzı n içi i i {'gi rd iği ndegen işk ısrn i ağzı nd i şında kaima!ıd i I'..
i0- Dişi ik.anti baı<te't iyel materyal. içermeyen şeffa f ri ıalzerneden üreıi Im iş ol mal ıd i r.
i I-Dişliğin ortası boşolmalı ve kullanılması gereken malzemeler içinden rahatça
geçebilmelidir ...
12-ÖnlLik her bedene uygıııı ve uzun kollu. bilek kısmı lasıikli olmalıdır.
13-Kola:)'ea giyilip çıkanlabilir olmalıdır.
14-Terleımeyen sağlam ve hafifolmahdır.
15-Önlük en az 50 gr nonwomen kumaşian
ürcı ilmiş . ön kısmı bariyerli olmalı sıvı temasında sıvıy: içe
geçinnemeli ve içini gösterınemelidir.
i
ENFEKTE ÇAMAŞıR TORBASı
1. Hammaddesi Polyvinyl Alcohol (PVA) olmalıdır.
2. Torbalar, 60°C suda tamamen eriyebilmelidir.
3. Çamaşır torbaları hastane çalışanlarına ve çamaşırhane personeline
kontamine olmuş çamaşırlardan hastalık bulaşma riskini ortadan
kaldırmalıdır.
4. Çamaşırların çamaşırhaneye naklinde doğacak bulaşmayı önlemelidir.
5. Torbalar kötü kokulara ve gazlara karşı mükemmel bir bariyer sağlamalı
sızdırma yapmamalıdır.
6. Torbaların içine konulanlar kolayca görünebilmelidir.
7. Her bir torbanın ağzında, suda eriyebilen bir bağ olmalıdır.
8. Torbalar kötü kokulara ve gazlara karşı mükemmel bir bariyer sağlamalı,
sızdırma yapmamalıdır.
9. Torbaların yapılmış olduğu malzeme mikrop, virüs ve bakteri
geçirmemelidir.
lO.Torbalar 25 micron kalınlığında olacaktır.
1LTorbaların ebadı 65cm x 82,5cm ölçülerinde olmalıdır.
STERİL ENJEKTÖR nİSPOSABLE
ı- Tek
10 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ
kullanımlık paketlerde olmalıdır.
2- Non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
3- Paket içinde
ıenjektör, ıiğne
ucu şeklinde olmalıdır.
4- iğne ucu takılı olmamalıdır.
5- iğne ucu koruyucu kılıfiçinde
ve non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
6- iğne ucu yeşil renkte olmalıdır.
7- iğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır.
8- Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b. malzemelerle kullanıldığında ajutajı
uymalı,özellikle
ajutajı perfüzörlere uyumlu olmalı, uygulama sırasında kırılıp
bükülmemeli, sızdırma olmamalı, iğne ucu paslanmaz çelikten olmalı, uygulama
sırasında kolay kırılıp bükülmemelidir.
9- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri belirgin olmalı, silik olmamalı ve
ıslandığında silinmemelidir.
ı0- Cc ve dizyem
ı ı- Pistonu kolay
çizgileri O' dan başlamalıdır.
hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç
gerektirmemeli ve pistonun ileri- geri hareketi ile enjektör gövdesi çizilmemelidir.
ı2- Piston
ı3- Piston
ı4- Piston
hazne içinde rahat hareket edebilmeli ve sadece gerektiğinde çıkarılabilmelidir.
geriye çekilirken sıvı ve hava kaçağı olmamalıdır.
sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı, enjektör ile piston ucu arasında
boşluk kalmamalıdır.
ı5- Enjektörün parmak dayanakları olmalıdır.
ı6- Kullanım sırasında pistonun geriye çıkmasını engelleyici bir yapı sağlanmalıdır.
ı7- Enjektör steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarı iyi preslenmiş olmalı, steriliteyi
bozmayacak şekilde kolayaçılabilir
nitelikte olmalı, paket üzerinde delik ve yırtıklar
olmamalı, enjektör ambalajı ayrılırken, diğerinin ambalajı bozulmamalıdır.
ı8- Ambalaj ın üzerinde
üretim ve son kullanım tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü teslim 2 yıl
olmalıdır
ı9- Ambalaj
üzerinde steril olduğunu gösterir işaret bulunmalıdır.
20- Numuneden en az 20 adet deneme amaçlı teslim edilecektir.
2 ı-Ürün komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra onaylanacaktır.
STERİL ENJEKTÖR DİsPOSABLE 20 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Tek kullanımlık paketlerde olmalıdır.
2- Non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
3- Paket içinde 1 enjektör, 1 iğne ucu şeklinde olmalıdır.
4- iğne ucu takılı olmamalıdır.
5- İğne ucu koruyucu kılıf içinde ve non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
6- iğne ucu yeşil renkte olmalıdır.
7- iğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır.
8- Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b. malzemelerle kullanıldığında ajutajı
uymalı,özellikle
ajutajı perfiizörlere uyumlu olmalı, uygulama sırasında kırılıp
bükülmemeli, sızdırma olmamalı, iğne ucu paslanmaz çelikten olmalı, uygulama
sırasında kolay kırılıp bükülmemelidir.
9- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri belirgin olmalı, silik olmamalı ve
ıslandığında silinmemelidir.
10- Cc ve dizyem çizgileri O' dan başlamalıdır.
11- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç
gerektirmemeli ve pistonun ileri- geri hareketi ile enjektör gövdesi çizilmemelidir.
12- Piston hazne içinde rahat hareket edebilmeli ve sadece gerektiğinde çıkarılabilmelidir.
13- Piston geriye çekilirken sıvı ve hava kaçağı olmamalıdır.
14- Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı, enjektör ile piston ucu arasında
boşluk kalmamalıdır.
15- Enjektörün parmak dayanakları olmalıdır.
16- Kullanım sırasında pistonun geriye çıkmasını engelleyici bir yapı sağlanmalıdır.
17- Enjektör steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarı iyi preslenmiş olmalı, steriliteyi
bozmayacak şekilde kolayaçılabilir
nitelikte olmalı, paket üzerinde delik ve yırtıklar
olmamalı, enjektör ambalaj ı ayrılırken, diğerinin ambalajı bozulmamalıdır.
18- Ambalaj ın üzerinde üretim ve son kullanım tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü teslim 2 yıl
olmalıdır
19- Ambalaj üzerinde steril olduğunu gösterir işaret bulunmalıdır.
20- Numuneden en az 20 adet deneme amaçlı teslim edilecektir.
21- Ürün komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra onaylanacaktır.
STERİL ENJEKTÖR nİSPOSABLE 2 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Tek kullanımlık paketlerde olmalıdır.
2- Non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
3- Paket içinde 1 enjektör, 1 iğne ucu şeklinde olmalıdır.
4- iğne ucu takılı olmamalıdır.
5- iğne ucu koruyucu kılıfiçinde
ve non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
6- iğne ucu yeşil renkte olmalıdır.
7- iğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır.
8- Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b. malzemelerle kullanıldığında ajutajı
uymalı,özellikle
ajutajı perfüzörlere uyumlu olmalı, uygulama sırasında kırılıp
bükülmemeli, sızdırma olmamalı, iğne ucu paslanmaz çelikten olmalı, uygulama
sırasında kolay kırılıp bükülmemelidir.
9- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri belirgin olmalı, silik olmamalı ve
ıslandığında silinmemelidir.
10- Cc ve dizyem çizgileri O' dan başlamalıdır.
11- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç
gerektirmemeli ve pistonun ileri- geri hareketi ile enjektör gövdesi çizilmemelidir.
12- Piston hazne içinde rahat hareket edebilmeli ve sadece gerektiğinde çıkarılabilmelidir.
13- Piston geriye çekilirken sıvı ve hava kaçağı olmamalıdır.
14- Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı, enjektör ile piston ucu arasında
boşluk kalmamalıdır.
15- Enjektörün parmak dayanakları olmalıdır.
16- Kullanım sırasında pistonun geriye çıkmasını engelleyici bir yapı sağlanmalıdır.
17- Enjektör steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarı iyi preslenmiş olmalı, steriliteyi
bozmayacak şekilde kolayaçılabilir
nitelikte olmalı, paket üzerinde delik ve yırtıklar
olmamalı, enjektör ambalajı ayrılırken, diğerinin ambalajı bozulmamalıdır.
18- Ambalaj ın üzerinde üretim ve son kullanım tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü teslim 2 yıl
olmalıdır
19- Ambalaj üzerinde steril olduğunu gösterir işaret bulunmalıdır.
20- Numuneden en az 20 adet deneme amaçlı teslim edilecektir.
21- Ürün komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra onaylanacaktır.
J
STERİL ENJEKTÖR nİSPOSABLE 5 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Tek kullanımlık paketlerde olmalıdır.
2- Non toksik PVC' den yapılmış olmalıdır.
3- Paket içinde 1 enjektör, 1 iğne ucu şeklinde olmalıdır.
4- iğne ucu takılı olmamalıdır.
5- iğne ucu koruyucu kılıf içinde ve non toksik PVC' den yapılmış olmalıdır.
6- iğne ucu yeşil renkte olmalıdır.
7- iğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır.
8- Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b. malzemelerle kullanıldığında ajutajı
uymalı,özellikle
ajutajı perfüzörlere uyumlu olmalı, uygulama sırasında kırılıp
bükülmemeli, sızdırma olmamalı, iğne ucu paslanmaz çelikten olmalı, uygulama
sırasında kolay kırılıp bükülmemelidir.
9- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri belirgin olmalı, silik olmamalı ve
ıslandığında silinmemelidir.
10- Cc ve dizyem çizgileri O' dan başlamalıdır.
11- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç
gerektirmemeli ve pistonun ileri- geri hareketi ile enjektör gövdesi çizilmemelidir.
12- Piston hazne içinde rahat hareket edebilmeli ve sadece gerektiğinde çıkarılabilmelidir.
13- Piston geriye çekilirken sıvı ve hava kaçağı olmamalıdır.
14- Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı, enjektör ile piston ucu arasında
boşluk kalmamalıdır.
15- Enjektörün parmak dayanakları olmalıdır.
16- Kullanım sırasında pistonun geriye çıkmasını engelleyici bir yapı sağlanmalıdır.
17- Enjektör steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarı iyi preslenmiş olmalı, steriliteyi
bozmayacak şekilde kolayaçılabilir
nitelikte olmalı, paket üzerinde delik ve yırtıklar
olmamalı, enjektör ambalajı ayrılırken, diğerinin ambalajı bozulmamalıdır.
18- Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanım tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü teslim 2 yıl
olmalıdır
19- Ambalaj üzerinde steril olduğunu gösterir işaret bulunmalıdır.
20- Numuneden en az 20 adet deneme amaçlı teslim edilecektir.
21- Ürün komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra onaylanacaktır.
STERİL ENJEKTÖR DİsPOSABLE 50 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Tek kullanımlık paketlerde olmalıdır.
2- Non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
3- Paket içinde 1 enjektör,
ıiğne
ucu şeklinde olmalıdır.
4- iğne ucu takılı olmamalıdır.
5- iğne ucu koruyucu kılıfiçinde
ve non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
6- iğne ucu yeşil renkte olmalıdır.
7- iğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır.
8- Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b. malzemelerle kullanıldığında ajutajı
uymalı,özellikle
ajutajı perfüzörlere uyumlu olmalı, uygulama sırasında kırılıp
bükülmemeli, sızdırma olmamalı, iğne ucu paslanmaz çelikten olmalı, uygulama
sırasında kolay kırılıp bükü1memelidir.
9- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri belirgin olmalı, silik olmamalı ve
ıslandığında silinmemelidir.
10- Cc ve dizyem çizgileri O' dan başlamalıdır.
11- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç
gerektirmemeli ve pistonun ileri- geri hareketi ile enjektör gövdesi çizilmemelidir.
12- Piston hazne içinde rahat hareket edebilmeli ve sadece gerektiğinde çıkarılabilmelidir.
13- Piston geriye çekilirken sıvı ve hava kaçağı olmamalıdır.
14- Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı, enjektör ile piston ucu arasında
boşluk kalmamalıdır.
15- Enjektörün parmak dayanakları olmalıdır.
16- Kullanım sırasında pistonun geriye çıkmasını engelleyici bir yapı sağlanmalıdır.
17- Enjektör steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarı iyi preslenmiş olmalı, steriliteyi
bozmayacak şekilde kolayaçılabilir
nitelikte olmalı, paket üzerinde delik ve yırtıklar
olmamalı, enjektör ambalajı ayrılırken, diğerinin ambalajı bozulmamalıdır.
18- Ambalaj ın üzerinde üretim ve son kullanım tarihi yazılı olmalı ve raf ömrü teslim 2 yıl
olmalıdır
19- Ambalaj üzerinde steril olduğunu gösterir işaret bulunmalıdır.
20- Numuneden en az 20 adet deneme amaçlı teslim edilecektir.
21- Ürün komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra onaylanacaktır.
ÇAM
1.
2.
3.
4.
5.
uç LU ENJEKTÖR ŞARTNAMESİ
Enjektör 50cc'lik olmalıdır.
Disposible olmalıdır.
Sterilolmalıdır.
Çam uçlu olmalıdır.
Enjektörün üzerinde cc'lerini belirten çizgiler ve rakamlar
yazılı olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde imalat ve son kullanma tarihi yazılı
olmalıdır.
7. CE belgesi olmalıdır.
Download

şartname2