Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü
FRANSA
HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN
FRANSA
NUFÜSÜ
• 64.710.00 kişi
YÜZÖLÇÜMÜ
•549.000 km2
YÖNETİMİ
•Parlementer Başkanlık Tipi Cumhuriyet
BAŞKENTİ
• Paris
MİLLİ GELİRİ
• 25.650 avro (2010 yılı tahmini)
FRANSA
EĞİTİM
SİSTEMİ
HAKKINDA
BİLGİLER
ABD EĞİTİM
SİSTEMİ
HAKKINDA
KISAKISA
BİLGİLER
(EğitimKademesi)
Kademesi)
(Eğitim
Okul Öncesi
ÉCOLES MATERNELLES /
• 2-6 yaş arası
CLASSES ENFANTINES
İLKÖĞRETİM
(ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES)
ORTAOKUL
(Collège)
ORTAÖĞRETİM
LİSE SONRASI EĞİTİM
ZORUNLU EĞİTİM SURESİ
• 6-11 yaş arası 5 yıldır.
• İlkokul kapsamında olan hazırlık sınıfın (cours préparatoire (CP –
preparatory class))
• İlkokulun ilk yılı -cours élémentaire (CE1 – elementary class),
• İkinci yılı -the second year of cours élémentaire (CE2)
• Kolej öncesi orta sınıfların son iki yılı ar (cours moyen (CM1 and CM2 –
middle classes),
• 11-15 yaş arası 3 yıl olup; üç devreye ayrılmaktadır.
• Uyum Dönemi -the adaptation cycle (sixième class);
• Merkezi Geliştirme Devresi- the central enhancement cycle (cinquième
and quatrième classes)
• Adaptasyon Dönemi -Athe orientation cycle (troisième class).
• 15-16 yaşında başlanılmaktadır. Bu okullar iki tür olup;
• Genel ve Teknoloji Lisesi (lycée général et technologique)
• Meslek ve Teknik Okulları ( lycée professionnel) 4 yıllık program
uygulayabilir.
• Kolejler
• Üniversite
• 6-16 yaş arası 10 yıldır.
FRANSA EĞİTİM SİSTEMİ ŞEMASI
Orta Öğretim
II. Kademe
BTn
BT
12. Yıl
BT
11. Yıl
BT
10. Yıl
BT
BAC Pro
BEP
CAP
CAP
CAP
iki yıl
içinde
3. Yıl
Çıraklık
9. Yıl
Teknolojik Akış
CEP
Hazırlık
CPA
8. Yıl
Teknolojik Akış
CEP
Hazırlık
CPPN
7. Yıl
6. Yıl
5. Yıl
4. Yıl
Özel Eğitim
Orta Öğretim
I. Kademe
Çıraklık
Okul Öncesi
Eğitim Temel Eğitim
İlköğretim
Zorunlu Eğitim
Orta Öğretim
3. Derece Eğitim (Yüksek Öğrenim)
Mezuniyet
3. Yıl
2. Yıl
1. Yıl
6 Yaş
Anaokulu
Herbir satır, okul öncesi eğitim (2-5) ve yüksek öğretim dışında bir öğretim yılını temsil eder.
BAC Pro: Mesleki öğretimde mezuniyet
BEP: Mesleki öğrenim sisyen sertifikası
BT: Teknisyen Diploması
BTn: Teknoloji Uzmanlığı Mezuniyeti
BTS: Mesleki Yeterlilik
CFA: Çıraklık Eğitim Merkezi
CPPN: Mesleki Hazırlık Sınıfı
CEP: Mesleki Eğitim Sertifikası
CPA: Çıraklık Hazırlık Sınıfı
Öğretimi tamamlamada
başlıca öğretim yolları
Final Sınavı
Ana geçiş yolu
FRANSA EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER
YILLIK EĞİTİM SÜRESİ
• 36 hafta, 180 gün (Eylül-Haziran)
DERS SAATİ
• İlkokul : Haftada 24 saat, ders 60 dakika
• Ortaöğretimde 25.5-30 saat, ders 55 dakika
SÖMESTRİ
• Üç Sömestri şeklindedir. Winter, spring ve Summer Holidays
HAFTALIK DERS SAATİ
PROGRAM GELİŞME
• Haftada 6 gün açık, Çarşamba ve Cumartesi öğle sonrası okul yoktur.
• İlkokul : Haftada 24 saat, Yılda 864 saat
• Ortaöğretimde 25.5-30 saat, yılda 936 saat
• Bakanlık.
İLKÖĞRETİMDE ZORUNLU DERSLER
TEMEL DERSLER
6-11 yaş arası, 5 yıl
Öğrencilerin;
Yazılı , sözlü ve okuma, matematiksel
işlem, beden ve artistik kapasite ve
yeteneklerinin artırılması ve
geliştirilmesini hedeflemektedir
• Fransızca
• Matematik
• Beden eğitimi ve spor
• Beşeri bilimler
• Modern diller
• Artistik sanatlar
PUANLAMA
SKALA
SINIF TANIMI
16-20
Çok İyi - très bien (very good)
14-15.9
İyi
12-13.9
Biraz İyi - assez bien (quite good
10-11.9
Yeterli - passable (satisfactory)
8-9.9
-
- bien (good) )
İLKÖĞRETİM EĞİTİM DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
İlkokul kapsamında olan hazırlık sınıfın (cours préparatoire (CP –
preparatory class)) ve İlkokulun ilk yılı -cours élémentaire (CE1 –
elementary class), İlkokulun ilk 2 yılı
Yıllık Ders
Saati
Haftalık
Ders Saati
360
10
42,06
Matematik
180
5
21,03
Beden Eğitimi ve Spor
108
9*
12,62
Sosyal
Keşfi
81
9*
9,46
54
9*
6,31
Modern Dil
Artistik Pratik ve Sanat
Tarih
81
864
9*
Yıllık
Ders
Saati
%
Dağılımı
Fransızca
Çalışmalar/Dünya
İkinci yılı -the second year of cours élémentaire (CE2)
Kolej öncesi orta sınıfların son iki yıllar (cours moyen (CM1 and
CM2 –middle classes) – ilk okulun 3-4 ve 5. yıllık programı
9,46
24
*: Öğretmenin vereceği eğitimsel projelere bağlı olarak zaman
değişimi olabilir.
Haftalık
Ders Saati
%
Dağılımı
Fransızca
288
8
33,64
Matematik
180
5
21,03
Beden Eğitimi ve Spor
108
11*
12,62
Bilim ve Teknoloji Deneyi
78
11*
9,11
Modern Dil
54
11*
6,31
Beşeri Kültür
-
Artitik Pratik ve Sanat Tarih
78
11*
9,11
Tarih, Coğrafya-Vatandaşlık
ve Ahlak Eğitimi
78
11*
9,11
864
24
100
*: Öğretmenin vereceği eğitimsel projelere bağlı olarak zaman değişimi
olabilir.
**: Her yıl sanat tarihi yılda 20 saat verilmesi gerekmektedir.
Kaynak: Organisation of the education system in France 2009/2010, p72, EURYBASE
İLKOKULDAN ORTAOKUL (KOLEJLERE) GEÇİŞ
GEÇİŞ
• Evine En yakın Koleje Kayıt edebilir.
ZORUNLU EĞİTİMDE ULUSAL TESTLER
• Örneklem usulü ile İlkokulu bitirince (İlköğretim
süresi 6-11 yaş arası -5 yıl) 5. yılda Matematik ve
Fransızca
ULUSAL TESTLER
• Ortaokulu bitirince (Zorunlu eğitim sonunda 14-15
yaşa) yine örneklem usulü ile Fransızca ve
Matematik.
• Tercihen bazende orta okulun ilk yılında
matematik ve fransızcada teste tabi oluyorlar.
KOLEJDE OKUTULAN GENEL DERSLER
Kolejlerde 8- veya 9 genel dersler
okutulmaktadır.
• Fransızca
• Matematik
• Birinci Yabancı Dil
• Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Eğitimi
• Yaşam ve Dünya Bilimi
• Fizik ve Kimya
• Teknoloji
• Sanat Dersleri ( Plastik sanatlar, müzik vb)
• Beden Eğitimi ve Spor
• SEÇMELİ DERSLER:
• İkinci Yabancı Dil
• Latince (Latin)
• Teknoloji
• Bölgesel Diller
• Yunanca (Greek)
FRANSA KOLEJ EĞİTİM DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
DERSLER
Zorunlu Dersler
Fransızca
Matematik
1. Yabancı Dil
2. Yabancı Dil
Tarih/Coğrafya/Vatandaşlık
Yurttaşlık bilgisi
Yaşam ve Dünya Bilimi
Sanat( Plastik Sanatlar, Müzik Eğitimi)
Teknoloji
Fizik/Kimya
Teknik
Resim
Müzik Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor
Takviye Dersi
Seçmeli dersler
Bölgesel Diller
Latince
Mesleki İcatlar veya
Modern Yabancı Dil veya
Antik Diller
Sınıf Yaşamı Kursu
TOPLAM
Birinci sınıf (6e)
Saat –Dakika
Adaptation Cycle
5
4
4
3
3
1
1 saat 30 dk.
1
1 saat 30 dk.
4
2
30
0
-
30
SINIFLAR
İkinci sınıf (5e) Üçüncü sınıf Dördüncü sınıf
(4e)
(3e)
Saat-Dakika 4 Yılın Ortalama
Dersi saati
4
3 saat 30 dk.
3
3
3
5 saat 30 dk. 4 saat 30 dk.
4
4
3 saat 30 dk. 3
3
4
3 saat 30 dk.
1 saat 30 dk.
1
1 saat 30 dk.
2 saat 30 dk. 1 saat 30 dk.
2
1
2 saat 30 dk. 2
1 saat 30 dk.
2 saat 30 dk. 2
1
3
2
4
26
2
2
-
32 saat 30 dk. 28 saat 30 dk.
3
12
3
28
35,5
1
3
3
3
3
3
40,5
%
Dağılımı
19
15 saat 30 dk.
13 saat 30 dk.
9
13 saat 30 dk.
1
7
5
7 saat 30 dk.
14
12
10
7
10
1
5
4
6
6
0
0
4
14
2
117
17
5
4
0
0
3
10
1
87
13
4
0
2
2
2
2
100
3
3
3
3
134
Kaynak: Organisation of the education system in France, p107-109, 2009/2010
FRANSA KOLEJ EĞİTİMİNDEN SONRA YÖNLENDİRME
YÖNLENDİRME
• Öğrenciler, kolejdeki öğrenimleri boyunca her dersin
öğretmeni tarafından düzenli olarak değerlendirilir.
Öğrenciye, kolejdeki öğrenimine başladığı andan itibaren
öğretmenler ve bir uzman danışman tarafından,
izleyebileceği öğrenim yollarıyla ilgili sürekli bilgi verilir. 2.
sınıfın sonunda sınıf öğretmenler kurulu, her bir öğrencinin,
onun başarı durumunu ve öğrenme gelişimini dikkate alarak
genel ya da teknik eğitim ağırlıklı programlara devam
etmesine karar verir. Aynı şekilde, öğrencinin kolejden sonra
devam edebileceği genel eğitim, teknik eğitim ya da mesleki
eğitim yolundan birine okulun öğretmenler kurulunda karar
verilir.
• Velinin okulun kararına karşı çıkma hakkı vardır. Bu durumda
konu, okul müdürleri, öğretmenler ve velilerin
temsilcilerinden oluşan ve yetkili denetçinin başkanlığında
toplanan İtiraz Komisyonu’nda görüşülerek karara bağlanır.
• Ortaokul eğitimini bitiren öğrenci ortaokul diploması (Brevet
de College) alarak mezun olur.
• Kolej öğrenimlerini tamamlayan tüm öğrencilere “Brevet”
olarak adlandırılan diploma verilir. Bu diplomayı almak için
öğrenciler, ülke düzeyinde yapılan sınava girer. “Brevet”in,
öğrencinin seçmiş olduğu öğrenim alanına göre genel,
teknik veya mesleki olmak üzere üç türü vardır. Kolej
diplomasını mesleki alandan alan öğrenciler meslek lisesine
devam edebilirler.
FRANSA KOLEJ EĞİTİMİNDEN SONRA VERİLEN DİPLOMA- BREVET
DİPLOMA
• Kolej Sonrası Alınan İlk Resmi Diplomadır.
• Lise için gerekli değildir.
• Yalnızca Fransızca, matematik, tarih ve coğrafya
derslerinde yapılan son yılın ve son imtihandır.
FRANSA ORTAOKUL SONRASI OKUL SEÇİMİ
Karma Eğitim
(“ikinci”, “birinci” ve “son” sınıflar) genel bakalorya
(olgunluk sınavı) ile sonuçlanan genel eğitim.
Yine üç yıl süren ve teknolojik bakalorya ile sonuçlanan
teknolojik eğitim;
Mesleki Eğitim Sertifikası veya Diploması
Ortaokul Sonrası
(Kolej)



Mesleki yeterlik sertifikası (certificat d’aptitude
professionnelle-CAP) , Mavi yakalı işçiler veya
mesleki eğitim diploması (brevet d’études professionnellesBEP) ile sonuçlanan iki yıllık mesleki eğitim ve
ardından mesleki bakalorya (baccalauréat professionnel)
derecesine ulaşılmasını sağlayan iki yıllık ek eğitim
Teknoloji Eğitimi
Üç yıl süren ve teknolojik bakalorya ile sonuçlanan teknolojik
eğitim;
AKADEMİK ORTAÖĞRETİM PROGRAMININ İLK YILIN
(10. SINIF SONRASI- SECONDE) SONUNDA BRANŞ
UZMANLIK ALANLARI VE OKUL TÜRÜ
• Fransada Öğrenciler Koleji (ortaokulu) bitiridikten sonra ya
• Genel Lise veya Teknoloji Liseler(Lycée d’enseignement général ou
technologique) 3 yıllık program uygulamakta
• Meslek Lisesi (Lycée d’enseignement professionnel)- iki yıllık program
uygulamakta olup:
ORTAÖĞRETİMDE OKUL TÜRÜ
• a-Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) [certificate of vocational
aptitude]
• b- Brevet d’études professionnelles (BEP) [certificate of vocational
studies]
AKADEMİK ORTAÖĞRETİM PROGRAMININ İLK YILIN
(10. SINIF SONRASI- SECONDE) SONUNDA BRANŞ
UZMANLIK ALANLARI VE OKUL TÜRÜ
AKADEMİK LİSE
• Akdemik lisedeki program türü:
• Edebî serisi (L serisi) olarak - Fransızca çalışma, felsefe ve modern dil
alanında - Edebiyat Diploması
• Ekonomik ve sosyal seride (ES Serisi) ekonomik ve sosyal bilime dayalı
çalışmalar – Ekonomi Diploması
• Bilim serisi ( S) -Matematik fizik bilimi ve yaşam ve dünya bilimi- Fen
Diploması
TEKNOLOJİ ALANLARI
•Laboratuvar Bilimi ve Teknoloji (STL)
• Yönetim Bilimi ve Teknoloji (STG)
• Endüstri ve Bilim ve Teknolojideki Uygun Gelişmeler (STI’D)
• Tasarım, Uygulamalı Sanatlar ve Teknoloji (STD2A)
• Sağlık,Sosyal Bilim ve Teknoloji (ST2S)
• Müzik ve Dans Tekniği (TMD)
• Hotel ve Catering ;
• Tarım, Yaşam Bilimi ve Teknoloji (STAV)
•Her branştaki öğrencilerin yaşları ortalama olarak 15-16 in seconde, 1617 yaş première ve 17-18 son teminal seviyedeki yaşları içerir.
AKADEMİK ORTAÖĞRETİMDE OKUTULAN DERSLER
GENEL DERSLER
Okutulan programa göre
değişmekle birlikte her
programda ortak okutulan
dersler vardı.
Meslek Lisesinde Okutulan
Genel Dersler
Diploma için
•Fransızca
•Matematik
•Felsefe
•Birinci Yabancı Dil
•Tarih ve Coğrafya
•Bilim
•İkinci Yabancı Dil
•Beden Eğitimi
• Toplum
• Tarih ve Coğrafya
• Matematik
• Bilim
• Modern Diller
• Uygulamalı ve Artistik Sanatlar
• Beden Eğitimi ve Spor
• Sağlık ve Çevre Dersleri
AKADEMİK ORTAÖĞRETİM II. KADEME DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
Edebî serisi (L serisi)
Dersler
11. sınıf 12. sınıf
Fransızca
Felsefe
5
-
2
Ekonomik ve sosyal seride (ES Serisi)
2 Yıllık
%
11. sınıf
DersTopla Dağılımı
mı
7
15,22
4
12. sınıf
-
Bilim serisi ( S) -
2 Yıllık
%
11.sınıf
DersTopla Dağılımı
mı
4
7,02
4
12.sınıf
-
2 Yıllık
%
DersTopla Dağılımı
mı
4
10,26
8
8
17,39
-
4
4
7,02
-
4
4
10,26
Birinci Yabancı Dil
4
3
7
15,22
3
3
6
10,53
3
3
6
15,38
Tarih ve Coğrafya
4
4
8
17,39
3
3
6
10,53
4
4
8
20,51
Bilim
4
2
6
13,04
-
-
0
-
-
-
0
İkinci Yabancı Dil
3
3
6
13,04
-
-
0
-
3
3
6
15,38
Beden Eğitimi
2
2
4
8,70
2
2
4
7,02
2
2
4
10,26
-
Biyoloji
-
-
0
-
11
11
22
38,60
-
-
0
Matematik
-
-
0
-
5
6
11
19,30
3
4
7
17,95
24
46
28
29
57
100,00
19
20
39
100,00
Toplam
22
100,00
http://www.wes.org/ca/wedbfrance/kssecond.htm
-
AKADEMİK ORTAÖĞRETİM II. KADEME DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
Fen Bilimi Serisi
Kurslar
seconde class
10 .sınıf
Premiere
Terminale
12. sınıf
11. sınıf
3 Yıllık Toplam Ders
saati
14,3
% Dağılımı
Matematik
4
5
5,3
Fizik-Kimya
3
4
5
12
11,82
Mühendislik Bilimi
8
8
16
15,76
Biyoloji Ekoloji
5
5
10
9,85
Fransızca
4
-
4
3,94
Felsefe
-
3
3
2,95
2,3
2,3
4,6
4,53
Tarih ve Coğrafya
14,08
Modern Dil 1
3
2
2
7
6,89
Modern Dil 2
2,5
2
2
6,5
6,40
3,3
-
3,3
3,25
Bilimsel Tarım, Toprak
ve Vatandaşlık
Beden Eğitimi ve Spor
2
2
2
6
5,91
Vatandaş, Sosyal Eğitim
0,5
0,3
0,3
1,1
1,08
2
2
--
4
3,94
0,25
0,25
0,25
0,75
0,74
17,25
40,15
35,15
92,55
91,14
3
2
4
9
8,86
20,25
42,15
39,15
101,55
Bireysel projeler
Sınıfta Yaşam Kursu
Seçmeli Dersler
100,00
Kaynak: Organisation of the education system in France, p112-116, 2009/2010
MESLEKİ YETERLİK SERTİFİKASI (CERTİFİCAT D’APTİTUDE PROFESSİONNELLE(CAP) DERS ÇİZELGESİ
ZORUNLU DERSLERİ
Fransızca Tarih – Coğrafya:
Matematik- Bilim (1):
Modern Dil:
Uygulamalı Sanatlar ve
Artistik Kültür
Beden ve Atletizm Eğitimi
Kariyer ve Hayat Bilğisi
Teknoloji ve Mesleki Eğitim
Sosyal, Sivil ve Legal Eğitim
Personel Destek
TOPLAM
SEÇMELİ DERSLER
Artistik Grup Çalışması
Beden ve Atletik Grup
Çalışması
BİRİNCİ YIL (9.
sınıf )
İKİNCİ YIL (10. yıl)
2 Yıllık Ortalama
Ders saati
% Dağılımı
3,5
3,5
3,5
2
3,5
3,5
2
1,5
7
7
5,5
3,5
9,06
9,06
7,12
2,98
2,5
2,5
18
0,5
1
2,5
1
18
0,5
1
5
3,5
36
1
2
69,5
6,47
4,53
46,57
1,29
2,59
89,65
2
2
2
2
4
4
5,17
5,17
Toplam Seçmeli Ders saati
Genel Toplam
8
77,5
10,35
100,00
Kaynak: Organisation of the education system in France, p122, 2009/2010
FRANSA ORTAÖĞRETİM HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ (Fen Serisi)
Kurslar
Premiere
11 sınıf
Terminale
12 sınıf
Matematik
5
5.30
12,34
Fizik-Kimya
4
5
10,78
Yaşam ve Dünya Bilimi
4
3.30
8,75
-
VEYA
Mühendislik Bilimi
% Dağılımı
8
8
19,17
-
VEYA
Biyoloji Ekoloji
5
5
11,98
Fransızca
4
-
4,79
Felsefe
-
3
3,59
Tarih ve Coğrafya
2.30
2.30
5,99
Modern Dil 1
2
2
4,79
Modern Dil 2
2
2
4,79
Bilimsel Tarım, Toprak ve Vatandaşlık
3.30
-
3,95
Beden Eğitimi ve Spor
2
2
4,79
Vatandaş, Sosyal Eğitim
30 dakika
30 dakika
1,20
Bireysel Projeler
2
--
2,40
Sınıfta Yaşam Kursu
10 (Yılda)
10 (yılda)
0,66
Kaynak: Organisation of the education system in France, p115, 2009/2010
FRANSA ORTAÖĞRETİM HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
(Fen Serisi) devamı
Kurslar
Premiere
11. sınıf
Terminale
12. sınıf
SEÇMELİ (aşağıdaki derslerden yalnız biri seçilecek)
Fizik-Kimya
-
2
Matematik
-
2
Yaşam ve Dünya Bilimi
-
2 saat pratik uygulama
Bilimsel Tarım, Toprak ve Vatandaşlık
3.30 (2.30 saat pratik
uygulama)
Artitstik Workshop
72 (yılda)
72 (yılda)
Sosyal ve Kültürel Pratikler
72 (yılda)
72 (yılda)
SEÇMELİ 2 (Aşağıdaki derslerden yalnız iki der seçilecek)
Latince
3
3
Yunanca
3
3
Modern diller 3
3
3
Beden Eğitimi ve spor
3
3
Sanat
3
3
At Bilimi ve Binicilik
3
3
Kaynak: Organisation of the education system in France, p115, 2009/2010
FRANSA DA SERVİS SEKTÖRÜNE AİT DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
ZORUNLU DERSLERİ
BİRİNCİ YIL
Professional seconde
İKİNCİ YIL
Professional terminale
Fransızca tarih - coğrafya
4 saat(3 saat + 1saat
4 saat (3 saat+30 dk. + 30 dk. (b))
Uygulamalı Matematik (1):
2 saat (1saat +1 saat)
2 saat 30 dk.( 1saat 30 dk.+ 30 dk. + 30 dk. (b))
Modern dil
2 saat (1 saat + 1 saat)
2 saat 30 dk. (1 saat 30 dk.+1saat)
Beden ve atletizm eğitimi
2 saat
2 saat
Kariyer ve yaşam toplumu
1 saat (0saat + 1saat)
1saat ((0)saat + 1 saat)
Teknoloji ve Mesleki Kurslar
16h saat (10 saat + 5 saat + 1 saat ) (b)
16saat (10 saat + 5 saat + 1saat (b)
15h30mn (9 saat + 4saat 30dk. + 2 saat) (b)
15 saat 30 dk. (9saat + 4 saat 30 dk. + 2 saat) (b)
Kişisel değerlendir Personalised assistance (c):
1 saat
Estetik eğitimi- Aesthetic education
1saat
Sosyal, sivil ve legal eğitim
30dk. (30dk. ) (c)
SEÇMELİ DERSLER
Modern Dil
2 saat (1saat + 1 saat)
2 saat
Beden ve Atletik eğitimi
2 saat
2 saat
Physical and athletic education workshop
2 saat
2 saat
FRANSA DA BEP: SAĞLIK VE SOSYAL BAKIM SEKTÖRÜNE AİT DERS
DAĞITIM ÇİZELGESİ
ZORUNLU DERSLERİ
BİRİNCİ YIL
İKİNCİ YIL
2 Yıl Toplam Ders saati
% Dağılımı
Professional seconde Professional terminale
Fransızca tarih - coğrafya
4
4
8
11
Uygulamalı Matematik ve Fizik 4 saat 30 dakika
Bilimi (1):
Modern dil
2
4 saat 30 dakika
9
12
2
4
5
Beden ve atletizm eğitimi
2
2
4
5
Kariyer ve yaşam
1
1
2
3
Teknoloji ve Mesleki Kurslar
15
15 saat 30 dakika
30 saat 30 dakika
41
Kişisel değerlendirme
1
-
1
1
Beden ve Atletik eğitimi
2
2
4
5
Estetik eğitimi
1
1
2
3
Sosyal, sivil ve hukuk eğitim
30 dakika
30 dakika
1
1
33
32
65
87
10
13
SEÇMELİ DERSLER
4
6
Modern Dil
2
2
4
5
Beden ve Atletik eğitimi
2
2
4
5
Artistic Workshop
-
2
2
3
75
100
37
38
FRANSA BEP- OTEL VE RESTAURANT SEKTÖRÜ HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
ZORUNLU DERSLERİ
İKİNCİ YIL
Professional terminale
5
% Dağılımı
Fransızca, tarih - coğrafya
BİRİNCİ YIL
Professional seconde
4 saat 30 dakika
Matematik
1
1 saat 30 dakika
3
Modern dil
3
3 saat 30 dakika
9
Beden ve atletizm eğitimi
2
2
5
Kariyer ve yaşam toplumu
2
1
4
Teknoloji ve Mesleki Kurslar
Mutfak ve restauran teknikleri
Meslek teknolojisi
Çevre ve hijyenik uygulama
bilimi
İş becerileri
Kişisel değerlendirme
19
11 saat
3 saat
2 saat
3 saat
17
11
3 saat
1 saat 30 dk.
2 saat 30 dk.
44
1
-
1
Estetik eğitimi
1
1
2
Sosyal, sivil ve hukuk eğitim
30 dakika
30 dakika
1
11
Toplam
80
SEÇMELİ DERSLER
20
Modern Dil
2
2
5
Beden ve Atletik Çalışma Eğitimi
2
2
5
Artistic Workshop
2
2
5
Mesleki rehberlik
2
2
5
ORTAÖĞRETİMDE OKUL TÜRLERİ
GENEL VE TEKNOLOJİ LİSESİ
•Genel Lise
•Teknoloji Lisesi
•Mesleki Lisesi
•Genel ve Teknoloji Eğitiminde Öğrenciler iki seçmeli 2 alandan birini seçebilir. 3 yıllık program
uygulanır.
•classes de seconde,
•première et terminale (1, 2 ve son yıl)
•Bu programlar genel ve teknoloji liselerinde baccalauréat ya götürür (alına seçmeli derslere
bağlı)
•Lise birinci yılında (classe de seconde) üç genel seri (Ekonomi ve Sosyal ,Edebiyat veya Bilim)
TEKNOLOJİ LİSESİNDE PROGRAM SEÇİMİ
•Teknoloji liselerinde ise;
•Laboratuvar Bilimi ve Teknoloji (STL)
•Yönetim Bilimi ve Teknoloji (STG)
•Endüstri ve Bilim ve Teknolojideki Uygun Gelişmeler (STI’D)
•Tasarım, Uygulamalı Sanatlar ve Teknoloji (STD2A)
•Sağlık,Sosyal Bilim ve Teknoloji (ST2S)
• Müzik ve Dans Tekniği (TMD)
•Hotel ve Catering ;
•Tarım, Yaşam Bilimi ve Teknoloji (STAV)
•Bir Meslek Dalında Derece; Vocational Baccalauréat: Kolej sonrası 3 yıllık program olup yüksek
mesleki kazanımlar elde edilir. 75 uzmanlıktan biri haline gelir.
Meslek Lisesi
•Mesleki Yetenek Sertifikası (CAP): Kolej sonrası 2 yıllık program olup, iş hayatına kısa yolda
gitmek isteyenlerin başvurduğu bir program türu. 200 uzmanlıktan birisi olunur. Mavi veya
beyaz işciler olarak bilinir.
•Mesleki Çalışmalar Sertifikası (BEP): Meslek lisesidir. İkişer yıllık programda toplam 4 yıldır.
Özellikle sağlık ve sosyal bakım, Yol sürücüleri, ve servisi, otel ve catering alanlarında program
uygulamaktadır.
Mesleki Eğitim
Sertifikası (CAP)
Genel ve Teknoloji
Lisesi
Meslek Lisesi
Kolej
(Brevet de
Collage- Diploma
GENEL VE TEKNOLOJİ LİSESİNDE ZORUNLU DERSLER
ZORUNLU DERSLER
Genel ve Teknoloji 1. sınıfında
okutulan dersler
• Fransızca
• Tarih
• Coğrafya
• Modern Diller 1 ve 2
• Matematik
• Fizik-Kimya
• Yaşam ve Yer Bilimi
• Beden Eğitimi ve Spor
• Vatandaşlık
• Hukuk ve Sosyal Eğitim
•Fransızca
•Tarih
Meslek Lisesinde Okutulan Genel
Dersler
•Matematik
•Coğrafya
•Bilim
•İngilizce
MESLEKİ BAKOLARYA SINAVI
• Mesleki Bokolarya için 7 dersten başarılı olması
gerekiyor.
MESLEKİ BAKOLARYA SINAVI
• 4 Genel Test ( Fransızca ve tarih coğrafya, modern dil,
sanat eğitimi ve uygulamalı sanatlar ve beden ve atletik
eğitim)
• 3 Mesleki Testler (Bilim ve Teknoloji Çalışmaları,
teknoloji veya mesleki teknik )
• Seçmeli testler (Genellikle modern yabancı dil veya
yöresel dilden birini seçer.)
Kaynak: Organisation of the education system in France, p131, 2009/2010
GENEL VE TEKNOLOJİ LİSESİNDE ZORUNLU DERSLER
ZORUNLU DERSLER
Genel ve Teknoloji 1. sınıfında
okutulan dersler
• Fransızca
• Tarih
• Coğrafya
• Modern Diller 1 ve 2
• Matematik
• Fizik-Kimya
• Yaşam ve Yer Bilimi
• Beden Eğitimi ve Spor
• Vatandaşlık
• Hukuk ve Sosyal Eğitim
•Fransızca
•Tarih
Meslek Lisesinde Okutulan Genel
Dersler
•Matematik
•Coğrafya
•Bilim
•İngilizce
GENEL BİLGİLER
• Baccalauréat belgesine sahip olanlar veya muafiyet
sertifikası olanlar ’dispensation certificate’
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ
• Öğrenciler en prestijli elit okullar 2 yılda bir yapılan
CPGEs sınavına girerler. Bu sınava 'Grandes Ecoles' olarak
adlandırılmaktadır.
•Tüm öğrenciler lise programından sonra Lise diploması
(Diplôme du Baccalauréat Général) alırlar. Bu diplomayı
hak etmek için son yılda ‘baccalauréat examination’
sınavında 10 ve üzeri puan almak zorundadır (20
üzerinden)
DİPLOMA VE BELGE
•Sertifika için ise certificat de find’études secondaires, or
certificate of completion of secondary professional
studies) icin ise 20 üzerinden 8 ve 10 alırsa sertifikayı
kazanmış oluyor.
•Meslek lisesi mesleki bakolaryo (vocational
baccalauréat) ve CAP mesleki eğitim sertifikası
«Certification d’aptitude professio’nnelle (CAP)
ÇIRAKLIK PROGRAMI
Çıraklık Merkezi
(apprenticeship training centre)
(CFA)
• Çıraklık eğitim merkezinde (CFA) 16-25 yaş
grubunda bulunan öğrencilerin katıldığı bir eğitim
programıdır. Çırak öğrenci okul yanısıra
işletmelerde eğitim yapmakta ve işletme ile
kontrat imzalamaktadır.
Çırak öğrenci
zamanının%60-70 işletmelerde geçmektedir.
Download

Fransa