Hastanın Etiketi
ESTS Cerrahi Güvenlik Kontrolü Listesi
Yapılan Cerrahinin Tarihi:……../….……/…….….
Procedure:
HIV/Hepatitis
ANESTESİ BAŞLAMADAN ÖNCE: LÜTFEN DOLDURUN
Hastanın ismi kontrol edildi
Doğru
Var
Evet
YANLIŞ (LÜTFEN BİLDİRİN)
Anlaşılmış Onam Alındı
YOK (DEVAM ETMEDEN ALIN)
Uygulanamaz
Cerrahi yapılacak taraf işaretlendi
İŞARETLENMEDI (DOĞRULAYIN)
Hastanın bilinen bir ALLERJİSİ Var mı?
Hayır
Evet:
İLAÇLAR
LATEKS
DİĞER
Uygulanamaz
Antikoagulan/Antiagregan verildi mi?
Evet
HAYIR (LÜTFEN BILDIRIN)
Premedikasyon gerekli mi?
Profilaktik Antibiotik(ler)
Steroid replasman tedavisi: Evet
Uygulanamaz
Hastanın ASA skoru hesaplandı
Evet
HAYIR (DEVAM ETMEDEN DOĞRULAYIN)
mı?
Anestezi güvenlik listesi tamam mı?
Evet
HAYIR (BILDIRIN)
Fiberoptik Bronkoskop bulunuyor mu?
Evet
HAYIR (BILDIRIN)
Parmak satürasyon cihazı
Gerekli Monitorizasyon
EKG
Kapnograf
Arteryel Kan Basıncı
Hasta Isıtıcı Sistem
Evet
HAYIR (BILDIRIN)
DVT profilaksisi
Konpresyonlu (Varis) Çorapları
Subkutan heparin
Uygulanamaz
Hastanın öngörülebilen anestezi problemi
Hayir
EVET, TANIMLAYIN
Zor havayolu
Hayir
Evet
Cihaz/yardım var
500 ml’den fazla kanama olasılığı
Hayir
Evet
Uygun kateter/sivi planlandi
Hemşire ekibi aletlerin sterilliğini doğruladı.
Evet
HAYIR (BILDIRIN)
Uygulanamaz
Cerrahi teknik ekipmanın varlığı onaylandı
Evet
HAYIR (BILDIRIN)
Uygulanamaz
Gerekli implantlar hazır
Evet
HAYIR (BILDIRIN)
Uygulanamaz
CİLT İNSİZYONUNDAN ÖNCE
Ekibin isim ve görevleri tanımlandı.
Cerrahi ekip insizyon yerini doğruladı
Cerrahi ekip yapılacak işlemi doğruladı
Cerrahi ekip ameliyatın süresini doğruladı
Hastanın gerekli görüntülemeleri görülüyor
Hastaya verilmesi gereken pozisyon onaylandı
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Cerrahi alan infeksiyon hazırlığı
Öngörülebilen cerrahi problem
Evet
Hayir
Evet
HAYIR (AÇIKLAYIN)
HAYIR (AÇIKLAYIN)
HAYIR (KONTROL EDIN VE DOĞRULAYIN)
HAYIR (KONTROL EDIN VE DOĞRULAYIN)
HAYIR (GÖSTERIN)
Uygulanamaz
HAYIR (DEVAM ETMEDEN ÖNCE KONTROL
EDIN)
HAYIR (DEVAM ETMEDEN ÖNCE HAZIRLAYIN)
EVET, AÇIKLAYIN
AMELİYATHANEDEN AYRILMADAN ÖNCE: ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
Alet , gaz ve bisturi ucu sayımı tamam mı?
Cerrahi materyal etiketlenip hazırlandı mı?
Ameliyat sonrası alınacak ilaçlar yazıldı mı?
Rapor edilecek bir cihaz problemi var mı?
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayir
Hayir
Hayir
Hayir
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
İMZALAR
Hemşire Ekibi
Anestezi Uzmanı
Cerrah (Ekip Başı)
BİLDİRİLECEK DURUMLAR(VARSA):
Hemşire Ekibi:
İmza
Anestezi Uzmanı:
İmza
CERRAH (EKİP BAŞI):
İmza
Download

ESTS Cerrahi Güvenlik Kontrolü Listesi ANESTESİ BAŞLAMADAN