MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 30.12.2013-13.01.2014 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI
TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (9626) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
(Yönetmelik gereğince yapılan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar aşağıya çıkarılmıştır.)
Sr.
No
1
2
3
4
5
BAġVURANIN
ADI SOYADI
Semra DEMİR
Şükran DENİZ
Berkay GÜNEŞ
Abdurrahman
AYDIN
Anıl Çağlar
ERKAN
BĠRĠMĠ
BÖLÜMÜ/ANABĠLĠ
M DALI
KADRO
ÜNVANI
KAD.
DER.
ALES
PUAN
LĠSANS
MEZ.
NOTU
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Programı
Ögr. Gör.
6
79.641
80,16
55,75
24,05
79,80
UYGUN
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Programı
Ögr. Gör.
6
73.658
93,46
51,56
28,04
79,60
UYGUN
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Programı
Ögr. Gör.
6
85.121
65,04
59,58
19,51
79,09
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Programı
Ögr. Gör.
6
84.979
65,00
59,49
19,50
78,99
UYGUN
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
80.478
72,23
56,33
21,67
78,00
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi.
ALES
%70
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
AÇIKLAMA
LĠSANS
TOP.
Ġlan ġartına Uygunluğu
%30
PUAN
UYGUN
6
Şafak KOLAK
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
7
Özgür TUNÇEL
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
8
Ünzüle GÜVEN
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
9
Şeyma GÜL
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
10
Tuğba YILDIZ
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
11
Asuman
MENTEŞE
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
12
13
14
Dilek BALAK
Pınar BAYRAM
Feriştah GÜNER
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
72.829
88,56
50,98
26,57
77,55
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
75.731
81,33
53,01
24,40
77,41
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
78.735
72,93
55,11
21,88
76,99
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
75.146
81,10
52,60
24,33
76,93
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince
sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
75.267
79.66
52,69
23,90
76,59
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
78.595
71,30
55,02
21,39
76,41
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
78.612
70,50
55,03
21,15
76,18
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
75.945
76,43
53,16
22,93
76,09
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
77.508
72,23
54,26
21,67
75,93
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
15
16
17
18
Veli KOÇ
Işın SOYSAL
Gizem YÜKSEL
Ömer ÇAMUR
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
79.661
66,30
55,76
19,89
75,65
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
79.378
65,00
55,56
19,50
75,06
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
79.722
63,96
55,81
19,19
75,00
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
77.887
67,10
54,52
20,13
74,65
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
75.159
72,93
52,61
21,88
74,49
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
75.818
70,80
53,07
21,24
74,31
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
77.275
66,16
54,09
19,85
73,94
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
76.327
67,56
53,43
20,27
73,70
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
19
Muhammed
KÖRLEGEN
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
20
Osman Emre ARLI
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
21
22
Fatma ÖZCAN
Mesut ÇAKAN
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
23
Meltem İNCEGÜL
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
24
Mehmet Enes
SALKIN
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
25
Kader Özge
AKTÜRK
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
26
Salih YEŞİLYURT
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
27
Tansu ÖNEM
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
28
Mehmet UÇAR
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
29
30
31
Meltem ALACACI
Namıka
BOYACIOĞLU
İlhan ESAS
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
75.033
70,17
52,52
21,05
73,57
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
74,772
68,73
52,34
20,62
72,96
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
73.608
71,06
51,53
21,32
72,85
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
72.627
72,47
50,84
72,58
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
77,582
60,57
54,31
18,17
72,48
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
70.038
78,00
49,03
23,40
72,43
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
75.548
65,00
52,88
19,50
72,38
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
72.531
71,76
50,77
21,53
72,30
İlan Şartlarına Uygun Değil(Mezun
olunan Yüksek Lisans Programı
Şartlara Uygun Değil)
Ögr. Gör.
6
75.120
65,16
52,58
19,55
72,13
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
21,74
32
Ebru ŞEN
33
Sibel BOZKAYA
34
35
36
37
38
39
Lokman Şahin
TORAMAN
Volkan ERYİĞİT
Halit TOKER
Pınar BERBER
Aslı ERGENEKON
ARSLAN
Fatih Fuat
TUNCER
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
73.368
68,73
51,36
20,62
71,98
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Ögr. Gör.
6
70.829
72,93
49,58
21,88
71,46
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
74.028
65,00
51,82
19,50
71,32
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
74.823
62,90
52,38
18,87
71,25
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
73.810
65,00
51,67
19,50
71,17
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
73.963
63,66
51,77
19,10
70,87
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince
Sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
70.006
71,53
49,00
21,46
70,46
Ögr. Gör.
6
72.725
63,60
50,91
19,08
69,99
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
40
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Ali GÖK
Sinem Gül
BAYRAKTAR
41
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
42
Melike
AYDIN KOÇ
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
43
Mahmut
ŞAYLIKAY
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
44
Umut BARAN
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/ İnsan
Kaynakları
Yönetimi Programı
6
71.742
63,36
50,22
19,01
69,23
Ögr. Gör.
6
71.437
64,06
50,01
19,22
69,23
Ögr. Gör.
6
71.066
62,90
49,75
18,87
68,62
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
74.157
55,68
51,91
16,70
68,61
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
6
70.934
62,71
49,65
18,81
68,46
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar aşağıya çıkarılmıştır.
1234-
Semra DEMİR
Şükran DENİZ
Berkay GÜNEŞ
Abdurrahman AYDIN
Giriş Sınavı Tarihi
Saati
Yeri
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
Ögr. Gör.
: 17.01.2014 Cuma
: 10.00
: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİB. Fakültesi /İstiklal Yerleşkesi BURDUR
Yönetmeliğin 10. Maddesi
gereğince sıralamaya giremedi
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 30.12.2013-13.01.2014 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI
TEFENNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (9625) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
(Yönetmelik gereğince yapılan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar aşağıya çıkarılmıştır.)
Sr.
No
1
BAġVURANIN
ADI SOYADI
Müge ALAÇAM
BĠRĠMĠ
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Fatih Fuat
TUNCER
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
Feriha Duygu
SAMAV
CANTÜRK
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
4
Semra USLU
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
5
Ali GÖK
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
6
Funda ÇOBAN
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
7
Soner
HAMZAÇEBİ
Tefenni Meslek
Yüksekokulu
2
3
BÖLÜMÜ/ANABĠLĠ
M DALI
KADRO
ÜNVANI
KAD.
DER.
ALES
PUAN
LĠSANS
MEZ.
NOTU
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/Yerel
Yönetimler
Programı
Ögr. Gör.
1
72.026
86,93
50,42
26,08
76,50
Ögr. Gör.
1
72,725
65,00
50,91
19,50
70,41
Ögr. Gör.
1
75.420
77,60
52,79
23,28
76,07
Ögr. Gör.
1
74.332
66,40
52,03
19,92
71,95
İlan Şartlarına Uygun Değil.
(Lisans Mezuniyet Alanı)
Ögr. Gör.
1
71.742
74,30
50,22
22,29
72,51
İlan Şartlarına Uygun Değil.
(Lisans Mezuniyet Alanı)
Ögr. Gör.
1
70.000
77,60
49,00
23,28
72,28
Ögr. Gör.
1
74.494
65,00
52,15
19,50
71,65
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/Yerel
Yönetimler
Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/Yerel
Yönetimler
Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/Yerel
Yönetimler
Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/Yerel
Yönetimler
Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/Yerel
Yönetimler
Programı
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü/Yerel
Yönetimler
Programı
ALES
%70
ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
AÇIKLAMA
LĠSANS
TOP.
Ġlan ġartına Uygunluğu
%30
PUAN
UYGUN
UYGUN
İlan Şartlarına Uygun Değil.
(Lisans Mezuniyet Alanı)
İlan Şartlarına Uygun Değil.
(Lisans Mezuniyet Alanı)
İlan Şartlarına Uygun Değil.
(Lisans Mezuniyet Alanı)
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar aşağıya çıkarılmıştır.
12-
Müge ALAÇAM
Fatih Fuat TUNCER
Giriş Sınavı Tarihi
Saati
Yeri
: 17.01.2014 Cuma
: 10.00
: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİB. Fakültesi /İstiklal Yerleşkesi BURDUR
Download

mehmet akif ersoy üniversitesinin 30.12.2013