24-­‐28 MAYIS 2014 BİRİSTEK MODÜL 1 24 MAYIS 2014 CUMARTESİ 10:00-­‐17:30 KAYIT 25 MAYIS 2014 PAZAR 10:00-­‐11:00 Otizm Nasıl Anlaşılır? Otistik Çocuğa Yaklaşım Nasıl Olmalı? Uzm.Dr. Genco USTA 11:00-­‐11:15 Kahve Arası 11:15-­‐13:00 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Güncel Tedavi Yaklaşımları Uzm.Dr. Genco USTA 13:00-­‐14:00 Öğle Yemeği 14:00-­‐15:30 Dermatolojik Öykü, Fizik Muayene ve Elementer Lezyonun Tanımlanması Prof. Dr. Rana ANADOLU 15:30-­‐15:45 Kahve Arası 15:45-­‐17:30 Aile Hekimliği Uygulamasında Sık Karşılaşılan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Rana ANADOLU 20:00 Akşam Yemeği 26 MAYIS 2014 PAZARTESİ 10:00-­‐11:00 Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Akılcı İlaç Seçimi Prof.Dr. Zafer ECEVİT 11:00-­‐11:15 Kahve Arası 11:15-­‐13:00 Sağlam Çocuk Muayenesi ve Aşı Takvimi Prof.Dr. Zafer ECEVİT 13:00-­‐14:00 Öğle Yemeği 14:00-­‐15:30 Tip 2 Diyabette Tedavi Hedefleri ve İzlem Doç. Dr. Alper SÖNMEZ 15:30-­‐15:45 Kahve Arası 15:45-­‐17:30 Metabolik Sendromda En Son Görüşler, Yaklaşımlar Doç. Dr. Alper SÖNMEZ 20:00 Akşam Yemeği 27 MAYIS 2014 SALI 10:00-­‐11:00 Güncel Gebelik İzlemi ve USG: Birinci Basamakta Nelere Bakıyoruz? Prof. Dr. Onur KARABACAK 11:00-­‐11:15 Kahve Arası 11:15-­‐13:00 Maternal Kanda Fetal DNA, 2’Li 3’Lü Test, Kordon Kanı Prof. Dr. Onur KARABACAK 13:00-­‐14:00 Öğle Yemeği 14:00-­‐15:30 Birinci Basamakta Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr. Zafer GÜNEY 15:30-­‐15:45 Kahve Arası 15:45-­‐17:30 Yaşlı Hastada Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr. Zafer GÜNEY 20:00 Akşam Yemeği 28 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA 12:30 BİRİNCİ MODÜL KAPANIŞ 28-­‐31 MAYIS 2014 BİRİSTEK MODÜL 2 28 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA 10:00-­‐17:30 KAYIT 29 MAYIS 2014 PERŞEMBE 10:00-­‐11:00 İnfertilite Tedavisinde Güncel Gelişmeler, İnfertil Çifte Yaklaşım ve Öneriler Prof. Dr. Onur KARABACAK 11:00-­‐11:15 Kahve Arası 11:15-­‐13:00 Jinekolojik Kanserlerde Erken Tanı ve Korunma Prof. Dr. Onur KARABACAK 13:00-­‐14:00 Öğle Yemeği 14:00-­‐15:30 Kanamalı Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Oral NEVRUZ 15:30-­‐15:45 Kahve Arası 15:45-­‐17:30 Gebelikte Karşılaşılan Hematolojik Sorunlar Doç.Dr. Oral NEVRUZ 20:00 Akşam Yemeği 30 MAYIS 2014 CUMA 10:00-­‐11:00 ACİL TIP EĞİTİMİ/ TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ’NİN KATKILARIYLA
Akut Koroner Sendromlar 11:00-­‐11:15 Kahve Arası 11:15-­‐13:00 ACİL TIP EĞİTİMİ/ TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ’NİN KATKILARIYLA Hipertansif Acil Durumlar 13:00-­‐14:00 Öğle Yemeği 14:00-­‐15:00 ACİL TIP EĞİTİMİ/ TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ’NİN KATKILARIYLA
Havayolu Yönetimi 15:00-­‐16:00 Birinci Basamakta KBB Muayenesi, Otoskopik Muayene Prof. Dr. Hakan COŞKUN 16:00-­‐16:30 Kahve Arası 16:30-­‐17:30 Olgularla KBB Hastalıklarına Yaklaşım Prof. Dr. Hakan COŞKUN 20:00 Akşam Yemeği 31 MAYIS 2014 CUMARTESİ 10:00-­‐11:00 Helikobakter Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Doç. Dr. Yasemin BALABAN 11:00-­‐11:15 Kahve Arası 11:15-­‐13:00 Aile Hekimliği Uygulamasında Karaciğer Enzim Yüksekliği ve Siroz Hastalarının İzlemi Doç. Dr. Yasemin BALABAN 13:00-­‐14:00 Öğle Yemeği 14:00-­‐15:30 Birinci Basamakta Kısa Psikiyatrik Muayene ve Görüşme Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU 15:30-­‐15:45 Kahve Arası 15:45-­‐17:30 Terapi; Bir Yaşam Felsefesi Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU 20:00 Akşam Yemeği İKİNCİ MODÜL KAPANIŞ 
Download

24-‐28 mayıs 2014 biristek modül 1