Biyositler
Su bazlı endüstriyel sıvılar için servis katıkları
TANIM
SAĞLIK VE GÜVENLĐK
Su bazlı metal işleme, metal ıslah ve hidrolik sıvılar, servis
ömrü boyunca mikrobiyolojik kirliliğe maruz kalabilir. Bakteri,
mantar ve mayanın etkili bir şekilde kontrol altına
alınabilmesi için biyositler geliştirilmiştir.
Ürün Güvenlik Bilgi Formları müşterilere verilmektedir ve
sıvının kullanımı öncesi detaylı olarak incelenmelidir.
Biocide OX
Bakteri oluşumu bulunan sistemleri sterilize etmek için
kullanılan bakterisit. Biocide OX sistemlerde uzun süreli
etkiye sahiptir ve alkali pH seviyelerine uyumludur.
Acticide 45
Mantar ve maya oluşumu bulunan sistemleri sterilize etmek
için kullanılan, emülsiye olabilir mantar öldürücü. Spreyleme
yöntemiyle uygulanabilir.
19378
19350
05/06
FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLER
Biocide OX
Acticide 45
Bakteri
+
-
Mantar
-
+
Maya
-
+
Tipik Dozaj
%0,15 = 1500 ppm
%0,015 = 150 ppm
Maksimum Dozaj
%0,2 = 2000 ppm
%0,025 = 250 ppm
+ = Mükemmel
- = Etkisiz
Biyositler doğru konsantrasyonda kullanıldığında zararsızdır.
Ancak kullanım öncesinde Ürün Güvenlik Bilgi Formlarında
verilen bilgiler dikkatli şekilde incelenmelidir.
Bu Ürün Bilgi Formunda verilen tüm bilgiler bu ürüne ait tipik verilerdir. Ancak herhangi bir taahhüt niteliğinde değildir. Önceden haber vermeksizin
ürünlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Houghton Kimya San. A.Ş
Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Esot Sanayi Sitesi B Blok No: 6
34303 Küçükçekmece - Đstanbul
Tel
+90 212 6719777
Fax
+90 212 6719555
E-mail
[email protected]
HI
Download

Biyositler