ENKESİT ALANLARININ BELİRLENMESİ
CROSS METODU
F(ABCD)=X1ADX4-(X1ABX2+X2BCX3+X3CDX4)
saat ibresinin tersi yönünde hareket edilerek
1
Herhangi bir noktadan başlıyarak saat ibresinin tersi yönünde gitmek suretiyle
şeklinde ifade edilen koordinatlara göre, payların, komşu iki nokta paydaları
farkı ile çarpımlarının toplamlarının yarısı ALANI verir.
2
HACİM HESAPLARI
AYNI TÜRDEN İKİ TAM ENKESİTİN BİRBİRİNİ İZLEMESİ DURUMUNDA
HACİM HESABI
3
Yarma ve Dolgu Hacimlerini veren formüller
4
KARŞIT TÜRDEN İKİ TAM ENKESİTİN BİRBİRİNİ İZLEMESİ DURUMUNDA
HACİM HESABI
5
Yarma ve dolgu hacimlerini veren formüller:
6
BİR TAM ENKESİTLE BİR KARIŞIK ENKESİTİN BİRBİRİNİ İZLEMESİ
DURUMUNDA HACİM HESABI
7
I-I’nün solundaki dolgu hacmi:
I-I’nün sağındaki dolgu ve yarma hacimleri:
Sonuçta toplam dolgu ve yarma hacimleri:
VD=VD1+VD2
VY=VY2
8
YARMA VE DOLGU KESİMLERİ AYNI YANDA İKİ KARIŞIK ENKESİTİN
BİRBİRİNİ İZLEMESİ DURUMUNDA HACİM HESABI
Şekilde her iki karışık enkesitte yarma kesimleri solda, dolgu kesitleri sağda
bulunmaktadır. Yarma ve dolgu kesimleri aynı anda deyimi ile belirlenmek istenen
budur.
Her enkesitte birer geçit noktası vardır.Bu noktalardan geçki eksenine paralel ve
düşey düzlemler geçirilerek hacim hesabı üç bölüme ayrılmış olur. Bunlar I-I’ nün
solu, I-I’ ve JJ’ nün arası ve JJ’nün sağı olarak tanımlanabilir. Hacim
9
bölümlerinden herbiri önceki bilgilere göre kolaylıkla hesaplanabilirler.
I-I’ nün solundaki yarma hacminin hesabı:
I-I’ ve JJ’ arasındaki yarma ve dolgu hacimlerinin hesabı:
10
J-J’nün sağındaki dolgu hacminin hesabı:
Sonuçta toplam yarma ve dolgu hacimleri:
VY=VY1+VY2
VD=VD1+VD2
11
YARMA VE DOLGU KESİMLERİ KARŞIT YANDA İKİ KARIŞIK ENKESİTİN
BİRBİRİNİ İZLEMESİ DURUMUNDA HACİM HESABI
Burada karışık enkesitlerdeki yarma ve dolgu kesimleri karşıt yanlardadır. Sol
yanda birinci enkesitte dolgu ikinci enkesitte yarma, buna karşılık sağ yanda ilk
enkesitte yarma ikinci enkesitte dolgu bulunmaktadır.
Hacim hesabı için izlenecek yol önceki duruma göre ayrım göstermektedir. Yine
I-I’ ve J-J’ doğruları ile üç bölümde hesaplanacak hacimler ortaya çıkar.
12
I-I’nün solundaki yarma ve dolgu hacimlerinin hesabı:
I-I’ ve J-J’ arasındaki yarma hacminin hesabı:
13
J-J’ nün sağındaki yarma ve dolgu hacimlerinin hesabı:
Toplam yarma ve dolgu hacimleri:
VY=VY1+VY2+VY3
VD=VD1+VD2
14
Download

Cross metodu ve hacim hesapları.pptx