T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AYDA BİR ÇIKARILIR
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
CİLT: 77
OCAK EK-2 2014
SAYI: 2676
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
:1
Karar Tarihi : 23/01/2014
Konu
: Ulus Özel Musevi Lisesi Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Dersi ( 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ) Öğretim
Programı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 23/09/2013 tarihli ve
16915068/121/2617645 sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Ulus Özel Musevi
Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ( 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ) Öğretim
Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre
kabulü kararlaştırıldı.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
Üye
Abdülkadir YILMAZ
Üye
Prof. Dr. Cengiz ALACACI
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
158
Ocak Ek-2 2014-2676
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
:2
Karar Tarihi : 23/01/2014
Konu
: Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi,
Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ile
Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin 62 Alan ve
226 Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 10/01/2014 tarihli ve
59917357/101.03/138382 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Teknik Lise,
Anadolu Teknik Lisesi, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ile Anadolu Sağlık
Meslek Liselerinin 62 alan ve 226 dalına ait haftalık ders çizelgelerinin, 2014-2015
Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10’uncu sınıflardan başlamak ve kademeli olarak
uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü,
Kurulumuzun 20/07/2010-76 ; 28/03/2013-18 tarihli ve sayılı kararları ile kabul
edilen söz konusu okullara ait haftalık ders çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından
itibaren 9 ve 10’uncu sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan
kaldırılması
kararlaştırıldı.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
Üye
Abdülkadir YILMAZ
Üye
Prof. Dr. Cengiz ALACACI
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
159
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
:3
Karar Tarihi : 23/01/2014
Konu
: Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği
(1, 2, 3 ve 4. Seviye, 540 Saatlik) Kurs Programları
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 15/01/2014 tarihli ve
86150397/774.02/212395 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Zihinsel
Engelliler Sınıf Öğretmenliği (1, 2, 3 ve 4. Seviye, 540 Saatlik) Kurs Programlarının
ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
Üye
Abdülkadir YILMAZ
Üye
Prof. Dr. Cengiz ALACACI
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
160
Ocak Ek-2 2014-2676
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
:5
Karar Tarihi : 23/01/2014
Konu
: Kurulumuzun 07/09/2012 Tarihli ve 154 Sayılı
Kararıyla Kabul Edilen Öğretim Programına
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf
Kazanımlarının Eklenmesi
Kurulumuzun 07/09/2012 tarihli ve 154 sayılı Kararıyla kabul edilen Öğretim
Programına,
Temel
Eğitim
Genel
Müdürlüğünün
08/01/2014
tarihli
ve
43769797/101.01/105678 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen ortaokul ve imam
hatip ortaokulu 6. sınıf kazanımlarının ekli örneklerine göre eklenmesinin kabulü,
Söz konusu öğretim programlarına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan
öğretim materyallerinin kullanılması
kararlaştırıldı.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
Üye
Abdülkadir YILMAZ
Üye
Prof. Dr. Cengiz ALACACI
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
161
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
:6
Karar Tarihi : 27/01/2014
Konu
: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı
Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi,
Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi,
Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, İmam Hatip Lisesi
ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 23/01/2014 – 21658195/121.01/325470 ve Din
Öğretimi Genel Müdürlüğünün 23/01/2014 – 45123216/121/320773 tarihli ve sayılı
yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı
Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Öğretmen
Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip
Lisesi Haftalık Ders Çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren hazırlık, 9 ve
10’uncu sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneklerine göre
kabulü,
Kurulumuzun 20/07/2010 - 76; 28/03/2013 - 18 tarihli ve sayılı kararları ile kabul
edilen söz konusu okullara ait haftalık ders çizelgelerinin, 2014-2015 Öğretim Yılından
itibaren hazırlık, 9 ve 10’uncu sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan
kaldırılması
kararlaştırıldı.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
Üye
Abdülkadir YILMAZ
Üye
Prof. Dr. Cengiz ALACACI
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
162
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak Ek-2 2014-2676
GENEL LİSE
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
ORTAK DERSLER
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
BİRİNCİ YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)
DİL VE
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)
ANLATIM
DİKSİYON VE HİTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)
TEMEL MATEMATİK (2)
İLERİ MATEMATİK (2)
MATEMATİK
İLERİ FİZİK (2)
VE
FEN BİLİMLERİ İLERİ KİMYA (2)
İLERİ BİYOLOJİ (2)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
SEÇMELİ TARİH (1)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (1)
MANTIK (1)
SOSYAL
BİLGİ KURAMI (1)
BİLİMLER
SEÇMELİ FELSEFE (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR’AN-I KERİM (4)
DİN, AHLAK VE
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (4)
DEĞERLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)
YABANCI
DİLLER
ALMAN EDEBİYATI (1)
VE EDEBİYATI İNGİLİZ EDEBİYATI (1)
FRANSIZ EDEBİYATI (1)
SPOR VE
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (4)
SOSYAL
SOSYAL ETKİNLİK (1)
ETKİNLİK
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)
GÜZEL
SEÇMELİ MÜZİK (4)
SANATLAR
SANAT TARİHİ (1)
DRAMA (1)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
BİLİŞİM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
9.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
3
2
1
30
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
10.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
2
2
1
28
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
11.
SINIF
2
3
1
2
2
2
2
1
15
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
12.
SINIF
2
3
1
2
2
1
1
12
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
35
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
6
1
35
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
19
1
35
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
22
1
35
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
163
ANADOLU LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
ORTAK DERSLER
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
BİRİNCİ YABANCI DİL
İKİNCİ YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)
DİL VE ANLATIM
DİKSİYON VE HİTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)
TEMEL MATEMATİK (2)
İLERİ MATEMATİK (2)
MATEMATİK VE
İLERİ FİZİK (2)
FEN BİLİMLERİ
İLERİ KİMYA (2)
İLERİ BİYOLOJİ (2)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
SEÇMELİ TARİH (1)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (1)
MANTIK (1)
SOSYAL
BİLGİ KURAMI (1)
BİLİMLER
SEÇMELİ FELSEFE (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR’AN-I KERİM (4)
DİN, AHLÂK VE
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (4)
DEĞERLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)
YABANCI DİLLER
ALMAN EDEBİYATI (1)
VE EDEBİYATI
İNGİLİZ EDEBİYATI (1)
FRANSIZ EDEBİYATI (1)
SPOR VE
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (4)
SOSYAL
SOSYAL ETKİNLİK (1)
ETKİNLİK
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)
GÜZEL
SEÇMELİ MÜZİK (4)
SANATLAR
SANAT TARİHİ (1)
DRAMA (1)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
BİLİŞİM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
9.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
6
2
2
1
35
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
10.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
4
2
2
1
32
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
11.
SINIF
2
3
1
2
2
4
2
2
1
19
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
12.
SINIF
2
3
1
4
2
2
1
1
16
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
40
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
7
1
40
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
20
1
40
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
23
1
40
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
164
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak Ek-2 2014-2676
HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
ORTAK DERSLER
TÜRKÇE
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
BİRİNCİ YABANCI DİL
İKİNCİ YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ
GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)
DİL VE ANLATIM
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)
DİKSİYON VE HİTABET (1)
TEMEL MATEMATİK (2)
İLERİ MATEMATİK (2)
İLERİ FİZİK (2)
MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ
İLERİ KİMYA (2)
İLERİ BİYOLOJİ (2)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
SEÇMELİ TARİH (1)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (1)
SOSYAL BİLİMLER MANTIK (1)
BİLGİ KURAMI (1)
SEÇMELİ FELSEFE (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR’AN-I KERİM (4)
DİN, AHLAK VE
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (4)
DEĞERLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)
YABANCI DİLLER
ALMAN EDEBİYATI (1)
VE EDEBİYATI
İNGİLİZ EDEBİYATI (1)
FRANSIZ EDEBİYATI (1)
SPOR VE SOSYAL SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (4)
ETKİNLİK
SOSYAL ETKİNLİK (1)
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)
SEÇMELİ MÜZİK (4)
GÜZEL
SANAT TARİHİ (1)
SANATLAR
DRAMA (1)
ESTETİK (1)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
BİLİŞİM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
Hazırlık
Sınıfı
4
3
20
4
2
33
1
34
9.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
6
2
2
1
35
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
40
10.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
4
2
2
1
32
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
7
1
40
11.
SINIF
2
3
1
2
2
4
2
2
1
19
3
2
(2)
(1)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
20
1
40
12.
SINIF
2
3
1
4
2
2
1
1
16
3
2
(2)
(1)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
23
1
40
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
165
FEN LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
ORTAK DERSLER
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
BİRİNCİ YABANCI DİL
İKİNCİ YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (3)
DİL VE
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (3)
ANLATIM
DİKSİYON VE HİTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
MATEMATİK
VE
MATEMATİK UYGULAMALARI (3)
FEN BİLİMLERİ BİLİM (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ) UYGULAMALARI (3)
SEÇMELİ TARİH (1)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (1)
MANTIK (1)
SOSYAL
BİLGİ KURAMI (1)
BİLİMLER
SEÇMELİ FELSEFE (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR’AN-I KERİM (4)
DİN, AHLÂK VE
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (4)
DEĞERLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (3)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (3)
YABANCI
DİLLER
ALMAN EDEBİYATI (1)
VE EDEBİYATI İNGİLİZ EDEBİYATI (1)
FRANSIZ EDEBİYATI (1)
SPOR VE
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (4)
SOSYAL
SOSYAL ETKİNLİK (1)
ETKİNLİK
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)
GÜZEL
SEÇMELİ MÜZİK (4)
SANATLAR
SANAT TARİHİ (1)
DRAMA (1)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
BİLİŞİM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
9.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
7
2
2
35
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
10.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
3
2
2
30
(1)
(2)
(1)(2)
2
3
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
11.
SINIF
2
3
1
2
6
4
4
3
2
3
2
2
34
3
2
(1)
(2)
(1)(2)
2
3
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
12.
SINIF
2
3
1
6
4
4
3
3
2
2
1
31
3
2
(1)
(2)
(1)(2)
2
3
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
40
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
9
1
40
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
5
1
40
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
8
1
40
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
166
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak Ek-2 2014-2676
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
ORTAK DERSLER
TÜRKÇE
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
BİRİNCİ YABANCI DİL
İKİNCİ YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI
PSİKOLOJİ
SOSYOLOJİ
MANTIK
OSMANLI TÜRKÇESİ
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (1)
DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (1)
DİKSİYON VE HİTABET (1)
MATEMATİK VE
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
FEN BİLİMLERİ
SEÇMELİ TARİH (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (1)
SEÇMELİ PSİKOLOJİ (1)
SEÇMELİ SOSYOLOJİ (1)
SEÇMELİ MANTIK (1)
BİLGİ KURAMI (1)
SOSYAL BİLİMLER SEÇMELİ FELSEFE (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR’AN-I KERİM (1)
DİN, AHLAK VE
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (1)
DEĞERLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (1)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (1)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (1)
YABANCI DİLLER
ALMAN EDEBİYATI (1)
VE EDEBİYATI
İNGİLİZ EDEBİYATI (1)
FRANSIZ EDEBİYATI (1)
SPOR VE SOSYAL
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (1)
ETKİNLİK
SOSYAL ETKİNLİK (1)
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (1)
SEÇMELİ MÜZİK (1)
GÜZEL SANATLAR
SANAT TARİHİ (1)
DRAMA (1)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
BİLİŞİM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
Hazırlık
Sınıfı
4
3
20
4
2
33
-
9.
SINIF
2
3
1
2
3
6
2
2
3
1
6
2
2
35
(2)
(1)
(1)
10.
SINIF
4
4
1
4
2
6
2
2
3
3
2
2
2
2
39
-
11.
SINIF
4
4
1
3
2
4
6
2
3
2
2
2
2
2
39
-
12.
SINIF
4
4
1
4
4
6
3
2
1
2
2
2
2
37
(2)
(1)
(1)
-
(1)
-
-
(1)
1
34
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
40
1
40
1
40
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
2
1
40
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
167
SPOR LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
ORTAK DERSLER
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
YABANCI DİL
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
TRAFİK VE İLKYARDIM
TEMEL SPOR EĞİTİMİ
İNSAN ANATOMİSİ
BEDEN EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ
SPOR
SPOR FİZYOLOJİSİ
ANTREMAN BİLGİSİ
SPOR KAZALARINDAN KORUNMA VE İLK YARDIM
SPOR MASAJI
SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ
SPOR PSİKOLOJİSİ
SPOR VE BESLENME
TÜRK SPOR TARİHİ
ÖZEL ALAN ÇALIŞMASI
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
SPOR SOSYOLOJİSİ
EĞİTSEL OYUNLAR
RİTİM EĞİTİMİ VE DANS
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)
DİL VE ANLATIM
DİKSİYON VE HİTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)
TEMEL MATEMATİK (2)
İLERİ MATEMATİK (2)
MATEMATİK VE
İLERİ FİZİK (2)
FEN BİLİMLERİ
İLERİ KİMYA (2)
İLERİ BİYOLOJİ (2)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
SEÇMELİ TARİH (1)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (1)
MANTIK (1)
BİLGİ KURAMI (1)
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ FELSEFE (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR’AN-I KERİM (4)
DİN, AHLAK VE
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (4)
DEĞERLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)
YABANCI DİLLER
ALMAN EDEBİYATI (1)
VE EDEBİYATI
İNGİLİZ EDEBİYATI (1)
FRANSIZ EDEBİYATI (1)
SPOR VE SOSYAL
SOSYAL ETKİNLİK (1)
ETKİNLİK
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4)
SEÇMELİ MÜZİK (4)
GÜZEL SANATLAR
SANAT TARİHİ (1)
DRAMA (1)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
BİLİŞİM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
9.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
3
1
4
2
1
35
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
10.
SINIF
2
3
1
2
2
4
2
2
3
2
1
1
8
2
2
1
38
(1)
(1)(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
11.
SINIF
2
3
1
2
2
2
1
8
2
1
2
2
2
2
32
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
12.
SINIF
2
3
1
-
(1)(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
40
(1)
(1)
(1)
1
1
40
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
7
1
40
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
9
1
40
2
1
1
8
4
2
2
2
2
30
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
168
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak Ek-2 2014-2676
GÜZEL SANATLAR LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
(MÜZİK)
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
ORTAK DERSLER
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ
GÖRSEL SANATLAR
TRAFİK VE İLK YARDIM
MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA
PİYANO
TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI
TÜRK MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ
BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ
DRAMA
MÜZİĞE GİRİŞ
MÜZİK BİÇİMLERİ
TÜRK MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI
BATI MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI
BATI MÜZİĞİ TARİHİ
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ
BİLİŞİM DESTEKLİ MÜZİK
BİREYSEL SES EĞİTİMİ
ÇALGI BAKIMI VE ONARIMI
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)
DİL VE ANLATIM
DİKSİYON VE HİTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)
TEMEL MATEMATİK (2)
İLERİ MATEMATİK (2)
MATEMATİK VE
İLERİ FİZİK (2)
FEN BİLİMLERİ
İLERİ KİMYA (2)
İLERİ BİYOLOJİ (2)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
SEÇMELİ TARİH (1)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (1)
MANTIK (1)
BİLGİ KURAMI (1)
SOSYAL BİLİMLER
SEÇMELİ FELSEFE (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR’AN-I KERİM (3)
DİN, AHLAK VE
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (3)
DEĞERLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)
YABANCI DİLLER
ALMAN EDEBİYATI (1)
VE
İNGİLİZ EDEBİYATI (1)
EDEBİYATI
FRANSIZ EDEBİYATI (1)
SPOR VE SOSYAL
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (3)
ETKİNLİK
SOSYAL ETKİNLİK (1)
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (3)
GÜZEL SANATLAR
SANAT TARİHİ (1)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
BİLİŞİM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
9.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
3
2
1
2
1
1
1
35
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
40
10.
SINIF
2
3
1
2
2
4
2
2
3
2
2
1
4
2
2
2
2
1
39
1
40
11.
SINIF
2
3
1
2
2
2
2
1
4
2
2
2
2
2
2
1
1
33
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
6
1
40
12.
SINIF
2
3
1
2
2
1
1
4
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
32
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
7
1
40
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
169
GÜZEL SANATLAR LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
(GÖRSEL SANATLAR)
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
ORTAK DERSLER
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ
MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
DESEN ÇALIŞMALARI
İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE
ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE
MÜZE EĞİTİMİ
SANAT TARİHİ
GRAFİK TASARIM
DRAMA
TÜRK RESİM HEYKEL SANATI
ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI
ESTETİK
SANAT ESERLERİNİ İNCELEME
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)
DİL VE ANLATIM
DİKSİYON VE HİTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)
TEMEL MATEMATİK (2)
İLERİ MATEMATİK (2)
MATEMATİK VE
İLERİ FİZİK (2)
FEN BİLİMLERİ
İLERİ KİMYA (2)
İLERİ BİYOLOJİ (2)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
SEÇMELİ TARİH (1)
SOSYAL
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
BİLİMLER
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (1)
MANTIK (1)
BİLGİ KURAMI (1)
SEÇMELİ FELSEFE (1)
SOSYAL
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
BİLİMLER
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR’AN-I KERİM (3)
DİN, AHLAK VE
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (3)
DEĞERLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)
YABANCI DİLLER
ALMAN EDEBİYATI (1)
VE EDEBİYATI
İNGİLİZ EDEBİYATI (1)
FRANSIZ EDEBİYATI (1)
SPOR VE SOSYAL SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (3)
ETKİNLİK
SOSYAL ETKİNLİK (1)
GÜZEL
SEÇMELİ MÜZİK (3)
SANATLAR
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
BİLİŞİM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
9.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
3
2
1
2
2
1
35
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
10.
SINIF
2
3
1
2
2
4
2
2
3
2
2
1
4
4
4
1
39
-
11.
SINIF
2
3
1
2
2
2
2
1
4
4
4
1
3
2
33
3
2
(1)
(2)
(2)
(6)
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
12.
SINIF
2
3
1
2
2
1
1
4
4
2
4
2
2
2
32
3
2
(1)
(2)
(2)
(6)
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(1)(2)
(2)
-
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
40
1
40
(1)(2)
(1)(2)
6
1
40
(1)(2)
(1)(2)
7
1
40
170
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak Ek-2 2014-2676
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
SEÇMELİ DERSLER
ORTAK DERSLER
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TARİH
T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
BİRİNCİ YABANCI DİL
İKİNCİ YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ
GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ (1)
TÜRK EĞİTİM TARİHİ (1)
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (1)
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ (1)
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (1)
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)
DİL VE ANLATIM
DİKSİYON VE HİTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESİ (3)
TEMEL MATEMATİK (2)
İLERİ MATEMATİK (2)
MATEMATİK VE İLERİ FİZİK (2)
FEN BİLİMLERİ
İLERİ KİMYA (2)
İLERİ BİYOLOJİ (2)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
SEÇMELİ TARİH (1)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (1)
MANTIK (1)
SOSYAL
BİLGİ KURAMI (1)
BİLİMLER
SEÇMELİ FELSEFE (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
İŞLETME (1)
EKONOMİ (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
KUR’AN-I KERİM (4)
DİN, AHLAK VE
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (4)
DEĞERLER
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)
YABANCI
DİLLER
ALMAN EDEBİYATI (1)
VE EDEBİYATI
İNGİLİZ EDEBİYATI (1)
FRANSIZ EDEBİYATI (1)
SPOR VE
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (4)
SOSYAL
SOSYAL ETKİNLİK (1)
ETKİNLİK
GÖRSEL SANATLAR (4)
GÜZEL
SEÇMELİ MÜZİK (4)
SANATLAR
SANAT TARİHİ (1)
DRAMA (1)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
BİLİŞİM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
9.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
1
6
2
2
1
35
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
10.
SINIF
2
3
1
2
2
6
2
2
3
4
2
2
1
2
2
36
(1)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
11.
SINIF
2
3
1
2
2
4
2
2
1
3
22
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
12.
SINIF
2
3
1
4
2
2
1
1
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
4
1
40
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
3
1
40
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
17
1
40
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
20
1
40
1
2
19
3
2
(1)
(2)
2
6
4
4
3
(1)(2)
4
4
2
2
2
(1)(2)
(1)(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)(2)
(2)(8)
(2)(4)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
171
AÇIKLAMALAR

Haftalık ders çizelgeleri, 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim
kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, seçmeli dersler ve meslek dersleri bölümleri
yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak
alması gereken derslerdir.

Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanındaki parantez içinde
belirtilmiştir.

Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez
içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders
saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin; 9. sınıf seçmeli dersler bölümünde
Sosyal Etkinlik dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler bu dersi ya "1" ya da
"2" saat olarak seçeceklerdir.

Dil ve Anlatım, Seçmeli Dil ve Anlatım; Tarih ve Seçmeli Tarih gibi derslerin
değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından
okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.

Bilgi Kuramı ve Sosyal Etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.

Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları
doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin
yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda
yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta
değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini
gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.

Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları
sağlanabilir.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile imam hatip liselerinde öğrenciler; “Beden
Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik” derslerinden sadece birini, diğer ortaöğretim
kurumlarında ise görsel sanatlar ya da müzik derslerinden birini seçerler. Öğrenciler
bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya
fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate
alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim
programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler
kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı
sayılamayacak ders “Dil ve Anlatım” dersidir. Bu dersin yanında;
Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde “Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma”,
Güzel sanatlar lisesi görsel sanatlar bölümünde “Desen Çalışmaları”,
Spor lisesinde; 10, 11 ve 12. sınıflarında “Spor”,
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
172
-
Ocak Ek-2 2014-2676
Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip liselerinde “Kur’an-ı Kerim”
yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

Sosyal bilimler liselerinde Uluslararası Bakalorya Programı’na tabi olanlar “Bakalorya
Seçmeli Dersleri”nden birini seçerler.

Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde; haftalık ders çizelgesine ağırlık verilmek
kaydıyla bireysel ve grup derslerinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve
Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili
hükümleri doğrultusunda yapılacak ilave derslerin süresi, öğrenci ihtiyaçlarına göre
belirlenir ve okulda yapılan çeşitli aktiviteleri içermez.

Müzik bölümünde; “piyano, çalgı ve bireysel ses eğitimi” dersleri öğrencinin öğretmen
ile bire bir (en az 2 veya 3 öğrenci) yaptığı derslerdir. Ancak ilgili dersler yeterli
öğretmen olmaması durumunda, grup olarak da yapılabilir. “Türk ve Batı Müziği
Çalgıları” dersinde, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen çalgıların (keman, viyola,
viyolonsel, kontrbas, gitar, bağlama, ut, kanun ve flüt) eğitimi yapılacaktır.

2014–2015 eğitim ve öğretim yılında 12. sınıfta okumakta olan öğrencilere
20.07.2010 tarih ve 76 sayılı Kurul Kararı, 11. sınıfta okumakta olan öğrencilere
28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri
uygulanacaktır. Ancak bu öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar, tekrar ettikleri
sınıflarda uygulanan haftalık ders çizelgelerine tabi olacaktır.
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK
ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Türkçe dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 15.09.2006 tarih ve 366 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Dil ve Anlatım dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 15.08.2011 tarih ve 114 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Türk Edebiyatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 15.08.2011 tarih ve 114 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 30.12.2010 tarih ve
329 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Tarih dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 12.09.2011 tarih ve 134 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programları uygulanır.
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2012 tarih
ve 37 sayılı Kararları ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2012
tarih ve 36 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Coğrafya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2011 tarih ve 131 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Matematik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 9 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Fizik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 10 sayılı Kararı ile kabul
edilen öğretim programı uygulanır.
Kimya dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
173
Biyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 12 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Felsefe dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 235 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programları uygulanır. (25.01.2010 tarih ve 1 sayılı Kararı ile
değişiklik yapılmıştır.)
Psikoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 239 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır. (08.02.2011 tarih ve 9 sayılı Kararı ile değişiklik
yapılmıştır.)
Sosyoloji dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 237 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır. (25.01.2010 tarih ve 1 sayılı Kararı ile değişiklik
yapılmıştır.)
Mantık dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 236 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır. (25.01.2010 tarih ve 1 sayılı Kararı ile değişiklik
yapılmıştır.)
Bilgi Kuramı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.12.2009 tarih ve 238 sayılı Kararı
ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. (25.01.2010 tarih ve 1 sayılı Kararı ile
değişiklik yapılmıştır.) Bilgi Kuramı dersi notla değerlendirilmez.
Beden Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.12.2009 tarih ve 339 sayılı
Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Beden Eğitimi dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim
programları uygulanır. (25.11.2011 tarih ve 168 sayılı Kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
Görsel Sanatlar dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.12.2009 tarih ve 338 sayılı
Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Görsel Sanatlar (Resim) dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar
öğretim programları uygulanır.
Müzik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 17.12.2009 tarih ve 240 sayılı Kararı ile
kabul edilen Ortaöğretim Müzik dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıflar öğretim programları
uygulanır. (26.10.2010 tarih ve 192 sayılı Kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
Trafik ve İlk Yardım dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 04.11.2011 tarih ve 160 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Sağlık Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 05.04.2012 tarih ve 21 sayılı Kararı
ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Rehberlik ve Yönlendirme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.04.2011 tarih ve 37
sayılı Kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi (9-12. Sınıflar)
programı uygulanır.
Yabancı Dil (Hazırlık, 9-12. Sınıf) dersinde;
İngilizce (Hazırlık, 9-12. Sınıf) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 24.08.2011 tarih ve
118 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Almanca (Hazırlık, 9-12. Sınıf) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 24.08.2011 tarih
ve 119 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Fransızca (Hazırlık, 9-12. Sınıf) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 24.08.2011 tarih
ve 120 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Yabancı Dil (Arapça) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 29.06.2012 tarih ve 79 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
174
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak Ek-2 2014-2676
İkinci Yabancı Dil;
Almanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 24.08.2011 tarih ve 119 sayılı Kararı ile
dersi öğretim programı uygulanır.
Arapça dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 29.06.2012 tarih ve 79 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Çince dersinde; 10. sınıfta; Talim ve Terbiye Kurulunun 23.10.2009 tarih ve 184 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı, 11 ve 12. sınıfta; Talim ve Terbiye Kurulunun
23.10.2010 tarih ve 129 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Fransızca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 24.08.2011 tarih ve 120 sayılı Kararı ile
dersi öğretim programı uygulanır.
İngilizce dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 24.08.2011 tarih ve 118 sayılı Kararı ile
dersi öğretim programı uygulanır.
İspanyolca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 391 sayılı Kararı
ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
İtalyanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.07.2002 tarih ve 286 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre
öğretmenler kurulunca hazırlanacak programı uygulanır.
Japonca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 04.06.1998 tarih ve 72 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Rusça dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 31.08.2012 tarih ve 141 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009
tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Piyano dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Türk Müziği Koro Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.11.2011 tarih ve 167
sayılı Kararı ile öğretim programı uygulanır.
Batı Müziği Koro Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.11.2011 tarih ve 167
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Drama dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 05.04.2012 tarih ve 20 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Müziğe Giriş dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı
ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Müzik Biçimleri dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Türk Müziği Çalgı Toplulukları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 24.05.2012 tarih
ve 47 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih
ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Batı Müziği Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Geleneksel Türk Müziği Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih
ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Türk ve Batı Müziği Çalgıları derslerinden; Bağlama, Kanun, Ut, Kontrbas ve Keman
derslerinde Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
175
edilen öğretim programları; Flüt dersinde 18.12.2009 tarih ve 257 sayılı karar ile kabul
edilen öğretim programı; Gitar, Viyola ve Viyolonsel derslerinde 11.09.2009 tarih ve
156 sayılı Karar ile kabul edilen öğretim programları uygulanır. (Viyola ve Viyolonsel
derslerinin öğretim programlarında; 25.08.2010/104; 27.07.2011/93 tarih ve sayılı Kararlar
ile değişiklik yapılmıştır.)
Bilişim Destekli Müzik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Bireysel Ses Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Çalgı Bakımı ve Onarımı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Desen Çalışmaları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
İki Boyutlu Sanat Atölye dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 392
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Üç Boyutlu Sanat Atölye dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Müze Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı
ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Sanat Tarihi dersinde; Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun
08.12.2006 tarih ve 392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Grafik Tasarım dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.006 tarih ve 392 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Türk Resim Heykel Sanatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve
392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Çağdaş Dünya Sanatı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Estetik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Sanat Eserlerini İnceleme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve
392 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
İnsan Anatomisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Beden Eğitimi Bilimine Giriş dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve
393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Beden Eğitimi ve Spor Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve
393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Spor dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Spor Fizyolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı
Kararı ile kabul edilen Spor Fizyolojisi Dersi Öğretim Programı uygulanır.
Antrenman Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Spor Kazalarından Korunma ve İlk Yardım dersinde: Talim ve Terbiye Kurulunun
08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
176
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak Ek-2 2014-2676
Spor Masajı dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı Kararı
ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Spor Tesisleri ve Malzeme Bilgisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006
tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Spor Psikolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Spor ve Beslenme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Türk Spor Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Özel Alan Çalışması dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Spor Yönetimi ve Organizasyonu dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006
tarih ve 393 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Spor Sosyolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Eğitsel Oyunlar dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Ritim Eğitimi ve Dans dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2006 tarih ve 393
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Sosyal Bilim Çalışmaları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.09.2006 tarih ve 383
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Osmanlı Türkçesi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 12.09.2011 tarih ve 139 sayılı
Kararı ile kabul edilen yeni öğretim programı uygulanır.
Sosyoloji (1-2) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 25.09.2006/369; 02.10.2007/159
tarih ve sayılı Kararları ile kabul edilen öğretim programları 14.12.2009 tarih ve 234 sayılı
Karar ile ilişkilendirilerek uygulanır.
Öğretmenlik Mesleğine Giriş dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve
25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Türk Eğitim Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve
25 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Eğitim Psikolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Eğitim Sosyolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 25 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Kur’an-ı Kerim dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun 31.08.2012 tarih ve 143 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Hz. Muhammed’in Hayatı dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun 31.08.2012 tarih ve 144
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun 03.09.2012 tarih ve
147 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Demokrasi ve İnsan Hakları dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 24.07.2013 tarih ve
71 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
177
Sosyal Etkinlik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 155 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. (14.08.2012 tarihli ve 124 sayılı Kararı
ile haftalık ders saati sayısında değişiklik yapılmıştır.) Sosyal Etkinlik dersi notla
değerlendirilmez.
Proje Hazırlama dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.09.2006 tarih ve 371 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. (14.08.2012 tarihli ve 124 sayılı Kararı
ile haftalık ders saati sayısında değişiklik yapılmıştır.)
Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 27.09.2005 tarih ve
329 sayılı karar ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
İşletme dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2009 tarih ve 125 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Ekonomi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2009 tarih ve 126 sayılı Kararı ile
kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Girişimcilik dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2009 tarih ve 127 sayılı Kararı
ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Astronomi ve Uzay Bilimleri dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 18.06.2010 tarih ve
57 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Uluslararası İlişkiler dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 153
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. (04.06.2012 tarih ve 58 sayılı
Karar ile değişiklik yapılmıştır).
Yönetim Bilimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 tarih ve 154 sayılı
Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Diksiyon ve Hitabet dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 21.06.2007 tarih ve 117
sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Sanat Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 25.04.2012 tarih ve 27 sayılı Kararı
ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
Fransız Edebiyatı, Alman Edebiyatı ve İngiliz Edebiyatı derslerinde; zümre
öğretmenler kurulunca oluşturulacak ders içerikleri ve öğretim etkinliklerine göre
hazırlanacak program uygulanır.
Matematik Uygulamaları dersinde; Öğretim Programı hazırlık çalışmaları
sonuçlandırıldığında duyurulacaktır.
Bilim (Fizik, Kimya, Biyoloji) Uygulamaları dersinde; Öğretim Programı hazırlık
çalışmaları sonuçlandırıldığında duyurulacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
178
Ocak Ek-2 2014-2676
İMAM HATİP LİSELERİNDE VE ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİNDE
2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK HAFTALIK
DERS ÇİZELGELERİ
İMAM HATİP LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
ORTAK DERSLER
DERSLER
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
TARİH
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ/ GÖRSEL
SANATLAR/MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
MESLEK DERSLERİ
TOPLAM
KUR’AN-I KERİM
MESLEKİ ARAPÇA
TEMEL DİNİ BİLGİLER
SİYER
FIKIH
TEFSİR
KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ
HADİS
AKAİD VE KELAM
HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
TOPLAM
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI
REHBERLİK ve YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
9.
SINIF
2
3
2
10.
SINIF
2
3
2
11.
SINIF
2
3
-
12.
SINIF
2
3
-
-
-
2
-
2
6
2
2
3
1
2
2
6
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
25
4
4
2
2
2
14
1
40
12
4
4
-
1
9
4
3
-
26
6
5
2
13
1
40
2
2
12
16
40
2
1
2
2
14
17
40
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
179
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
ORTAK DERSLER
DERSLER
DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
TARİH
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
COĞRAFYA
MATEMATİK
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
SAĞLIK BİLGİSİ
FELSEFE
YABANCI DİL
BEDEN EĞİTİMİ/ GÖRSEL
SANATLAR/MÜZİK
TRAFİK VE İLK YARDIM
MESLEK DERSLERİ
TOPLAM
KUR’AN-I KERİM
MESLEKİ ARAPÇA
TEMEL DİNİ BİLGİLER
SİYER
FIKIH
TEFSİR
KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ
HADİS
AKAİD VE KELAM
HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
TOPLAM
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI
REHBERLİK ve YÖNLENDİRME
TOPLAM DERS SAATİ
9.
SINIF
2
3
2
10.
SINIF
2
3
2
11.
SINIF
2
3
-
12.
SINIF
2
3
-
-
-
2
-
2
6
2
2
3
1
6
2
6
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
25
4
4
2
2
2
14
12
4
4
2
2
12
1
9
4
3
2
1
2
2
14
-
-
16
17
1
40
1
40
40
40
30
4
4
1
9
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
180
Ocak Ek-2 2014-2676
İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERSLER
TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ
TÜRK İSLAM
SANATLARI
SEÇMELİ DERSLER
DİL VE
ANLATIM
MATEMATİK
VE
FEN BİLİMLERİ
SOSYAL
BİLİMLER
YABANCI
DİLLER
SPOR VE
SOSYAL
ETKİNLİK
GÜZEL
SANATLAR
BİLİŞİM
FIKIH OKUMALARI (1)
TEFSİR OKUMALARI (1)
HADİS METİNLERİ (1)
İSLAM AHLÂKI (1)
İSLAM BİLİM VE DÜŞÜNCE TARİHİ (1)
KUR’AN OKUMA TEKNİKLERİ (2)
ARAPÇA (METİN–MÜKÂLEME) (2)
MESLEKİ UYGULAMA (1)
İSLAM TARİHİ (1)
DÎNÎ MÛSİKÎ (1)
HÜSN-İ HAT (1)
EBRU (1)
TEZHİB (1)
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM (2)
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (2)
DİKSİYON VE HİTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESİ (2)
TEMEL MATEMATİK (2)
İLERİ MATEMATİK (2)
İLERİ FİZİK (2)
İLERİ KİMYA (2)
İLERİ BİYOLOJİ (2)
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1)
SEÇMELİ TARİH (1)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2)
PSİKOLOJİ (1)
SOSYOLOJİ (1)
MANTIK (1)
BİLGİ KURAMI (1)
SEÇMELİ FELSEFE (1)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)
GİRİŞİMCİLİK (1)
YÖNETİM BİLİMİ (1)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (2)
11. SINIF
12. SINIF
(1) (2)
(1) (2)
(1)
(2)
(2)
(2)
-
(1) (2)
(1) (2)
(1) (2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1) (2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(6)
(4)
(4)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(6)
(4)
(4)
(2)
(1) (2)
(4)
(2) (4)
(2)
(2)
(2)
(1) (2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2) (8)
(4)
(2)(4)
(2)
(2)
(2)
(1) (2)
(1) (2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2) (8)
(2) (4)
(2) (4)
(2)
(2)
SOSYAL ETKİNLİK (1)
(1) (2)
(1) (2)
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (1)
SANAT TARİHİ (1)
DRAMA (1)
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1)
PROJE HAZIRLAMA (1)
(2)
(2)
(1)
(1) (2)
(1) (2)
(2)
(2)
(1)
(1) (2)
(1) (2)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (2)
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ (1)
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
181
AÇIKLAMALAR

Haftalık ders çizelgeleri, 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9.
ve 10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, seçmeli dersler ve meslek dersleri bölümleri yer
almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması
gereken derslerdir.

Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanındaki parantez içinde
belirtilmiştir.

Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve
seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden
sadece birini seçebilirler. Örneğin; 11. sınıf seçmeli dersler bölümünde Hadis Metinleri
dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler bu dersi ya "1" ya da "2" saat olarak
seçeceklerdir.

Dil ve Anlatım, Seçmeli Dil ve Anlatım; Tarih ve Seçmeli Tarih gibi derslerin
değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği
gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.

Bilgi Kuramı ve Sosyal Etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.

Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları
doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması
kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci
ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta
değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü
öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.

Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları
sağlanabilir.

Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Liselerinde öğrenciler; “Beden Eğitimi, Görsel
Sanatlar ve Müzik” derslerinden sadece birini seçerler. Görsel Sanatlar dersinde Hüsn-i
Hat, Ebru, Tezhib; Müzik dersinde Dînî Mûsikî programları uygulanabilir. Öğrenciler bu
derslerden, alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla
olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak
zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim
programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca
hazırlanacak programlar uygulanır.

Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip liselerinde yılsonu başarı ortalaması ile başarılı
sayılamayacak ders “Kur’an-ı Kerim” ve “Dil ve Anlatım” dersidir.

2014–2015 eğitim ve öğretim yılında 12. sınıfta okumakta olan öğrencilere 20.07.2010
tarih ve 76 sayılı Kurul Kararı, 11. sınıfta okumakta olan öğrencilere 28.03.2013 tarihli ve
18 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak bu
öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar, tekrar ettikleri sınıflarda uygulanan haftalık ders
çizelgelerine tabi olacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
182
Ocak Ek-2 2014-2676
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 239
Karar Tarihi : 11/12/2013
Konu
: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Medya
Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı
Temel
Eğitim
Genel
Müdürlüğünün
07/10/2013
tarihli
ve
43769797/101.01/2875838 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ortaokul ve
İmam Hatip Ortaokulu Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programının, 2014-2015
Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü,
Söz konusu programa göre;
1. Derslerde ders kitabı kullanılmaması,
2. İlgili Genel Müdürlük tarafından öğretim materyali hazırlanması,
Kurulumuzun 11/09/2006 tarihli ve 354 sayılı kararı ile kabul edilen İlköğretim
Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından
itibaren uygulamadan kaldırılması
kararlaştırıldı.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
Üye
Abdülkadir YILMAZ
Üye
Prof. Dr. Cengiz ALACACI
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Ocak Ek-2 2014-2676
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
183
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
: 240
Karar Tarihi : 11/12/2013
Konu
: Meslekî Eğitim Merkezi (Okulu)
Sınıf Rehberlik Programı
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08/10/2013 tarihli ve
39201250/604/2888142 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Meslekî Eğitim
Merkezi (Okulu) Sınıf Rehberlik Programının, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren
uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
Üye
Abdülkadir YILMAZ
Üye
Prof. Dr. Cengiz ALACACI
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
184
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak Ek-2 2014-2676
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
1.
Ulus Özel Musevi Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ( 9, 10, 11 ve
12. Sınıflar ) Öğretim Programı .................................................................... 157
2.
Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek
Lisesi ile Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin 62 Alan ve 226 Dalına Ait
Haftalık Ders Çizelgeleri ............................................................................... 158
3.
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği (1, 2, 3 ve 4. Seviye, 540 Saatlik)
Kurs Programları........................................................................................... 159
4.
5.
Kurulumuzun 07/09/2012 Tarihli ve 154 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen
Öğretim Programına Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf
Kazanımlarının Eklenmesi ............................................................................ 160
Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen
Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Güzel Sanatlar
Lisesi, Spor Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
Haftalık Ders Çizelgeleri ............................................................................... 161
6.
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim
Programı ....................................................................................................... 182
7.
Meslekî Eğitim Merkezi (Okulu) Sınıf Rehberlik Programı ............................ 183
İNTERNET ADRESİ
http://tebligler.meb.gov.tr
Tebliğler Dergisi, elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır.
Tel: 0 (312) 413 19 17
0 (312) 413 14 34
0 (312) 417 14 61
[email protected], [email protected]
Tel: 0 (312) 866 22 01 - 866 22 49/246
Fax: 0 (312) 866 22 72
DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA 2014
Download

2676 Ocak 2014 Ek-2 - Tebliğler Dergisi