mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2014/005
14.02.2014
Konu: Engelli Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Sosyal Güvenlik
Kurumu Duyurusu Yayınlandı!
10.02.2014 tarihinde Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce “Engelli sigortalı çalıştıran
işverenlere ilişkin duyuru yayınlandı. Yapılan duyuruya göre 4857 sayılı Kanun’un 30 uncu
maddesi kapsamındaki sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmakta olan
işverenlerin her yılın Ocak ayında engelli sigortalı çalıştırdıklarına dair (Ek-1) belgelerini
Türkiye İş Kurumu il/Şube Müdürlükleri’nden onaylatarak işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal
Güvenlik il/Merkez Müdürlüğü’ne ibraz etmesi gerekmektedir.
Duyurunun tam metni ektedir.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
10.02.2014
ENGELLİ SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE İLİŞKİN DUYURU
Bilindiği gibi, 2008/77 sayılı Genelgede, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta
primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmakta olan işverenlerin, her yılın Ocak ayında engelli sigortalı
çalıştırdıklarına dair (Ek-1) belgelerini Türkiye İş Kurumu İl/ Şube Müdürlüklerinden onaylatarak
işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerektiği, bu
belgelerin her yılın Ocak ayında ibraz edilmemesi halinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857
veya 54857 sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesinin engellenmesi amacıyla daha önce verilmiş olan
kodun kaldırılacağı ve bahse konu belgenin yeniden ibrazına kadar bu işverenlerin söz konusu
Kanunda öngörülen teşvikten yararlandırılmayacakları açıklanmıştır.
Bu bağlamda engelli sigortalı çalıştırdıklarına ilişkin belgeleri 2013 yılında Kurumumuza ibraz etmiş
olan işverenler, söz konusu belgelerin vizesini 2014 yılı içinde yaptırmamaları halinde, 2014/Ocak
ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak aylık prim ve hizmet belgelerini
14857/54857 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyemeyeceklerinden, 4857 sayılı
Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvikten de yararlanamayacaklardır.
Dolayısıyla, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için
engelli çalıştırmakla yükümlü olsun veya olmasın engelli sigortalı çalıştıran işverenlerce bahse konu
belgelerin Türkiye İş Kurumu il/bölge müdürlüklerinden vizesinin yaptırılarak, işyerlerinin bağlı
bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi icap etmektedir.
İlgililere önemle duyurulur.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2014-005 Engelli Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Sosyal