KOMBİNASYON( Üreteç Fonksiyon Uygulaması)
A.Kadir ALTINTAŞ
Emirdağ MZS Anadolu Lisesi
[email protected]
12 Temmuz 2014
Problem.
denkleminin
şartıyla kaç tane
tamsayı çözümü vardır?
Çözüm. Üreteç fonksiyonları kullanalım.
x2 için en küçük değer 1 olduğundan,
x3 için en küçük değer 2 olduğundan,
tir. Bu üreteç fonksiyonların çarpımı,
olduğundan aradığımız sayı bu ifadenin açılımındaki x7 li terimin katsayısı veya
ifadesinin açılımında x4 lü terimin katsayısıdır.
O halde aradığımız cevap 15 tir.
Download

KOMBİNASYON( Üreteç Fonksiyon Uygulaması)