Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yandal Programı
Bu yandal programı, BIT temel araç ve tekniklerinin eğitim alanında işe koşulmasını öğrencilere
kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Program toplam 19 kredilik (42 ECTS) 6 dersten oluşmaktadır.
Derslerin tümü 2.-8. sömestrlerde zorunlu kategoride açılmaktadır. Bu derslere ön koşul dersleri
ya da onlara eşdeğer derslerin tamamlanması gereklidir. Öğrenciler kendi programlarına ek olarak
altı adet zorunlu dersi tamamlarlarsa Yandal diplomasına hak kazanırlar.
Zorunlu dersler:
Kod
Ders Adı
Kr AKTS Dönem
CET 102
Eğitimde Bilişim Sistemleri ve Bilişim Tasarımı
4
8
II
CET 224
Eğitimde Görselleştirme
3
8
IV
CET 341
Öğretim Tasarımı
3
7
V
CET 372
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi
3
6
VI
CET 441
Uzaktan Eğitimin Temelleri
3
6
VII
CET 472
Eğitim Yazılımları: Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme
3
7
VIII
19
42
Toplam
1
Download

Ayşe Doğan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi