Hocut SB-5880
Yüksek yağlayıcılık sağlayan, klor içermeyen, uzun ömürlü soğutma sıvısı
TANIM
AVANTAJLARI
Hocut SB-5880, en son global Houghton teknolojisine
dayanmaktadır. Düşük köpük oluşumu sağlayan emülsiyon,
içeriğindeki klorsuz yüksek performanslı yağlayıcı katıklar
sayesinde mükemmel yüzey kalitesi ve takım ömrü sağlar.
Ayrıca, Hocut SB-5880, formülasyonunda bulunan eşsiz bir
katık
paketi
sayesinde,
bakteri
öldürücü
ilavesi
gerektirmeden çok uzun bir tank ömrü sağlar.
Klor içermez
Çok düşük köpük oluşumu
Çok uzun tank ömrü
Yapışkan bakiyeler bırakmaz
Sert sularla dahi mükemmel korozyon koruma
Kullanım güvenliği
Sert sularla stabil emülsiyon
UYGULAMA
Hocut SB-5880, yüksek performansı ve leke bırakmama
özelliği ile döküm, çelik ve alüminyum işlemede ideal
üründür. Hocut SB-5880, yüksek basınçlı soğutma sıvısı
sistemlerine sahip CNC tezgahları için özel olarak dizayn
edilmiştir. Sağladığı çok uzun tank ömrü ve bakteri öldürücü
ilavesi gereksinimini ortadan kaldırması sayesinde Hocut
SB-5880 hem merkezi sistemlerde hem de tekil tezgahlarda
kullanıma uygundur. Hocut SB-5880 sert sularla stabil
emülsiyonlar yapabilecek şekilde formüle edilmiştir.
Emülsiyon hazırlamada kullanılacak suyun 15-40 °HF sertlik
değerinde olması tavsiye edilir.
KULLANIM TAVSĐYELERĐ
Orta işleme operasyonları
Ağır işleme operasyonları
Taşlama operasyonları
DEPOLAMA
Metal işleme sıvıları kapalı mekanlarda, temiz ve kuru
şartlarda depolanmalıdır. Tavsiye edilen depolama sıcaklığı
5°C ile 35°C arasındadır. Konteynerlerin kapakları,
kullanımda olmadığı zaman kapalı olmalıdır. Đlk olarak
stokunuzdaki en eski ürünü kullanın. Tüm metal işleme
sıvıları gibi, 6 aylık bir raf ömrü öngörülebilir.
SAĞLIK VE EMNĐYET
%4 - %6
%7 - %10
%3 - %5
Ürün Güvenlik Bilgi Formları müşterilere verilmektedir ve
sıvının kullanımı öncesi detaylı olarak incelenmelidir.
TĐPĐK FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLER
TEST
TĐPĐK DEĞER
TEST METODU
Görünüm
Kahverengi sıvı
HI-101
Özgül ağırlık @15,5°C
0,975
ASTM D1298
Refraktometre faktörü
1,20
HI-531
Konsantre halde
Emülsiyon, %5’lik, 5 °HF Sertikli Suda
Görünüm
Beyaz emülsiyon
HI-101
pH
9,3
HI-501
Çelik korozyonu
Negatif
HI-612
Bakır korozyonu
Negatif
HI-601
Bu Ürün Bilgi Formunda verilen tüm bilgiler bu ürüne ait tipik verilerdir. Ancak herhangi bir taahhüt niteliğinde değildir. Önceden haber vermeksizin
ürünlerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Houghton Kimya San. A.Ş
Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Esot Sanayi Sitesi B Blok No: 6
34303 Başakşehir - Đstanbul
Tel
+90 212 6719777
Fax
+90 212 6719555
E-mail
[email protected]
HI
Download

Hocut SB-5880