Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü
HOLLANDA
HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN
HOLLANDA
NUFÜSÜ
• 16.847.000 (2011)
YÜZÖLÇÜMÜ
•41.526 km²
YÖNETİMİ
•Parlamento Esasına Dayalı Monarşi
BAŞKENTİ
• Amsterdam (Lahey Yürütmenin Merkezî)
MİLLİ GELİRİ
• 30.426 avro (2010),17.
HOLLANDA
EĞİTİM
SİSTEMİ
HAKKINDA
KISA BİLGİLER
ABD EĞİTİM
SİSTEMİ
HAKKINDA
KISA BİLGİLER
(EğitimKademesi)
Kademesi)
(Eğitim
Okul Öncesi
• 2 -4 yaş arası
İlköğretim
(Primair onderwijs)
• 4-12 yaş arası olup toplam 8 yıldır. (4.yıl hazırlık eğitimi)
• Temel Ortaöğretim
• Genel Ortaöğretim (HAVO- hoger algemeen voortgezet onderwijs ) 5 yıldır. 1217 yaş arası
Ortaöğretim I ve
II.Kademe
(Voortgezet onderwijs)
• Ön Mesleki Ortaöğretim (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs-VMBO)
4 yıldır. 12-16 yaş arası
• Üniversite öncesi Hazırlık Eğitimi (VWO- voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs ) 6 yıldır. 12-18 yaş arası
• Özel Okullar (Speciaal voortgezet onderwijs) –12-18/20 yaş arası
• Pratik Eğitim (Praktijkonderwijs) , İş Oryantasyon Eğitimi– 12-18 yaş arası
Lise Sonrası Eğitim
(hoger onderwijs)
• Yüksek Mesleki Eğitim (HBO),
• Üniversite -WO–universities),
• Uzaktan Öğrenme(Open university–OU).
HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER
YILLIK EĞİTİM SÜRESİ
DERS SAATİ
SÖMESTRİ
• 200 gün Ağustos’tan- Haziran’a (Sonraki yılın), İlköğretimde
Çarşamba öğle sonrası okul tatil.
• İlköğretim en az 8 yılda 7 520 ders saati, 5 gün okul açık
• Orta okul ders saati : 50 dakika
• Lisede
: 60 dakika.
• Okullar karar vermektedir.
• Okullara göre akademik yıl sömestre ( 21 haftalık iki bölüm) veya
trisemester( 14 haftalık üç bölüm) olarak düzenlenir. Bütün okullar
sadece Eylül ayında öğrenime başlarlar.
HAFTALIK DERS SAATİ
• İlköğretim: 22-25 saat, ders suresine yönetim karar veriyor.
• Lise haftalık 32 saat dersin 25 saati zorunlu ortak derslere, yedi saati
de seçmeli derslere ve programın çekirdek derslerine ayrılır.
PROGRAM GELİŞME
• Merkez Genel Çerçeveyi belirlemektedir.Okullar programın
seçiminde merkezi hükümetin belirlediği çerçevede serbesttirler.
Okul sürelerinin uzunluğunda da sorumludurlar
ZORUNLU EĞİTİM
• 5-18 yaş arası 13 yıl
HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ ŞEMASI
CITO (the National Institute for Educational Measurement) Testi
İLKÖĞRETİM
İlköğretim (Primair onderwijs)
ORTAÖĞRETİM
Ortaokul (Voortgezet onderjiws)
Üniversite öncesi öğretim (onderwijs, gymnasium ve atheneum’u içeren Voorbereidend wetenschappelijk- VWO)
Genel ortaöğretim (Hoger algemeen voortgezet onderwijs- HAVO)
Mesleki öncesi ortaöğretim (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs-VMBO)
Özel orta öğretim (Speciaal voortgezet onderwijs)
5-12 yaş grubu
12-18 yaş grubu
12-17 yaş grubu
12-16 yaş grubu
12-18/20 yaş grubu
İLKOKUL
Eğitim Uzmanı
MBO İleri Mesleki Eğitim (2-4 yıl)
MBO Orta Düzeyde Yönetici Yetiştirme
MBO Temel Mesleki Eğitim (2-3 yıl)
MBO Mesleğe Giriş (6 ay -1 yıl)
Pratik Eğitim (Praktijkonderwijs),İş Oryantasyon Eğitimi 12-18 yaş
ABD EĞİTİM SİSTEMİ
HAKKINDA
KISA BİLGİLER
ZORUNLU
DERSLER
(Eğitim Kademesi)
•
İlköğretim
Yasası
koşulları
altında,
Okullar
altı
müfredat
alanlarda
eğitim
vermektedir. Okullar, ancak her konuyu kaç öğretim
dönemi belirlemek için serbesttirler.
• Kazanım hedefleri aşağıdaki konuları ile ilgilidir:
ZORUNLU DERSLER
Hollandaca
İngilizce
Aritmetik ve matematik
Sosyal ve Çevre Çalışmaları (Coğrafya, Tarih,Bilim (Biyoloji
dahil), vatandaşlık, sosyal ve yaşam becerileri, (yol
güvenliği);
• Sağlıklı Yaşam, sosyal yapılar (politik çalışmalar) din ve
ideoloji hareketler.
• Yaratıcılık ( Dans , müzik, çizim, el sanatları) ve
• Spor ve hareket
•
•
•
•
Kaynak: Organisation ofthe education system in the Netherlands, p68, 2008/09
HOLLANDA İLKÖĞRETİM HAFTALIK DERS DAĞILIMI
Her Bir Yılın Haftalık Ders Saati
6
7
8
8 Yıl Toplam % Dağılımı
Ders Saati
Ders
1
2
3
4
5
Hollanda Dili
3,30
3,30
8,45
8,30
8,30 7,45 7,15
7,15
53,42
25,65
İngilizce
0.,30
0,30
4,15
4,30
5
5
5
5
29,05
13,96
Aritmetik/matematik
0,30
0,30
4,15
4,30
5
5
5
5
29,05
13,96
0
-
İnsan ve Çevre Çalışmaları
Genel 1
1
1,15
1,15
0,30 0,45 0,30
0,30
5,65
2,71
Coğrafya -
-
-
-
1
1,15 1,30
1,30
4,75
2,28
Tarih -
-
-
-
1
1,15 1,30
1,30
4,75
2,28
Bilim -
-
-
-
1
1,15 1,15
1,15
4,45
2,14
0,15
0,30
0,45
0,45 0,45 0,45
0,45
2,85
1,37
1,15
23,5
11,29
Yol Güvenliği 0,15
Beden Eğitimi
8
8
1,30
1,30
1,30 1,3
Görsel Sanatlar
6
6
4
4
3,30 3,15 3
3
32,45
15,59
Diğerleri
2
2
1
1
1
1
10
4,32
İlave ders
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15 1,15 1,15
1,15
9,2
4,42
Toplam Haftalık Ders saati
22,3
22,3
22,3
22,3
25
25
208,12
100,00
1
25
1,15
1
25
Not: Kanun gereği, İlköğretimde ilk 4 yıl eğitim süresi toplam 3520 saatten az
olmayacak ve sonraki yıllar ise (4 yıl) 4000 saatten az olmayacak.
Kaynak:World Data on Education, p19, 6th edition, 2006/07.
ABD
EĞİTİM SİSTEMİORTAÖĞRETİM
HAKKINDA KISA
İLKÖĞRETİMDEN
I. BİLGİLER
KADEMESİNE GEÇİŞ
(Eğitim Kademesi)
• Temel okulun birinci kademesini bitiren öğrenciler zeka ve yetenekleri
doğrultusunda ve kendilerine uygulanan testler sonucu üç ortaöğretim türünden
birine kaydını yaptırırlar. Okul türünün belirlenmesinde sınıf öğretmenlerinin
önemli ağırlıkları vardır.
• Okul türü belli olan öğrenci kabul edildiği okulun hazırlık bölümüne devam eder.
Bu hazırlık sınıfına köprü sınıfı denir. Bu sınıfta öğrencinin gösterdiği başarı o
okul türünde kalıp kalamayacağını gösterir.
• Mezun olan tüm öğrenciler doğrudan ortaöğretim I.Kademesine geçer. Aileler
ile birlikte belirlenir. Öğrencilerin notları, çalışma performanslar dikkate alınarak
ortaokul tavsiye edilmektedir. Fakat resmi bir düzenleme olmasa da Okulların
%92’e yakını ulusal test uygularlar öğrenciyi yönlendirmekteler.
GEÇİS
• İlkokuldan ortaokula geçişte ne diploma nede sertifika verilir. Öğrenci ile ilgili
olarak öğrenci potansiyeli hakkında bilgileri içeren Raporu verirler.
• İlkokuldan orta okulun hangi bölümüne geçeceği okul yönetimince karar verilir.
Okul müdür ve öğretmenlerden oluşan bir komisyonla hangi bölüme gideceğini
yönetime bildirir. CITO testleri sonuçlarıda önemlidir. Bir çok değerlendirme
ardında ailesine bildirilir.
• Hollanda’da ortaöğretim de zorunludur. Temel öğretimin birinci kademesini
bitiren öğrenciler diploma almadan, edimlerine göre üç ortaöğretim
kurumundan birinin köprü sınıfında okuma hakkı kazanır. Bunlar;
• Üniversiteye hazırlık eğitimi (VWO; 6 yıl, yaş 12-18)
• Genel ortaöğretim (HAVO; 5 yıl, yaş 12-17)
• Ön mesleki eğitim (VMBO; 4 yıl, yaş 12-16).
Kaynak: Organisation ofthe education system in the Netherlands, p68, 2008/09
HOLLANDA ORTAÖĞRETİM I.KADEME OKUL TÜRLERİ
OKUL TÜRLERİ
HAVO
VWO
VMBO
• Ön Mesleki Eğitim VMBO (Voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs) 4 yıl (2+2)
• I. Kademe Genel Ortaöğretim Okulu- HAVO (hoger algemeen
voortgezet onderwijs) 5 yıl (3 orta, 2 yıl lise)
• Üniversite Ön Hazırlık Okulu (VWO)
(Voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs) - 6 yıl (3 yıl orta -3 yıl lise)
ORTAÖĞRETİM İLK KISMINDA EĞİTİM
I. Kademe Ortaöğretimde
(MAVO)
12-14/15 yaş grubu arası 3 /4 yıl
(VMBO-3 yıl)
Orta seviye ortaöğretim
okullarıdır.
Öğrenim süresi dört yıl olan bu
programı bitiren öğrenciler
mesleki ortaöğretime, üst
dereceli ortaöğretime veya
çıraklık eğitimi yoluyla meslek
öğretimine devam
edebilmektedir
• Ortaöğretimin I.Kademesinde öğrenciler birlikte
okumaktalar. Okullar VMBO/HAVO veya
HAVO/VWO öğrencilerin birlikte veya farklı gruplar
halinde okutulmasına okul yönetimi karar
vermektedir.
• İlk yarı yılda öğrencilerin büyük çoğunluğu birlikte
eğitim almaktadırlar.
• İkinci yılın sonunda Mesleki öncesi ortaöğretim
(VMBO) öğrencileri sektörlerini (Kültür ve Toplum,
Ekonomi ve Toplum, Bilim ve Sağlık ile Bilim ve
Teknoloji) öğrenciler sektörünü seçerek öğrenme
yolunu belirlemeye başlarlar.
• HAVO/VWO öğrencileri 3 yılın sonuna 4 bölümden
birini seçerek yeni gruplara dağılırlar. (p85)
Kaynak: Organisation ofthe education system in the Netherlands, p85, 2008/09
İLKÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRME VE SERTİFİKASYON
• Öğrenci okul kariyerlerin belirlemesi ve öğretmen, okul
yönetimi ve ailelere rehberlik edecek ulusal sınav yapılır.
• İlköğretimin 8 .sınıfında CITO (the National Institute for
Educational Measurement) testine girerler. Öğrencilerin
%85 girmektedir. 200 çoktan seçmeli sorudan oluşan test,
temel okuma, aritmetik, matematik ve yaşam becerilerini
içerir. Seçmeli olarak 90 soruluk çevre çalışmalarını içeren
sorular sorulmaktadır. 2009 yılında 153 bin öğrenci ve 6200
okul teste tabi oldu.
ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME
SERTİFİKASYON
• Öğretmenler her ders ile ilgili yılda en az 3 kez öğrenci
değerlendirme belgesini hazırlayıp velilere sunarlar.
• Öğretmenlerince doldurulan rapor,
• Öğrenciler ilkokulda ayrılınca ayrılma diploması veya
sertifikası almamaktadır.
• Okul müdürünün öğretmenlerle birlikte öğrencinin ulaştığı
düzey ve potansiyeli ile ilgili bir rapor hazırlarlar ve bir
nüshasını öğrenci velisine verirler.
• Öğrencilere rehberliği okul öğretmeni yapmaktadır. İhtiyaç
duyulması halinde .
Kaynak: Organisation ofthe education system in the Netherlands, p70, 2008/09
HOLLANDA ORTAÖĞRETİM I.KADEME (THE PERIOD OF BASIC SECONDARY EDUCATION –
BASISVORMING) YILLIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
DERSLER
Hollandaca Dili
İngilizce
İkinci Yabancı Dil
Tarih ve Politika
Coğrafya
Ekonomi
Matematik
Fizik ve Kimya
Biyoloji
Sosyal ve Hayat Becerileri
Bilgi Teknolojileri
Teknoloji
Beden Eğitimi
İki Yaratıcı Ders (Çizim, El sanatları,
Fotoğrafçılık, Film/Görsel-işitsel, Müzik,
Drama ve Dans)
Okulun Belirleyeceği Dersler
3 YILLIK DERS DAĞILIMI
(SAAT)
400
280
240
200
140
% Dağılımı
80
400
200
120
100
20
180
360
280
2
10
5
3
2,5
0,5
4,5
9
7
1000
25
10
7
6
5
3,5
3 yıllık Toplam Ders Saati
4000
100
Not: Öğrenciler I.kademe ortaöğretimi en fazla beş yılda tamamlar. Ortaokul kademesi olan
I.kademe ortaöğretimde (Bu dönem VBO, MAVO ve VWO’da okuyan öğrencilerin ilk üç yılın kapsar)
öğrenciler üç yıl boyunca en az 15 dersi almak zorundalar. Eğitim süresi normal 3 yıl olmakla birlikte
2 yıla veya 4 yıl olarak da uygulanabilir. Öğretim süresi yılda 32 haftadır.
Kaynak: World Data Education 6th edition, p24, 2006-2007
ABD EĞİTİM
SİSTEMİ HAKKINDA
BİLGİLER
ORTAÖĞRETİMDE
OKUL KISA
TÜRLERİ
(Eğitim Kademesi)
•Ortaöğretim basamağında genel eğitim amaçlı dört farklı
program uygulanır. Bunlar:
• Üniversiteye hazırlık eğitimi (VWO; 6 yıl, yaş 12-18)
OKUL TÜRLERİ
• Genel ortaöğretim (HAVO; 5 yıl, yaş 12-17)
• Ön mesleki eğitim (VMBO; 4 yıl, yaş 12-16)
• Pratik eğitim (yaş 12-18)’dır.
DERS DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
• Değerlendirme 0 (sıfır) ile 10 üzerinden
yapılır.
SKALA
• En düşük geçer not 6 (altı)’dır.
• Öğretim yılı sonundaki değerlendirmeye
göre tüm derslerden en az geçer not almış
olan öğrenciler bir üst sınıfa geçerler.
HOLLANDA ORTAÖĞRETİM LİSELER ARASI GEÇİŞLER
GEÇİŞLER
• Öğrencilerden herhangi biri mesleki öncesi
ortaöğretim (VMBO) teorik programını
tamamlarsa Genel ortaöğretimin (HAVO) 4.
sınıfına transfer olabilir.
• Aynı şekilde HAVO teorik derslerini başarı ile
tamamlarlarsa Üniversiteye hazırlık eğitimi
(VWO)’un 5. sınıfına transfer olabilir.
Kaynak: Organisation ofthe education system in the Netherlands, p101, 2008/09
ORTAÖĞRETİMDE GEÇİŞLER
Üniversite
öncesi
Hazırlık
Eğitimi
(VWO)
6 yıldır.
Genel
Ortaöğretim
(HAVO)
5 yıl
Meslek Öncesi
Ortaöğretim
(VMBO)
4 yıldır
HOLLANDA ORTAÖĞRETİM DEĞERLENDİRME
• VMBO ayrılma sınavı okul sınavı ve ulusal sınav
olma üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
• Okul sınavı, beden eğitimi, sosyal çalışmalar ve
sanat I dersleri.
DEĞERLENDİRME
SINAVLAR
• Ulusal Sınav, Hollandaca, Matematik ve
Biyoloji derslerinde yazılı ve pratik sınav
olmaktadır.
• Sınavın yazılı veya yazılı pratik olması
öğrencilerin seçtiği 4 öğrenme programı
üzerinde belirlenmektedir.
ABD EĞİTİM
SİSTEMİ HAKKINDA
KISA
BİLGİLER
ORTAÖĞRETİMDE
ZORUNLU
DERSLER
(Eğitim Kademesi)
• Bu çerçeve programda, tüm ortaöğretim programlarında yer alması
öngörülen zorunlu dersler şunlardır:
LİSE ZORUNLU DERSLER
• HOLLANDA DİLİ,
• İNGİLİZ DİLİ, (AYRICA ALMANCA VE/VEYA FRANSIZCA),
• AVRUPA VE DÜNYA TARİHİ VE YURTTAŞLIK BİLGİSİ, COĞRAFYA,
• MATEMATİK,
• BİLİM (BİYOLOJİ, FİZİK VE KİMYA),
• RESİM, MÜZİK, EL İŞLERİ, TİYATRO, DANS DERSLERİNDEN EN AZ İKİSİ,
• BEDEN EĞİTİMİ,
• TEKNİK,
• BİLGİSAYAR VE BİLGİ İŞLEM,
• EKONOMİ,
• SOSYAL ÖĞRENME VE REHBERLİK
HOLLANDA ORTAÖĞRETİM DEĞERLENDİRME
• Ortaöğretimin tüm programlarında hem ilk üç sınıfı
kapsayan temel devre, hem de üst devre bitirme sınavı ile
tamamlanır.
• Temel devrenin bitirme sınavı, beden eğitimi dersinin
dışında kalan 15 zorunlu ortak dersten yapılır. Bitirme
sınavlarına öğrenciler, en erken 2. sınıfın sonunda
girebilirler. Sınavlarda, Bakanlık tarafından belirlenen
öğrenme amaçları temel alınır.
DEĞERLENDİRME
• Bitirme sınavlarında, okulun seçimine göre Test Geliştirme
Merkezi (CITO) tarafından hazırlanan testler
kullanılabileceği gibi, her okulun kendisinin hazırladığı
sınama araçları da kullanılabilir.
• Bitirme sınavlarını başaran öğrenciler, ortaöğretim temel
devre diplomasını alırlar. 2. sınıfın sonunda programın
çekirdek derslerinden başarısız olan öğrenciler bu
derslerden sorumlu tutulurlar. Okul, onlara izlemeleri
gereken programla ilgili önerilerde bulunur.
VMBO- ÖN MESLEKİ EĞİTİM SONRASI ÖĞRENCİNİN GİDECEĞİ
SEKTÖRLER-ÖĞRENCİ GEÇİŞİ
Teorik Program
Sektör
Dersler
Mühendislik ve Teknoloji
Matematik, Fizik ve Kimya I.
Bakım ve Sosyal yardım
Biyoloji, Matematik, Coğrafya, Tarih veya Sosyal
Çalışmalar II.
Ticaret
Ekonomi, Matematik ve Fransızca veya Almanca
Tarım
Matematik, ya Biyoloji veya Fizik/Kimya
Belirlenen Yöne Göre 1 veya 2 ders
mesleki oryantasyon dersi seçebilir.
Temel mesleki Orta dereceli yöneticilik programı
için.
Pratik Eğitim Programı
Hollandaca, aritmetik ve matematik, IT Çalışmalar
ve Beden eğitimi ile öğrencileri işe hazırlayan
dersler. Bu dersleri okul kurulu belirler.
Kaynak: Organisation of the education system in the Netherlands, 2008/09
HAVO-GENEL ORTAÖĞRETİM DE ÖĞRENCİNİN SEÇECEĞİ BÖLÜMLER
Sektör
Dersler
Genel Bölüm
1480 saat
Özel Bölüm
1160 saat
Seçmeli Bölüm
560 saat
Pratik Eğitim Programı
Kaynak: Organisation of the education system in the Netherlands, 2008/09
Okunacak Bölümler
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Sağlık
Ekonomi ve Toplum
Kültür ve Toplum
HOLLANDA ORTAÖĞRETİM PROGRAMI
Ortaöğretimde ders saati: yasal asgari normları (gerçek saat olarak)
Yıl
Okul Adı
Toplam Saat
Yıl 1 & 2
VMBO, HAVO, VWO
1040
Yıl 3
HAVO & VWO
1040
Yıl 3
VMBO
1000
Yıl 4
HAVO
1000
Yıl 4 & 5
VWO
1000
Final Yıl
VMBO (Yıl 4)
700
Final Yıl
HAVO (Yıl 5)
700
Final Yıl
VWO (Yıl 6)
700
Pratik Eğitim
(Tüm yıl)
1000
Kaynak: Organisation of the education system in the Netherlands,p89, 2008/09
HOLLANDA ORTAÖĞRETİM YILLIK DERS DAĞILIMI
Genel Ortaöğretim (Hoger algemeen voortgezet onderwijs- HAVO)
Genel Bölümler
% Dağılımı
1480 Saat
% DağılımıTablo 7:)
Hollanda Dili
400
27,03
Sosyal Çalışma
160
10,81
İngiliz Dili
360
24,32
Kültür ve Sanat 1
120
8,11
Modern Dil
160
10,81
Beden Eğitimi 1
120
8,11
Genel Bilim
160
10,81
Bilim ve Teknoloji
1160
Bilim ve Sağlık
1160
Matematik B1&2
440
37,93
Matematik B1
320
27,59
Ekonomi 1&2
440
37,93
Fizik 1&2
440
37,93
Fizik 1
240
20,69
Tarih
240
20,69
Kimya
280
24,14
Kimya1
280
24,14
Coğrafya
200
17,24
Proje
-
Biyoloji
320
27,59
Matematik A1&2
280
24,14
Kültür ve Toplum
1160
Seçmeli Dersler
1720
Modern Dil 2
200
17,24
Sosyal çalışma
200
11,63
Kültür ve sanat 2 ve 3 360
31,03
Felsefe
360
20,93
Tarih
240
20,69
280
16,28
Matematik A
160
13,79
Yönetim ve
Organizasyon
Bilgi teknolojileri
240
13,95
Ekonomi
200
17,24
Beden Eğitimi 2
240
13,95
Modern Dil 1 (Yarı
Ders)
Serbest Bölüm
160
9,30
% Dağılımı
% Dağılımı
240 /480
% Dağılımı Ekonomi ve Toplum 1160
% Dağılımı
% Dağılımı
13,95
Kaynak: Organisation of the education system in the Netherlands,95-96, 2008/09
HOLLANDA ORTAÖĞRETİM YILLIK DERS DAĞILIMI
(Yükseköğretime hazırlayan genel öğretim ders dağılımı (VWO)
(onderwijs, gymnasium ve atheneum’u içeren Voorbereidend wetenschappelijk-VWO)
Genel Bölümler
Tablo 7:)
1960 saat
Hollanda Dili ve Edebiyatı 480
Genel Bilim
200
İngiliz Dili ve Edebiyatı
400
Sosyal Çalışma
120
Alman Dili ve Edebiyatı 1
160
Tarih
80
Fransız Dili ve Edebiyatı 1
160
Kültür ve Sanat 1
200
Beden Eğitimi 1
160
Bilim ve Teknoloji
1840
Bilim ve Sağlık
1840
Ekonomi ve Toplum
1840
Matematik B1&2
760
Matematik B1
600
Ekonomi 1&2
520
Fizik 1&2
560
Fizik 1
360
Tarih
360
Kimya1&2
520
Kimya1
400
Coğrafya
360
Biyoloji 1&2
480
Matematik A1&2
600
Kültür ve Toplum
1840
Seçmeli Dersler
1000
Modern Dil 2
320
Biyoloji 1
160
Klasik Kültür
200
Felsefe veya Modern dil 2 320
Ekonomi 1
280
Latince
480
Kültür ve sanat 2 ve 3
480
Sosyal çalışma 2
360
Yunanca
480
Tarih
360
Yönetim ve Organizasyon
360
Serbest Bölüm
400/480
Matematik 1 A
360
Bilgi teknolojileri
280
Projeler
-
Beden Eğitimi 2
2800
Kaynak: Organisation of the education system in the Netherlands, p98-99, 2008/09
MESLEKİ ÖNCESİ ORTAÖĞRETİM (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs-VMBO)
• Mesleki öncesi ortaöğretim (Voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs-VMBO-4 yıldır. 12-16 yaş arası:
ORTAÖĞRETİM II. KADEMESİ
Mesleki öncesi ortaöğretim
(Voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs-VMBO
• VMBO bir mesleki kurs programı değildir. Bu programla öğrenciler
ön mesleki eğitimi (Seviye 2) Meslek veya Orta Düzey Yönetici
(Seviye 3) ve Özel eğitim (Seviye 4) dir.
• 2 yıl sonra öğrenciler 4 yola ayrılan programa katılırlar:
• Temel Meslek (BB)
• Ortadüzey Yönetici (KB)
• Her İkiside birlikte (GL)
• Teorik (TL)
• Her öğrenme yolunda dört sektör programı önerilir.
• Mühendislik ve Teknoloji, Bakım ve Sağlık Bakımı, İşletme ve Tarım
• VMBO Dört yıllık okullarda zorunlu olarak okutulan dersler
ZORUNLU GENEL DERSLER
• Hollandaca,
• İngilizce,
• Sosyal Çalışmalar,
• Beden Eğitimi ve Sanat,
Kaynak: Organisation of the education system in the Netherlands, p91, 2008/09
MESLEKİ ÖNCESİ ORTAÖĞRETİM (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs-VMBO)
Konu
Teorik
Program
Hollandaca
600
İngilizce
Sosyal Çalışma
Sanat I
Fizik Eğitimi
İkinci Yabancı Dil
Üçüncü Yabancı Dil
Tarih ve Politika
Coğrafya
Sosyal Çalışma II
Matematik
Fizik ve Kimya I
Fizik ve Kimya II
Biyoloji
Ekonomi
Sanat II
IT
Hayat Bilgisi
Teknoloji
Beceri Çalışması
Mesleki Oryantasyon
Toplam
480
80
320
400
240
200
200
140
200
400
200
200
120
80
200
20
180
180
100
4540
Mesleki Program
Temel
% Dağılımı
13,22
10,57
1,76
7,05
8,81
5,29
4,41
4,41
3,08
4,41
8,81
4,41
4,41
2,64
1,76
4,41
0,44
3,96
3,96
2,20
100,00
520
400
80
320
400
240
0
200
140
120
400
200
0
120
80
0
20
180
180
100
960
4660
Orta Düzey
Yönetim
% Dağılımı
11,16
560
8,58
1,72
6,87
8,58
5,15
4,29
3,00
2,58
8,58
4,29
2,58
1,72
0,43
3,86
3,86
2,15
20,60
100,00
Kaynak: The Education System in the Netherlands 2006 Eurodice
440
80
320
400
240
0
200
140
160
600
200
0
120
80
0
20
180
180
100
960
4980
Birleşik Program
% Dağılımı
11,24
600
8,84
1,61
6,43
8,03
4,82
4,02
2,81
3,21
12,05
4,02
2,41
1,61
0,40
3,61
3,61
2,01
19,28
100,00
480
80
320
400
240
200
200
140
200
400
200
200
200
80
200
20
180
180
100
320
4940
% Dağılımı
12,15
9,72
1,62
6,48
8,10
4,86
4,05
4,05
2,83
4,05
8,10
4,05
4,05
4,05
1,62
4,05
0,40
3,64
3,64
2,02
6,48
100,00
HOLLANDA ORTAÖĞRETİM BİTİRME SINAVI
• Yükseköğretime hazırlayan programın öğrencileri bitirme
sınavına yedi dersten, üst ve orta dereceli genel
ortaöğretim programlarının öğrencileri ise altı dersten
girerler.
• Her üç programda da Hollanda dili,
• Yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca
dillerinden birisi,
BİTİRME SINAVI
• Gymnasiumda da ayrıca Latince ve Yunanca tüm
öğrenciler için zorunludur.
• Sınav için diğer beş dersi öğrenci kendisi programda yer
alan dersler arasından seçilir.
• Öğrenciler, isterlerse bir program için öngörülen ders
sayısından daha fazla sayıda dersi sınav için seçebilirler.
Yükseköğretime hazırlayan programların bitiminde
öğrencilere "Gymnasium Diploması" ve "Atheneum
Diploması- Edebiyat" olmak üzere iki farklı diploma
verilir
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ
• Yüksek öğretim için kabul gereklilikleri şunlardır:
• Bir genel lise öğretim (HAVO) sertifikası ya da
• Bir MBO orta yönetim ya da uzman eğitim sertifikası
ya da
ÜNİVERSİTEYE
GİRİŞ
• Bir üniversite öncesi öğretim (VWO) sertifikası
gereklidir.
• Gerekli yeterliliklere sahip olmayan 21 yaş ya da
daha üzeri yaş grubundaki insanlar özel bir giriş
sınavını geçtikten sonra kabul edilebilirler. Bu yaş
sınırı güzel sanatlar ve sahne sanatları ile ilgili
bölümlerde değiştirilebilir.
• Üniversitede 1 kredi: 28 çalışma saatine denk
gelmektedir. P 32.
Download

Hollanda