T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AYDA BİR ÇIKARILIR
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
CİLT: 77
NİSAN 2014
SAYI: 2679
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Karar Sayısı
Konu
: 12
: Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Meslek
Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi (Anadolu
Sağlık Meslek Liseleri Hariç) Haftalık Ders
Çizelgelerinde Değişiklik Yapılması
Karar Tarihi : 12/03/2014
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 28/02/2014 tarihli ve
59917357/101.03/885523 sayılı yazıları üzerine Kurulumuzun 23/01/2014 tarihli ve 2
sayılı kararı ile kabul edilen Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Meslek Lisesi ve
Anadolu Meslek Lisesi (Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Hariç) haftalık ders
çizelgelerinin; alan ortak dersleri arasında yer alan haftada 2 ders saati süreli Mesleki
Gelişim dersinin 10’ uncu sınıflardan 9’ uncu sınıflara alınması, 10’ uncu sınıf ortak
dersleri arasına haftada 2 ders saati süreli Beden Eğitimi dersi konulması ve bu
değişikliklerin 2014 - 2015 Öğretim Yılından itibaren 9 ve 10’ uncu sınıflardan başlamak
üzere kademeli olarak uygulanması,
2015 - 2016 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, söz konusu liselerin 11’ inci
sınıflarında alan ortak dersleri arasında haftada 2 ders saati süreli Mesleki Gelişim
dersinin okutulması
kararlaştırıldı.
Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Emin KARİP
Kurul Başkanı
Dr. Hüseyin ŞİRİN
Üye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Üye
Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
Üye
Abdülkadir YILMAZ
Üye
İbrahim BÜKEL
Üye
Dr. İbrahim DEMİRCİ
Üye
Doç. Dr. Güray KIRPIK
Üye
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
326
Nisan 2014-2679
DUYURULAR
……….............................................. VALİLİĞİNDEN
Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay
doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır.
İlgililere duyurulur.
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
Adaylığın Kaldırıldığına
Dair Onayın
Tarih ve Sayısı
Oğuzhan CÖMERT
Amasya-Merkez Uygur Ortaokulu
18/03/2014-1137449
Musa DAĞISTAN
Amasya-Merkez Gökhöyük Tarım Meslek
Lisesi
18/03/2014-1137449
Hacı Ahmet DEMİR
Amasya-Merkez Taşova Akınoğlu Ortaokulu
18/03/2014-1137449
Ahmet ILIK
Amasya-Merkez Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi
18/03/2014-1137449
Fazilet KARTAL
Amasya-Merkez Tşv. Süleyman Bursalı
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
18/03/2014-1137449
Uğur ODABAŞ
Bartın-Kozcağız Ortaokulu
21/02/2014-790799
Mehmet UZUN
Bartın-Kozcağız Çok Programlı Lisesi
21/02/2014-790799
Murat TEMİZ
Samsun-Çarşamba Ağcagüney Çok
Programlı Lisesi
21/03/2014-1200721
Cihat ŞİMŞEK
Samsun-Salıpazarı Yavaşbey Ortaokulu
21/03/2014-1200721
Murat YARIM
Samsun-Vezirköprü Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
21/03/2014-1200721
Yasin ŞAHİN
Samsun-Vezirköprü Tahtaköprü Ortaokulu
21/03/2014-1200721
Nisan 2014-2679
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
327
Emre COŞKUN
Samsun-Vezirköprü Gazi Yatılı Bölge
Ortaokulu
21/03/2014-1200721
Esra YILDIRIM YILMAZ
Samsun-Havza İmam Hatip Ortaokulu
21/03/2014-1200721
Ayşe Hanım DOYDU
TEKER
Samsun-Çarşamba Yeşilırmak Anadolu
İmam Hatip Lisesi
21/03/2014-1200721
Kerem GÜRBÜZ
Samsun-Ayvacık Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
21/03/2014-1200721
Murat CÖMERT
Samsun-Ayvacık Yenice Mustafa Çakır O.
21/03/2014-1200721
Mustafa Ramazan
YÜKSEL
Samsun-Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu
21/03/2014-1200721
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
328
Nisan 2014-2679
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
1.
Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Meslek Lisesi ve Anadolu Meslek
Lisesi (Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Hariç) Haftalık Ders
Çizelgelerinde Değişiklik Yapılması
325
2.
Duyurular
326
İNTERNET ADRESİ
http://tebligler.meb.gov.tr
Tebliğler Dergisi, elektronik ortamda yayımlandığından abone kaydı alınmamaktadır.
Tel: 0 (312) 413 19 13
0 (312) 413 14 34
0 (312) 417 14 61
[email protected], [email protected]
Tel: 0 (312) 866 22 01 - 866 22 49/246
Fax: 0 (312) 866 22 72
DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA 2014
Download

2679 Nisan 2014 - Tebliğler Dergisi