Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü
DANİMARKA
HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN
DANİMARKA
NUFÜSÜ
• 5.5644.219 kişi (2011)
YÜZÖLÇÜMÜ
•43.094 km2
YÖNETİMİ
•Meşruti Krallık
BAŞKENTİ
• Kopenhagen
MİLLİ GELİRİ
• 27.882 avro (2010)
DANİMARKA
EĞİTİM
SİSTEMİ HAKKINDA
KISA
ABD
EĞİTİM SİSTEMİ
HAKKINDA
KISA BİLGİLER
BİLGİLER
(Eğitim Kademesi)
(Eğitim Kademesi)
Okul Öncesi
Børnehave
İlkokul Öncesi Eğitimi
Børnehaveklasse
İlköğretim
(İlkokul ve Orta Okul)
The Danish Folkeskole
Ortaöğretim
Lise Sonrası Eğitim
Zorunlu Eğitim Suresi
• 3–6/7 yaş arası
• 6–7 yaş grubu, 1 yıl
• İlköğretim, ilk ve orta okulu içerip
• İlkokul (1-6 sınıf)
• Orta okul 7-9/10 sınıflardır.
• 3 /4 yıl
•1) GENEL ORTAÖĞRETİM İKİNCİ DEVRE ;
•İki Yıllık Genel Lise Eğitimi (Studenterkursus)
•İki Yıllık Yüksek Hazırlık Sınav Programı (HF Programı)
•Yüksek Teknik Okullara Hazırlayan Yüksek Teknik Sınav Programları (HTX)
•Yüksek Ticaret Sınavına Hazırlık Kursları (HHX)
•2) MESLEKİ ORTAÖĞRETİM
• Akademik mesleki yüksek okullar 90-150 ECTS ((erhvervsakademier)
• Üniversite Kolejleri – 180-240 kredi ( professionshøjskoler)
• Üniversiteler 3+
• 10 yıl olup 6-16 yaş arası
DANİMARKA EĞİTİM SİSTEMİ ŞEMASI
ISCED
Yaş/Yıl
27 20
26 19
25 18
6
24
23
22
21
20
5
17
16
15
14
13
Bakalorya Program ve
Uzun Devre Yükseköğretim
19 12 Gymna
18 11 sium
17 10
HF HTX HHX
Genel Lise
16
15
11
13
12
11
10
9
8
7
10 Hazırlık
9 Okulu
8
7
6
5
4
3
2
1
6
0
Orta Devre
Yükseköğretim
Mesleki Tarım Eğt. Sosyal ve
Eğitim Denizcilik Eğt. Sağlık
Öğretim
Eğitimi
Meslek Lisesi
Kısa Devre
Yükseköğretim
Egu
Fuu
4
3
Bireysel
2
1
İlk ve Ortaokul
Okul Öncesi
5
4
3
0
Ana Okul
DANİMARKA EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER
YILLIK EĞİTİM SÜRESİ
• 40 hafta, 200 gün
DERS SAATİ
• 60 dakika üzerinde;
• Ön 1 ve 2 sınıf 600 saat
• 3-9 sınıf arası 660 saat
• 10 sınıf 840 saat (belediye bunları değiştirebilir)
• İlköğretim 45 dakika
• Lise 45-60 dakika
SÖMESTRİ
• Akademik yıl iki sömestriye ayrılmış,
HAFTALIK DERS SAATİ
PROGRAM GELİŞME
• Folkeskole’de haftalık ders saati toplamı çocuğun yaşına göre tespit
edilir. İlk yıllarda haftalık ders saati toplamı 15–22 iken son sınıflarda
28–34 ders saati arasındadır.İlköğretim okullarında haftada 5 tam
gün ders yapılmaktadır.
• Bir ders saati süresi ise 45 dakikadır.
• Bakanlık, Belediye
İLKÖĞRETİMDE ZORUNLU DERSLER
ZORUNLU DERSLER
• DANİMARKACA
• İNGİLİZCE
• BİLİM
• MATEMATİK
• İKİNCİ YABANCI DİL (FRANSIZCA/ALMANCA)
• TARİH
• SOSYAL ÇALIŞMALAR
• DİN DERSİ
• SANAT
• KLASİK ÇALIŞMALAR
• BEDEN EĞİTİM
İLKÖĞRETİMDE ZORUNLU DERSLER
İNSANİ BİLİMLER
• Danca (Tüm Sınıflarda),
• İngilizce (3 İle 9. Sınıf
Arasında),
• Hıristiyanlık Çalışmaları
(Onay Hazırlığının
Gerçekleştiği Sınıf Hariç
Tüm Sınıflarda),
• Tarih (3 ile 9. Sınıf
Arasında),
• Sosyal Bilimler (8 ve 9.
Sınıflarda)
UYGULAMA/ SANAT
KONULARI
BİLİM
• Beden Eğitimi ve Spor
(Tüm)
• Müzik (1 ile 6. Sınıflarda),
• Sanat (1 ile 5. Sınıflarda),
• Tekstil Tasarımı,
Ahşap/Metal Çalışmaları
• Ev Ekonomisinden (4. ile 7
Sınıflarda- Bir Ya Da Daha
Fazla Form) Oluşur.
• Matematik (Tüm Sınıflar),
• Bilim/ Teknoloji (1 ile 6.
Sınıf)
• Coğrafya (7. Ve 8. Sınıf)
• Biyoloji (7 ile 9. Sınıf)
• Fizik/ Kimya (7 ile 9. Sınıf)
Konularından Oluşur
Kaynak: Organisation of the education system in Denmark, p17,2009/10
DEĞELENDİRME PUANI
12
Harika Performans.
10
Çok İyi Performans
7
İyi Performans
4
Makül Performans
02
Yeterli performans
00
Yetersiz Performans
-3
Kötü Performans
Kaynak: Organisation of the education system in Denmark, p21,2009/10
DANİMARKA ZORUNLU EĞİTİM DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
Dersler
1
2
3
Danimarkaca
330 300
270
180
35,91
180
180
180
180
20,56
180 18,75
İngilizce
-
-
60
60
3,99
90
90
90
90
10,28
90
9,375
Hıristiyanlık
60
30
30
30
4,99
30
60
-
30
3,426
30
3,125
Sosyal çalışmalar
-
-
-
-
0,00
-
-
-
60
1,713
60
6,25
Tarih
-
-
30
60
2,99
30
60
60
60
5,996
30
3,125
Beden eğitimi
30
60
60
90
7,98
90
90
60
60
8,565
60
6,25
Müzik
30
60
60
60
6,98
30
30
-
-
1,713
-
Sanat
30
60
60
60
6,98
30
El sanatları/Ağaç/metal işleri, Ev
ekonomisi
Matematik
-
-
-
60
2,00
120
120
90
-
9,422
-
150 150
150
120
18,95
120
120
120
120
13,70
120 12,5
Bilim (Doğa/Teknoloji )
30
60
60
5,99
60
60
-
-
3,426
-
30
4
% Dağılım
5
6
7
8
% Dağılımı
9
0,857
%
Dağılımı
0
Çoğrafya
0,00
30
60
2,57
30
3,125
Biyoloji
0,00
60
60
3,426
60
6,25
Fizik/Kimya
0,00
60
60
3,426
90
9,375
Almanca/Fransızca
0,00
90
120
5,996
120 12,5
Seçmeli Dersler
0,00
60
1,713
60
6,25
3,212
30
3,125
Sınıf Saati
30
22,5
Yıllık Toplam Ders Saati
690 712,5 802,5 802,5
Haftalık Ders Saati
17
18
22,5
20
22,5
3,24
22,5
30
30
30
100,00
802,5
840,0
870,0
990,0 100
960 100
20
21
22
25
24
20
Kaynak: Organisation of the education system in Denmark,p40 , 2009/10, EUYBASE.
İLKÖĞRETİM (9 YIL) BİTİRME BELGESİ
AYRILMA BELGESİ
• 9.yılın sonunda tüm öğrenciler Zorunlu
Eğitimden ayrılma sınavına girerler.
• Zorunlu dersler: Danimarkaca (yazılı sözlü),
İngilizce (Sözlü), Matematik (yazılı), bir ders
fizik/kimya (sözlü) ve bir testin dersi beşeri
bilimler ve bir testin dersi ise bilim dersidir.
• Folkeskole
sonunda,
öğrencinin
en
son
yeterlilik
işaretleri
yanı
sıra
katıldığı
hangi
faaliyetler
hakkında eğitici bilgiler içeren bir bitirme
sertifikası düzenlenir. 7 puan ve üzeri öğrenci
belgeye sahip olmaktadır.
Kaynak: Organisation of the education system in Denmark, p43,2009/10
ULUSAL DEĞERLENDİRME TESTLERİ
AYRILMA BELGESİ
• Öğrencinin bireysel öğrenme gereksinimlerini
belirlemek için 2010 yılında ulusal testler
yapılmaktadır.
• 7 dersten 12 test yapılıp, bunlardan 10’u
zorunludur.
• 2,4,6, ve 8. yılda Danimarkaca
• 3 ve 6. yılda Matematik
• 7. yılda İngilizce
• 8 yılda coğrafya, biyoloji ve fizik/kimya
• 5 ve 7.yılda gönüllü olarak ingilizce testi (isteyen
katılabilir)
Kaynak: Organisation of the education system in Denmark, p43,2009/10
ORTAÖĞRETİMDEN LİSEYE GEÇİŞ
• Danimarka da zorunlu eğitimi tamamlayan öğrenciler
bitirme sınavını başarmak zorundalar. Burada
yapacakları başarılar dikkate alınarak istedikleri okula
başvurabilirler. Ancak, okul öğrencinin portfolesini
inceler ve kayıta karar verir. Öğretmen ve danışman
öğrencinin hangi alanlara veya liseye gideceğine
yardımcı olurlar.
GEÇİŞLER
• 9 ve 10. Sınıflarda bitirme ve ileri düzeyde bitirme
(zorunlu değil) sınavı uygulanır. Normal bitirme sınavı
11 ders, ileri bitirme sınavında 5 dersten yapılır. Bunlar
zorunlu değildir. Aile görüşü alınarak bu sınava katılırlar.
Büyük çoğunluğu (%90-95’i) katılım sağlanır. Ancak bu
sınav üniversiteye dönük eğitim ileri eğitim veren
liselere kayıt için zorunludur.
• 10. yıl Ayrılma Sınavı gönüllülük esasına dayanır.
• Zorunlu dersler: Danimarkaca (yazılı sözlü), İngilizce
(Sözlü), Matematik (yazılı), bir ders fizik/kimya (sözlü)
ve bir testin dersi beşeri bilimler ve bir testin dersi ise
bilim testi uygulanır ancak öğrenciler yüksek seviyede
yukarıda belirtilen bir veya birden fazla dersten yüksek
başarı elde etmesi beklenir.
DEĞERLENDİRME
FOLKESKOLE’S FİNAL
EXAMINATIONS
9. SINIF
10. SINIF TAMAMLAMA
SINAVI
( THE COMPLETION OF
EDUCATİON IN THE 10TH
FORM LEVEL)
(10. SINIFTA SONRA
YAPILAN TESTLER ZORUNLU
DEĞİLDİR.)
•Danimarka'ca
• Hıristiyan Tarihi
• Tarih
• Sosyal Çalışmalar
• Matematik
• Coğrafya
• Biyoloji
• Bilim/Kimya
• Almanca veya Fransızca (seçmeli)
• Öğrenci bir veya daha fazla dersten sınava girebilir. Temelde
7 dersten 5 i zorunludur. İkisi seçmelidir. Bu dersler;
• Danimarka'ca
• Matematik
• İngilizce
• Bilim/Kimya
• Almanca/Fransızca
• Seçmeli 1 : İngilizce, Fransızca veya Almanca yazım, tarih,
sosyal çalışmalar ve Hristiyanlık Çalışmaları
• Seçmeli 2: Coğrafya ve Biyoloji
DEĞERLENDİRME
ULUSAL TEST
Öğrencilerin öğrenme çıktılarını
belirleme, öğrencinin güçlü,
zayıf yönlerini tespit etmek
için yapılmaktadır. Zorunludur.
ULUSAL DEĞERLENDİRME PORTALİ
•
•
•
•
•
•
•
Danimarka'ca, Okuma ağırlıklı, Form 2, 4, ve 8
İngilizce Form 7
Matematik form 3 ve 6
Coğrafya Form 8
Biyoloji Form 8
Fizik/Kimya Form 8
Öğrenci testi bireysel olarak Bilgisayar Tabanlı olarak
yapmaktadır.
• Bu portal öğrencilerin değerlendirilmesinde öğretmene yardımcı
olur. Öğretmen öğrenme çıktıları ile çalışmalarda kolaylık sağlar.
OKUL TÜRLERİ
MESLEK EĞİTİM PROGRAMI
AKADEMİK ORTAÖĞRETİM PROGRAMI
Genel Lise
Meslek Lise Katılım Oranı
• Teknik ve Ticari program uygulandığı teknik ve ticari kolejler
• Tarımsal programlarının uygulandığı tarımsal kolejleri
• Sosyal ve sağlık hizmetleri programının uygulandığı sosyal ve
sağlık hizmetleri kolejleri
• Denizcilik programının uygulandığı meslek okulları
• İki Yıllık Genel Lise Eğitimi (Studenterkursus)
• İki Yıllık Yüksek Hazırlık Sınav Programı (HF Programı-Højere
Forberedelseseksamen)
• Yüksek Teknik Okullara Hazırlayan Yüksek Teknik Sınav
Programları (HTX-Højere teknisk eksamen)
• Yüksek Ticaret Sınavına Hazırlık Kursları (HHX-Højere
handelseksamen)
• %57 Meslek Eğitim
• %43 Akademik Lise programı
Kaynak: Vocational education and training in Denmark,Short description, European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2012.
DANİMARKA ORTAÖĞETİM OKUL TÜRLERİ
İki Yıllık Genel Lise Eğitimi (Studenterkursus
Gymnasium – STX
İki Yıllık Yüksek Hazırlık Sınav Programı (HFHøjere Forberedelseseksamen)
•İki Yıllık Genel Lise Eğitimi (Studenterkursus): Herhangi bir nedenle öğrenime
ara vermiş 18 yaş ve üzeri gençlere 2 yıllık genel lise düzeyinde eğitim veren
kurslardır. HF programı uzmanlık ve yeterliğe dayalıdır.
• Üç Yıllık Akademik oryantasyon kursları içerir. 16-19 yaş arasında öğrenciler
burada okurlar. Beşeri, Doğa ve Sosyal Bilimlerde eğitim verilir. Öğretim yılın
sonunda alacağı puan üniversite geçiş puanıdır. HF programı ile birlikte 146 tane
okul var.
• İki yıllık akademik programı kapsamaktadır. 10 sınıftaki sınav sonucuna göre
öğrenci alıp, bir üst öğrenime götürür. 16-19 yaş grubunda öğrencileri vardır. HF
programına girebilmek için yasal koşul 10 yıllık temel eğitim okulunu bitirmek ve
Temel Eğitimi Bitirme Sınavında Danimarka dilinden, matematik ve
İngilizce/Almanca derslerinden ileri düzeyde başarılı olmak koşulu
aranmaktadır. HF programı sonunda yapılan Yüksek Hazırlık Sınavı olarak
adlandırılır ve yüksek öğretime devam etmeye olanak sağlar. Beşeri, Doğa ve
Sosyal Bilimlerde eğitim verilir.
Üç Yıllık Yüksek Ticaret Sınavı Programı (HHX)
Højere handelseksamen – HHX
• Bu okullarda 3 yıl olup, genel eğitim alanları ile mesleki eğitim alanlarında
program uygulanır. İş, Sosyal Ekonomi disiplini içersindeki programlarla yabancı
dil ve diğer konularda eğitim yapılmaktadır. 16-19 yaş grubunu içerip daha
ziyade Ticaret Kolejlerinin ana öğrenci kaynağıdır. Bu program soncunda
öğrenciler Ticaret Kolejler başta olmak üzere bir üst öğrenime devam ederler. 60
tane okul var.
Üç Yıllık Yüksek Teknik Sınav (HTX)
Højere teknisk eksamen – HTX
• Toplam 38 tane olup, 3 yıllık program uygulanmaktadır. Teknik ve genel eğitim
vermektedir. 16-19 yaş grubunda öğrencileri vardır. Yüksek Teknik Sınav (HTX)
ortaöğretim II. kademe öğrencilerin mesleğe (Teknik Yüksekokullarına- Kolejler)
yönlendirir. Temel alanı teknik ve bilim alanında eğitim vermektedir. Burayı
tamamlama sınavı sonucu üniversiteye devam edebilmektedir.
MESLEKİ–TEKNİK OKUL TÜRLERİ
Temel Mesleki Eğitim ve Öğretim (EGU)
The upper secondary level programme, EUX
(eksamen i forbindelse meden
erhvervsuddannelse)
Mesleki Orta Eğitim ve Öğretim
Vocational upper secondary education and
training – IVET
•Sandiviç programı diye adlandırılan 1.5 yıl ila 3 yıllık programlar
uygulanmaktadır. Okul tabanlı bir eğitim vardır. Bireyin becerilerine göre
program yapılarak bir veya birden fazla şirkette pratik eğitim yapılabilir.
• 2010 yılında uygulamaya başlandı. Ortaöğretimdeki mesleki eğitim
programları ile genel ortaöğretim programları arasındaki kopukluğu
önlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Mesleki eğitim ile ortaöğretim sınavı
sonuçlarının ortalamaları alınarak üniversiteye baş vurabilirler
• Bundaki yeni yaklaşım genel ve mesleki ortaöğretimin sektörleri arasında sıkı
işbirliği içerisinde bir bina oluşturmaktır.
• Bu programda temel başlangıç eğitimi 20-60 hafta arasında değişebilir bir
programdır. Program alanları , Tarım, Ticaret, Teknik ve Sosyal ve Sağlık
Bakımı’dır. Ana program ise 3 yıla kadar sürebilir ve bu programa devam
edebilmek için öğrenci bir işci ve işveren birliklerinin uygun gördüğü bir
şirketle sözleşme yapmak zorundadır.
Kaynak: Vocational education and training in Denmark,Short description, p16, European Centre for the Development of Vocational
ORTAÖĞRETİM II.KADEMESİNDE
OKUTULAN GENEL DERSLER
GENEL DERSLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GÖRSEL SANATLAR
BİYOLOJİ
DİL (BAŞLANGIÇ AŞAMASI)
DANİMARKACA
İNGİLİZCE
DİL 1
COĞRAFYA
TARİH
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİM
MÜZİK
KLASİK ÇALIŞMA
DİN EĞİTİMİ
ORTAÖĞRETİM (GYMNASIUM-STX) YILLIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
DİL BÖLÜMÜ
Dil Bölümü Dersleri
1.Yıl
2. Yıl 3. Yıl
3 Yılın
%
Ortalama Ders Dağılımı
Saati
Görsel sanatlar
-
-
51
51
Biyoloji
79
-
-
79
Dil (Başlangıç aşaması)
105
108
-
213
Danimarkaca
79
81
102
İngilizce
105
108
Dil 1
Coğrafya
Tarih
Beden eğitimi
Latin
Bilim
Müzik
105
79
53
79
79
79
Klasik Çalışma
Din eğitimi
Toplam
İlave Dersler
Seviyede)
(İleri
2. Yıl
3. Yıl
Dil (Başlangıç aşaması) -
-
127 127
Biyoloji
-
135
127 262
10,91
İngilizce
-
-
127 127
262
13,42
İletişim Dili
-
-
127 127
-
213
10,91
108
81
81
54
108
-
76
51
-
213
81
236
158
79
187
79
10,91
4,15
12,09
8,09
4,05
9,58
4,05
Fizik
-
-
127 127
Yunanca
-
135
203 338
Kimya deneyi
-
135
127 262
135
127 262
-
127 127
-
-
76
76
3,89
135
127 262
-
-
76
76
3,89
Müzik
135
127 262
Sosyal Çalışma
135
127 262
842
729
381
2,61
4,05
1952
100,00
1.Yıl
3 Yılın
Ortalama Ders
Latince
Matematik, matematik
akışı
Matematik, matematik
dili
Toplam
0
Saati
945 1600 2545
%
Dağılımı
4,99
10,29
4,99
4,99
4,99
13,28
10,29
10,29
4,99
10,29
10,29
10,29
100,00
ORTAÖĞRETİM (GYMNASIUM) YILLIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
3 Yılın
%
Ortalama Dağılımı
Ders Saati
DERSİN ADI
1.Yıl
2. Yıl
3. Yıl
3 Yılın
%
Ortalama Dağılımı
Ders Saati
Dil (Başlangıç)
105
108
-
213
10,49
Dil (Başlangıç aşaması)
-
-
127
127
4,99
Görsel sanatlar
-
-
51
51
2,51
Biyoloji
-
135
127
262
10,29
Biyoloji
79
-
-
79
3,89
İngilizce
-
-
127
127
4,99
Danimarkaca
79
81
102 262
12,90
İletişim Dili
-
-
127
127
4,99
İngilizce
79
108
-
187
9,21
Fizik
-
-
127
127
4,99
Fizik
79
108
-
187
9,21
Yunanca
-
135
203
338
13,28
Coğrafya
-
81
-
81
3,99
Kimya deneyi
-
135
127
262
10,29
Tarih
79
81
76
236
11,62
Latince
135
127
262
10,29
Beden eğitimi
53
54
51
158
7,78
Kimya
79
-
-
79
3,89
-
127
127
4,99
Matematik
132
135
-
267
13,15
Matematik, Matematik dili
135
127
262
10,29
Müzik
79
-
-
79
3,89
Müzik
135
127
262
10,29
Klasik Çalışma
-
-
76
76
3,74
Sosyal Çalışma
135
127
262
10,29
Din eğitimi
-
-
76
76
Toplam
945
1600
2545
100,00
843
756
432 2031
3,74
İlave
Dersler
Seviyede)
Matematik,
akışı
(İleri
Matematik
1.Yıl
2. Yıl 3. Yıl
100,00
Not: Buna göre bir okul yılda minimum toplam sürenin 843 ders
saatini (bir ders saati 45 dakika) birinci yılda, 756’unun ikinci yılda,
432 saatini ise üçüncü yılda okutmak zorundadır.
Kaynak: World Data Education 6th edition, 2006-2007,
İKİ YILLIK YÜKSEK HAZIRLIK SINAV PROGRAMI (HF PROGRAMI)
Dersler
Biyoloji
Temel Temel Ana Seçmeli
Ana
Derslerden Dersler
Dersler Seçmeli
Dersler
2 Yılın
%
Ortalama Dağılımı
Ders Saati
100
İş Ekonomisi Klasik
çalışma
Kimya
100
140
340
-
140
140
-
-
100
100
-
-
140
140
11,22
4,62
3,30
Dersler
Temel Ana
Dersler
Temel Ana
Derslerden
Seçmeli
Dersler
İtalyanca
-
-
270
270
8,01
Japonca
-
-
270
270
8,01
Latin
-
-
140
140
4,15
Matematik
170
-
170
340
10,09
2 Yılın
Ortalama
Ders
Seçmeli
Saati
Dersler
%
Dağılımı
Müzik
70
-
140
210
6,23
4,62
Felsefe
-
-
140
140
4,15
Bilgisayar
bilimi
Danimarkaca 240
-
140
140
-
-
240
4,62
7,92
Beden eğitimi
70
-
140
210
6,23
Fizik
-
-
140
140
4,15
Dizayn
-
-
140
140
4,62
Kimya
140
140
-
280
8,31
Drama
-
-
140
140
4,62
İngilizce
140
-
140
280
9,24
Psikoloji
-
-
140
140
4,15
Film ve TV çalışması
-
140
140
4,62
Din dersi
100
-
-
100
2,97
Rusça
-
-
270
270
8,01
Fransızca/Al 140
manca (orta)
140
140
420
13,86
Sosyal
Çalışma
100
-
140
240
7,12
Fransızca/Al manca
(başlangıç)
-
270
270
8,91
İspanyolca
-
-
270
270
8,01
-
-
140
140
4,15
Coğrafya
100
100
140
340
11,22
Teknik
çalışma
Görsel
sanatlar
70
-
140
210
6,23
Tarih
200
-
-
200
6,60
Toplam
720
140
2510
3370
100,00
920
340
1770
3030 100,00
İKİ YILLIK YÜKSEK HAZIRLIK SINAV PROGRAMI (HF PROGRAMI)
Biyoloji
Dersler Temel Ana Temel ana Seçmeli
2 Yılın
%
Dersler derslerden Dersler Ortalama
Dağılımı
seçmeli
Ders Saati
Dersler
100
100
140
340
11,22
Dersler
Temel Temel ana
Seçmeli
2 Yılın
Ana derslerden
Dersler Ortalama
Dersler
seçmeli
Ders Saati
derler
İtalyanca 270
270
%
Dağılımı
8,01
İş Ekonomisi
-
-
140
140
4,62
Japonca -
-
270
270
8,01
Klasik çalışma
-
-
100
100
3,30
Latin -
-
140
140
4,15
Kimya
-
-
140
140
4,62
-
170
340
10,09
Bilgisayar bilimi
-
-
140
140
4,62
-
140
210
6,23
Danimarkaca
240
-
-
240
7,92
-
140
140
4,15
Dizayn
-
-
140
140
4,62
-
140
210
6,23
Drama
-
-
140
140
4,62
Fizik -
-
140
140
4,15
İngilizce
140
-
140
280
9,24
Kimya 140
140
-
280
8,31
Film
ve
TV çalışması
Fransızca/Almanca 140
(orta)
Fransızca/Almanca (Başlangıç)
Coğrafya
100
-
140
140
4,62
-
140
140
4,15
140
140
420
13,86
Din dersi 100
-
-
100
2,97
-
270
270
8,91
Rusça -
-
270
270
8,01
100
140
340
11,22
Sosyal Çalışma 100
-
140
240
7,12
200
-
-
200
6,60
İspanyolca -
-
270
270
8,01
920
340
1770
3030
100,00
Teknik çalışma -
-
140
140
4,15
Görsel sanatlar 70
-
140
210
6,23
140
2510
3370
Tarih
Matematik 170
Müzik 70
Felsefe Beden eğitimi 70
Psychology -
Toplam 720
100,00
YÜKSEK TEKNİK OKULLARA HAZIRLAYAN YÜKSEK TEKNİK SINAV PROGRAMLARI (HTX)
Dersler
%
Dağılımı
Ders saati
Meslek Dersi 1
Meslek Dersi 2
325
12
5,92
0,22
Teknoloji B
250
4,56
Teknoloji A
420
7,65
Teknik Ders B
320
5,83
Etnik Ders A
Matematik B
Matematik A
Bilim: Fizik,
Biyoloji
Fizik B
Fizik A
Kimya C
Kimya B
Kimya A
490
410
580
8,93
7,47
10,57
115
2,10
220
390
135
220
390
4,01
7,11
2,46
4,01
7,11
Biyoloji C
135
2,46
Danimarkaca A
350
6,38
Yabancı Dil
İngilizce B
80
220
1,46
4,01
İkinci Yabancı Dil C
90
1,64
İkinci Yabancı Dil B
Sosyal Çalışma C
260
75
4,74
1,37
Toplam
5487
100,00
Kimya
ve
Programda Dersler içeriği ve
derinliğine bağlı olarak
seviyelendirilmiş olup
A- En yüksek-325 saat
B-Yüksek – 200 saat
C-Ortalama yaklaşık 75 saat
Kaynak: Organisation of the education system in Denmark, p29,2009/10
YÜKSEK TİCARET SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI (HHX)
DERSLER
ZORUNLU DERSLER
Danimarkaca, A
İngilizce, B
İkinci dil B (orta)
İkinci dil C (Başlangıç)
İş Ekonomisi, B
Satış elamanı, B
Bilgi Teknolojisi, B
Uluslar arası ekonomi, B
Düşünce Tarih, B
Ticari kanunlar, C
Mesleki Eğitim (proje hazırlama)
SEÇMELİ DERSLER
Matematik, B
Dil B
Dil (Başlangıç), C
Kültürleri anlama, C
Dizayn, C
Tarih, C
Medya Bilimi, C
Psikoloji, C
Matematik, C
Çevre Çalışmaları, B
Avrupa Birliği Uluslar arası Ekonomi Birilik, B
İş Ekonomisi, A
Satış elamanı, A
Bilgi Teknolojisi, A
Matematik, A
Dil (orta), A
Dil (Başlangıç), B
I. YIL
2. YIL
3. YIL
TOPLAM
3 Yılın
Ortalama Ders
Saati
110
125
125
145
145
105
160
160
160
175
160
105
135
350
285
285
305
320
160
105
170
700
570
570
610
640
320
210
340
12,59
10,25
10,25
10,97
11,51
5,76
3,78
6,12
515
175
105
520
2780
350
210
1040
5560
6,29
3,78
18,71
100,00
135
135
135
170
135
120
170
135
135
170
170
170
355
285
305
145
145
135
135
135
170
135
120
170
135
135
170
170
170
710
570
610
290
290
270
270
270
340
270
240
340
270
270
340
340
340
11,77
9,45
10,12
4,81
4,81
4,48
4,48
4,48
5,64
4,48
3,98
5,64
4,48
4,48
5,64
5,64
5,64
100,00
170
70
105
105
520
1240
1025
180
125
145
145
145
175
160
160
740
495
1780
3015
6030
%
Dağılımı
MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI
12 ALAN
ANA KURS ALANLARI
MOTORLU ARAÇ, UÇAK VE DİĞER ARAÇLARLA
YAPI VE İNŞAAT
YAPIM VE HİZMET KULLANICI
HAYVANLAR, BİTKİLER VE DOĞA
VÜCUT VE STİL
İNSAN GIDASI
MEDYA PRODÜKSİYONU
İŞLETME
ÜRETİM VE GELİŞTİRME
ELEKTRİK YÖNETİMİ VE BT
SAĞLIK ,BAKIM VE PEDAGOJİ
TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
PROGRAMLAR
8 program
15 program
3 program
9 program
3 program
10 program
7 program
7 program
31 program
7 program
4 program
7 program
Kaynak: Organisation of the education system in Denmark, p26,2009/10
MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI
12 ALAN
Kaynak: Denmark VET in Europe – Country Report-2011, P 49, Refernet
2012 YILINDA EN FAZLA TERCİH MESLEKLER
MESLEKLER
• Tekstil işçisi (Beklædningshåndværker)
• Dijital medya;
Film ve televizyon üretim
• Fitness eğitmeni
• Fotoğrafçı
• Kuaför
• Kozmetik
• Medya grafik tasarımcısı
• Sağlık hizmeti sekreteri
• Tiyatro, sergi ve etkinlik teknisyeni
• Veteriner hemşiresi
• Kıymetli taş işlemeciliği
Kaynak: Vocational education and training in Denmark,Short description, p27, European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2012.
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ
•Öğrencilerin ortaöğretim süresince bitirme sınavları sonucu elde
ettikleri AYRILMA SERTİFİKALAR ile okullara başvururlar
Download

Danimarka