Rust Veto TB
Temperleme sonrası kullanılan, suyla karışabilir korozyon önleyici
TANIM
AVANTAJLAR
Rust Veto TB, yüksek sertlikli sularla bile stabil emülsiyonlar
oluşturabilen konsantre bir korozyon önleyicidir.
Temperleme sonrası mükemmel parlaklıkta yüzey
Kilogram başına kapladığı yüksek yüzey alanı ile
Rust Veto TB emülsiyonları, suyun buharlaşması sonrası
parçalar üzerinde ince bir yağ tabakası oluşturur.
Rust Veto TB, temperleme sonrası parçalarda parlak siyah
bir yüzey oluşumunu sağlar.
UYGULAMA
Oluşturduğu film uzun ömürlüdür
Parça yüzeyinden kolaylıkla temizlenir
Đçeriğindeki anti-oksidan katıklar sayesinde uzun
depolama ömrüne sahiptir.
Rust Veto TB, özellikle karartma, fosfatlama gibi yüzey işlem
uygulamaları sonrasında kapalı ortamlarda mükemmel
korozyon koruma sağlayan bir üründür.
Rust Veto TB, parça yüzeyine esas olarak daldırma
yöntemiyle uygulanır ancak gerektiğinde püskürtme yöntemi
de kullanılabilir.
Rust Veto TB, tipik olarak suya %10 oranında katılarak
kullanılır ancak ihtiyaca göre konsantrasyon %5 ile %30
arasında değiştirilebilir.
Kullanımda
yapılabilir.
düşük kullanım maliyeti
konsantrasyon
kontrolü
refraktometre
DEPOLAMA
Korozyon önleyici sıvılar kapalı mekanlarda, temiz ve kuru
şartlarda depolanmalıdır. Tavsiye edilen depolama sıcaklığı
-5 ile 40°C
arasındadır. Konteynerlerin kapakları,
kullanımda olmadığı zaman kapalı olmalıdır. Đlk olarak
stokunuzdaki en eski ürünü kullanın. Uygun şartlarda
depolandığında 12 aylık bir raf ömrü öngörülebilir.
ile
SAĞLIK VE GÜVENLĐK
KORUMA SÜRESĐ
Kapalı ortamda
Ürün Güvenlik Bilgi Formları müşterilere verilmektedir ve
sıvının kullanımı öncesi detaylı olarak incelenmelidir.
8 ay
TĐPĐK FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLER
TEST
Görünüm
Özgül Ağırlık, 15,5°C’de
TĐPĐK DEĞER
Berrak, soluk
sarı renkli sıvı
0,965
pH, %3’lük, DI Suda
Đletkenlik, %1’lik, DI Suda
Refraktometre Faktörü
TEST METODU
HI
ASTM D1298
9,5
HI
170 µs/cm
HI
1,00
HI
X0264
B/04
Bu Ürün Bilgi Formunda verilen tüm bilgiler bu ürüne ait tipik verilerdir. Ancak herhangi bir taahhüt niteliğinde değildir. Önceden haber vermeksizin
ürünlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Houghton Kimya San. A.Ş
Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Esot Sanayi Sitesi B Blok No: 6
34303 Küçükçekmece - Đstanbul
Tel
+90 212 6719777
Fax
+90 212 6719555
E-mail
[email protected]
HI
Download

Rust Veto TB