1
5
 2n  1  
  ifadesinin değeri kaçtır?
 k 
2 n 1 
k=0

2n B)  2n  1 .22 n  2 C) n.2 2 n D) 2 n1 E)  n  1 .22 n
A)
2
 20 
8
 
 20 
 20 
 21
 19 
 9  C)  10  D)  11  E)  9 
 
 
 
 
3
10
 10 
 k 
k=0
A)


 20 
8
 
2

k=0

A)
 20 
 20 
 21
 19 
 9  C)  10  D)  11  E)  9 
 
 
 
 
 n   n 

  
  ifadesinin değeri kaçtır?
k=0   k   n  k  
n
 2n 
 2n 
 3n 
 4n 
 6n 
 n  1 B)  n  C)  n  D)  n  E)  n 


 
 
 
 
 n 
 k   ifadesinin değeri kaçtır?
 
2n
B) 0
C)
1
D)
2n
E)
2 n1
 6   9 
  k   7  k  ifadesinin değeri kaçtır?
k=0
B)
k
7
7
ifadesinin değeri kaçtır?
4
A)
n
  1
Ahmet YAZICI
B)
 2n 
 2n 
 3n 
 4n 
 6n 
 n  1 B)  n  C)  n  D)  n  E)  n 


 
 
 
 
6
  10   10  

  
  ifadesinin değeri kaçtır?
k=0   k   10  k  
10
A)
2
n

  ifadesinin değeri kaçtır?
k=0  k 
n
  k  1 
A)
17
TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLÜ
Test 04 09
A)
  
 14 
6
 

B)
 14 
 15 
 16 
 16 
C)
D)
E)
7
7
6
7
 
 
 
 
8
k
 n   m 
  t   k  t  ifadesinin değeri kaçtır?
t=0
A)
  

m
n
n  m
n
n  m
 n  B)  m  C)  k  D)  k  E)  k  1 
 
 


 


B C C
B

B
B C C
18
ELEMENTLER
9
13
 n  n k 

  2  ifadesinin değeri kaçtır?
k=0   k 

n
A)
9.CİLT
2n
B)
3n  1
C)
n.2 n
n
D) 3
8
 9   8   8 
  n  1   n  1   n  ifadesinin değeri
n=1
E)

 
kaçtır?
3n  1
A)
28
B)
10
14
n

  ifadesinin değeri kaçtır?
n=3  3 
 x   1

 
12
20
n 1
11
n  m

 n  ifadesinin değeri kaçtır?
m=0 

k
A)
A)
 20 
 21
 21
 19 
B)   C)   D)   E)  
9
3
4
9
Ahmet YAZICI
 20 
A)  
8
6
n
n
k=1
 
16
farklı olan permütasyonları sayısı
sayısı
n
! n  n !
k 0
 1
k!
k
olduğuna göre 5 kişiye gelişigüzel
dağıtılan 5 karneden hiçbirinin kendi sahibine
gitmeme olasılığı kaçtır?
A)
11 30
B)
34
C)
14
D)
19 30 E) 2 3
n 1
C)
210
D) 210  11
E)
210  11
11
n  açılımında x ‘ in katsayısı kaçtır?

B) 6
k
A) 6
12
s  A  n olmak üzere A kümesinin tüm permütasyonları sayısı n ! ve her elemanın görüntüsü kendisinden
29
C)
15
D)
16
D)
12
E)
24
15
  k 7
 n  k  1
n
 3n   k 
n  k 
 n  1  B)  k  C)  n  D)  n  E)  n  1 


 
   


  
= 412  1 ise n kaçtır?
B) 8
C) 10
E)
24
s  A  a , s  B   b ve a  b olmak üzere A kümesinden B kümesine tanımlanabilecek örten fonksiyon
b

k=0

  1
k
b
a
 k   b  k   olduğuna göre beş elemanlı
 

bir kümeden üç elemanlı bir kümeye tanımlanabilecek
örten fonksiyon sayısı kaçtır?
A) 72
B) 120
D
C)
D
144
A
A
D) 150

D
E) 196
A
B
D
Download

örnek sayfalar - Ezbersiz Matematik