2013-2014 KLİNİK BİYOKİMYA UYGULAMA GRUPLARI
KEMAL ATAY AMFİSİ
GRUP
TARİH
1/A
10.Mar.14
Prof.Dr. Yeşim Ünlüçerçi
19.Mar.14
Prof.Dr. Pervin Vural
31.Mar.14
Prof.Dr. Evin Ademoğlu
28.Nis.14
Prof.Dr. Ümit M. Türkoğlu
ESKİ
ÖĞRENCİLER
7.May.14
01010001970101080367
ÖĞRETİM ÜYESİ
MASHAR OSMAN AMFİSİ
GRUP
TARİH
ÖĞRETİM ÜYESİ
10.Mar.14
Prof.Dr. Evin Ademoğlu
1/B
19.Mar.14
Prof.Dr. Ayşegül Telci
101110075 101110144
31.Mar.14
Prof.Dr. Ayşegül Telci
28.Nis.14
Prof.Dr. N.Sema Genç
Prof.Dr. Semra D.Abbasoğlu
7.May.14
Prof.Dr. Ümit M. Türkoğlu
21.May.14
Prof.Dr. N.Sema Genç
21.May.14
Prof.Dr. Yeşim Ünlüçerçi
12.Mar.14
Prof.Dr. Yeşim Ünlüçerçi
12.Mar.14
Prof.Dr. Evin Ademoğlu
2/A
24.Mar.14
Prof.Dr. Pervin Vural
2/B
24.Mar.14
Prof.Dr. Ayşegül Telci
101110145 101110218
2.Nis.14
Prof.Dr. Evin Ademoğlu
2.Nis.14
Prof.Dr. Ayşegül Telci
30.Nis.14
Prof.Dr. Ümit M. Türkoğlu
101110219 101110293
30.Nis.14
Prof.Dr. N.Sema Genç
ESKİ
ÖĞRENCİLER
12.May.14
Prof.Dr. Semra D.Abbasoğlu
12.May.14
Prof.Dr. Ümit M. Türkoğlu
01010803720101100362
26.May.14
Prof.Dr. N.Sema Genç
26.May.14
Prof.Dr. Yeşim Ünlüçerçi
17.Mar.14
Prof.Dr. Yeşim Ünlüçerçi
17.Mar.14
Prof.Dr. Evin Ademoğlu
26.Mar.14
Prof.Dr. Pervin Vural
26.Mar.14
Prof.Dr. Ayşegül Telci
21.Nis.14
Prof.Dr. Ayşegül Telci
101110002 101110074
3/A
101110294 101110366
3/B
101110367 101110500
21.Nis.14
Prof.Dr. Evin Ademoğlu
ESKİ
ÖĞRENCİLER
5.May.14
Prof.Dr. Ümit M. Türkoğlu
5.May.14
Prof.Dr. N.Sema Genç
1011003680101990242
14.May.14
Prof.Dr. Semra D.Abbasoğlu
14.May.14
Prof.Dr. Ümit M. Türkoğlu
28.May.14
Prof.Dr. N.Sema Genç
28.May.14
Prof.Dr. Yeşim Ünlüçerçi
KLİNİK BİOKİMYA UYGULAMA KONULARI:
1- Klinik biokimya laboratuarında preanalitik ve analitik değişkenler
Prof.Dr. Yeşim Ünlüçerçi/ Prof.Dr. Evin Ademoğlu
2- Diabetes mellitusta ve dislipoproteinemilerde laboratuar
Prof.Dr. Pervin Vural/Doç.Dr. Ayşegül Telci
3- Acil hastaya biyokimyasal yaklaşım
Prof.Dr. Evin Ademoğlu/ Doç.Dr. Ayşegül Telci
4- Plazma proteinleri ve karaciğer fonksiyon testleri
Prof.Dr. Ümit Türkoğlu/Prof.Dr.Sema Genç
5- Akut koroner sendromda laboratuar
Prof.Dr. Ümit Türkoğlu/Prof.Dr. Semra Doğru Abbasoğlu
6- Tam kan analizi ve anemiler
Prof.Dr. Sema Genç/Prof.Dr. Yeşim Ünlüçerçi
Uygulama Saati: 15.30 - 16.20
Prof.Dr.Müjdat Uysal
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Download

2013-2014 Klinik Biyokimya Uygulama Programı