RYZNAR STABİLİTE İNDEKSİ
TDS (PPM)
%70
50-350
400-1100
A
0,1
0,2
TEMPARATÜR
B
C...................F
0
32
2
36
7
44
10
50
14
58
18
64
22
72
28
82
32
90
38
100
44
112
51
124
57
134
64
148
72
162
82
180
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
*SATÜRASYON Ph değeri:Phs
*RYZNAR STABİLİTE İNDEKSİ:SI
Pha: sistem pH değeri
KALSİYUM
SERTLİĞİ
ppm CaCO3
10
12
14
18
23
28
35
44
56
70
88
111
139
175
230
280
350
440
560
700
870
1050
C
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
TOP. (M)
D
ALKALİTE
10
12
14
18
23
28
36
45
56
70
88
111
140
177
230
280
360
450
560
700
880
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
Phs:(9,3+A+B)-(C+D)
SI:2Phs-Pha
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
RYZNAR STABİLİTE İNDEKSİ
SU KARAKTERİ
4,0-5,0.......................................................................................Ağır kışır yapıcı
5,0-6,0.......................................................................................Hafif kışır yapıcı
6,0-7,0.......................................................................................Çok az kışır ve korozyon yapıcı
7,0-7,5.......................................................................................korozif eğimli
7,5-9,0.......................................................................................Aşırı korozif eğimli
9,0-üstü.....................................................................................Tolerans dışı korozif
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7106 Sokak No: 27 Pınarbası BORNOVA /İZMİR Tel: 374 32 99 Fax: 374 29 24 www.konakkimya.com
Download

RYZNAR STABİLİTE İNDEKSİ Adlı Makaleyi İndir