İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Öğrenci İşleri Bürosu
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Eski Yönetmeliğe Tabi Derslerin Sınav Tarihleri
Dersin Adı
Sınav tarihi
02.02.2015
Sınav Saati
09.00
Tıbbi Genetik(7.y.y.)
02.02.2015
13.00
Anabilim Dalı
Klinik Biokimya(9.y.y)
03.02.2015
09.00
Anabilim Dalı
Klinik Farmakoloji 1(7.y.y.)
03.02.2015
11.00
Anabilim Dalı
Klinik Mikrobiyoloji(5.y.y)
03.02.2015
13.00
Anabilim Dalı
Patoloji 1(5.y.y)
04.02.2015
13.00
Anabilim Dalı
İmmünoloji(5.y.y)
05.02.2015
11.00
Anabilim Dalı
Topografik ve
Nöroanatomi(4.y.y)
06.02.2015
13.00
Anabilim Dalı
Fizyolojide Kontrol
Mekanizmaları/ Fizyoloji
Tümü
06.02.2015
11.00
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları 1(6.y.y)
09.02.2015
13.00
Anabilim Dalı
Klinik Anatomi(8.y.y)
09.02.2015
09.00
Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Semiyolojisi(6.y.y)
10.02.2015
13.00
Anabilim Dalı
Klinik Farmakoloji 2(8.y.y)
11.02.2015
11.00
Anabilim Dalı
Klinik Bioistatistik(10.y.y)
11.02.2015
13.00
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi(6.y.y)
12.02.2015
09.00
Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve
Deontoloji(6.y.y)
12.02.2015
11.00
Anabilim Dalı
Temel Farmakoloji(6.y.y)
12.02.2015
13.00
Anabilim Dalı
Patoloji 2(6.y.y)/Patoloji
Tümü/Özel Patoloji 2(7.y.y)
13.02.2015
13.00
Anabilim Dalı
Çocuk Sağl.ve
Hast.Giriş(6.y.y.)
Sınav Yeri
Anabilim Dalı
Download

buradan ulaşabilirsiniz. - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi