Rust Veto 310
Çok amaçlı, suyla seyreltilebilen konsantre korozyon önleyici
TANIM
Rust Veto 310, saf halde ya da suyla karıştırılarak
kullanılabilen ve bu sayede geniş bir aralıktaki korozyon
önleme ihtiyacına hitap eden çok yönlü bir üründür. Rust
Veto 310 içeriğinde bulunan korozyon önleyici katıklar ve
emülgatörler sayesinde suyla karıştırıldığında yanıcı
olmayan emülsiyonlar oluşturur.
Solvent bazlı korozyon önleyiciler yerine Rust Veto 310
kullanılarak işletmede güvenlik ve çalışan sağlığı açısından
birçok avantaj elde edilir.
TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER
RUST VETO 310
TEST
TİPİK DEĞER
Görünüm
Koyu kahverengi yağ
Görünüm (emülsiyon)
Bej, opak
Özgül ağırlık, 15,6°C’de
0,909
Kinematik Viskozite, 40°C’de
52 cSt
Parlama noktası (açık kap)
152°C
Film kalınlığı
4,5 mikron
220 m2/lt
Kaplama
UYGULAMA
Rust Veto 310, koruma ihtiyacına bağlı olarak suyla genelde
%5 ila %25 arasında karıştırılarak kullanılır. Rust Veto 310
emülsiyonunun parça yüzeyinde oluşturduğu ince yağlı film
iç mekanda mükemmel koruma sağlarken, ürün saf halde
kullanılarak daha uzun süreler koruma da sağlanabilir.
Uygulamalar arasında su uzaklaştırma, operasyonlar arası
koruma ve son ürünlerin iç mekanda depolanmasında,
paketlenmesinde ve sevkiyatında korunması bulunur.
%15 ila %25 arası konsantrasyonda emülsiyonlar solvent
veya yağ bazlı geleneksel korozyon önleyicilere alternatif
oluşturur.
%10 ila %15 arası konsantrasyonda çelik levhaların asitleme
sonrasın korunmasında kullanılabilir.
%5 ila %10 arası konsantrasyonda ise kimyasal ıslah
hatlarında son durulama aşamasında kısa süreli koruma
sağlamak için kullanılabilir.
Tuz sisi (ASTM B117-73)
12 saat
Nem (BS3900F)
800 saat
RUST VETO 310 EMÜLSİYONLARI
TEST
%5
%10
%15
%20
%25
8,4
8,5
8,5
8,5
8,5
0,6
1,1
1,5
1,9
2,2
Kaplama (m /lt)
87
92
99
109
116
Kuruma süresi (sa)
>1
>1
>1
>1
>1
Yağ
Yağ
Yağ
Yağ
Yağ
pH
Film kalınlığı (µm)
2
Film tipi
Korozyon önleme
Tuz sisi (ASTM B117-73)
Nem (BS3900F)
AVANTAJLAR
Uçucu madde içermez
Yanıcı olmayan emülsiyon ile yangın riski ortadan kalkar
Solvent içermediğinden işletmede güvenliği arttırır
Esnek yapısıyla birçok uygulamada kullanılabilir
Operasyonlar arası korumadan uzun süreli kapalı
mekanda korumaya kadar kullanılabilir
Bakteri oluşumunda dirençlidir
Su uzaklaştırma özelliğine sahiptir
İnce yağlı film tabakası oluşturur
Kolaylıkla uygulanabilir
Solvent veya alkali temizleyicilerle kolaylıkla temizlenir
%20 emülsiyon
48 saat
1300 saat
KULLANIM TAVSİYELERİ
Gerekli miktarda Rust Veto 310 sürekli karıştırma altında
suya ilave edilerek emülsiyonlar kolaylıkla hazırlanabilir.
Rust Veto 310 emülsiyonları daldırma, püskürtme
yöntemiyle veya fırça yardımıyla veya basınçlı yıkama
tezgahlarının son kademesinde, ortam sıcaklığından 80°C’a
kadar sıcaklıklarda uygulanabilir. Ortam sıcaklığında
uygulandığında 1-2 saatlik bir kuruma süresi beklenmekle
birlikte, daha yüksek sıcaklıklarda uygulandığında daha kısa
kuruma süreleri elde edilebilir. Parçalar paketlenmeden önce
Rust Veto 310 emülsiyonunun tamamen kuruması
beklenmelidir. Sıcak hava sirkülasyonu ile kuruma
hızlandırılabilir.
Rust
Veto
310
emülsiyonlarının
konsantrasyonu
refraktometre ile veya asitle ayrıştırma yöntemiyle kontrol
edilebilir.
Bu Ürün Bilgi Formunda verilen tüm bilgiler bu ürüne ait tipik verilerdir. Ancak herhangi bir taahhüt niteliğinde değildir. Önceden haber vermeksizin
ürünlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Houghton Kimya San. A.Ş
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Esot Sanayi Sitesi B Blok No: 6
34303 Başakşehir - İstanbul
Tel
+90 212 6719777
Fax
+90 212 6719555
E-mail
[email protected]
HI
TEMİZLEME VE DEPOLAMA
Rust Veto 310, kapalı mekanlarda, tercihen 10 ila 25°C arası
sıcaklıklarda
depolanmalıdır
ve
ürünün
donması
önlenmelidir. Konteynerlerin kapakları, kullanımda olmadığı
zaman kapalı olmalıdır. İlk olarak stokunuzdaki en eski
ürünü kullanın. Rust Veto 310 için önerilen raf ömrü 12
aydır.
SAĞLIK VE GÜVENLİK
Ürün Güvenlik Bilgi Formları müşterilere verilmektedir ve
sıvının kullanımı öncesi detaylı olarak incelenmelidir.
Rust Veto 310’u parça yüzeyinden temizlemek gerektiğinde
Houghton’un geniş temizleyici ürün grubundan bir ürün
kullanılabilir. Talep halinde Houghto-Clean serisine ait bilgi
mevcuttur.
Bu Ürün Bilgi Formunda verilen tüm bilgiler bu ürüne ait tipik verilerdir. Ancak herhangi bir taahhüt niteliğinde değildir. Önceden haber vermeksizin
ürünlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Houghton Kimya San. A.Ş
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Esot Sanayi Sitesi B Blok No: 6
34303 Başakşehir - İstanbul
Tel
+90 212 6719777
Fax
+90 212 6719555
E-mail
[email protected]
HI
Download

Rust Veto 310