YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2014-2015 ÇİFT ANADAL ve YAN DAL DERS PROGRAMLARI
ÇİFT ANADAL PROGRAMI
Güz Yarıyılı Dersleri
Ders Kodu Dersin Adı
Kredisi
3-0-3
AKTS
5
Ders Kodu
Bahar Yarıyılı Dersleri
Dersin Adı
Kredisi
AKTS
RCTV 105
VCDS 123
İletişime Giriş
Görsel İletişime Giriş
3-0-3
5
VCDS 134
Tasarımda Yaratıcı Düşünme
2-2-3
5
VCDS 217
VCDS 207
Görsel İletişim Tasarımı I
Görsel İletişimde Tipografi I
4-4-6
2-2-3
6
5
VCDS 218
VCDS 208
Görsel İletişim Tasarımı II
Görsel İletişimde Tipografi II
4-4-6
2-2-3
6
5
VCDS 307
VCDS 213
Görsel İletişim Tasarımı III
Fotoğrafçılık
4-4-6
2-2-3
10
5
VCDS 308
Görsel İletişim Tasarımı IV
4-4-6
10
RCTV 217
Kitle İletişim Kuramları
3-0-3
5
27
41
18
26
Toplam Kredi
Toplam Kredi
Toplam AKTS: 67
Seçimlik Dersler
(Toplam en az 10 kredilik 2 ders seçilmelidir)
Güz Yarıyılı Dersleri
Ders Kodu Dersin Adı
Saati
AKTS
Ders Kodu
Bahar Yarıyılı Dersleri
Dersin Adı
Saati
AKTS
Görsel Okuma ve Anlamlandırma
Reklam Fotoğrafçılığı
3-0-3
2-2-3
5
5
VCDS 367
Stüdyo Fotoğrafçılığı
2-2-3
5
VCDS 306
VCDS 368
VCDS 373
VCDS 355
Video Prodüksiyon
Web Tasarımı I
2-2-3
2-2-3
5
5
VCDS 374
VCDS 356
Video Post-Prodüksiyon
Web Tasarımı II
2-2-3
2-2-3
5
5
VCDS 357
PRAD 201
Animasyon Teknikleri I
Reklamcılığın Temelleri
2-2-3
3-0-3
5
5
VCDS 358
PRAD 462
Animasyon Teknikleri II
Media Analizi
2-2-3
3-0-3
5
5
RCTV 308
Medya, Kültür ve Toplum
3-0-3
5
Kredisi
2-0-2
AKTS
2
4-4-6
2-2-3
6
5
11
13
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Çift Anadal Kontenjanı: 5
Çift Anadal Programı’ndan mezun olabilmek için alınması gereken asgari toplam AKTS kredisi: 77
YAN DAL PROGRAMI
Güz Yarıyılı Dersleri
Ders Kodu Dersin Adı
RCTV 105 İletişime Giriş
Kredisi
3-0-3
AKTS
5
Ders Kodu
UFND 030
Bahar Yarıyılı Dersleri
Dersin Adı
Tasarım Kültürü
VCDS 218
VCDS 216
Görsel İletişim Tasarımı II
İleri Multimedya Teknikleri
VCDS 217
VCDS 215
Görsel İletişim Tasarımı I
Multimedyaya Giriş
4-4-6
2-2-3
6
5
VCDS 213
RCTV 217
Fotoğrafçılık
Kitle İletişim Kuramları
2-2-3
3-0-3
5
5
12
26
Toplam Kredi
Toplam Kredi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yandal Kontenjanı: 5
Yan Dal Programı’ndan mezun olabilmek için alınması gereken asgari toplam AKTS kredisi: 39
Download

2014-2015 Akademik Yılı Çift Anadal ve Yandal Programı